بایگانی دسته: شیمی آلی

Solution Manual for Organometallic Chemistry – Gary Spessard, Gary Miessler

حل المسائل کتاب شیمی آلی فلزی گری میسلر و گری اسپسارد – ویرایش سوم

Solution Manual for Organometallic Chemistry – 3rd Edition

نویسنده(گان): Gary O. Spessard, Gary L. Miessler

حل المسائل شیمی آلی فلزی گری میسلر ویرایش سوم

این حل المسائل، کل تمرینات کتاب درسی ویرایش سوم (فصل های ۱ تا ۱۳ + اپندیکس B) را پوشش می دهد. علاوه بر اینها تصاویر با کیفیت هر فصل به صورت فایل اسلاید های با کیفیت در مجموعه قرار دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۲۴
حجم فایل زیپ شده ۱۰۳ مگابایت

***

Organometallic Chemistry – Gary Spessard, Gary Miessler

کتاب شیمی آلی فلزی گری میسلر و گری اسپسارد – ویرایش دوم

Organometallic Chemistry – 2nd Edition

نویسنده(گان): Gary O. Spessard, Gary L. Miessler

کتاب شیمی آلی فلزی گری میسلر

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۳۲
حجم فایل زیپ شده ۷٫۴۵ مگابایت

***

Solution Manual for Organic Chemistry – Peter Vollhardt, Neil Schore

حل المسائل کتاب شیمی آلی ولهارد و شور – ویرایش دوم و ششم و هفتم

Solution Manual for Organic Chemistry: Structure and Function – 2nd, 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): K. Peter C. Vollhardt, Neil E. Schore

حل المسائل ویرایش هفتم به صورت جداگانه به فروش می رسد.

حل المسائل کتاب شیمی آلی ولهارد و شور - ویرایش هفتم

حل المسائل ویرایش هفتم شامل حل همه تمرینات فصل های اول الی فصل بیست و ششم (مجموعا ۲۶ فصل و جمعا تعداد ۱۵۴۷ حل) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه حل تمرینات به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت حل المسائل اول متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد. نمونه رایگان این حل المسائل نیز در ادامه آورده شده است.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هفتم

مشاهده شماره مسائل حل شده از ویرایش هفتم: فصلهای ۱، ۲، ۳ و ۴  +  فصلهای ۵، ۶ و ۷  +  فصلهای ۸ ، ۹ و ۱۰  +  فصلهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳  +  فصلهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶  +  فصلهای ۱۷، ۱۸ و ۱۹  +  فصلهای ۲۰، ۲۱ و ۲۲  +  فصلهای ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶

 

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۱۵۴۷
حجم فایل زیپ شده ۴۱۷ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۸۳
حجم فایل زیپ شده ۱۰۲٫۵ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۲۸
حجم فایل زیپ شده ۳۵ مگابایت

به جهت سهولت، حل المسائل ویرایش هفتم در ۸ قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل ویرایش هفتم به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت جهت دانلود حل المسائلهای ویرایش دوم و ششم

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای ۱، ۲، ۳ و ۴ از کتاب ویرایش هفتم (جمعا ۱۹۱ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای ۵، ۶ و ۷ از کتاب ویرایش هفتم (جمعا ۱۸۳ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای ۸، ۹ و ۱۰ از کتاب ویرایش هفتم (جمعا ۱۸۹ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ از کتاب ویرایش هفتم (جمعا ۱۹۸ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ از کتاب ویرایش هفتم (جمعا ۱۹۷ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای ۱۷، ۱۸ و ۱۹ از کتاب ویرایش هفتم (جمعا ۱۷۱ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای ۲۰، ۲۱ و ۲۲ از کتاب ویرایش هفتم (جمعا ۱۸۷ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶ از کتاب ویرایش هفتم (جمعا ۲۳۱ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل ویرایش هفتم به صورت یکجا (شامل کل ۱۵۴۷ تمرین)

