بایگانی دسته: حل المسائل های مهندسی و علوم کامپیوتر

حل المسائل کتاب های مربوط علوم و مهندسی کامپیوتر، برنامه نویسی و … در این دسته قرار میگیرند.

Solution Manual for Introduction to the Theory of Computation – Michael Sipser

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر نظریه محاسبات مایکل سیپسر – ویرایش اول و سوم

Solution Manual Introduction to the Theory of Computation – 1st and 3rd Edition

نویسنده(گان): Michael Sipser

حل المسائل های ویرایش اول و سوم به صورت جداگانه به فروش می رسند.

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر نظریه محاسبات سیپسر ویرایش سوم

حل المسائل ویرایش سوم شامل حل مسائل همه فصل های صفر الی فصل دهم (مجموعا ۱۱ فصل – جمعا تعداد ۴۰۲ حل) از کتاب درسی ویرایش سوم می باشد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت حل المسائل ویرایش سوم متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده از ویرایش سوم

حل المسائل ویرایش اول یک فایل پی دی اف می باشد که تعداد کمی از مسائل کتاب درسی را پوشش می دهد.

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۴۰۲
حجم فایل زیپ شده ۱۲۷ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۲
حجم فایل زیپ شده ۱۶مگابایت

به جهت سهولت، حل المسائل ویرایش سوم در سه قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت قسمت اول حل المسائل ویرایش سوم (شامل تمرینات فصل صفرم الی فصل دوم — جمعا ۱۴۷ تمرین)

***

پرداخت و دریافت قسمت دوم حل المسائل ویرایش سوم (شامل تمرینات فصل سوم الی فصل ششم – جمعا ۱۱۹ تمرین)

***

پرداخت و دریافت قسمت سوم حل المسائل ویرایش سوم (شامل تمرینات فصل هفتم الی فصل دهم – جمعا ۱۳۶ تمرین)

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل ویرایش سوم به صورت یکجا (شامل ۴۰۲ تمرین از کل کتاب )

***

پرداخت برای حل المسائل ویرایش اول

Solution Manual for Digital Control System Analysis and Design – Charles Phillips, Troy Nagle

حل المسائل کتاب تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل دیجیتال چالرز ال. فیلیپس و اچ. تروی ناگل – ویرایش سوم

Solution Manual for Digital Control System Analysis and Design – 3rd Edition

نویسنده(گان): Charles L Phillips, H. Troy Nagle

حل المسائل کتاب تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل دیجیتال چالرز فیلیپس و تروی ناگل

این حل المسائل شامل حل مسائل فصل های یکم الی فصل چهاردهم کتاب درسی ویرایش سوم به همراه حل تمرینات اپندیکس VII می باشد. لیست مسائل حل شده در ادامه آمده است. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG) و پی دی اف (PDF)
تعداد تمرینات حل شده ۳۰۱
حجم فایل زیپ شده ۱۹۴ مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی پنجم)

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل ششم الی چهاردهم به همراه اپندیکس VII)

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل کل ۳۰۱ تمرین کتاب)

Solution Manual for Probability and Random Processes for Electrical and Computer Engineers – John Gubner

حل المسائل کتاب احتمال و فرایند های تصادفی برای مهندسان برق و کامپیوتر جان گابنر

Solution Manual for Probability and Random Processes for Electrical and Computer Engineers

نویسنده(گان): John A. Gubner

حل المسائل کتاب احتمال و فرایند های تصادفی برای مهندسان برق و کامپیوتر جان گابنر

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۶۰
حجم فایل زیپ شده ۱٫۳۳ مگابایت

***

Solution Manual for Computer Security – William Stallings, Lawrie Brown

حل المسائل کتاب امنیت کامپیوتر ویلیام استالینگز – ویرایش سوم

Solution Manual for Computer Security – 3rd Edition

نویسنده(گان): William Stallings, Lawrie Brown

حل المسائل کتاب امنیت کامپیوتر ویلیام استالینگز - ویرایش سوم

این حل المسائل شامل حل مسائل همه فصل های اول الی فصل بیست و چهارم (مجموعا ۲۴ فصل – جمعا تعداد ۴۹۶ حل) می باشد. این مجموعه شامل حل و پاسخ پرسش های مروری (Review Questions) و تمرینات آخر فصل (Problems) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: پارت اول + پارت دوم + پارت سوم

