بایگانی دسته: مهندسی عمران

Solution Manual for Mechanical Vibration – William Palm

حل تمرین کتاب ارتعاشات مکانیکی ویلیام جان پالم – ویرایش اول

Solution Manual for Mechanical Vibration – 1st Edition

نویسنده(گان): William J. Palm III

توضیح اینکه این حل تمرین، فصل های ۱ الی ۱۱ را پوشش می دهد. به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد. برخی کد های نوشته شده در متلب برای صفحات مختلف کتاب، در این مجموعه قرار دارند.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۳۲
حجم فایل زیپ شده ۱۴٫۸ مگابایت

***

Solution Manual for Soil Mechanics and Foundations – Muni Budhu

حل تمرین کتاب مکانیک خاک و پی بادهو – ویرایش سوم

Solution Manual for Soil Mechanics and Foundations – 3rd Edition

نویسنده(گان): Muni Budhu

توضیح اینکه این حل تمرین فصل های ۲ الی ۱۶ را پوشش می دهد (به استثنای فصل ۳).

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۳۴
حجم فایل زیپ شده ۳۱٫۹ مگابایت

***

Solution Manual for Design of Reinforced Concrete – Jack McCormac, Russell Brown

حل تمرین کتاب طراحی بتن مسلح (آرمه) جک مک کورمک – ویرایش دهم، هشتم (سه حل تمرین)

Solution Manual for Design of Reinforced Concrete

نویسنده(گان): Jack C. McCormac, Russell H. Brown

این مجموعه شامل سه حل تمرین می باشد، یکی برای ویرایش دهم، یکی برای ویرایش هشتم و دیگری برای یک ویرایش نا مشخص.

حل تمرین ویرایش دهم شامل حل تمرینات فصل های ۲ الی ۲۰ + اپندیکس B می باشد. فایل های MathCAD و Excel مربوط به تمرینات کتاب + نمونه سوالات امتحانی همراه پاسخ ها نیز در کنار حل تمرین اصلی قرار دارند.

حل تمرین ویرایش هشتم، پاسخ تمرینات فصل های ۲ الی ۷ را پوشش میدهد.

حل تمرین سوم برای یک ویرایش نا مشخص می باشد که حل تمرینات فصل ۲ الی ۱۲ را پوشش می دهد.

مشخصات فایل حل تمرین ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۸۸
حجم فایل زیپ شده ۱۵۹ مگابایت

مشخصات فایل حل تمرین ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۲۸
حجم فایل زیپ شده ۱۲٫۴ مگابایت

مشخصات فایل حل تمرین ویرایش نامشخص

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۷۲
حجم فایل زیپ شده ۱۳٫۴ مگابایت

***

Solution Manual for Probability, Reliability and Statistical Methods in Engineering Design – Achintya Haldar, Sankaran Mahadevan

حل تمرین کتاب احتمالات، اطمینان و روش های آماری در طراحی مهندسی هالدار

Solution Manual for Probability, Reliability, and Statistical Methods in Engineering Design

نویسنده(گان): Achintya Haldar, Sankaran Mahadevan

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۴۸
حجم فایل زیپ شده ۳٫۳۸ مگابایت

***

Introduction to Aircraft Structural Analysis – Megson

کتاب مقدمه ای بر تحلیل سازه های فضاپیمای مگسون – ویرایش دوم

Introduction to Aircraft Structural Analysis – 2nd Edition

نویسنده(گان): T.H.G. Megson

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۲۶
حجم فایل زیپ شده ۱۱٫۲۶ مگابایت

***

Structural and Stress Analysis – Megson

کتاب تحلیل سازه و تحلیل تنش مگسون – ویرایش سوم

Structural and Stress Analysis – 3rd Edition

نویسنده(گان): T.H.G. Megson

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۷۵
حجم فایل زیپ شده ۲۳٫۴ مگابایت

***

Structural Analysis – Jack McCormac

کتاب تحلیل سازه با روش های کلاسیک و ماتریسی جک مک کورمک – ویرایش چهارم

Structural Analysis, Using Classical and Matrix Methods – 4th Edition

نویسنده(گان): Jack C. McCormac

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۱۵
حجم فایل زیپ شده ۱۸٫۳ مگابایت

***

Soil Mechanics and Foundations – Muni Budhu

کتاب مکانیک خاک و پی بادهو – ویرایش سوم

Soil Mechanics and Foundations – 3rd Edition

نویسنده(گان): Muni Budhu

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۸۱
حجم فایل زیپ شده ۲۱٫۱ مگابایت

