بایگانی دسته: مدار

Solution Manual for Power Electronics Handbook – Muhammad Rashid

حل المسائل کتاب الکترونیک قدرت محمد رشید – ویرایش سوم

Solution Manual for Power Electronics Handbook: Devices, Circuits, and Applications – 3rd Edition

نویسنده(گان): Muhammad H. Rashid

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۲
حجم فایل زیپ شده ۱۰ مگابایت

***

Power Electronics Handbook – Muhammad Rashid

کتاب الکترونیک قدرت محمد رشید – ویرایش سوم و چهارم

Power Electronics Handbook: Devices, Circuits, and Applications – 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان): Muhammad H. Rashid

کتاب الکترونیک قدرت محمد رشید - ویرایش سوم و چهارم

کتاب دستگاه ها و مدارهای برق قدرت محمد رشید - ویرایش سوم

این مجموعه شامل دو کتاب برای ویرایش های سوم و چهارم می باشد.

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۵۱۰
حجم فایل زیپ شده ۸۵٫۵ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۹۷
حجم فایل زیپ شده ۳۷ مگابایت

***

Solution Manual for Electronics with Discrete Components – Enrique Galvez

حل المسائل کتاب الکترونیک با قطعات گسسته انریکه گالوز

Solution Manual for Electronics with Discrete Components

نویسنده(گان): Enrique J. Galvez

توضیح اینکه این حل المسائل، حل تمرینات همه ۱۱ فصل کتاب درسی را پوشش می دهد. در ضمن راهنمای آزمایشگاه نیز در این مجموعه قرار داده شده است.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۶۰
حجم فایل زیپ شده ۱۰٫۱۵ مگابایت

***

Digital Logic and Microprocessor Design With VHDL – Enoch Hwang

کتاب طراحی منطق دیجیتال و میکروپردازنده ها با VHDL

Digital Logic and Microprocessor Design With VHDL

نویسنده(گان): Enoch O. Hwang

کتاب طراحی منطق دیجیتال و میکروپردازنده ها با VHDL

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۱۳
حجم فایل زیپ شده ۴٫۶ مگابایت

***

 

Solution Manual for Fundamentals of Modern VLSI Devices – Yuan Taur, Tak Ning

حل المسائل کتاب مبانی دستگاه های مدرن VLSI یوان تور و تاک نینگ – ویرایش دوم

Solution Manual for Fundamentals of Modern VLSI Devices – 2nd Edition

نویسنده(گان): Yuan Taur, Tak H. Ning

این حل المسائل به صورت ارزی خریداری شده است و اکنون به یک هشتم قیمت خریداری شده به فروش می رسد. این حل المسائل، پاسخ مسایل همه مسایل (زوج و فرد) فصل های ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ + اپندیکس ۷ را شامل می شود.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات حل المسائل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۹
حجم فایل زیپ شده ۴۲۲ کیلوبایت

***

Fundamentals of Modern VLSI Devices – Yuan Taur, Tak Ning

کتاب بانی دستگاه های مدرن VLSI یوان تور و تاک نینگ – ویرایش دوم

Fundamentals of Modern VLSI Devices – 2nd Edition

نویسنده(گان): Yuan Taur, Tak H. Ning

کتاب بانی دستگاه های مدرن VLSI یوان تور و تاک نینگ

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۴۰*۲=۶۸۰
حجم فایل زیپ شده ۳۱ مگابایت

***

Solution Manual for Analysis and Design of Analog Integrated Circuits – Paul Gray, Paul Hurst

حل المسائل کتاب تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ پل گری و رابرت مایر – ویرایش چهارم و پنجم

Solution Manual for Analysis and Design of Analog Integrated Circuits –  ۴th and 5th Edition

نویسنده(گان): Paul R. Gray, Paul J. Hurst, Stephen H. Lewis, Robert G. Meyer

توضیح اینکه این مجموعه شامل حل المسائل ویرایش های پنجم و چهارم می باشد. حل المسائل ویرایش پنجم به طور کامل فصل های ۱ تا ۱۲ را پوشش میدهد

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش پنجم

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۴۹
حجم فایل زیپ شده ۵٫۲۲ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۰۱
حجم فایل زیپ شده ۱۳ مگابایت

***

Solution Manual for Signals, Systems, and Transforms – Charles Phillips, John Parr

حل المسائل کتاب سیگنال ها، سیستم ها و تبدیلات چارلز فیلیپس – ویرایش چهارم

Solution Manual for Signals, Systems, and Transforms – 4th Edition

نویسنده(گان): Charles L. Phillips, John M. Parr, Eve Ann Riskin

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۲۸
حجم فایل زیپ شده ۱۲٫۲ مگابایت

***

Signals, Systems, and Transforms – Charles Phillips, John Parr

کتاب سیگنال ها، سیستم ها و تبدیلات چارلز فیلیپس – ویرایش چهارم

Signals, Systems, and Transforms – 4th Edition

نویسنده(گان): Charles L. Phillips, John M. Parr, Eve Ann Riskin

کتاب سیگنال ها، سیستم ها و تبدیلات چارلز فیلیپس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۹۵
حجم فایل زیپ شده ۳٫۲۵ مگابایت

***

Electronics with Discrete Components – Enrique Galvez

کتاب الکترونیک با قطعات گسسته انریکه گالوز

Electronics with Discrete Components

نویسنده(گان): Enrique J. Galvez

کتاب الکترونیک با قطعات گسسته انریکه گالوز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۵۴
حجم فایل زیپ شده ۸٫۶ مگابایت