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۴۹۶
حجم فایل زیپ شده ۱۲۹ مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در سه قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت قسمت اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی فصل هشتم — جمعا ۱۷۵ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل نهم الی اواسط فصل چهاردهم – جمعا ۱۵۵ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت سوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل پانزدهم الی بیست و چهارم – جمعا ۱۶۶ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل ۴۹۶ تمرین از کل کتاب )

Solution Manual for Introduction to Algorithms – Thomas Cormen, Charles Leiserson

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر الگوریتم ها توماس کورمن – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Introduction to Algorithms – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان):Thomas Cormen, Charles Leiserson, Ronald Rivest, Clifford Stein

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر الگوریتم ها توماس کورمن - ویرایش دوم و سوم

توضیح اینکه این مجموعه شامل چهار حل المسائل می باشد: دو تا برای ویرایش دوم و دو تا برای ویرایش سوم

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش سوم – فایل اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۱۱
حجم فایل زیپ شده ۱۴٫۵۳ مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش سوم – فایل دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۰
حجم فایل زیپ شده ۲٫۶۸ مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل اول ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۲۹
حجم فایل زیپ شده ۱٫۴۵ مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل دوم ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۱
حجم فایل زیپ شده ۲۱۶ کیلوایت

***

Solution Manual for Introduction to Robotics in CIM Systems – James Rehg

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر رباتیک در سیستم های CIM جیمز رج – ویرایش پنجم

Solution Manual for Introduction to Robotics in CIM Systems – 5th Edition

نویسنده(گان): James A Rehg

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر رباتیک در سیستم های CIM جیمز رج

این حل المسائل شامل حل مسائل فصل های یکم الی فصل دوازدهم کتاب درسی ویرایش پنجم (کل ۱۲ فصل کتاب – جمعا تعداد ۳۹۰ حل) می باشد. لیست مسائل حل شده در ادامه آمده است. این مجموعه شامل حل پرسش ها (Questions)، تمرینات (Problems)، تمرینات PCSP و تمرینات CSP می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: بخش اول + بخش دوم

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG)
تعداد تمرینات حل شده ۳۹۰
حجم فایل زیپ شده ۱۹۱ مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی پنجم – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل ششم الی دوازدهم – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل ۳۹۰ تمرین از کل کتاب )

Solution Manual for Fundamentals of Digital Signal Processing Using MATLAB – Robert Schilling, Sandra Harris

حل المسائل کتاب مبانی پردازش سیگنال های دیجیتال با متلب اسچیلینگ و هریس – ویرایش دوم

Solution Manual for Fundamentals of Digital Signal Processing Using MATLAB – 2nd Edition

نویسنده(گان): Robert Schilling, Sandra Harris

حل المسائل کتاب مبانی پردازش سیگنال های دیجیتال با متلب اسچیلینگ و هریس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۷۲
حجم فایل زیپ شده ۵٫۱۲ مگابایت

***

Solution Manual for Finite Element Analysis – Saeed Moaveni

حل المسائل کتاب تحلیل اجزای محدود سعید معاونی (به همراه کاربرد نرم افزار انسیس) – ویرایش سوم و چهارم

Solution Manual for Finite Element Analysis: Theory and Application with ANSYS – 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان): Saeed Moaveni

حل المسائل های ویرایش سوم و چهارم به صورت جداگانه به فروش می رسند

حل المسائل کتاب تحلیل اجزای محدود سعید معاونیحل المسائل کتاب تحلیل اجزای محدود سعید معاونی

حل المسائل ویرایش سوم، تمرینات فصول ۱ الی ۱۳ را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد. لازم به ذکر است که این حل المسائل به صورت دستنویس می باشد. فصل ۸ کتاب درسی ویرایش سوم تمرینی ندارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش سوم

