بایگانی دسته: الکترونیک

Solution Manual for Signals, Systems, and Transforms – Charles Phillips, John Parr

حل تمرین کتاب سیگنال ها، سیستم ها و تبدیلات چارلز فیلیپس – ویرایش چهارم

Solution Manual for Signals, Systems, and Transforms – 4th Edition

نویسنده(گان): Charles L. Phillips, John M. Parr, Eve Ann Riskin

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۲۸
حجم فایل زیپ شده ۱۲٫۲ مگابایت

***

Signals, Systems, and Transforms – Charles Phillips, John Parr

کتاب سیگنال ها، سیستم ها و تبدیلات چارلز فیلیپس – ویرایش چهارم

Signals, Systems, and Transforms – 4th Edition

نویسنده(گان): Charles L. Phillips, John M. Parr, Eve Ann Riskin

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۹۵
حجم فایل زیپ شده ۳٫۲۵ مگابایت

***

Solution Manual for Probability and Stochastic Processes – Roy Yates, David Goodman

حل تمرین  کتاب احتمال و فرایندهای تصادفی روی یاتس – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Probability and Stochastic Processes: A Friendly Introduction for Electrical and Computer Engineers – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): Roy D. Yates, David J. Goodman

این مجموعه شامل دو حل تمرین می باشد. یکی برای ویرایش دوم و دیگری برای ویرایش سوم

مشخصات فایل حل تمرین ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۰۰
حجم فایل زیپ شده ۳٫۲۵ مگابایت

مشخصات فایل حل تمرین ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۴۳
حجم فایل زیپ شده ۲٫۵ مگابایت

***

Probability and Stochastic Processes – Roy Yates, David Goodman

کتاب احتمال و فرایندهای تصادفی روی یاتس – ویرایش سوم

Probability and Stochastic Processes: A Friendly Introduction for Electrical and Computer Engineers – 3rd Edition

نویسنده(گان): Roy D. Yates, David J. Goodman

probability-and-stochastic-processes-a-friendly-introduction-for-electrical-and-computer-engineers-3rd-ed-roy-d-yates-david-j-goodman-512dj10mb

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۵۱۲
حجم فایل زیپ شده ۱۰ مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Communication Systems – Ferrell Stremler

حل تمرین مقدمه ای بر سیستم های مخابراتی فرل استرملر – ویرایش سوم

Solution Manual for Introduction to Communication Systems – 3rd Edition

نویسنده(گان): Ferrell G. Stremler

توضیح اینکه این فایل به صورت ارزی و از فروشندگان خارجی تهیه گردیده است و از این بابت قیمت بالایی دارد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۰۴
حجم فایل زیپ شده ۱۱٫۶۸ مگابایت

***

Solution Manual for Modern Electronic Communication – Jeffrey Beasley, Gary Miller

حل تمرین کتاب ارتباطات الکترونیکی مدرن جفری بیزلی – ویرایش نهم

Solution Manual for Modern Electronic Communication – 9th Edition

نویسنده(گان): Jeffrey S. Beasley, Gary M. Miller

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۸۱
حجم فایل زیپ شده ۹٫۴۷ مگابایت

***

Modern Electronic Communication – Jeffrey Beasley, Gary Miller

کتاب ارتباطات الکترونیکی مدرن جفری بیزلی  – ویرایش نهم

Modern Electronic Communication – 9th Edition

نویسنده(گان): Jeffrey S. Beasley, Gary M. Miller

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۳۱
حجم فایل زیپ شده ۲۸٫۵ مگابایت

***

Control Systems Engineering – Norman Nise

کتاب مهندسی سیستم های کنترل نورمن نایس – ویرایش شش و هفتم

Control Systems Engineering – 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): Norman S. Nise

این مجموعه شامل دو کتاب یکی برای ویرایش ششم و دیگری برای ویرایش هفتم می باشد.

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۶۱
حجم فایل زیپ شده ۱۸٫۷ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۰۵
حجم فایل زیپ شده ۱۱ مگابایت

***

Solution Manual for Electric Energy – Mohamed El-Sharkawi

حل تمرین کتاب مقدمه بر انرژی الکتریکی محمد الشرکاوی – ویرایش سوم

Solution Manual for Electric Energy: An Introduction – 3rd Edition

نویسنده(گان): Mohamed A. El-Sharkawi

این حل تمرین شامل حل مسائل همه فصل های ویرایش سوم کتاب (مجموعا ۱۵ فصل و تعداد ۳۱۳ تمرین) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده اینجا کلیک کنید. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل تمرین متفاوت از بقیه حل تمرین های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسایل حل شده