Organic Chemistry – Peter Vollhardt, Neil Schore

کتاب شیمی آلی ولهارد و شور – ویرایش ششم و هفتم

Organic Chemistry: Structure and Function – 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): K. Peter C. Vollhardt, Neil E. Schore

کتاب شیمی آلی ولهارد و شور - ویرایش هفتم

کتاب شیمی آلی ولهارد ویرایش ششم

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۵۱
حجم فایل زیپ شده ۲۷٫۷ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۷۴
حجم فایل زیپ شده ۵۸ مگابایت

***

Kinetics and Mechanism of Reactions of Transition Metal Complexes – Ralph Wilkins

کتاب سینتیک و مکانیک واکنش های گذار کمپلکس های فلزی رالف ویلکینز – ویرایش دوم

Kinetics and Mechanism of Reactions of Transition Metal Complexes – 2nd Edition

نویسنده(گان): Ralph G. Wilkins

کتاب سینتیک و مکانیک واکنش های گذار کمپلکس های فلزی رالف ویلکینز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۷۶
حجم فایل زیپ شده ۱۷٫۱ مگابایت

***

Solution Manual for Organic Synthesis – Michael Smith

حل المسائل کتاب سنتز ترکیبات آلی مایکل اسمیت – ویرایش چهارم

Solution Manual for Organic Synthesis – 4th Editon

نویسنده(گان): Michael B. Smith

حل المسائل کتاب سنتز ترکیبات آلی مایکل اسمیت ویرایش چهارم

توضیح اینکه این حل المسائل، حل تمرینات همه ۱۹ فصل کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۸۳
حجم فایل زیپ شده ۱۰٫۷۶ مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Organic Chemistry – William Brown, Thomas Poon

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر شیمی آلی ویلیام براون و توماس پون – ویرایش چهارم

 Solution Manual for Introduction to Organic Chemistry – 4th Edition

نویسنده(گان): William Brown, Thomas Poon

حل المسائل مقدمه ای بر شیمی آلی ویلیام براون و توماس پون ویرایش چهارم

این حل المسائل فصل های ۱ تا ۲۲ کتاب را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۰۳
حجم فایل زیپ شده ۸٫۳۵ مگابایت

***

Solution Manual for Environmental Organic Chemistry – Rene Schwarzenbach, Philip Gschwend

حل المسائل کتاب شیمی آلی محیط زیست رنه شوارزن باخ – ویرایش سوم

Solution Manual for Environmental Organic Chemistry – 3rd Edition

نویسنده(گان): Rene P. Schwarzenbach, Philip M. Gschwend, Dieter M. Imboden

حل المسائل شیمی آلی محیط زیست رنه شوارزن باخ ویرایش سوم

توضیح اینکه این حل المسائل، تمرینات فصل های ۲ الی ۲۸ کتاب درسی ویرایش سوم را پوشش می دهد (تمرینی از فصول ۳، ۵ و ۷ حل نشده است) و به ازای هر فصل، یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۵۲
حجم فایل زیپ شده ۲۵٫۸ مگابایت

***

Environmental Organic Chemistry – Rene Schwarzenbach, Philip Gschwend

کتاب شیمی آلی محیط زیست رنه شوارزن باخ – ویرایش سوم

Environmental Organic Chemistry – 3rd Edition

نویسنده(گان): Rene P. Schwarzenbach, Philip M. Gschwend, Dieter M. Imboden

کتاب شیمی آلی محیط زیست رنه شوارزن باخ

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۴۸۳
حجم فایل زیپ شده ۲۱٫۴ مگابایت

***

 

Solution Manual for Organic Chemistry – Graham Solomons

حل المسائل کتاب شیمی آلی سولومونز و فریل – ویرایش هفتم، دهم و یازدهم

Solution Manual for Organic Chemistry – 7th, 10th and 11th Edition

نویسنده(گان):T. W. Graham Solomons, Craig B. Fryhle, Scott A. Snyder

توضیح اینکه این محصول دارای سه حل المسائل می باشد: یکی برای ویرایش هفتم، دیگری برای ویرایش دهم و دیگری برای ویرایش یازدهم

