بایگانی دسته: اقتصاد و حسابداری

Solution Manual for The Economics of Health and Health Care – Sherman Folland, Allen Goodman

حل تمرین کتاب اقتصاد سلامت و مراقبت های سلامت شرمن فولند، آلن گودمن، میرون استانو – ویرایش هفتم

Solution Manual for The Economics of Health and Healthcare – 7th Edition

نویسنده(گان): Sherman Folland, Allen Goodman, Miron Stano

این مجموعه شامل حل کل پرسش ها (Discustion Questions) و تمرینات (Exercises) فصلهای ۱ الی ۲۵ (مجموعا ۲۵ فصل و ۴۰۳ حل)می باشد. برای حل هر تمرین یک فایل اسکرین شات وجود دارد. لیست تمرینات و پرسش های دارای جواب در ادامه آمده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل تمرین متفاوت از بقیه حل تمرین های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: بخش اول + بخش دوم

مشخصات حل تمرین

فرمت عکس (JPG)
تعداد تمرینات حل شده ۴۰۳
حجم فایل زیپ شده ۸۰٫۸ مگابایت

به جهت سهولت، این حل تمرین در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل تمرین به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل تمرین (شامل تمرینات فصل یک الی یازده – جمعا ۱۹۲ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل تمرین (شامل تمرینات فصل دوازده الی بیست و پنجم – جمعا ۲۱۱ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل تمرین به صورت یکجا (شامل ۴۰۳ تمرین کل کتاب )

Solution Manual for Intermediate Accounting – James Stice, Earl Stice

حل تمرین کتاب حسابداری میانه استایس – ویرایش هجدهم

Solution Manual for Intermediate Accounting – 18th Edition

نویسنده(گان): James D. Stice, Earl K. Stice, Fred Skousen

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۵۶
حجم فایل زیپ شده ۴٫۳۰ مگابایت

***

Solution Manual for Essentials of Negotiation – Roy Lewicki, Bruce Barry

حل تمرین کتاب ملزومات مذاکره روی لوئیچی – ویرایش ششم

Solution Manual for Essentials of Negotiation – 6th Edition

نویسنده(گان): Roy J. Lewicki, Bruce Barry, David M. Saunders

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۰
حجم فایل زیپ شده ۱٫۱۱ مگابایت

***

Intermediate Accounting – James Stice, Earl Stice

کتاب حسابداری میانه استایس – ویرایش هفدهم

Intermediate Accounting – Seventeenth Edition

نویسنده(گان): James D. Stice, Earl K. Stice, Fred Skousen

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۴۸۹
حجم فایل زیپ شده ۲۲٫۷ مگابایت

***

Financial Accounting – Paul Kimmel, Jerry Weygandt

کتاب حسابداری مالی پائول کیمل – ویرایش ششم و هفتم

Financial Accounting, Tools for Business Decision Making – 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): Paul D. Kimmel, Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۸۸
حجم فایل زیپ شده ۱۵ مگابایت

 

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۸۹
حجم فایل زیپ شده ۲۰٫۴ مگابایت

***

Essentials of Negotiation – Roy Lewicki, Bruce Barry

کتاب ملزومات مذاکره روی لوئیچی – ویرایش ششم

Essentials of Negotiation – 6th Edition

نویسنده(گان): Roy J. Lewicki, Bruce Barry, David M. Saunders

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۳۴
حجم فایل زیپ شده ۲ مگابایت

***

Business Analysis Techniques – Debra Paul, James Cadle

کتاب تکنیک های تحلیل کسب و کار دبرا پاول و جیمز کدل: ۹۹ ابزار اساسی برای موفقیت – ویرایش دوم

Business Analysis Techniques: 99 essential tools for success – Second Edition

نویسنده(گان): Debra Paul, Paul Turner, James Cadle

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۴۷
حجم فایل زیپ شده ۳٫۵۴ مگابایت

***

Solution Manual for Management Accounting – Anthony Atkinson, Robert Kaplan

حل تمرین کتاب حسابداری مدیریت آنتونی اتکینسون و روبرت کاپلان  – ویرایش ششم

Solution Manual for Management Accounting: Information for Decision: Making and Strategy Execution – 6th Edition

نویسنده(گان): Anthony A. Atkinson, Robert S. Kaplan, Ella Mae Matsumura, S. Mark Young

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده ۴٫۲۵ مگابایت

***

Solution Manual for Management Control Systems – Kenneth Merchant, Wim Van der Stede

