بایگانی دسته: شیمی

Solution Manual for Process Modeling and Simulation for Chemical Engineers – Simant Upreti

حل المسائل کتاب مدل سازی و شبیه سازی فرایند مهندسان شیمی سیمانت آپرتی

Solution Manual for Process Modeling and Simulation for Chemical Engineers: Theory and Practice

نویسنده(گان): Simant R. Upreti

حل المسائل مدل سازی و شبیه سازی فرایند مهندسان شیمی آپرتی

توضیح اینکه این مجموعه علاوه بر فایل پی دی اف حل المسائل (با مشخصات زیر) دارای تعدادی برنامه و کد برای حل تمرینات کتاب درسی می باشد. همچنین تعدادی فایل پاورپوینت برای فصل های ۱ تا ۸ در این مجموعه قرار دارد.

مشخصات فایل متنی حل المسائل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۶
حجم فایل زیپ شده ۲۲۸ کیلوبایت

***

Fundamentals of Electrochemical Corrosion – Stansbury, Buchanan

کتاب مبانی خوردگی الکتروشیمیایی Stansbury

Fundamentals of Electrochemical Corrosion

نویسنده(گان): E. E. Stansbury and R. Buchanan

کتاب مبانی خوردگی الکتروشیمیایی Stansbury

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۸۹
حجم فایل زیپ شده ۳٫۸۷ مگابایت

***

Solution Manual for Organic Chemistry – Peter Vollhardt, Neil Schore

حل المسائل کتاب شیمی آلی ولهارد و شور – ویرایش دوم و ششم و هفتم

Solution Manual for Organic Chemistry: Structure and Function – 2nd, 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): K. Peter C. Vollhardt, Neil E. Schore

حل المسائل ویرایش هفتم به صورت جداگانه به فروش می رسد.

حل المسائل کتاب شیمی آلی ولهارد و شور - ویرایش هفتم

حل المسائل ویرایش هفتم شامل حل همه تمرینات فصل های اول الی فصل بیست و ششم (مجموعا ۲۶ فصل و جمعا تعداد ۱۵۴۷ حل) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه حل تمرینات به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت حل المسائل اول متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد. نمونه رایگان این حل المسائل نیز در ادامه آورده شده است.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هفتم

مشاهده شماره مسائل حل شده از ویرایش هفتم: فصلهای ۱، ۲، ۳ و ۴  +  فصلهای ۵، ۶ و ۷  +  فصلهای ۸ ، ۹ و ۱۰  +  فصلهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳  +  فصلهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶  +  فصلهای ۱۷، ۱۸ و ۱۹  +  فصلهای ۲۰، ۲۱ و ۲۲  +  فصلهای ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶

 

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۱۵۴۷
حجم فایل زیپ شده ۴۱۷ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۸۳
حجم فایل زیپ شده ۱۰۲٫۵ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۲۸
حجم فایل زیپ شده ۳۵ مگابایت

به جهت سهولت، حل المسائل ویرایش هفتم در ۸ قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل ویرایش هفتم به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت جهت دانلود حل المسائلهای ویرایش دوم و ششم

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای ۱، ۲، ۳ و ۴ از کتاب ویرایش هفتم (جمعا ۱۹۱ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای ۵، ۶ و ۷ از کتاب ویرایش هفتم (جمعا ۱۸۳ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای ۸، ۹ و ۱۰ از کتاب ویرایش هفتم (جمعا ۱۸۹ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ از کتاب ویرایش هفتم (جمعا ۱۹۸ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ از کتاب ویرایش هفتم (جمعا ۱۹۷ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای ۱۷، ۱۸ و ۱۹ از کتاب ویرایش هفتم (جمعا ۱۷۱ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای ۲۰، ۲۱ و ۲۲ از کتاب ویرایش هفتم (جمعا ۱۸۷ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶ از کتاب ویرایش هفتم (جمعا ۲۳۱ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل ویرایش هفتم به صورت یکجا (شامل کل ۱۵۴۷ تمرین)

