بایگانی دسته: مهندسی مواد و متالوژی

Tribology – Ian Hutchings, Philip Shipway

کتاب تریبولوژی: اصطکاک و پوشش مواد مهندسی یان هاچینگز – ویرایش دوم

Tribology: Friction and Wear of Engineering Materials – 2nd Edition

نویسنده(گان): Ian Hutchings, Philip Shipway

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۸۶
حجم فایل زیپ شده ۱۵٫۷ مگابایت

***

 

Solution Manual for Modern Physical Metallurgy – Smallman, Ngan

حل تمرین کتاب متالوژی فیزیکی مدرن اسمالمن – ویرایش هشتم

Solution Manual for Modern Physical Metallurgy – 8th Edition

نویسنده(گان): R. E. Smallman, A.H.W. Ngan

توضیح اینکه این حل تمرین به صورت کامل می باشد و فصل های ۱ تا ۱۶ را پوشش می دهد

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۰
حجم فایل زیپ شده ۱٫۲۱ مگابایت

***

 

Modern Physical Metallurgy – Smallman, Ngan

کتاب متالوژی فیزیکی مدرن اسمالمن – ویرایش هشتم

Modern Physical Metallurgy – 8th Edition

نویسنده(گان): R. E. Smallman, A.H.W. Ngan

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۹۰
حجم فایل زیپ شده ۱۴٫۹ مگابایت

***

Materials Selection in Mechanical Design – Michael Ashby

کتاب انتخاب مواد در طراحی مکانیکی میشل فاریس اشبی – ویرایش چهارم

Materials Selection in Mechanical Design – Fourth Edition

نویسنده(گان): Michael F. Ashby

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۶۵
حجم فایل زیپ شده ۶۶٫۷ مگابایت

***

Solution Manual for Materials Selection in Mechanical Design – Michael Ashby

حل تمرین کتاب انتخاب مواد در طراحی مکانیکی میشل فاریس اشبی – ویرایش پنجم

Solution Manual for Materials Selection in Mechanical Design – Fifth Edition

نویسنده(گان): Michael F. Ashby

این حل تمرین برای فصل پنجم می باشد و کل کتاب را پوشش می دهد

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۸
حجم فایل زیپ شده ۴٫۳۸ مگابایت

***

Fundamentals of Materials Science and Engineering – William Callister, David Rethwisch

کتاب مبانی علوم و مهندسی مواد ویلیام کالیستر – ویرایش چهارم

Fundamentals of Materials Science and Engineering: An Integrated Approach – 4th Edition

نویسنده(گان): William D. Callister, David G. Rethwisch

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۸۷
حجم فایل زیپ شده ۳۳٫۴۶ مگابایت

***

Mechanics of Materials – Christopher Jenkins, Sanjeev Khanna

کتاب مکانیک مواد (مقاومت مصالح) کریستوفر جنکینز

Mechanics of Materials: a modern integration of mechanics and materials in structural design

نویسنده(گان): Christopher Jenkins, Sanjeev Khanna

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۹۳
حجم فایل زیپ شده ۱۵٫۴ مگابایت

***

Solution Manual for Statics and Mechanics of Materials – William Riley, Leroy Sturges

حل تمرین کتاب استاتیک و مکانیک مواد ویلیام فرانکلین رایلی و لروی استرجس‌ – ویرایش دوم

Solution Manual for Statics and Mechanics of Materials: An Integrated Approach – 2nd Edition

نویسنده(گان): William F. Riley, Leroy D. Sturges, Don H. Morris

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۸۳
حجم فایل زیپ شده ۳۲٫۵ مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Mechanics: Dynamics – Michael Plesha, Gary Gray

حل تمرین کتاب دینامیک گری و پلشا

Solution Manual for Engineering Mechanics: Dynamics

نویسنده(گان): Michael Plesha, Francesco Costanzo, Gary Gray

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۶۵
حجم فایل زیپ شده ۱۷۲ مگابایت

***

Engineering Mechanics: Dynamics – Gary Gray, Francesco Costanzo

کتاب دینامیک گری و پلشا

Engineering Mechanics: Dynamics

نویسنده(گان): Gary L. Gray, Francesco Costanzo, Michael E. Plesha

توضیح اینکه این کتاب بسیار بی کیفیت تهیه شده و اصلا برای پرینت گرفتن مناسب نیست

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۰۱
حجم فایل زیپ شده ۶۴٫۵ مگابایت

