بایگانی دسته: جبر

Solution Manual for Abstract Algebra – David Dummit, Richard Foote

حل المسائل کتاب جبر مجرد دیوید دامیت و ریچارد فوت – ویرایش سوم

Solution Manual for Abstract Algebra – 3rd Edition

نویسنده(گان): David S. Dummit, Richard M. Foote

این مجموعه شامل دو حل المسائل برای ویرایش سوم می باشد که به صورت جداگانه به فروش می رسند.

حل المسائل کامل کتاب جبر مجرد دیوید دامیت و ریچارد فوت - ویرایش سوم

حل المسائل اول شامل حل همه تمرینات فصل های اول الی فصل دهم به همراه فصلهای AI و AII و فصل صفر از کتاب درسی ویرایش سوم (مجموعا شامل کلی زیر فصل – جمعا تعداد ۱۰۰۳ حل) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه حل تمرینات به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت حل المسائل اول متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد. نمونه رایگان این حل المسائل نیز در ادامه آورده شده است. در صورتی که نیاز به حل تمرینات بیشتری از این کتاب دارید (سایر فصلها نیز قایل تهیه می باشند) با ایمیل پشتیبانی سایت تماس بگیرید.

حل المسائل دوم تنها شامل تعداد بسیار کمی از مسائل ویرایش سوم رو شامل می شود.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل اول

مشاهده شماره مسائل حل شده در حل المسائل اول: پارت اول + پارت دومپارت سوم + پارت چهارم + پارت پنجم

مشخصات حل المسائل اول (کامل)

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۱۰۰۳
حجم فایل زیپ شده ۲۶۳ مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم (خیلی ناقص)

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۹
حجم فایل زیپ شده ۵۲۷ کیلوبایت

به جهت سهولت، حل المسائل اول در پنج قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل اول به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت جهت دریافت قسمت اول حل المسائل اول (شامل تمرینات فصل های AI و AII و صفرم و یکم — جمعا ۱۸۴ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت قسمت دوم حل المسائل اول (شامل تمرینات فصل های دوم و سوم  – جمعا ۲۰۲ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت قسمت سوم حل المسائل اول (شامل تمرینات از فصل های چهارم و پنجم – جمعا ۲۲۲ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت قسمت چهارم حل المسائل اول (شامل تمرینات از فصل های ششم و هفتم – جمعا ۲۱۹ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت قسمت پنجم حل المسائل اول (شامل تمرینات از فصل های هشتم، نهم و دهم – جمعا ۱۷۸ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل اول به صورت یکجا (شامل کل تمرینات از فصلهای مذکور – جمعا ۱۰۰۳ تمرین )

***

پرداخت جهت دانلود حل المسائل دوم (حل ناقص)

Numerical Analysis – Richard Burden, Douglas Faires

کتاب آنالیز عددی ریچارد بوردن – ویرایش هشتم، نهم و دهم

Numerical Analysis – 8th, 9th and 10th Edition

نویسنده(گان): Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Annette M. Burden

کتاب آنالیز عددی ریچارد بوردن - ویرایش دهم

کتاب آنالیز عددی بوردن

این مجموعه شامل سه نسخه از کتاب برای ویرایش های هشتم، نهم و دهم می باشد.

مشخصات فایل ویراست دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۱۸
حجم فایل زیپ شده ۱۲۹ مگابایت

مشخصات فایل ویراست نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۹۵
حجم فایل زیپ شده ۱۲ مگابایت

مشخصات فایل ویراست هشتم

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۸۶۷
حجم فایل زیپ شده ۱۰٫۴ مگابایت

***

Solution Manual for Numerical Analysis – Richard Burden, Douglas Faires

حل المسائل کتاب آنالیز عددی ریچارد بوردن – ویرایش هشتم و دهم

Solution Manual for Numerical Analysis – 8th and 10th Edition

نویسنده(گان): Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Annette M. Burden

حل المسائل های ویرایش دهم و هشتم به صورت جداگانه به فروش می رسند.

حل المسائل کتاب آنالیز عددی ریچارد بوردن ویرایش دهم

حل المسائل ویرایش دهم شامل حل همه تمرینات فصل های اول الی فصل دوازدهم (مجموعا ۱۲ فصل و جمعا تعداد ۱۳۹۸حل) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. این مجموعه هر دوی تمرینات (Exercises) و پرسشها (Discussion Questions) را پوشش می دهد. به جهت آنکه جهت تهیه حل تمرینات به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت حل المسائل اول متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد. نمونه رایگان این حل المسائل نیز در ادامه آورده شده است.

