بایگانی دسته: مهندسی صنایع

Solution Manual for Reliability Engineering and Risk Analysis – Mohammad Modarres, Mark Kaminskiy

حل المسائل کتاب مهندسی قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک: راهنمای عملی – محمد مدرس، مارک کامینسکی و واسیلی کریفتسوف  – ویرایش سوم

Solution Manual for Reliability Engineering and Risk Analysis: A Practical Guide – 3rd Edition

نویسنده(گان): Mohammad Modarres, Mark P. Kaminskiy, Vasiliy Krivtsov

حل المسائل مهندسی قابلیت اطمینان و تحلیل ریسکمحمد مدرس، کامینسکی و کریفتسوف

توضیح اینکه، این حل المسائل فصل های ۲ تا ۸ کتاب درسی را به صورت کامل پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۲۹
حجم فایل زیپ شده ۳٫۹۰ مگابایت

***

Reliability Engineering and Risk Analysis – Mohammad Modarres, Mark Kaminskiy

کتاب مهندسی قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک: راهنمای عملی – محمد مدرس، مارک کامینسکی و واسیلی کریفتسوف  – ویرایش سوم

Reliability Engineering and Risk Analysis: A Practical Guide – 3rd Edition

نویسنده(گان): Mohammad Modarres, Mark P. Kaminskiy, Vasiliy Krivtsov

کتاب مهندسی قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک محمد مدرس، کامینسکی و کریفتسوف

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۲۳
حجم فایل زیپ شده ۷٫۶۱ مگابایت

***

Solution Manual for Commercial Refrigeration – Dick Wirz

حل المسائل کتاب تبرید تجاری دیک ویرز – ویرایش دوم

Solution Manual for Commercial Refrigeration: For Air Conditioning Technicians – 2nd Edition

نویسنده(گان): Dick Wirz

حل المسائل کتاب تبرید تجاری دیک ویرز - ویرایش دوم

این حل المسائل شامل حل پرسشهای مروری (Review Questions) فصل های یکم الی فصل چهاردهم کتاب درسی ویرایش دوم می باشد. لیست پرسشهای پاسخ داده شده در ادامه آمده است. به ندرت حل برخی پرسشها وجود ندارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره پرسشهای چواب داده شده

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG)
تعداد تمرینات حل شده ۳۹۰
حجم فایل زیپ شده ۳۰٫۷ مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل پرسشهای فصل یک الی ششم)

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل پرسشهای فصل هفتم الی چهاردهم)

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل کل ۳۹۰ پرسش کتاب)

Solution Manual for Mechanical Design of Machine Components – Ansel Ugural

حل المسائل کتاب طراحی مکانیکی اجزای ماشین انسل اوگرال (یوگورال) – ویرایش دوم

Solution Manual for Mechanical Design of Machine Components – 2nd Edition

نویسنده(گان): Ansel C. Ugural

حل المسائل طراحی مکانیکی اجزای ماشین انسل یوگورال

این حل المسائل، پاسخ تمرینات فصل های ۱ الی ۱۸ را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۲۵
حجم فایل زیپ شده ۲٫۴۹ مگابایت

***

Mechanical Design of Machine Components – Ansel Ugural

کتاب طراحی مکانیکی اجزای ماشین انسل اوگرال (یوگورال) – ویرایش دوم

Mechanical Design of Machine Components – 2nd Edition

نویسنده(گان): Ansel C. Ugural

کتاب طراحی مکانیکی اجزای ماشین یوگورال

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۰۸
حجم فایل زیپ شده ۱۶ مگابایت

***

Principles of CAD CAM CAE – Kunwoo Lee

کتاب مبانی سیستم های CAD و CAM و CAE کانوو لی

Principles of CAD,CAM,CAE

نویسنده(گان): Kunwoo Lee

کتاب مبانی سیستم های CAD،  CAM و CAE  کونو لی

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۶۰۰
حجم فایل زیپ شده ۱۰٫۴ مگابایت

***

Solution Manual for Design and Analysis of Experiments – Douglas Montgomery

حل المسائل کتاب طراحی و بررسی آزمایش های داگلاس مونتگومری – ویرایش نهم، هشتم و ششم

Solutions Manual for Design and Analysis of Experiments – 6th, 8th and 9th Edition

نویسنده(گان): Douglas C Montgomery

این محصول شامل سه حل المسائل می باشد. یکی برای ویرایش ششم و دیگری برای ویرایش هشتم و دیگری برای ویرایش نهم.

