بایگانی دسته: مدار

Solution Manual for Basic Electronics for Scientists and Engineers – Dennis Eggleston

حل المسائل کتاب الکترونیک پایه دنیس اگلستون – ویرایش اول

Solution Manual for Basic Electronics for Scientists and Engineers – 1st Edition

نویسنده(گان): Dennis L. Eggleston

حل المسائل الکترونیک پایه Eggleston

این حل المسائل فصل های ۱ تا ۸ کتاب درسی را پوشش می دهد و ۳۲ صفحه دارد. به همراه حل المسائل، فایل راهنمای آزمایشگاه (lab manual) با ۲۸ صفحه نیز در این محصول وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل حل المسائل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۲
حجم فایل زیپ شده ۵۳۳ کیلوبایت

***

Basic Electronics for Scientists and Engineers – Dennis Eggleston

کتاب الکترونیک پایه دنیس اگلستون – ویرایش اول

Basic Electronics for Scientists and Engineers – 1st Edition

نویسنده(گان): Dennis L. Eggleston

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۶۷
حجم فایل زیپ شده ۱٫۴۵ مگابایت

***

Solution Manual for Adaptive Filters – Behrouz Farhang-Boroujeny

حل المسائل کتاب فیلترهای وفقی (تطبیقی): نظریه و کاربردهای بهروز فرهنگ بروجنی – ویرایش دوم

Solution Manual for Adaptive Filters: Theory and Applications – 2nd Edition

نویسنده(گان): Behrouz Farhang-Boroujeny

حل المسائل فیلترهای وفقی بهروز فرهنگ بروجنی

این حل المسائل فصل های ۱ تا ۲۰ کتاب درسی ویرایش دوم را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۱۸
حجم فایل زیپ شده ۲٫۵۱ مگابایت

***

Solution Manual for Modern Semiconductor Devices for Integrated Circuits – Chenming Hu

حل المسائل کتاب قطعات مدرن نیمه هادی برای مدارهای مجتمع چنمینگ هو – ویرایش اول

Solution Manual for Modern Semiconductor Devices for Integrated Circuits – 1st Edition

نویسنده(گان): Chenming C. Hu

حل المسائل ادوات نیمه هادی مدارهای مجتمع چنمینگ هو

این محصول، شامل حل تمرینات و فایل های پاورپوینت جانبی می باشد و کل کتاب درسی (فصل های ۱ تا ۸) را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۲
حجم فایل زیپ شده ۱۴٫۵ مگابایت

***

Modern Semiconductor Devices for Integrated Circuits – Chenming Hu

کتاب قطعات مدرن نیمه هادی برای مدارهای مجتمع چنمینگ هو – ویرایش اول

Modern Semiconductor Devices for Integrated Circuits – 1st Edition

نویسنده(گان): Chenming C. Hu

ادوات مدرن نیمه هادی برای مدارهای مجتمع چنمینگ هو

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۵۴
حجم فایل زیپ شده ۱۵٫۴ مگابایت

***

Solution Manual for Power Electronics – Muhammad Rashid

حل المسائل کتاب الکترونیک قدرت محمد رشید – ویرایش چهارم بین المللی و ویرایش سوم 

Solution Manual for Power Electronics: Devices, Circuits, and Applications – 4th International Edition

Solution Manual for Power Electronics Handbook: Devices, Circuits, and Applications – 3rd Edition

نویسنده(گان): Muhammad H. Rashid

حل المسائل کتاب الکترونیک قدرت رشید ویرایش چهارم

حل المسائل ویرایش چهارم بین المللی فصلهای ۱ تا ۱۷ کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش چهارم

طبق گزارشات رسیده، حل المسایل ویرایش سوم ناقص می باشد و برخی فصلها را دارد.