حل المسائل ویرایش هشتم تنها شامل برخی از مسائل کتاب درسی می شود.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش دهم

مشاهده شماره مسائل حل شده از ویرایش دهم: فصلهای اول و دوم + فصل سومفصل چهارم + فصل پنجم + فصل ششم + فصل هفتمفصل هشتم + فصل نهم + فصلهای دهم، یازدهم و دوازدم

مشخصات حل المسائل ویرایش دهم

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۱۳۹۸
حجم فایل زیپ شده ۱۰۲۴ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۹۸
حجم فایل زیپ شده ۸ مگابایت

به جهت سهولت، حل المسائل ویرایش دهم در ۹ قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل ویرایش دهم به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای اول و دوم از کتاب ویرایش دهم (جمعا ۲۲۰ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل سوم از کتاب ویرایش دهم (جمعا ۱۲۴ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل چهارم از کتاب ویرایش دهم (جمعا ۱۹۵ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل پنجم از کتاب ویرایش دهم (جمعا ۱۷۴ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل ششم از کتاب ویرایش دهم (جمعا ۱۵۲ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل هفتم از کتاب ویرایش دهم (جمعا ۱۲۳ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل هشتم از کتاب ویرایش دهم (جمعا ۱۰۴ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل نهم از کتاب ویرایش دهم (جمعا ۱۲۰ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای دهم، یازدهم و دوازدهم از کتاب ویرایش دهم (جمعا ۱۸۶ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل ویرایش دهم به صورت یکجا (شامل کل ۱۳۹۸ تمرین)

***

پرداخت جهت دانلود حل المسائل ویرایش هشتم

Solution Manual for Topology – James Munkres

حل المسائل کتاب توپولوژی جیمز مانکرز (نسخه کلاسیک ویرایش دوم)

Solution Manual for Topology (Classic Version) – 2nd Edition

نویسنده(گان):James Munkres

حل المسائل کتاب توپولوژی جیمز مانکرز (نسخه کلاسیک ویرایش دوم)

این حل المسائل شامل حل مسائل همه فصل های اول الی فصل دوازدهم (مجموعا ۱۲ فصل – جمعا تعداد ۴۳۱ حل) از کتاب درسی ویرایش دوم می باشد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. از فصل ۱۲ تنها یک تمرین حل شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: پارت اول + پارت دوم + پارت سوم

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۴۳۱
حجم فایل زیپ شده ۱۰۹ مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در سه قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت قسمت اول حل المسائل (شامل تمرینات از ابتدای فصل یک الی آخر بخش ۱۸ فصل دوم — جمعا ۱۴۰ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت دوم حل المسائل (شامل تمرینات از ابتدای بخش ۱۹ام فصل دوم الی  آخر بخش ۳۲ام فصل چهارم – جمعا ۱۴۶ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت سوم حل المسائل (شامل تمرینات بخش ۳۳ام فصل چهارم الی  آخر کتاب – جمعا ۱۴۵ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل ۴۳۱ تمرین از کل کتاب )

Solution Manual for Abstract Algebra – Herstein

حل المسائل کتاب جبر مجرد هراشتاین – ویرایش اول و دوم

Solution manual for Abstract Algebra – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان): Israel N Herstein

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد که به صورت جداگانه به فروش می رسند.

حل المسائل ویرایش اول تنها جواب برخی مسائل را دارد.

حل المسائل ویرایش دوم شامل حل مسائل همه فصل های اول الی فصل ششم (مجموعا شش فصل و کلی زیر فصل – جمعا تعداد ۶۳۹ حل) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده از ویرایش دوم در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه حل تمرینات ویرایش دوم به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت حل المسائل ویرایش دوم متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد. همچنین لازم به ذکر است که ویرایش دوم اشتراکات زیادی با ویرایش سوم کتاب درسی دارد (لااقل تا آخر فصل چهار تمریناتشان تقریبا یکسان می باشد). برای بررسی لطفا نمونه رایگان حل المسائل ویرایش دوم را بررسی بفرمایید.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش دوم

مشاهده شماره مسائل حل شده از ویرایش دوم: پارت اول + پارت دومپارت سومپارت چهارم

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۶۳۹
حجم فایل زیپ شده ۹۹ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۶
حجم فایل زیپ شده ۳۶ مگابایت