Solution Manual for Process Dynamics and Control – Dale Seborg, Thomas Edgar

حل المسائل کتاب دینامیک و کنترل فرآیند دیل سیبورگ، توماس ادگار و دانکن‌ ملی‌چمب – ویرایش چهارم، سوم و دوم

Solution Manual for Process Dynamics and Control – 2nd, 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان): Dale E. Seborg, Thomas F. Edgar, Duncan A. Mellichamp, Francis J. Doyle

حل المسائل ویرایش دوم، سوم و چهارم صورت جداگانه به فروش می رسند

حل المسائل کتاب دینامیک و کنترل فرآیند سیبورگ، ادگار و ملی‌چمب

حل المسائل ویرایش چهارم، حل تمرینات کل کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد. همچنین جواب “Process Control Modules” نیز به صورت جداگانه آورده شده است.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش چهارم

حل المسائل ویرایش سوم، شامل حل مسائل همه فصل های اول الی بیست و چهارم (فصل ۲۳ ام تمرین ندارد – مجموعا ۲۳ فصل و تعداد ۳۸۶ حل) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده از ویرایش سوم: بخش اول + بخش دوم

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۵۴
حجم فایل زیپ شده ۱۳٫۱ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۳۸۶
حجم فایل زیپ شده ۱۳۴ مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۰۸
حجم فایل زیپ شده ۲٫۹۴ مگابایت

به جهت سهولت، حل المسائل ویرایش سوم در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل ویرایش سوم به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت حل المسائل ویرایش چهارم

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل ویرایش سوم (شامل ۱۶۸ تمرین از فصل یک الی ده – مشاهده لیست)

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل ویرایش سوم (شامل ۲۱۸ تمرین از فصل یازده الی بیست و چهار – مشاهده لیست)

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل ویرایش سوم به صورت یکجا (شامل ۳۸۶ تمرین از کل کتاب )

***

پرداخت و دریافت حل المسائل ویرایش دوم با مشخصات مذکور

Organic Chemistry – Peter Vollhardt, Neil Schore

کتاب شیمی آلی ولهارد و شور – ویرایش ششم و هفتم

Organic Chemistry: Structure and Function – 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): K. Peter C. Vollhardt, Neil E. Schore

کتاب شیمی آلی ولهارد و شور - ویرایش هفتم

کتاب شیمی آلی ولهارد ویرایش ششم

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۵۱
حجم فایل زیپ شده ۲۷٫۷ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۷۴
حجم فایل زیپ شده ۵۸ مگابایت

***

Solution Manual for Conceptual Design of Chemical Processes – James Douglas

حل المسائل کتاب طراحی مفهومی فرایندهای شیمیایی جیمز داگلاس

Solution Manual for Conceptual Design of Chemical Processes

نویسنده(گان): James Merrill Douglas

حل المسائل کتاب طراحی فرایندهای شیمیایی مفهومی جیمز داگلاس

این حل المسائل تنها تعداد خیلی کمی از تمرینات کتاب درسی را پوشش می دهد و ۱۶ صفحه دستنویس با توضیحات فارسی می باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۶
حجم فایل زیپ شده ۱٫۴۹ مگابایت

***

Chemistry – John Kotz, Paul Treichel

کتاب شیمی و واکنش های شیمیایی جان کوتز – ویرایش نهم

Chemistry & Chemical Reactivity – 9th Edition

نویسنده(گان): John C. Kotz, Paul M. Treichel, John Townsend, David Treichel

کتاب شیمی و واکنش های شیمیایی جان کوتز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۴۱۶
حجم فایل زیپ شده ۱۴۰ مگابایت

***

Solution Manual for Physical Chemistry – Robert Alberty

حل المسائل کتاب شیمی فیزیک رابرت آلبرتی – ویرایش ششم

Solution Manual for Physical Chemistry – 6th Edition

نویسنده(گان): Robert A. Alberty

حل المسائل کتاب شیمی فیزیک رابرت آلبرتی

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول ۱ الی ۲۱ را به طور کامل پوشش می دهد