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم بین المللی

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۷۴
حجم فایل زیپ شده ۵٫۲۴ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۲
حجم فایل زیپ شده ۱۰ مگابایت

***

پرداخت جهت حل المسائل ویرایش چهارم بین المللی

***

پرداخت جهت حل المسائل ویرایش سوم

Power Electronics Handbook – Muhammad Rashid

کتاب الکترونیک قدرت محمد رشید – ویرایش سوم و چهارم

Power Electronics Handbook: Devices, Circuits, and Applications – 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان): Muhammad H. Rashid

کتاب الکترونیک قدرت محمد رشید - ویرایش سوم و چهارم

کتاب دستگاه ها و مدارهای برق قدرت محمد رشید - ویرایش سوم

این مجموعه شامل دو کتاب برای ویرایش های سوم و چهارم می باشد.

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۵۱۰
حجم فایل زیپ شده ۸۵٫۵ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۹۷
حجم فایل زیپ شده ۳۷ مگابایت

***

Solution Manual for Electronics with Discrete Components – Enrique Galvez

حل المسائل کتاب الکترونیک با قطعات گسسته انریکه گالوز

Solution Manual for Electronics with Discrete Components

نویسنده(گان): Enrique J. Galvez

توضیح اینکه این حل المسائل، حل تمرینات همه ۱۱ فصل کتاب درسی را پوشش می دهد. در ضمن راهنمای آزمایشگاه نیز در این مجموعه قرار داده شده است.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۶۰
حجم فایل زیپ شده ۱۰٫۱۵ مگابایت

***

Digital Logic and Microprocessor Design With VHDL – Enoch Hwang

کتاب طراحی منطق دیجیتال و میکروپردازنده ها با VHDL

Digital Logic and Microprocessor Design With VHDL

نویسنده(گان): Enoch O. Hwang

کتاب طراحی منطق دیجیتال و میکروپردازنده ها با VHDL

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۱۳
حجم فایل زیپ شده ۴٫۶ مگابایت

***

 

Solution Manual for Fundamentals of Modern VLSI Devices – Yuan Taur, Tak Ning

حل المسائل کتاب مبانی دستگاه های مدرن VLSI یوان تور و تاک نینگ – ویرایش دوم

Solution Manual for Fundamentals of Modern VLSI Devices – 2nd Edition

نویسنده(گان): Yuan Taur, Tak H. Ning

این حل المسائل به صورت ارزی خریداری شده است و اکنون به یک هشتم قیمت خریداری شده به فروش می رسد. این حل المسائل، پاسخ مسایل همه مسایل (زوج و فرد) فصل های ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ + اپندیکس ۷ را شامل می شود.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات حل المسائل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۹
حجم فایل زیپ شده ۴۲۲ کیلوبایت

***

Fundamentals of Modern VLSI Devices – Yuan Taur, Tak Ning

کتاب بانی دستگاه های مدرن VLSI یوان تور و تاک نینگ – ویرایش دوم

Fundamentals of Modern VLSI Devices – 2nd Edition

نویسنده(گان): Yuan Taur, Tak H. Ning

کتاب بانی دستگاه های مدرن VLSI یوان تور و تاک نینگ

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۴۰*۲=۶۸۰
حجم فایل زیپ شده ۳۱ مگابایت

***

Solution Manual for Analysis and Design of Analog Integrated Circuits – Paul Gray, Paul Hurst

حل المسائل کتاب تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ پل گری و رابرت مایر – ویرایش چهارم و پنجم

Solution Manual for Analysis and Design of Analog Integrated Circuits –  ۴th and 5th Edition

نویسنده(گان): Paul R. Gray, Paul J. Hurst, Stephen H. Lewis, Robert G. Meyer

توضیح اینکه این مجموعه شامل حل المسائل ویرایش های پنجم و چهارم می باشد. حل المسائل ویرایش پنجم به طور کامل فصل های ۱ تا ۱۲ را پوشش میدهد

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش پنجم

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۴۹
حجم فایل زیپ شده ۵٫۲۲ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۰۱
حجم فایل زیپ شده ۱۳ مگابایت

***

Solution Manual for Signals, Systems, and Transforms – Charles Phillips, John Parr