***

Solution Manual for Materials – Michael Ashby, Hugh Shercliff

حل تمرین کتاب مواد مایکل اشبی – ویرایش سوم

Solution Manual for Materials: engineering, science, processing and design – 3rd Edition

نویسنده(گان): Michael Ashby, Hugh Shercliff, David Cebon

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۱۱
حجم فایل زیپ شده ۶٫۴۴ مگابایت

***

Mechanics of Sheet Metal Forming – Jack Hu, Zdzislaw Marciniak

کتاب مکانیک شکل گیری ورقه فلزی جک هو – ویرایش دوم

Mechanics of Sheet Metal Forming – 2nd Edition

نویسنده(گان): Jack Hu, Zdzislaw Marciniak, John Duncan

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۲۸
حجم فایل زیپ شده ۱٫۸۶ مگابایت

***

Boundary Layer Analysis – Joseph Schetz

کتاب تحلیل لایه مرزی جوزف شتس – ویرایش اول

Boundary Layer Analysis – 1st Edition

نویسنده(گان): Joseph A. Schetz

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۴۲
حجم فایل زیپ شده ۱۰٫۴ مگابایت

***

Solution Manual for Fundamental Mechanics of Fluids – Iain Currie

حل تمرین کتاب مبانی مکانیک سیالات ایان جی کوری – ویرایش چهارم

Solution Manual for Fundamental Mechanics of Fluids – 4th Edition

نویسنده(گان): Iain G. Currie

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۸۶
حجم فایل زیپ شده ۳٫۰۲ مگابایت

***

Fundamental Mechanics of Fluids – Iain Currie

کتاب مبانی مکانیک سیالات ایان جی کوری – ویرایش چهارم

Fundamental Mechanics of Fluids – 4th Edition

نویسنده(گان): Iain G. Currie

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۹۵
حجم فایل زیپ شده ۶٫۲۶ مگابایت

***

Fluid Power – Anthony Esposito

کتاب سیال قدرتی آنتونی اسپوزیتو – ویرایش چهارم

Fluid Power With Applications – 4th Edition

نویسنده(گان): Anthony Esposito

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۷۸
حجم فایل زیپ شده ۶۷٫۳ مگابایت

***

Solution Manual for Mechanics of Materials – Ansel Ugural

حل تمرین کتاب مکانیک مواد (مقاومت مصالح) انسل اوگرال

Solution Manual for Mechanics of Materials

نویسنده(گان): Ansel C. Ugural

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۸۳
حجم فایل زیپ شده ۱۹ مگابایت

***

Mechanics of Materials – Ansel Ugural

کتاب مکانیک مواد (مقاومت مصالح) انسل اوگرال

Mechanics of Materials

نویسنده(گان): Ansel C. Ugural

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۱۶
حجم فایل زیپ شده ۲۸۶ مگابایت

***

Solution Manual for Advanced Strength and Applied Elasticity – Ansel Ugural, Saul Fenster

حل تمرین کتاب مقاومت پیشرفته و الاستیسیته کاربردی انسل اوگرال و سال فنستر – ویرایش چهارم

Solution Manual for Advanced Strength and Applied Elasticity – 4th Edition

نویسنده(گان): Ansel C. Ugural, Saul K. Fenster

این حل تمرین شامل حل مسائل همه فصل های کتاب ویرایش چهارم (مجموعا ۱۳ فصل و تعداد ۴۲۷ حل) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل تمرین متفاوت از بقیه حل تمرین های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: بخش اول + بخش دوم

مشخصات حل تمرین

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۴۲۷
حجم فایل زیپ شده ۹۳٫۸ مگابایت

به جهت سهولت، این حل تمرین در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل تمرین به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل تمرین (شامل ۲۳۱ تمرین از فصل یک الی پنج – مشاهده لیست )

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل تمرین (شامل ۱۹۶ تمرین از فصل ده الی شانزده – مشاهده لیست)

***

پرداخت و دریافت کل حل تمرین به صورت یکجا (شامل ۴۲۷ تمرین از کل کتاب )

Advanced Strength and Applied Elasticity – Ansel Ugural, Saul Fenster

کتاب مقاومت پیشرفته و الاستیسیته کاربردی انسل اوگرال و سال فنستر – ویرایش چهارم

Advanced Strength and Applied Elasticity – 4th Edition

نویسنده(گان): Ansel C. Ugural, Saul K. Fenster

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۸۰×۲
حجم فایل زیپ شده ۱۲۷ مگابایت

***