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۷۲
حجم فایل زیپ شده ۱۷٫۸ مگابایت

***

Kinetics and Mechanism of Reactions of Transition Metal Complexes – Ralph Wilkins

کتاب سینتیک و مکانیک واکنش های گذار کمپلکس های فلزی رالف ویلکینز – ویرایش دوم

Kinetics and Mechanism of Reactions of Transition Metal Complexes – 2nd Edition

نویسنده(گان): Ralph G. Wilkins

کتاب سینتیک و مکانیک واکنش های گذار کمپلکس های فلزی رالف ویلکینز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۷۶
حجم فایل زیپ شده ۱۷٫۱ مگابایت

***

Solution Manual for Understanding Physical Chemistry – Dor Ben-Amotz

حل المسائل کتاب درک شیمی فیزیک دور بن آموتز

Solution Manual for Understanding Physical Chemistry

نویسنده(گان): Dor Ben-Amotz

حل المسائل کتاب درک شیمی فیزیک دور بن آموتز

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول ۱ الی ۱۰ را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۴
حجم فایل زیپ شده ۲٫۲۴ مگابایت

***

Solution Manual for Essentials of Inorganic Chemistry – Katja Strohfeldt

حل المسائل کتاب اصول شیمی معدنی کاتیجا استراحفلت

Solution Manual for Essentials of Inorganic Chemistry: For Students of Pharmacy, Pharmaceutical Sciences and Medicinal Chemistry

نویسنده(گان): Katja A. Strohfeldt

حل المسائل کتاب اصول شیمی معدنی کاتیجا استراحفلت

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول ۱ الی ۱۱ را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۴
حجم فایل زیپ شده ۵٫۳۵ مگابایت

***

Essentials of Inorganic Chemistry – Katja Strohfeldt

کتاب اصول شیمی معدنی کاتیجا استراحفلت

Essentials of Inorganic Chemistry: For Students of Pharmacy, Pharmaceutical Sciences and Medicinal Chemistry

نویسنده(گان): Katja A. Strohfeldt

کتاب اصول شیمی معدنی کاتیجا استراحفلت

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۸۹
حجم فایل زیپ شده ۲٫۴۶ مگابایت

***

Solution Manual for Chemical Engineering Design – Sinnott, Gavin Towler

حل المسائل کتاب طراحی در مهندسی شیمی آر کی سینوت و گاوین تاولر – ویرایش پنجم SI و ویرایش چهارم

Solution Manual for Chemical Engineering Design – 4th and 5th SI Edition

نویسنده(گان): R.K. Sinnott, Gavin Towler

حل المسائل کتاب طراحی در مهندسی شیمی آر کی سینوت و گاوین تاولر

دانلود نمونه رایگان ویرایش پنجم SI

این محصول شامل دو حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش پنجم SI و دیگری برای ویرایش چهارم.

حل المسائل ویرایش پنجم SI، تمرینات فصول ۱ الی ۱۳ را به صورت کامل شامل می شود. علاوه بر این موارد، تعداد ۱۳ فایل اکسل نیز همراه حل المسائل وجود دارند.

مشخصات فایل ویرایش پنجم SI

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۸
حجم فایل زیپ شده ۳٫۲۶ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده ۰٫۳۸ مگابایت

***

Solution Manual for The Elements of Polymer Science and Engineering – Alfred Rudin, Phillip Choi

حل المسائل کتاب المان های علوم و مهندسی پلیمر آلفرد رودین – ویرایش اول و سوم

Solution Manual for The Elements of Polymer Science & Engineering – 1st and 3rd Edition

نویسنده(گان): Alfred Rudin , Phillip Choi

حل المسائل کتاب المان های علوم و مهندسی پلیمر آلفرد رودین

دانلود نمونه رایگان ویرایش سوم

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد. یکی برای ویرایش اول و دیگری برای ویرایش سوم.