حل المسائل ویرایش چهارم، شامل حل مسائل کتاب درسی (مجموعا تعداد ۲۰۲ تمرین) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده از ویرایش چهارم اینجا کلیک کنید. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسایل حل شده از ویرایش چهارم

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۲۰۲
حجم فایل زیپ شده ۶۸٫۱ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۸۳
حجم فایل زیپ شده ۱۳٫۷ مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش سوم

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش چهارم

Solution Manual for Probability, Random Variables, and Random Processes – John Shynk

حل المسائل کتاب احتمال، متغیرهای تصادفی و فرایندهای تصادفی جان شینک

Solution Manual for Probability, Random Variables, and Random Processes: Theory and Signal Processing Applications

نویسنده(گان): John J. Shynk

حل المسائل کتاب احتمال، متغیرهای تصادفی و فرایندهای تصادفی جان شینک

توضیح اینکه این حل المسائل کل تمرینات ۱۳ فصل کتاب را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۷۰
حجم فایل زیپ شده ۹٫۵۰ مگابایت

***

Solution Manual for Machine Learning – Sergios Theodoridis

حل المسائل کتاب یادگیری ماشینی سرگیوس تئودوریس – چشم انداز بهینه سازی و بیزی

Solution Manual for Machine Learning: A Bayesian and Optimization Perspective

نویسنده(گان): Sergios Theodoridis

این حل المسائل، جواب تمرینات همه فصول کتاب درسی به استثنای فصل ۱۱ را شامل می شود و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۴۲
حجم فایل زیپ شده ۱٫۷۲ مگابایت

***

Solution Manual for Computer and Machine Vision – Davies

حل المسائل کتاب کامپیوتر و دید ماشینی دیویس – ویرایش چهارم

Solution Manual for Computer and Machine Vision: Theory, Algorithms, Practicalities – 4th Edition

نویسنده(گان): E. R. Davies

حل المسائل کتاب کامپیوتر و دید ماشینی دیویس - ویرایش چهارم

توضیح اینکه این حل المسائل فقط به سوالات منتخب پاسخ داده است و همه مسائل را پوشش نمی دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۴
حجم فایل زیپ شده ۳۱۴ کیلوبایت

***

Solution Manual for Introduction to Languages and the Theory of Computation – John Martin

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر زبان و نظریه محاسبات جان مارتین  – ویرایش سوم

Solution Manual for Introduction to Languages and the Theory of Computation – 3rd Edition

نویسنده(گان): John C. Martin

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۸۵
حجم فایل زیپ شده ۱۵٫۱ مگابایت

***

Solution Manual for Operating System Concepts with Java – Abraham Silberschatz, Peter Galvin

حل المسائل کتاب مفاهیم سیستم عامل با استفاده از جاوا آبراهام سیلبرشاتز و پیتر گالوین – ویرایش هشتم

Solution Manual for Operating System Concepts with Java – 8th Edition

نویسنده(گان): Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne

حل المسائل مفاهیم سیستم عامل با استفاده از جاوا آبراهام سیلبرشاتز و پیتر گالوین - ویرایش هشتم

این حل المسائل شامل برخی کدها برای فصول ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۱۲ و ۱۶ می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده ۳۲۹ کیلوبایت

***

Solution Manual for Networking Basics – Patrick Ciccarelli

حل المسائل کتاب مقدمات شبکه پاتریک سیکارلی – ویرایش دوم

Solution Manual for Networking Basics – 2nd Edition

نویسنده(گان): Patrick Ciccarelli

حل المسائل مقدمات شبکه پاتریک سیکارلی ویرایش دوم

توضیح اینکه این حل المسائل، شامل جواب پرسش ها و راهنما و جواب پروژه های فصل های ۱ الی ۱۲ کتاب درسی ویرایش دوم می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل (مجموعه فایل های مربوط به فصل یک در قالب فایل فشرده)

مشخصات فایل

فرمت PDF + Dox
تعداد صفحات مجموعه فایل ها باهم ۷۶۴ صفحه
حجم فایل زیپ شده ۳۸ مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Database Systems – Ramez Elmasri, Shamkant Navathe

