بایگانی دسته: مهندسی و علوم کامپیوتر

Solution Manual for Introduction to Computer Theory – Daniel Cohen

حل تمرین کتاب مقدمه ای بر نظریه کامپیوتر دانیل کوهن – ویرایش دوم

Solution Manual for Introduction to Computer Theory – 2nd Edition

نویسنده(گان): Daniel I. A. Cohen

این حل تمرین شامل حل مسائل همه فصل های دوم الی فصل بیست و پنج از ویرایش دوم کتاب (مجموعا ۲۴ فصل – جمعا تعداد ۳۷۱ حل) می باشد. لازم  به ذکر است است که فصل ۱۰ کتاب هیچ تمرینی ندارد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل تمرین متفاوت از بقیه حل تمرین های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: بخش اول + بخش دوم

مشخصات حل تمرین

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۳۷۱
حجم فایل زیپ شده ۸۰٫۸ مگابایت

به جهت سهولت، این حل تمرین در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل تمرین به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل تمرین (شامل تمرینات فصل دو الی یازده – جمعا ۱۷۵ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل تمرین (شامل تمرینات فصل دوازده الی بیست و پنجم – جمعا ۱۹۶ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل تمرین به صورت یکجا (شامل ۳۴۵ تمرین از کل کتاب )

Introduction to Computer Theory – Daniel Cohen

کتاب مقدمه ای بر نظریه کامپیوتر دانیل کوهن – ویرایش دوم

Introduction to Computer Theory – 2nd Edition

نویسنده(گان): Daniel I. A. Cohen

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۴۹
حجم فایل زیپ شده ۲۴٫۲ مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Formal Languages and Automata – Peter Linz

حل تمرین کتاب مقدمه ای بر زبان های رسمی و خودکاره های پیتر لینز – ویرایش پنجم

Solution Manual for An Introduction to Formal Languages and Automata – 5th Edition

نویسنده(گان): Peter Linz

این حل تمرین شامل حل مسائل همه فصل های اول الی فصل چهاردهم (مجموعا ۱۴ فصل – جمعا تعداد ۶۹۸حل) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل تمرین متفاوت از بقیه حل تمرین های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: پارت اول + پارت دوم + پارت سوم

مشخصات حل تمرین

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۶۹۸
حجم فایل زیپ شده ۱۶۲ مگابایت

به جهت سهولت، این حل تمرین در سه قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل تمرین به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت قسمت اول حل تمرین (شامل تمرینات فصل یک الی فصل سه — جمعا ۲۰۹ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت دوم حل تمرین (شامل تمرینات فصل چهارم الی اواسط فصل هشتم – جمعا ۲۴۷ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت سوم حل تمرین (شامل تمرینات اواسط فصل هشتم الی چهاردم – جمعا ۲۴۱ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل تمرین به صورت یکجا (شامل ۶۹۸ تمرین از کل کتاب )

An Introduction to Formal Languages and Automata – Peter Linz

کتاب مقدمه ای بر زبان های رسمی و خودکاره های پیتر لینز – ویرایش پنجم

An Introduction to Formal Languages and Automata – 5th Edition

نویسنده(گان): Peter Linz

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۰۸
حجم فایل زیپ شده ۶٫۹۰ مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Mathematical Cryptography – Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher

حل تمرین کتاب مقدمه ای بر رمزنگاری ریاضیاتی جفری هاف اشتاین – ویرایش اول

Solution Manual for An Introduction to Mathematical Cryptography – 1st Edition

نویسنده(گان): Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher, Joseph H. Silverman

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۳۳
حجم فایل زیپ شده ۸۲۴ کیلوبایت

***

An Introduction to Mathematical Cryptography – Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher

کتاب مقدمه ای بر رمزنگاری ریاضیاتی جفری هاف اشتاین – ویرایش اول و دوم

An Introduction to Mathematical Cryptography – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان): Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher, Joseph H. Silverman

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۴۹
حجم فایل زیپ شده ۳٫۹۵ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۳۳
حجم فایل زیپ شده ۳٫۴۱ مگابایت

***

Business Analysis Techniques – Debra Paul, James Cadle

کتاب تکنیک های تحلیل کسب و کار دبرا پاول و جیمز کدل: ۹۹ ابزار اساسی برای موفقیت – ویرایش دوم

Business Analysis Techniques: 99 essential tools for success – Second Edition

نویسنده(گان): Debra Paul, Paul Turner, James Cadle

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۴۷
حجم فایل زیپ شده ۳٫۵۴ مگابایت

***

Business Analysis – James Cadle, Debra Paul

کتاب تحلیل کسب و کار جیمز کدل و دبرا پاول – ویرایش سوم

Business Analysis – 3rd Edition

نویسنده(گان): James Cadle, Donald Yeates, James Cadle, Malcolm Eva, Keith Hindle, Debra Paul, Craig Rollason, Paul Turner, Donald Yeates Debra Paul

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۱۱
حجم فایل زیپ شده ۳٫۰۵ مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design – Stephen Brown, Zvonko Vranesic

حل تمرین کتاب مبانی منطق دیجیتال و طراحی Verilog استفان براون و زونکو ورانسیچ – ویرایش سوم

Solution Manual for Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design – 3rd Edition