حل تمرین کتاب سیستم های کنترل مدیریت مرچانت – ویرایش سوم

Solution Manual for Management Control Systems: Performance Measurement, Evaluation and Incentives – 3rd Edition

نویسنده(گان): Kenneth Merchant, Wim Van der Stede

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۹۷
حجم فایل زیپ شده ۴٫۱ مگابایت

***

Management Control Systems – Kenneth Merchant, Wim Van der Stede

کتاب سیستم های کنترل مدیریت مرچنت – ویرایش دوم

Management Control Systems: Performance Measurement, Evaluation and Incentives – 2nd Edition

نویسنده(گان): Kenneth Merchant, Wim Van der Stede

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۷۳
حجم فایل زیپ شده ۱۶٫۵ مگابایت

***

Management Accounting – Anthony Atkinson, Robert Kaplan

کتاب حسابداری مدیریت آنتونی اتکینسون و روبرت کاپلان – ویرایش ششم

Management Accounting: Information for Decision-Making and Strategy Execution – 6th Edition

نویسنده(گان): Anthony A. Atkinson, Robert S. Kaplan, Ella Mae Matsumura, S. Mark Young

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۵۱
حجم فایل زیپ شده ۶٫۹۶ مگابایت

***

Applied Multivariate Techniques – Subhash Sharma

کتاب تکنیک های چندمتغییره کاربردی شارما

Applied Multivariate Techniques

نویسنده(گان): Subhash Sharma

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۰۹
حجم فایل زیپ شده ۲۲٫۳ مگابایت

***

Solution Manual for Macroeconomics – Michael Burda, Charles Wyplosz

حل تمرین کتاب اقتصاد کلان بوردا – ویرایش ششم

Solution Manual for Macroeconomics: A European Text – 6th Edition

نویسنده(گان): Michael Burda, Charles Wyplosz

این حل تمرین شامل حل مسائل فصل های ۲ الی ۱۰ می باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۵
حجم فایل زیپ شده ۰٫۹ مگابایت

***

 

Macroeconomics – Michael Burda, Charles Wyplosz

کتاب اقتصاد کلان بوردا – ویرایش ششم

Macroeconomics: A European Text – 6th Edition

نویسنده(گان): Michael Burda, Charles Wyplosz

پ

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۹۷
حجم فایل زیپ شده ۲۵۲ مگابایت

***

Solution Manual for Intermediate Microeconomics – Hal Varian

حل تمرین کتاب رویکرد جدید به اقتصاد خرد میانه هال واریان

Solution Manual for Intermediate Microeconomics: A Modern Approach

نویسنده(گان): Hal R. Varian

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۲۶
حجم فایل زیپ شده ۲٫۳۹ مگابایت

***

Intermediate Microeconomics – Hal Varian

کتاب رویکرد جدید به اقتصاد خرد میانه هال واریان – ویرایش نهم

Intermediate Microeconomics: A Modern Approach – 9th Edition

نویسنده(گان): Hal R. Varian

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۲۵
حجم فایل زیپ شده ۵٫۷۶ مگابایت

***

Solution Manual for Essential Mathematics for Economic Analysis – Knut Sydsaeter, Peter Hammond

حل تمرین کتاب ریاضیات اساسی برای تحلیل های اقتصادی Sydsaeter – ویرایش چهارم

Solution Manual for Essential Mathematics for Economic Analysis – 4th Edition

نویسنده(گان): Knut Sydsaeter , Peter Hammond, Arne Strøm

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۵
حجم فایل زیپ شده ۰٫۷ مگابایت

***

Essential Mathematics for Economic Analysis – Knut Sydsaeter, Peter Hammond

کتاب ریاضیات اساسی برای تحلیل های اقتصادی Sydsaeter  – ویرایش چهارم

Essential Mathematics for Economic Analysis – 4th Edition

نویسنده(گان): Knut Sydsaeter , Peter Hammond, Arne Strøm

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۶۶
حجم فایل زیپ شده ۵٫۸۱ مگابایت

***

Corporate Finance – Stephen Ross, Randolph Westerfield

کتاب مدیریت مالی استفان راس و رندلف وسترفیلد – ویرایش دهم

Corporate Finance – 10th Edition

نویسنده(گان): Stephen Ross, Randolph Westerfield, Jeffrey Jaffe

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۸۰
حجم فایل زیپ شده ۱۵ مگابایت

***

***