حل المسائل کتاب طراحی و بررسی آزمایش های داگلاس مونتگومری

حل المسائل ویرایش هشتم، فصل های ۲ الی ۱۵ را پوشش می دهد و کامل می باشد.

حل المسائل ویرایش نهم کلا فصل های ۱ تا ۱۵ کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

دانلود فایل نمونه ویرایش نهم

دانلود فایل نمونه ویرایش هشتم

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۷۴
حجم فایل زیپ شده ۱۰۴ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۱۴
حجم فایل زیپ شده ۱۰٫۸ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۷۱
حجم فایل زیپ شده ۴ مگابایت

***

Applied Statistics and Probability for Engineers – Douglas Montgomery, George Runger

کتاب آمار و احتمالات کاربردی مهندسی مونتگومری – ویرایش هفتم، ششم و پنجم

Applied Statistics and Probability for Engineers – 5th, 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): Douglas C. Montgomery, George C. Runger

کتاب آمار و احتمالات کاربردی مهندسی مونتگومری ویرایش هفتم

کتاب آمار و احتمالات کاربردی مهندسی مونتگومری - ویرایش ششم

این مجموعه شامل سه ویرایش پنجم، ششم و هفتم از کتاب درسی می باشد.

مشخصات فایل ویراست هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۱۰
حجم فایل زیپ شده ۱۴٫۶ مگابایت

مشخصات فایل ویراست ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۳۶
حجم فایل زیپ شده ۱۰ مگابایت

مشخصات فایل ویراست پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۸۴
حجم فایل زیپ شده ۶ مگابایت

***

Design and Analysis of Experiments – Douglas Montgomery

کتاب آنالیز و طراحی آزمایش های داگلاس مونتگومری – ویرایش هشتم و نهم

Design and Analysis of Experiments – 8th and 9th Edition

نویسنده(گان): Douglas C Montgomery

کتاب آنالیز و طراحی آزمایشهای مونتگومری ویرایش نهم

کتاب آنالیز و طراحی آزمایش های داگلاس مونتگومری ویرایش هشتم

این محصول شامل دو کتاب درسی برای ویرایشهای هشتم و نهم می باشد.

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۴۹
حجم فایل زیپ شده ۱۰۷ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۵۷
حجم فایل زیپ شده ۳ مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Robotics in CIM Systems – James Rehg

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر رباتیک در سیستم های CIM جیمز رج – ویرایش پنجم

Solution Manual for Introduction to Robotics in CIM Systems – 5th Edition

نویسنده(گان): James A Rehg

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر رباتیک در سیستم های CIM جیمز رج

این حل المسائل شامل حل مسائل فصل های یکم الی فصل دوازدهم کتاب درسی ویرایش پنجم (کل ۱۲ فصل کتاب – جمعا تعداد ۳۹۰ حل) می باشد. لیست مسائل حل شده در ادامه آمده است. این مجموعه شامل حل پرسش ها (Questions)، تمرینات (Problems)، تمرینات PCSP و تمرینات CSP می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: بخش اول + بخش دوم

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG)
تعداد تمرینات حل شده ۳۹۰
حجم فایل زیپ شده ۱۹۱ مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی پنجم – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل ششم الی دوازدهم – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل ۳۹۰ تمرین از کل کتاب )

Solution Manual for Electrical Control for Machines – Peter Giuliani, Leo Chartrand

حل المسائل کتاب کنترل الکتریکی برای ماشین ها پیتر جولیانی، کنت رکسفورد و لئو چارتلند – ویرایش ششم

Solution Manual for Electrical Control for Machines – 6th Edition

نویسنده(گان): Peter R. Giuliani, Leo Chartrand, Kenneth Rexford

حل المسائل کتاب کنترل الکتریکی برای ماشین ها پیتر جولیانی، کنت رکسفورد و لئو چارتلند

این حل المسائل، شامل حل اکثر مسائل کتاب درسی ویرایش ششم (جمعا ۲۰ فصل و ۲۴۸ تمرین حل شده) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده اینجا کلیک کنید. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) و یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسایل حل شده

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۲۴۸
حجم فایل زیپ شده ۳۵٫۵ مگابایت

***

Plastic Design of Frames – John Fleetwood Baker, Jacques Heyman

کتاب طرح و تحلیل پلاستیکی قاب ها بیکر و هایمن

جلد اول (اصول و مفاهیم)

Plastic Design of Frames – vol 1 Fundamentals

نویسنده(گان): John Fleetwood Baker, Jacques Heyman

کتاب طرح و تحلیل پلاستیکی قاب ها بیکر و هایمن

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۳۷
حجم فایل زیپ شده ۴٫۶۱ مگابایت