نویسنده(گان): Stephen Brown, Zvonko Vranesic

این حل تمرین شامل حل مسائل همه فصل های اول الی فصل یازدهم به همراه حل تمرینات اپندیکس B (مجموعا ۱۰ فصل و ۱ اپندیکس – جمعا تعداد ۳۴۵ حل) می باشد. لازم  به ذکر است است که فصل ۱۰ کتاب هیچ تمرینی ندارد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل تمرین متفاوت از بقیه حل تمرین های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: بخش اول + بخش دوم

مشخصات حل تمرین

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۳۴۵
حجم فایل زیپ شده ۱۰۹ مگابایت

به جهت سهولت، این حل تمرین در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل تمرین به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل تمرین (شامل تمرینات فصل یک الی پنجم – جمعا ۱۷۴ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل تمرین (شامل تمرینات فصل ششم الی یازدهم + اپندیکس B – جمعا ۱۷۱ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل تمرین به صورت یکجا (شامل ۳۴۵ تمرین از کل کتاب )

Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design – Stephen Brown, Zvonko Vranesic

کتاب مبانی منطق دیجیتال و طراحی Verilog استفان براون و زونکو ورانسیچ – ویرایش سوم

Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design – 3rd Edition

نویسنده(گان): Stephen Brown, Zvonko Vranesic

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۶۴
حجم فایل زیپ شده ۵٫۰۸ مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Communication Systems – Ferrell Stremler

حل تمرین مقدمه ای بر سیستم های مخابراتی فرل استرملر – ویرایش سوم

Solution Manual for Introduction to Communication Systems – 3rd Edition

نویسنده(گان): Ferrell G. Stremler

توضیح اینکه این فایل به صورت ارزی و از فروشندگان خارجی تهیه گردیده است و از این بابت قیمت بالایی دارد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۰۴
حجم فایل زیپ شده ۱۱٫۶۸ مگابایت

***

Computer and Machine Vision – Davies

کتاب کامپیوتر و دید ماشینی دیویس – ویرایش چهارم

Computer and Machine Vision: Theory, Algorithms, Practicalities – 4th Edition

نویسنده(گان): E. R. Davies

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۱۲
حجم فایل زیپ شده ۱۹٫۶۱ مگابایت

***

Machine Learning – Sergios Theodoridis

کتاب یادگیری ماشینی: چشم انداز بهینه سازی و بیزی – سرگیوس تئودوریس

Machine Learning: A Bayesian and Optimization Perspective

نویسنده(گان): Sergios Theodoridis

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۷۲
حجم فایل زیپ شده ۲۶٫۸ مگابایت

***

Data Structures and Algorithms in Java – Michael Goodrich, Roberto Tamassia

کتاب ساختار داده و الگوریتم در جاوا مایکل گودریچ – ویرایش ششم

Data Structures and Algorithms in Java – 6th Edition

نویسنده(گان): Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, Michael H. Goldwasser

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۳۸
حجم فایل زیپ شده ۸٫۶۲ مگابایت

***

Numerical Optimization Techniques For Engineering Design – Garret Vanderplaats

کتاب تکنیک های بهینه سازی عددی برای طراحی مهندسی واندرپلاتس

Numerical Optimization Techniques For Engineering Design

نویسنده(گان): Garret N. Vanderplaats

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۱۹
حجم فایل زیپ شده ۲۳۴ مگابایت

***

Solution Manual for Error Control Coding – Shu Lin, Daniel Costello

حل تمرین کتاب کدنویسی کنترل خطا شو لین – ویرایش دوم

Solution Manual for Error Control Coding – 2nd Edition

نویسنده(گان): Shu Lin, Daniel J. Costello

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۶
حجم فایل زیپ شده ۰٫۷ مگابایت

***

Error Control Coding – Shu Lin, Daniel Costello

کتاب کدنویسی کنترل خطا شو لین – ویرایش دوم

Error Control Coding – 2nd Edition

نویسنده(گان): Shu Lin, Daniel J. Costello

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۷۱
حجم فایل زیپ شده ۶۹٫۳ مگابایت

***

Solution Manual for Concepts and Applications of Finite Element Analysis – Robert Cook, David Malkus

حل تمرین کتاب مفاهیم و کاربردهای تحلیل اجزای محدود رابرت کوک – ویرایش چهارم

Solution Manual for Concepts and Applications of Finite Element Analysis – 4th Edition

نویسنده(گان): Robert D. Cook, David S. Malkus, Michael E. Plesha, Robert J. Witt

 

این حل تمرین به صورت دستنویس می باشد

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۲۲
حجم فایل زیپ شده ۷٫۵۳ مگابایت

***

Concepts and Applications of Finite Element Analysis – Robert Cook, David Malkus

کتاب مفاهیم و کاربردهای تحلیل اجزای محدود رابرت کوک – ویرایش چهارم

Concepts and Applications of Finite Element Analysis – 4th Edition

نویسنده(گان): Robert D. Cook, David S. Malkus, Michael E. Plesha, Robert J. Witt

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۷۳۳
حجم فایل زیپ شده ۲۵٫۸ مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Programming using Python – David Schneider

حل تمرین کتاب برنامه نویسی مقدماتی پایتون دیوید اشنایدر

Solution Manual for An Introduction to Programming using Python

نویسنده(گان): David I. Schneider

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۹
حجم فایل زیپ شده ۱٫۷۷ مگابایت

***