بایگانی دسته: مهندسی شیمی

Solution Manual for Introduction to Thermal Systems Engineering – Michael Moran, Howard Shapiro

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مهندسی سیستمهای گرمایی مایکل موران و هوارد شاپیرو

Solution Manual for Introduction to Thermal Systems Engineering

نویسنده(گان): Michael J. Moran , Howard N. Shapiro , Bruce R. Munson , David P. DeWitt

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مهندسی سیستم های گرمایی مایکل موران و هوارد شاپیرو

این حل المسائل به صورت دستنویس با کیفیت می باشد و فصل های ۱ تا ۱۸ کتاب درسی را پوشش می دهد

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۷۴
حجم فایل زیپ شده ۳۲٫۷۶ مگابایت

***

Solution Manual for Process Modeling and Simulation for Chemical Engineers – Simant Upreti

حل المسائل کتاب مدل سازی و شبیه سازی فرایند مهندسان شیمی سیمانت آپرتی

Solution Manual for Process Modeling and Simulation for Chemical Engineers: Theory and Practice

نویسنده(گان): Simant R. Upreti

حل المسائل مدل سازی و شبیه سازی فرایند مهندسان شیمی آپرتی

توضیح اینکه این مجموعه علاوه بر فایل پی دی اف حل المسائل (با مشخصات زیر) دارای تعدادی برنامه و کد برای حل تمرینات کتاب درسی می باشد. همچنین تعدادی فایل پاورپوینت برای فصل های ۱ تا ۸ در این مجموعه قرار دارد.

مشخصات فایل متنی حل المسائل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۶
حجم فایل زیپ شده ۲۲۸ کیلوبایت

***

Fundamentals of Electrochemical Corrosion – Stansbury, Buchanan

کتاب مبانی خوردگی الکتروشیمیایی Stansbury

Fundamentals of Electrochemical Corrosion

نویسنده(گان): E. E. Stansbury and R. Buchanan

کتاب مبانی خوردگی الکتروشیمیایی Stansbury

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۸۹
حجم فایل زیپ شده ۳٫۸۷ مگابایت

***

Solution Manual for Process Dynamics and Control – Dale Seborg, Thomas Edgar

حل المسائل کتاب دینامیک و کنترل فرآیند دیل سیبورگ، توماس ادگار و دانکن‌ ملی‌چمب – ویرایش چهارم، سوم و دوم

Solution Manual for Process Dynamics and Control – 2nd, 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان): Dale E. Seborg, Thomas F. Edgar, Duncan A. Mellichamp, Francis J. Doyle

حل المسائل ویرایش دوم، سوم و چهارم صورت جداگانه به فروش می رسند

حل المسائل کتاب دینامیک و کنترل فرآیند سیبورگ، ادگار و ملی‌چمب

حل المسائل ویرایش چهارم، حل تمرینات کل کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد. همچنین جواب “Process Control Modules” نیز به صورت جداگانه آورده شده است.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش چهارم

حل المسائل ویرایش سوم، شامل حل مسائل همه فصل های اول الی بیست و چهارم (فصل ۲۳ ام تمرین ندارد – مجموعا ۲۳ فصل و تعداد ۳۸۶ حل) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده از ویرایش سوم: بخش اول + بخش دوم

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۵۴
حجم فایل زیپ شده ۱۳٫۱ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۳۸۶
حجم فایل زیپ شده ۱۳۴ مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۰۸
حجم فایل زیپ شده ۲٫۹۴ مگابایت

به جهت سهولت، حل المسائل ویرایش سوم در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل ویرایش سوم به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت حل المسائل ویرایش چهارم

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل ویرایش سوم (شامل ۱۶۸ تمرین از فصل یک الی ده – مشاهده لیست)

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل ویرایش سوم (شامل ۲۱۸ تمرین از فصل یازده الی بیست و چهار – مشاهده لیست)

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل ویرایش سوم به صورت یکجا (شامل ۳۸۶ تمرین از کل کتاب )

***

پرداخت و دریافت حل المسائل ویرایش دوم با مشخصات مذکور

Chemistry – John Kotz, Paul Treichel

کتاب شیمی و واکنش های شیمیایی جان کوتز – ویرایش نهم

Chemistry & Chemical Reactivity – 9th Edition

نویسنده(گان): John C. Kotz, Paul M. Treichel, John Townsend, David Treichel

کتاب شیمی و واکنش های شیمیایی جان کوتز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۴۱۶
حجم فایل زیپ شده ۱۴۰ مگابایت