مشخصات حل تمرین

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۳۱۳
حجم فایل زیپ شده ۵۷٫۵ مگابایت

***

Electric Energy – Mohamed El-Sharkawi

کتاب مقدمه بر انرژی الکتریکی محمد الشرکاوی – ویرایش سوم

Electric Energy: An Introduction – 3rd Edition

نویسنده(گان): Mohamed A. El-Sharkawi

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۹۵
حجم فایل زیپ شده ۶۳٫۶ مگابایت

***

Solution Manual for Adaptive Control – Karl Åström, Björn Wittenmark

حل تمرین کتاب کنترل تطبیقی اشتورم و ویتنمارک – ویرایش دوم

Solution Manual for Adaptive Control – 2nd Edition

نویسنده(گان): Karl Johan Åström, Björn Wittenmark

توضیح اینکه این حل تمرین شامل حل همه مسائل کتاب نیست و فقط تمرینات منتخب را دارد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۶
حجم فایل زیپ شده ۲۵۳ کیلوبایت

***

Adaptive Control – Karl Åström, Björn Wittenmark

کتاب کنترل تطبیقی اشتورم و ویتنمارک – ویرایش دوم

Adaptive Control – 2nd Edition

نویسنده(گان): Karl Johan Åström, Björn Wittenmark

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۵۹۰
حجم فایل زیپ شده ۶٫۱۷ مگابایت

***

Semiconductor Physics and Devices – Donald Neamen

کتاب مقدمه ای بر فیزیک و قطعات نیمه هادی دونالد نیمن  – ویرایش چهارم

Semiconductor Physics and Devices – 4th Edition

نویسنده(گان): Donald A. Neamen

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۷۴
حجم فایل زیپ شده ۱۰٫۴ مگابایت

***

Solution Manual for Structure and Interpretation of Signals and Systems – Edward Lee, Pravin Varaiya

حل تمرین کتاب ساختار و تفسیر سیگنال ها و سیستم های ادوارد لی و پروین وارایا

Solution Manual for Structure and Interpretation of Signals and Systems

نویسنده(گان): Edward A. Lee, Pravin Varaiya

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۴۸
حجم فایل زیپ شده ۱٫۳۸ مگابایت

***

Structure and Interpretation of Signals and Systems – Edward Lee, Pravin Varaiya

کتاب ساختار و تفسیر سیگنال ها و سیستم های ادوارد لی و پروین وارایا

Structure and Interpretation of Signals and Systems

نویسنده(گان): Edward A. Lee, Pravin Varaiya

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۷۵
حجم فایل زیپ شده ۹۰٫۴ مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Mechatronics and Measurement Systems – David Alciatore, Michael Histand

حل تمرین کتاب مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستم های اندازه گیری دیوید آلکیاتوره و مایکل هیستند – ویرایش سوم

Solution Manual for Introduction to Mechatronics and Measurement Systems – 3rd Edition

نویسنده(گان): David G. Alciatore, Michael B. Histand

این حل تمرین شامل حل مسائل همه فصل های ویرایش سوم کتاب (مجموعا ۱۱ فصل و تعداد ۲۸۴ حل) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده اینجا کلیک کنید. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل تمرین متفاوت از بقیه حل تمرین های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسایل حل شده

مشخصات حل تمرین

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۲۸۴
حجم فایل زیپ شده ۲۳ مگابایت

***

Introduction to Mechatronics and Measurement Systems – David Alciatore, Michael Histand

کتاب مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستم های اندازه گیری دیوید آلکیاتوره و مایکل هیستند – ویرایش چهارم

Introduction to Mechatronics and Measurement Systems – 4th Edition

نویسنده(گان): David G. Alciatore, Michael B. Histand

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۷۳
حجم فایل زیپ شده ۱۸٫۹ مگابایت

***

Solution Manual for Electromagnetic Field Theory – Markus Zahn

حل تمرین کتاب نظریه میدان الکترومغناطیس مارکوس زاهن

Solution Manual for Electromagnetic Field Theory: A Problem Solving Approach

نویسنده(گان): Markus Zahn

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۰۲
حجم فایل زیپ شده ۱٫۸۳ مگابایت

***

Electromagnetic Field Theory – Markus Zahn

کتاب نظریه میدان الکترومغناطیس مارکوس زاهن

Electromagnetic Field Theory: A Problem Solving Approach

نویسنده(گان): Markus Zahn

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۸۵
حجم فایل زیپ شده ۱۲٫۸ مگابایت

***