به جهت سهولت، حل المسائل ویرایش دوم در چهار قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت جهت دریافت قسمت اول حل المسائل ویرایش دوم (شامل تمرینات فصل یک الی آخر زیربخش اول فصل دوم — جمعا ۱۷۸ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت قسمت دوم حل المسائل ویرایش دوم (شامل تمرینات از ابتدای زیربخش دوم فصل دوم  الی آخر زیربخش هشتم فصل دوم – جمعا ۱۶۹ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت قسمت سوم حل المسائل ویرایش دوم (شامل تمرینات از ابتدای زیربخش نهم فصل دوم  الی آخر زیربخش چهارم فصل چهار – جمعا ۱۵۶ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت قسمت چهارم حل المسائل ویرایش دوم (شامل تمرینات از ابتدای زیربخش پنجم فصل چهار الی آخر زیربخش پنجم فصل شش – جمعا ۱۳۶ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل ویرایش دوم به صورت یکجا (شامل کل تمرینات مذکور از ویرایش دوم – جمعا ۶۳۹ تمرین )

***

پرداخت جهت دانلود حل المسائل ویرایش اول

Basic Abstract Algebra – Bhattacharya, Jain

کتاب جبر مجرد پانی بوشان باتاچاریا، سورندرکومار جین، ناگ پاول- ویرایش دوم

Basic Abstract Algebra – 2nd Edition

نویسنده(گان): P. B. Bhattacharya, S. K. Jain, S. R. Nagpaul

کتاب جبر مجرد پانی بوشان باتاچاریا، سورندرکومار جین، ناگ پاول

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۰۷
حجم فایل زیپ شده ۸٫۱۱ مگابایت

***

Solution Manual for Algebra – William McCallum, Eric Connally

حل المسائل کتاب جبر ویلیام مک کالوم و اریک کونالی – ویرایش دوم

Solution Manual for Algebra: Form and Function – 2nd Edition

نویسنده(گان): William G. McCallum, Eric Connally, Deborah Hughes-Hallett, Philip Cheifetz, Ann Davidian, Patti Frazer Lock, David Lovelock, Ellen Schmierer, Pat Shure, Carl Swenson, Elliot J. Ma

حل المسائل کتاب جبر ویلیام مک کالوم و اریک کونالی - ویرایش دوم

توضیح اینکه این حل المسائل، حل تمرینات فصول ۱ تا ۱۳ به همراه اپندیکسهای a، b، c، d، e، f، g را پوشش می دهد و راهنمای مدرسین را نیز دارا می باشد.

دانلود نمونه رایگان این حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۵۸
حجم فایل زیپ شده ۳٫۷۵ مگابایت

***

Algebra – William McCallum, Eric Connally

کتاب جبر ویلیام مک کالوم و اریک کونالی – ویرایش اول

Algebra: Form and Function – 1st Edition

نویسنده(گان): William G. McCallum, Eric Connally, Deborah Hughes-Hallett, Philip Cheifetz, Ann Davidian, Patti Frazer Lock, David Lovelock, Ellen Schmierer, Pat Shure, Carl Swenson, Elliot J. Ma

کتاب جبر ویلیام مک کالوم و اریک کونالی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۷۶
حجم فایل زیپ شده ۶٫۶۰ مگابایت

***

Solution Manual for Trigonometry – Cynthia Young

حل المسائل کتاب مثلثات یانگ – ویرایش سوم

Solution Manual for Trigonometry – 3rd Edition

نویسنده(گان): Cynthia Y Young

حل المسائل کتاب مثلثات یانگ - ویرایش سوم

دانلود نمونه رایگان این حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۶۷
حجم فایل زیپ شده ۹٫۸۵ مگابایت

***

Trigonometry – Cynthia Young

کتاب مثلثات یانگ – ویرایش سوم

Trigonometry – 3rd Edition

نویسنده(گان): Cynthia Y Young

کتاب مثلثات یانگ

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۷۶
حجم فایل زیپ شده ۳۵٫۶ مگابایت

***

Solution Manual for Discrete Mathematics with Graph Theory – Edgar Goodaire, Michael Parmenter

حل المسائل کتاب ریاضیات گسسته با نظریه گراف ادگار گودایر و مایچل پارمنتر – ویرایش سوم

Solution Manual for Discrete Mathematics with Graph Theory – 3rd Edition

نویسنده(گان): Edgar G. Goodaire, Michael M. Parmenter

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۹۸
حجم فایل زیپ شده ۳۰ مگابایت

***

Applied Linear Algebra – Peter Olver, Chehrzad Shakiban

کتاب جبر خطی کاربردی پیتر اُلور و چهرزاد شکیبان – ویرایش اول و دوم

Applied Linear Algebra – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان):Peter J Olver, Chehrzad Shakiban