***

Electric Circuits – James Nilsson, Susan Riede

کتاب مدارهای الکتریکی نیلسون – ویرایش نهم و دهم

Electric Circuits – 9th and 10th Edition

نویسنده(گان): James W. Nilsson, Susan Riedel

کتاب مدارهای الکتریکی نیلسون

این مجموعه شامل دو کتاب می باشد، یکی برای ویرایش نهم و دیگری برای ویرایش دهم

مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۲۰
حجم فایل زیپ شده ۵٫۸۶ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۲۲
حجم فایل زیپ شده ۳۷ مگابایت

***

Solution Manual for Modern Electronic Communication – Jeffrey Beasley, Gary Miller

حل المسائل کتاب ارتباطات الکترونیکی مدرن جفری بیزلی – ویرایش نهم

Solution Manual for Modern Electronic Communication – 9th Edition

نویسنده(گان): Jeffrey S. Beasley, Gary M. Miller

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۸۱
حجم فایل زیپ شده ۹٫۴۷ مگابایت

***

Modern Electronic Communication – Jeffrey Beasley, Gary Miller

کتاب ارتباطات الکترونیکی مدرن جفری بیزلی  – ویرایش نهم

Modern Electronic Communication – 9th Edition

نویسنده(گان): Jeffrey S. Beasley, Gary M. Miller

کتاب ارتباطات الکترونیکی مدرن جفری بیزلی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۳۱
حجم فایل زیپ شده ۲۸٫۵ مگابایت

***

Solution Manual for Statistical and Adaptive Signal Processing – Dimitris Manolakis, Vinay Ingle

حل المسائل کتاب پردازش سیگنال وفقی (تطبیقی) و آماری دیمیتریس مانولاکیس

Solution Manual for Statistical and Adaptive Signal Processing: Spectral Estimation, Signal Modeling, Adaptive Filtering and Array Processing

نویسنده(گان): Dimitris G. Manolakis, Vinay K. Ingle, Stephen

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۶۷
حجم فایل زیپ شده ۴٫۴۵ مگابایت

***

Statistical and Adaptive Signal Processing – Dimitris Manolakis,‎ Vinay Ingle

کتاب پردازش سیگنال وفقی (تطبیقی) و آماری دیمیتریس مانولاکیس

Statistical and Adaptive Signal Processing: Spectral Estimation, Signal Modeling, Adaptive Filtering and Array Processing

نویسنده(گان): Dimitris G. Manolakis,‎ Vinay K. Ingle,‎ Stephen M. Kogon

کتاب پردازش سیگنال وفقی (تطبیقی) و آماری دیمیتریس مانولاکیس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۱۴
حجم فایل زیپ شده ۱۱٫۶ مگابایت

***

Solution Manual for Essentials of Electronic Testing – Michael Bushnell, Vishwani Agrawal

حل المسائل کتاب مبانی تست قطعات الکترونیک مایکل باشنل

Solution Manual for Essentials of Electronic Testing: For Digital, Memory and Mixed-Signal VLSI Circuits

نویسنده(گان): Michael L. Bushnell, Vishwani D. Agrawal

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۱۵
حجم فایل زیپ شده ۱٫۵۱ مگابایت

***

Essentials of Electronic Testing – Michael Bushnell, Vishwani Agrawal

کتاب مبانی تست قطعات الکترونیک مایکل باشنل

Essentials of Electronic Testing: For Digital, Memory and Mixed-Signal VLSI Circuits

نویسنده(گان): Michael L. Bushnell, Vishwani D. Agrawal

کتاب مبانی تست قطعات الکترونیک مایکل باشنل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۱۳
حجم فایل زیپ شده ۳۳ مگابایت

***

تهیه حل المسائل

لیست زیر برگرفته از لیست یکی سری فروشندگان خارجی می باشد و قابل تهیه می باشند. چناچه حل المسائل مورد نظرتان را در این صفحه می بینید و مایل به تهیه آن هستید با ما تماس بگیرید.

نشانی ایمیل پشتیبانی: ebookyab.com@gmail.com

برای تماس از طریق تلگرام روی آیکون کلیک نمایید:

Solution Manual for CMOS VLSI Design – Neil Weste, David Harris

حل المسائل کتاب طراحی CMOS VLSI نیل وستِ و دیوید هریس: دیدگاهی درباره سیستم ها و مدارها – ویرایش چهارم (شامل همه مسائل زوج و فرد)

Solution Manual for CMOS VLSI Design 4th Edition – A Circuits and Systems Perspective

نویسنده(گان): Neil H. E. Weste, David Harris

 

این مجموعه شامل حل همه مسایل فصل A الی آخر فصل ۱۵ (مجموعا ۱۶ فصل و تعداد ۲۵۱ حل) می باشد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده اینجا کلیک کنید. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسایل حل شده

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۲۵۱
حجم فایل زیپ شده ۷۵٫۹ مگابایت

***

Solution Manual For Analog Integrated Circuit Design – David Johns, Kenneth Martin

حل المسائل کتاب طراحی مدار مجتمع آنالوگ دیوید جونز، کنت مارتین و تونی چان کاروسون – ویرایش اول

Solution Manual for Analog Integrated Circuit Design – 1st Edition

نویسنده(گان): David Johns, Kenneth W. Martin, Tony Chan Carusone

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۷×۲
حجم فایل زیپ شده ۲۶٫۵ مگابایت

***