***

Solution Manual for Internal Combustion Engines Fundamentals – John Heywood

حل المسائل کتاب مبانی موتورهای احتراق داخلی جان هیوود

Solution Manual for Internal Combustion Engines Fundamentals

نویسنده(گان): John B Heywood

حل المسائل کتاب مبانی موتورهای احتراق داخلی جان هیوود

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول ۱ الی ۱۵ را به طور کامل پوشش می دهد و به صورت اسکن شده می باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۸۹
حجم فایل زیپ شده ۶۶٫۵ مگابایت

***

Internal Combustion Engines Fundamentals – John Heywood

کتاب مبانی موتورهای احتراق داخلی جان هیوود

Internal Combustion Engines Fundamentals

نویسنده(گان): John B Heywood

کتاب مبانی موتورهای احتراق داخلی جان هیوود

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۹۵۴
حجم فایل زیپ شده ۱۷٫۲ مگابایت

***

Plastic Design of Frames – John Fleetwood Baker, Jacques Heyman

کتاب طرح و تحلیل پلاستیکی قاب ها بیکر و هایمن

جلد اول (اصول و مفاهیم)

Plastic Design of Frames – vol 1 Fundamentals

نویسنده(گان): John Fleetwood Baker, Jacques Heyman

کتاب طرح و تحلیل پلاستیکی قاب ها بیکر و هایمن

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۳۷
حجم فایل زیپ شده ۴٫۶۱ مگابایت

***

Plastic Design and Second-Order Analysis of Steel Frames – Sohal, Wai-Fah Chen

کتاب طراحی پلاستیک و تجزیه و تحلیل قاب های فولادی چن – ویرایش اول

Plastic Design and Second-Order Analysis of Steel Frames – 1st Edition

نویسنده(گان): Wai-Fah Chen, I. Sohal

کتاب طراحی پلاستیک و تجزیه و تحلیل قاب های فولادی چن

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۱۹
حجم فایل زیپ شده ۱۰٫۴ مگابایت

***

Natural Gas Reservoir Engineering – Chi Ikoku

کتاب مهندسی مخزن گاز طبیعی ایکوکو

Natural Gas Reservoir Engineering

نویسنده(گان): Chi U. Ikoku

کتاب مهندسی مخزن گاز طبیعی ایکوکو

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۶۵
حجم فایل زیپ شده ۱۹٫۹ مگابایت

***

Measurement and Instrumentation – Alan Morris, Reza Langari

کتاب اندازه گیری و ابزار دقیق موریس – ویرایش دوم

Measurement and Instrumentation, Theory and Application – 2nd Edition

نویسنده(گان): Alan S. Morris, Reza Langari

کتاب اندازه گیری و ابزار دقیق موریس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۹۴
حجم فایل زیپ شده ۲۲٫۷ مگابایت

***

Solution Manual for Chemical Engineering Design – Sinnott, Gavin Towler

حل المسائل کتاب طراحی در مهندسی شیمی آر کی سینوت و گاوین تاولر – ویرایش پنجم SI و ویرایش چهارم

Solution Manual for Chemical Engineering Design – 4th and 5th SI Edition

نویسنده(گان): R.K. Sinnott, Gavin Towler

حل المسائل کتاب طراحی در مهندسی شیمی آر کی سینوت و گاوین تاولر

دانلود نمونه رایگان ویرایش پنجم SI

این محصول شامل دو حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش پنجم SI و دیگری برای ویرایش چهارم.

حل المسائل ویرایش پنجم SI، تمرینات فصول ۱ الی ۱۳ را به صورت کامل شامل می شود. علاوه بر این موارد، تعداد ۱۳ فایل اکسل نیز همراه حل المسائل وجود دارند.