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۱
حجم فایل زیپ شده ۴٫۰۱ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۱
حجم فایل زیپ شده ۳٫۵ مگابایت

***

Separation Process Principles – Seader, Ernest Henley

کتاب اصول فرایند جداسازی سیدر – ویرایش دوم، سوم و چهارم

Separation Process Principles – 2nd, 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان):J. D. Seader, Ernest J. Henley

کتاب اصول فرایند جداسازی سیدر

این محصول شامل سه نسخه برای ویرایش های مذکور می باشد.

مشخصات فایل ویراست دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۹۰
حجم فایل زیپ شده ۳۲ مگابایت

مشخصات فایل ویراست سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۴۹
حجم فایل زیپ شده ۱۰ مگابایت

مشخصات فایل ویراست چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۵۴
حجم فایل زیپ شده ۶٫۸ مگابایت

***

The Elements of Polymer Science and Engineering – Alfred Rudin, Phillip Choi

کتاب المان های علوم و مهندسی پلیمر آلفرد رودین – ویرایش سوم

The Elements of Polymer Science & Engineering – 3rd Edition

نویسنده(گان):Alfred Rudin, Phillip Choi

کتاب المان های علوم و مهندسی پلیمر آلفرد رودین
مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۶۱
حجم فایل زیپ شده ۸ مگابایت

***

Solution Manual for Separation Process Principles – Seader, Ernest Henley

حل المسائل کتاب اصول فرایندهای جداسازی سیدر – ویرایش دوم و چهارم

Solution Manual for Separation Process Principles – 2nd and 4th Edition

نویسنده(گان):J. D. Seader, Ernest J. Henley

حل المسائل کتاب اصول فرایندهای جداسازی سیدر

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش چهارم

این ممحصول شامل دو حل المسائل می باشد: یکی برای ویرایش چهارم و دیگری برای ویرایش دوم

حل المسائل ویرایش چهارم، تمرینات فصول ۱ الی ۱۵ را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۱۵
حجم فایل زیپ شده ۲۰٫۹ مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۷۸
حجم فایل زیپ شده ۲۸٫۵ مگابایت

***

Chemical Engineering Design – Sinnott

کتاب طراحی در مهندسی شیمی آر کی سینوت – ویرایش چهارم

 Chemical Engineering Design – 4th Edition

نویسنده(گان): R. K. Sinnott

کتاب طراحی در مهندسی شیمی آر کی سینوت

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۵۴
حجم فایل زیپ شده ۶٫۲ مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Spectroscopy – Donald Pavia, Gary Lampman

حل المسائل کتاب نگرشی بر طیف سنجی دونالد پاویا، گری لمپمن و جورج کریز – ویرایش پنجم

Solution Manual for Introduction to Spectroscopy – 5th Edition

نویسنده(گان): Donald L. Pavia, Gary M. Lampman, George S. Kriz, James R. Vyvyan

حل المسائل نگرشی بر طیف سنجی دونالد پاویا، گری لمپمن و جورج کریز ویرایش پنجم

این حل المسائل، شامل حل اکثر مسائل کتاب درسی (جمعا ۱۱ فصل و ۱۸۱ تمرین حل شده) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده اینجا کلیک کنید. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) و یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسایل حل شده

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۱۸۱
حجم فایل زیپ شده ۵۸٫۵ مگابایت

***

Solution Manual for Organic Synthesis – Michael Smith

حل المسائل کتاب سنتز ترکیبات آلی مایکل اسمیت – ویرایش چهارم

Solution Manual for Organic Synthesis – 4th Editon

نویسنده(گان): Michael B. Smith

حل المسائل کتاب سنتز ترکیبات آلی مایکل اسمیت ویرایش چهارم

توضیح اینکه این حل المسائل، حل تمرینات همه ۱۹ فصل کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۸۳
حجم فایل زیپ شده ۱۰٫۷۶ مگابایت

***