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش یازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۴۴
حجم فایل زیپ شده ۱۰ مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۲۶
حجم فایل زیپ شده ۴۰٫۶ مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۹۰
حجم فایل زیپ شده ۹٫۸۵ مگابایت

***

Solutions Manual for Spectrometric Identification of Organic Compounds – Robert Silverstein, Francis Webster

حل المسائل شناسایی اسپکترومتری ترکیبات آلی روبرت سیلوراشتاین – ویرایش هفتم

Solutions Manual for Spectrometric Identification of Organic Compounds – 7th Edition

نویسنده(گان): Robert M. Silverstein, Francis X. Webster, David Kiemle

حل المسائل شناسایی اسپکترومتری ترکیبات آلی روبرت سیلوراشتاین

توضیح اینکه این حل المسائل، فصل های ۱ تا ۸ کتاب ویرایش هفتم را به طور کامل و جامع پوشش میدهد و شامل حل مسائل، تمرین ها و سوالات متن می باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۳۱
حجم فایل زیپ شده ۲۱٫۱ مگابایت

***

Solution Manual for Organic Chemistry – Leroy Wade, Jan Simek

حل المسائل کتاب شیمی آلی وید – ویرایش نهم، هشتم و ششم

Solution Manual for Organic Chemistry – 6th, 8th and 9th Edition

نویسنده(گان):Leroy G. Wade, Jan W. Simek

این محصول شامل سه حل المسائل برای ویرایش های مذکور می باشد

مشخصات فایل ویراست نهم
فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۳۰
حجم فایل زیپ شده ۶۸٫۷ مگابایت
مشخصات فایل ویراست هشتم
فرمت DJVU
تعداد صفحات ۷۸۷
حجم فایل زیپ شده ۳۱مگابایت
مشخصات فایل ویراست ششم
فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۰۴
حجم فایل زیپ شده ۲۳مگابایت

***

Organic Synthesis – Michael Smith

کتاب سنتز ترکیبات آلی مایکل اسمیت – ویرایش چهارم

Organic Synthesis – 4th Editon

نویسنده(گان): Michael B. Smith

کتاب سنتز ترکیبات آلی مایکل اسمیت

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۸۹
حجم فایل زیپ شده ۳۵٫۵ مگابایت

***

Introduction to Organic Chemistry – William Brown, Thomas Poon

کتاب مقدمه ای بر شیمی آلی ویلیام براون و توماس پون – ویرایش ششم

Introduction to Organic Chemistry – 6th Edition

نویسنده(گان): William H. Brown, Thomas Poon

کتاب مقدمه ای بر شیمی آلی ویلیام براون و توماس پون

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۲۳
حجم فایل زیپ شده ۱۴٫۴ مگابایت

***

Solution Manual for Contemporary Polymer Chemistry – Harry Allcock, Fred Lampe Deceased

حل المسائل کتاب شیمی پلیمر معاصر آلکاک – ویرایش سوم

Solution Manual for Contemporary Polymer Chemistry – 3rd Edition

نویسنده(گان): Harry Allcock, Fred Lampe Deceased, James Mark

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۸
حجم فایل زیپ شده ۱٫۲۹ مگابایت

***

Solution Manual for Organic Chemistry – Maitland Jones, Steven Fleming

حل المسائل کتاب شیمی آلی مایتلند جونز و استیون فلمینگ – ویرایش پنجم

Solution Manual for Organic Chemistry – 5th Edition

نویسنده(گان): Maitland Jones Jr., Steven A. Fleming

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۹۱
حجم فایل زیپ شده ۷۸٫۶ مگابایت

***

Organic Chemistry – Maitland Jones, Steven Fleming

کتاب شیمی آلی مایتلند جونز و استیون فلمینگ – ویرایش پنجم

Organic Chemistry – 5th Edition

نویسنده(گان): Maitland Jones Jr., Steven A. Fleming

کتاب شیمی آلی مایتلند جونز و استیون فلمینگ

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۴۳
حجم فایل زیپ شده ۱۶٫۶ مگابایت

***

تهیه حل المسائل

لیست زیر برگرفته از لیست یکی سری فروشندگان خارجی می باشد و قابل تهیه می باشند. چناچه حل المسائل مورد نظرتان را در این صفحه می بینید و مایل به تهیه آن هستید با ما تماس بگیرید.