***

Probability, Reliability and Statistical Methods in Engineering Design – Achintya Haldar, Sankaran Mahadevan

کتاب احتمالات، اطمینان و روش های آماری در طراحی مهندسی هالدار

Probability, Reliability, and Statistical Methods in Engineering Design

نویسنده(گان): Achintya Haldar, Sankaran Mahadevan

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۱۸
حجم فایل زیپ شده ۷۱٫۴ مگابایت

***

Mechanics of Materials – Christopher Jenkins, Sanjeev Khanna

کتاب مکانیک مواد (مقاومت مصالح) کریستوفر جنکینز

Mechanics of Materials: a modern integration of mechanics and materials in structural design

نویسنده(گان): Christopher Jenkins, Sanjeev Khanna

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۹۳
حجم فایل زیپ شده ۱۵٫۴ مگابایت

***

Measurement and Instrumentation Principles – Alan Morris

کتاب اصول اندازه گیری و ابزار دقیق الان موریس – ویرایش سوم

Measurement and Instrumentation Principles – 3rd Edition

نویسنده(گان): Alan S. Morris

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۹۱
حجم فایل زیپ شده ۲٫۹۱ مگابایت

***

Environmental Engineering – Richard Mines

کتاب مهندسی محیط ریچارد ماینز

Environmental Engineering: Principles and Practice

نویسنده(گان): Richard O. Mines

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۶۳
حجم فایل زیپ شده ۱۶۰ مگابایت

***

Solution Manual for Statics and Mechanics of Materials – William Riley, Leroy Sturges

حل تمرین کتاب استاتیک و مکانیک مواد ویلیام فرانکلین رایلی و لروی استرجس‌ – ویرایش دوم

Solution Manual for Statics and Mechanics of Materials: An Integrated Approach – 2nd Edition

نویسنده(گان): William F. Riley, Leroy D. Sturges, Don H. Morris

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۸۳
حجم فایل زیپ شده ۳۲٫۵ مگابایت

***

Solution Manual for Concepts and Applications of Finite Element Analysis – Robert Cook, David Malkus

حل تمرین کتاب مفاهیم و کاربردهای تحلیل اجزای محدود رابرت کوک – ویرایش چهارم

Solution Manual for Concepts and Applications of Finite Element Analysis – 4th Edition

نویسنده(گان): Robert D. Cook, David S. Malkus, Michael E. Plesha, Robert J. Witt

 

این حل تمرین به صورت دستنویس می باشد

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۲۲
حجم فایل زیپ شده ۷٫۵۳ مگابایت

***

Concepts and Applications of Finite Element Analysis – Robert Cook, David Malkus

کتاب مفاهیم و کاربردهای تحلیل اجزای محدود رابرت کوک – ویرایش چهارم

Concepts and Applications of Finite Element Analysis – 4th Edition

نویسنده(گان): Robert D. Cook, David S. Malkus, Michael E. Plesha, Robert J. Witt

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۷۳۳
حجم فایل زیپ شده ۲۵٫۸ مگابایت

***

Water and Wastewater Engineering – Mackenzie Davis

کتاب مهندسی آب و فاضلاب مکنزی دیویس

Water and Wastewater Engineering

نویسنده(گان): Mackenzie L. Davis

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۰۱
حجم فایل زیپ شده ۱۵٫۲ مگابایت

***

Solution Manual for Fundamental Mechanics of Fluids – Iain Currie

حل تمرین کتاب مبانی مکانیک سیالات ایان جی کوری – ویرایش چهارم

Solution Manual for Fundamental Mechanics of Fluids – 4th Edition

نویسنده(گان): Iain G. Currie

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۸۶
حجم فایل زیپ شده ۳٫۰۲ مگابایت

***

Fundamental Mechanics of Fluids – Iain Currie

کتاب مبانی مکانیک سیالات ایان جی کوری – ویرایش چهارم

Fundamental Mechanics of Fluids – 4th Edition

نویسنده(گان): Iain G. Currie

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۹۵
حجم فایل زیپ شده ۶٫۲۶ مگابایت

***

Solution Manual for Structural Dynamics – Mario Paz, William Leigh

حل تمرین کتاب دینامیک سازه ماریو پاز – ویرایش پنجم

Solution Manual for Structural Dynamics: Theory and Computation – 5th Edition

نویسنده(گان): Mario Paz, William Leigh

توضیح اینکه این حل تمرین کامل نمی باشد. تنها فصل های ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ را پوشش می دهد. اکثر تمرینات این چهار فصل را دارد. این حل تمرین به زبان اسپانیایی می باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۵
حجم فایل زیپ شده ۲٫۰۶ مگابایت

***