کتاب جبر خطی کاربردی پیتر اُلور و چهرزاد شکیبان

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۰۲
حجم فایل زیپ شده ۷٫۶ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۷۳۶
حجم فایل زیپ شده ۷ مگابایت

***

Solution Manual for Elementary Linear Algebra – Lawrence Spence, Arnold Insel

حل المسائل کتاب جبر خطی مقدماتی لاورنس اسپنس، آرنولد اینسل و استفان فریدبرگ – ویرایش دوم

 Student Solution Manual for Elementary Linear Algebra: A Matrix Approach – 2nd Edition

نویسنده(گان): Lawrence E. Spence, Arnold J. Insel, Stephen H. Friedberg

Student Solution Manual for Elementary Linear Algebra - A Matrix Approach 2nd Ed - Lawrence E. Spence, Arnold J. Insel, Stephen H. Friedberg
مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۲۰۱
حجم فایل زیپ شده ۵٫۷۵ مگابایت

***

Solution Manual for Linear Algebra – Steven Leon

حل المسائل کتاب جبر خطی و کاربردهای استیون لئون – ویرایش ششم، هفتم و هشتم

Solution Manual for Linear Algebra with Applications – 6th, 7th and 8th Edition

نویسنده(گان) : Steven Leon

توضیح اینکه این مجموعه شامل سه حل المسائل برای سه ویرایش ششم، هفتم و هشتم با مشخصات زیر می باشد:

مشخصات فایل ویراست هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۰۴
حجم فایل زیپ شده ۱٫۱۵ مگابایت

مشخصات فایل ویراست هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۷۹
حجم فایل زیپ شده ۰٫۶مگابایت

مشخصات فایل ویراست ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۴۷
حجم فایل زیپ شده ۱۰مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Mathematical Cryptography – Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر رمزنگاری ریاضیاتی جفری هاف اشتاین – ویرایش اول

Solution Manual for An Introduction to Mathematical Cryptography – 1st Edition

نویسنده(گان): Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher, Joseph H. Silverman

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۳۳
حجم فایل زیپ شده ۸۲۴ کیلوبایت

***

An Introduction to Mathematical Cryptography – Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher

کتاب مقدمه ای بر رمزنگاری ریاضیاتی جفری هاف اشتاین – ویرایش اول و دوم

An Introduction to Mathematical Cryptography – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان): Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher, Joseph H. Silverman

کتاب مقدمه ای بر رمزنگاری ریاضیاتی جفری هاف اشتاین

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۴۹
حجم فایل زیپ شده ۳٫۹۵ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۳۳
حجم فایل زیپ شده ۳٫۴۱ مگابایت

***

Abstract Algebra – David Dummit, Richard Foote

کتاب جبر مجرد دیوید دامیت و ریچارد فوت – ویرایش سوم

Abstract Algebra – 3rd Edition

نویسنده(گان): David S. Dummit, Richard M. Foote

کتاب جبر مجرد دیوید دامیت و ریچارد فوت

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۴۶
حجم فایل زیپ شده ۳۲٫۲ مگابایت

***

Linear Algebra – Steven Leon

کتاب جبر خطی و کاربردهای استیون لئون – ویرایش هشتم و نهم

Linear Algebra with Applications – 8th and 9th Edition

نویسنده(گان):Steven Leon

کتاب جبر خطی و کاربردهای استیون لئونLinear Algebra with Applications 8th ed - Steve Leon - 552pd3mb

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۲۱
حجم فایل زیپ شده ۳٫۴۴ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۵۲
حجم فایل زیپ شده ۳مگابایت

***

Solution Manual for Modern Algebra – John Durbin

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر جبر مدرن جان دوربین – ویرایش پنجم و ششم

Solution Manual for Modern Algebra: An Introduction – 6th Edition

نویسنده(گان): John R. Durbin

این مجموعه شامل دو حل المسائل یکی برای ویرایش ششم و دیگری برای ویرایش پنجم می باشد. این حل المسائل ها بیشتر تمرینات کتاب را پوشش می دهند.

دانلود فایل نمونه ویرایش ششم

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۳
حجم فایل زیپ شده ۳۸۷ کیلوبایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۲
حجم فایل زیپ شده ۴۳۱ کیلوبایت

***

Solution Manual for Contemporary Abstract Algebra – Joseph Gallian

حل المسائل کتاب جبر مجرد جوزف گالیان – ویرایش هشتم

Solution Manual for Contemporary Abstract Algebra – 8th Edition

نویسنده(گان): Joseph Gallian

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۳۶
حجم فایل زیپ شده ۰٫۸ مگابایت

***