حل المسائل کتاب اصول سیستم های پایگاه داده رامز المسری و شامکانت ناواث – ویرایش پنجم

Solution Manual for Fundamentals of Database Systems – 5th Edition

نویسنده(گان): Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe

این حل المسائل، شامل حل تمرینات همه فصلهای ویرایش پنجم کتاب (فصل ۱ الی ۲۹) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشند. هیچ تمرینی برای فصل ۲۲ حل نشده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر تمرین، یک بار پرینت مجازی (با ابعاد مختلف) انجام گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشخصات حل المسائل در مجموع

فرمت پی دی اف (PDF)
تعداد تمرینات حل شده ۶۲۷
حجم فایل زیپ شده ۱۷۰ مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در چهار بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی ششم شامل ۱۴۲ تمرین)

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل هفت الی دوازده شامل ۱۴۲ تمرین)

***

پرداخت و دریافت بخش سوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل سیزدهم الی نوزدهم شامل ۱۸۵ تمرین)

***

پرداخت و دریافت بخش چهارم حل المسائل (شامل تمرینات فصل بیستم الی بیست و نهم شامل ۱۵۸ تمرین)

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل تمرینات فصل یکم الی بیست و نهم شامل ۶۲۷ تمرین)

Solution Manual for MATLAB Programming for Engineers – Stephen Chapman

حل المسائل کتاب برنامه نویسی متلب برای مهندسین استیفن ج. چاپمن – ویرایش پنجم

Solution Manual for MATLAB Programming for Engineers – 5th Edition

نویسنده(گان): Stephen J. Chapman

این حل المسائل، شامل حل تمرینات همه فصلهای ویرایش پنجم کتاب (فصل ۱ الی ۱۴) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشند. برای فصل ۱۲ هیچ حل حلی وجود ندارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر تمرین، یک بار پرینت مجازی (با ابعاد مختلف) انجام گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشخصات حل المسائل

فرمت پی دی اف (PDF)
تعداد تمرینات حل شده ۲۲۶
حجم فایل زیپ شده ۷۳٫۱ مگابایت

***

Solution Manual for The Art of Computer Systems Performance – Raj Jain

حل المسائل کتاب هنر تحلیل کارایی سیستم های کامپیوتری راج جین

Solution Manual for The Art of Computer Systems Performance

نویسنده(گان): Raj Jain

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۷
حجم فایل زیپ شده ۳٫۴۲ مگابایت

***

 

Solution Manual for Management Information Systems – Kelly Rainer, Brad Prince

حل المسائل کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیریت راینر و پرینس – ویرایش چهارم

Solution Manual for Management Information Systems – 4th Edition

نویسنده(گان): R. Kelly Rainer, Brad Prince, Hugh J. Watson

این حل المسائل به صورت کامل حل تمرینات ویرایش چهارم را پوشش میدهد و برای هر فصل یک فایل ورد وجود دارد. همچنین این مجموعه شامل جواب Plug IT in های ۱ الی ۷ می باشد.

دانلود نمونه رایگان این حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت docx
تعداد صفحات ۲۸۶
حجم فایل زیپ شده ۷٫۸۸ مگابایت

***

Solution Manual for Algorithm Design and Applications – Michael Goodrich, Roberto Tamassia

حل المسائل کتاب طراحی و کاربردهای الگوریتم مایکل گودریچ – ویرایش اول

Solution Manual for Algorithm Design and Applications – 1st Edition

نویسنده(گان): Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۱
حجم فایل زیپ شده ۰٫۲۸ مگابایت

***

 

Solution Manual for Data Structures and Algorithms in Java – Michael Goodrich, Roberto Tamassia

حل المسائل کتاب ساختار داده و الگوریتم در جاوا مایکل گودریچ – ویرایش ششم دانشجویی بین المللی

Solution Manual for Data Structures and Algorithms in Java – 6th Edition International Student Version

نویسنده(گان): Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, Michael H. Goldwasser

این حل المسائل به صورت کامل حل همه ۱۵ فصل کتاب را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۸
حجم فایل زیپ شده ۹۲۷ کیلوبایت

***