نشانی ایمیل پشتیبانی: ebookyab.com@gmail.com

برای تماس از طریق تلگرام روی آیکون کلیک نمایید:

سفارش حل تمرینات کتاب های دانشگاهی

بخش پرسش و پاسخ

سفارش حل تمرینات کتابهای درسی دانشگاهی در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف پذیرفته می شود. برای ثبت سفارش بایستی از طریق ایمیل با بخش پشتیبانی سایت تماس بگیرید (ebookyab.com@gmail.com). در هنگام ثبت سفارش به نکات زیر توجه داشته باشید:

۱ – سوال یا تمرین مورد نظر باید به زبان انگلیسی باشید. یعنی یا باید از تمرین مورد نظر اسکرین شات بگیرید و یا به زبان انگلیسی به صورت کامل و واضح روی کاغذ بنویسید و از آن عکس بگیرید. همچنین باید رشته تحصیلی که تمرین با آن مرتبط است و یا کتابی که تمرین از آن طرح میگردد، به صورت واضح مشخص گردد.

۲ – جواب هر تمرین توسط متخصصین هر رشته و به زبان انگلیسی داده می شود.

۳ – مدت زمان تقریبی پاسخگویی به هر تمرین حدود ۱ الی ۲ روز ساعت پس از ثبت نهایی سفارش می باشد (اکثر مواقع در ۱۲ ساعت اولیه پاسخ داده می شود). سفارش زمانی نهایی می شود که پس از مکاتبه و یا صحبت با پشتیبانی سایت، هزینه اولیه پرداخت گردد.

۴ – حداقل هزینه حل هر تمرین ۱۶ هزار تومن می باشد و در صورت طولانی بودن پاسخ، هزینه افزایش می یابد.

۵ – نصف هزینه سفارش به عنوان پیش پرداخت، پس از هماهنگی با واحد پشتیبانی بایستی پرداخت گردد.

۶ (بسیار مهم ) – در صورتی که تا ۴ روز بعد از ثبت نهایی سفارش، مسئله حل نگردد، در این صورت هزینه پرداخت شده، عینا عودت داده خواهد شد. توجه نمایید که قبل از  اتمام کامل ۹۶ ساعت (۴ روز) به هیچ امکان امکان عودت هزینه وجود ندارد.

۷ (بسیار مهم) – پس از ثبت سفارش به هیچ عنوان امکان حذف یا ویرایش سوال وجود ندارد.

۸ – در صورت اعتراض به جواب تمرین حل شده، نظر خودتون را به زبان انگلیسی برای ما ارسال نمایید. دقت نمایید که سایت ما تنها وظیفه انتقال نظر و کلام شما را به شخص حل کننده دارد. در صورت اعتراض و وارد بودن اعتراض یا جواب تصحیح خواهد گردید و یا سوال عودت داده خواهد شد (روال این کار تا یک هفته به طول می انجامد.)

۹ – جهت پرداخت به این صفحه مراجعه کنید.

ایمیل پشتیبانی : ebookyab.com@gmail.com

تماس تلفنی با پشتیبان (تماس فقط از ۹ صبح الی ۱۱ شب و یا ارسال پیامک)

General, Organic and Biochemistry – Katherine Denniston, Joseph Topping

کتاب شیمی عمومی، آلی و بیوشیمی دنیستون – ویرایش نهم

General, Organic, and Biochemistry 9th Edition

نویسنده(گان): Katherine J. Denniston, Joseph J. Topping, Danae R. Quirk Dorr, Robert L. Caret

کتاب شیمی عمومی، آلی و بیوشیمی دنیستون

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۴۲
حجم فایل زیپ شده ۱۵۳ مگابایت

***