***

Plastic Design and Second-Order Analysis of Steel Frames – Sohal, Wai-Fah Chen

کتاب طراحی پلاستیک و تجزیه و تحلیل قاب های فولادی چن – ویرایش اول

Plastic Design and Second-Order Analysis of Steel Frames – 1st Edition

نویسنده(گان): Wai-Fah Chen, I. Sohal

کتاب طراحی پلاستیک و تجزیه و تحلیل قاب های فولادی چن

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۱۹
حجم فایل زیپ شده ۱۰٫۴ مگابایت

***

Measurement and Instrumentation – Alan Morris, Reza Langari

کتاب اندازه گیری و ابزار دقیق موریس – ویرایش دوم

Measurement and Instrumentation, Theory and Application – 2nd Edition

نویسنده(گان): Alan S. Morris, Reza Langari

کتاب اندازه گیری و ابزار دقیق موریس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۹۴
حجم فایل زیپ شده ۲۲٫۷ مگابایت

***

Solution Manual for Measurement and Instrumentation – Alan Morris, Reza Langari

حل المسائل کتاب اصول اندازه گیری و ابزار دقیق الان موریس – ویرایش دوم

Solution Manual for Measurement and Instrumentation: Theory and Application – 2nd Edition

نویسنده(گان): Alan S. Morris, Reza Langari

حل المسائل کتاب اصول اندازه گیری و ابزار دقیق الان موریس

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول ۱ الی ۲۱ را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد. علاوه بر این موارد برای فصل ۱۲ ، تعداد ۱۵ فایل با فرمت VI file وجود دارند.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۲۳
حجم فایل زیپ شده ۶٫۳۹ مگابایت

***

Solution Manual for Groover’s Principles of Modern Manufacturing – Mikell Groover

حل المسائل اصول ساخت و تولید مدرن مایکل گروور – ویرایش گلوبال (نسخه SI)

Solution Manual for Groover’s Principles of Modern Manufacturing – SI Version and Global Edition

نویسنده(گان): Mikell P. Groover

حل المسائل اصول ساخت و تولید مدرن مایکل گروور

توضیح اینکه این حل المسائل، جواب تمرینات کل ۳۷ فصل کتاب درسی را شامل می شود و به ازای هر فصل یک فایل word وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت word
تعداد صفحات ۱۷۴
حجم فایل زیپ شده ۶۱۰ کیلوبایت

***

Commercial Refrigeration – Dick Wirz

کتاب تبرید تجاری دیک ویرز – ویرایش دوم

Commercial Refrigeration: For Air Conditioning Technicians – 2nd Edition

نویسنده(گان): Dick Wirz

کتاب تبرید تجاری دیک ویرزمشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۰۵
حجم فایل زیپ شده ۲۰٫۴ مگابایت

***

Solution Manual for Computer and Machine Vision – Davies

حل المسائل کتاب کامپیوتر و دید ماشینی دیویس – ویرایش چهارم

Solution Manual for Computer and Machine Vision: Theory, Algorithms, Practicalities – 4th Edition

نویسنده(گان): E. R. Davies

حل المسائل کتاب کامپیوتر و دید ماشینی دیویس - ویرایش چهارم

توضیح اینکه این حل المسائل فقط به سوالات منتخب پاسخ داده است و همه مسائل را پوشش نمی دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۴
حجم فایل زیپ شده ۳۱۴ کیلوبایت

***

Solution Manual for Modeling and Analysis of Dynamic Systems – Charles Close, Dean Frederick

حل المسائل کتاب مدلسازی و آنالیز سیستمهای دینامیکی چارلز کلوز و دین فردریک – ویرایش سوم

Solution Manual for Modeling and Analysis of Dynamic Systems – 3rd Edition

نویسنده(گان): Charles M. Close, Dean K. Frederick, Jonathan C. Newell

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۷۶
حجم فایل زیپ شده ۲۰٫۶ مگابایت

***

Modeling and Analysis of Dynamic Systems – Charles Close, Dean Frederick

کتاب مدلسازی و آنالیز سیستمهای دینامیکی چارلز کلوز و دین فردریک – ویرایش سوم

Modeling and Analysis of Dynamic Systems – 3rd Edition

نویسنده(گان): Charles M. Close, Dean K. Frederick, Jonathan C. Newell

کتاب مدلسازی و آنالیز سیستمهای دینامیکی چارلز کلوز و دین فردریک

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۹۳
حجم فایل زیپ شده ۷۵٫۲ مگابایت

***