حل المسائل کتاب سیگنال ها، سیستم ها و تبدیلات چارلز فیلیپس – ویرایش چهارم

Solution Manual for Signals, Systems, and Transforms – 4th Edition

نویسنده(گان): Charles L. Phillips, John M. Parr, Eve Ann Riskin

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۲۸
حجم فایل زیپ شده ۱۲٫۲ مگابایت

***

Signals, Systems, and Transforms – Charles Phillips, John Parr

کتاب سیگنال ها، سیستم ها و تبدیلات چارلز فیلیپس – ویرایش چهارم

Signals, Systems, and Transforms – 4th Edition

نویسنده(گان): Charles L. Phillips, John M. Parr, Eve Ann Riskin

کتاب سیگنال ها، سیستم ها و تبدیلات چارلز فیلیپس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۹۵
حجم فایل زیپ شده ۳٫۲۵ مگابایت

***

Electronics with Discrete Components – Enrique Galvez

کتاب الکترونیک با قطعات گسسته انریکه گالوز

Electronics with Discrete Components

نویسنده(گان): Enrique J. Galvez

کتاب الکترونیک با قطعات گسسته انریکه گالوز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۵۴
حجم فایل زیپ شده ۸٫۶ مگابایت

***

Electric Circuits – James Nilsson, Susan Riede

کتاب مدارهای الکتریکی نیلسون – ویرایش نهم و دهم

Electric Circuits – 9th and 10th Edition

نویسنده(گان): James W. Nilsson, Susan Riedel

کتاب مدارهای الکتریکی نیلسون

این مجموعه شامل دو کتاب می باشد، یکی برای ویرایش نهم و دیگری برای ویرایش دهم

مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۲۰
حجم فایل زیپ شده ۵٫۸۶ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۲۲
حجم فایل زیپ شده ۳۷ مگابایت

***

Solution Manual for Modern Electronic Communication – Jeffrey Beasley, Gary Miller

حل المسائل کتاب ارتباطات الکترونیکی مدرن جفری بیزلی – ویرایش نهم

Solution Manual for Modern Electronic Communication – 9th Edition

نویسنده(گان): Jeffrey S. Beasley, Gary M. Miller

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۸۱
حجم فایل زیپ شده ۹٫۴۷ مگابایت

***

Modern Electronic Communication – Jeffrey Beasley, Gary Miller

کتاب ارتباطات الکترونیکی مدرن جفری بیزلی  – ویرایش نهم

Modern Electronic Communication – 9th Edition

نویسنده(گان): Jeffrey S. Beasley, Gary M. Miller

کتاب ارتباطات الکترونیکی مدرن جفری بیزلی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۳۱
حجم فایل زیپ شده ۲۸٫۵ مگابایت

***

Solution Manual for Statistical and Adaptive Signal Processing – Dimitris Manolakis, Vinay Ingle

حل المسائل کتاب پردازش سیگنال وفقی (تطبیقی) و آماری دیمیتریس مانولاکیس

Solution Manual for Statistical and Adaptive Signal Processing: Spectral Estimation, Signal Modeling, Adaptive Filtering and Array Processing

نویسنده(گان): Dimitris G. Manolakis, Vinay K. Ingle, Stephen M. Kogon

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۶۷
حجم فایل زیپ شده ۴٫۴۵ مگابایت

***

Statistical and Adaptive Signal Processing – Dimitris Manolakis,‎ Vinay Ingle

کتاب پردازش سیگنال وفقی (تطبیقی) و آماری دیمیتریس مانولاکیس

Statistical and Adaptive Signal Processing: Spectral Estimation, Signal Modeling, Adaptive Filtering and Array Processing

نویسنده(گان): Dimitris G. Manolakis,‎ Vinay K. Ingle,‎ Stephen M. Kogon

کتاب پردازش سیگنال وفقی (تطبیقی) و آماری دیمیتریس مانولاکیس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۱۴
حجم فایل زیپ شده ۱۱٫۶ مگابایت

***