مشخصات فایل ویرایش پنجم SI

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۸
حجم فایل زیپ شده ۳٫۲۶ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده ۰٫۳۸ مگابایت

***

Solution Manual for Measurement and Instrumentation – Alan Morris, Reza Langari

حل المسائل کتاب اصول اندازه گیری و ابزار دقیق الان موریس – ویرایش دوم

Solution Manual for Measurement and Instrumentation: Theory and Application – 2nd Edition

نویسنده(گان): Alan S. Morris, Reza Langari

حل المسائل کتاب اصول اندازه گیری و ابزار دقیق الان موریس

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول ۱ الی ۲۱ را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد. علاوه بر این موارد برای فصل ۱۲ ، تعداد ۱۵ فایل با فرمت VI file وجود دارند.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۲۳
حجم فایل زیپ شده ۶٫۳۹ مگابایت

***

Solution Manual for The Elements of Polymer Science and Engineering – Alfred Rudin, Phillip Choi

حل المسائل کتاب المان های علوم و مهندسی پلیمر آلفرد رودین – ویرایش اول و سوم

Solution Manual for The Elements of Polymer Science & Engineering – 1st and 3rd Edition

نویسنده(گان): Alfred Rudin , Phillip Choi

حل المسائل کتاب المان های علوم و مهندسی پلیمر آلفرد رودین

دانلود نمونه رایگان ویرایش سوم

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد. یکی برای ویرایش اول و دیگری برای ویرایش سوم.

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۱
حجم فایل زیپ شده ۴٫۰۱ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۱
حجم فایل زیپ شده ۳٫۵ مگابایت

***

Separation Process Principles – Seader, Ernest Henley

کتاب اصول فرایند جداسازی سیدر – ویرایش دوم، سوم و چهارم

Separation Process Principles – 2nd, 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان):J. D. Seader, Ernest J. Henley

کتاب اصول فرایند جداسازی سیدر

این محصول شامل سه نسخه برای ویرایش های مذکور می باشد.

مشخصات فایل ویراست دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۹۰
حجم فایل زیپ شده ۳۲ مگابایت

مشخصات فایل ویراست سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۴۹
حجم فایل زیپ شده ۱۰ مگابایت

مشخصات فایل ویراست چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۵۴
حجم فایل زیپ شده ۶٫۸ مگابایت

***

The Elements of Polymer Science and Engineering – Alfred Rudin, Phillip Choi

کتاب المان های علوم و مهندسی پلیمر آلفرد رودین – ویرایش سوم

The Elements of Polymer Science & Engineering – 3rd Edition

نویسنده(گان):Alfred Rudin, Phillip Choi

کتاب المان های علوم و مهندسی پلیمر آلفرد رودین
مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۶۱
حجم فایل زیپ شده ۸ مگابایت

***

Solution Manual for Separation Process Principles – Seader, Ernest Henley

حل المسائل کتاب اصول فرایندهای جداسازی سیدر – ویرایش دوم و چهارم

Solution Manual for Separation Process Principles – 2nd and 4th Edition

نویسنده(گان):J. D. Seader, Ernest J. Henley

حل المسائل کتاب اصول فرایندهای جداسازی سیدر

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش چهارم

این ممحصول شامل دو حل المسائل می باشد: یکی برای ویرایش چهارم و دیگری برای ویرایش دوم

حل المسائل ویرایش چهارم، تمرینات فصول ۱ الی ۱۵ را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۱۵
حجم فایل زیپ شده ۲۰٫۹ مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۷۸
حجم فایل زیپ شده ۲۸٫۵ مگابایت

***

Chemical Engineering Design – Sinnott

کتاب طراحی در مهندسی شیمی آر کی سینوت – ویرایش چهارم

 Chemical Engineering Design – 4th Edition

نویسنده(گان): R. K. Sinnott

کتاب طراحی در مهندسی شیمی آر کی سینوت

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۵۴
حجم فایل زیپ شده ۶٫۲ مگابایت

***

Bioprocess Engineering – Shijie Liu

کتاب مهندسی زیست فرایند شیجی لیو – ویرایش دوم

Bioprocess Engineering: Kinetics, Sustainability, and Reactor Design – 2nd Edition

نویسنده(گان): Shijie Liu

کتاب مهندسی زیست فرایند شیجی لیو

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۵۷
حجم فایل زیپ شده ۲۹٫۵ مگابایت

***

Solution Manual for Advanced Fluid Mechanics – William Graebel

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات پیشرفته ویلیام گرابل

Solution Manual for Advanced Fluid Mechanics

نویسنده(گان): William Graebel

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات پیشرفته ویلیام گرابل

توضیح اینکه حل المسائل، حل تمرینات همه فصول کتاب را شامل می شود (فصل ۱۰ کتاب درسی هیچ تمرینی ندارد). همچنین در این مجموعه خلاصه کتاب نیز قرار دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۵۳
حجم فایل زیپ شده ۹٫۷۳ مگابایت

***