بایگانی دسته: معادلات دیفرانسیل

Solution Manual for Boyce’s Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی بویس و دیپریما – ویرایش یازدهم چهانی

Solution Manual for Boyce’s Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems – 11th Global Edition

نویسنده(گان): William E. Boyce, Richard C. DiPrima, Douglas B. Meade

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی دیپریما و بویس  - ویرایش یازدهم چهانی

این حل المسائل، فصل های ۱ الی ۱۱ کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۵۰
حجم فایل زیپ شده ۸۶٫۱ مگابایت

***

 

Solution Manual for Introduction to Finite Element Analysis and Design – Nam-Ho Kim, Bhavani V. Sankar

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر تحلیل و طراحی روش اجزای محدود نام هو کیم و باوانی سانکار

Solution Manual for Introduction to Finite Element Analysis and Design

نویسنده(گان): Nam-Ho Kim and Bhavani V. Sankar

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر تحلیل و طراحی روش اجزای محدود Nam-Ho Kim

دانلود نمونه رایگان

توضیح اینکه این حل المسائل تمرینات کل فصل های ۰ الی ۸ کتاب درسی را شامل می شود.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۹۷
حجم فایل زیپ شده ۳٫۶۹ مگابایت

***

Introduction to Finite Element Analysis and Design – Nam-Ho Kim, Bhavani Sankar

کتاب مقدمه ای بر تحلیل و طراحی روش اجزای محدود نام هو کیم و باوانی سانکار

Introduction to Finite Element Analysis and Design

نویسنده(گان): Nam-Ho Kim and Bhavani V. Sankar

کتاب تحلیل و طراحی روش اجزای محدود نام هو کیم و سانکار

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۱۹
حجم فایل زیپ شده ۶۶ مگابایت

***

Solution Manual for Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems – William Boyce, Richard DiPrima

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی دیپریما و بویس به زبان فارسی – ویرایش یازدهم، هشتم، هفتم و ششم

Solution Manual for Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems – 6th, 7th, 8th and 11th Edition

نویسنده(گان): William E. Boyce, Richard C. DiPrima, Douglas B. Meade

dipermaaaaaaa

این مجموعه شامل چهار حل المسائل (برای ویرایش های یازدهم، هشتم، هفتم و ششم) می باشد. حل المسائل ویرایش ششم به زبان فارسی می باشد. سه حل المسائل دیگر به زبان انگلیسی هستند: یکی برای ویرایش هفتم و یکی برای ویرایش هشتم و آخری برای ویرایش یازدهم.  حل المسائل ویرایش یازدهم به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد و همه نه فصل کتاب را به طور کامل پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش یازدهم

مشخصات حل المسائل ویزایش یازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۸۳
حجم فایل زیپ شده ۱۷٫۵ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۱۰
حجم فایل زیپ شده ۴مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۵۶
حجم فایل زیپ شده ۴مگابایت

مشخصات حل المسائل فارسی ویراست ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۴۰
حجم فایل زیپ شده ۱۲٫۱ مگابایت

***

 

Solution Manual for Introduction to Partial Differential Equations – Peter Olver

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل جزئی پیتر اولور

Solution Manual for Introduction to Partial Differential Equations

نویسنده(گان): Peter J. Olver

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل جزئی پیتر اولور

توضیح اینکه این حل المسائل کامل نمی باشد و تنها شامل حل تمرینات منتخب می باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۳
حجم فایل زیپ شده ۷۱۱ کیلوبایت

***

Solution Manual for Applied Partial Differential Equations – Richard Haberman

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی کاربردی ریچارد هابرمن – ویرایش چهارم

Solution Manual for Applied Partial Differential Equations – 4th Edition

نویسنده(گان): Richard Haberman

این مجموعه شامل دو حل المسائل برای ویرایش چهارم می باشد که به صورت جداگانه به فروش می رسند.

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی کاربردی ریچارد هابرمن - ویرایش چهارم

حل المسائل اول شامل حل همه تمرینات فصل های اول الی فصل چهاردهم از کتاب درسی ویرایش چهارم (مجموعا چهارده فصل و کلی زیر فصل – جمعا تعداد ۷۳۴ حل) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه حل تمرینات به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت حل المسائل اول متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد. نمونه رایگان این حل المسائل نیز در ادامه آورده شده است.

حل المسائل دوم تنها شامل تعداد بسیار کمی از مسائل ویرایش چهارم رو شامل می شود.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل اول

مشاهده شماره مسائل حل شده در حل المسائل اول: پارت اول + پارت دومپارت سومپارت چهارم

مشخصات حل المسائل اول (کامل)

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۷۳۴
حجم فایل زیپ شده ۳۰۰ مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم (خیلی ناقص)

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۷
حجم فایل زیپ شده ۰٫۷ مگابایت

به جهت سهولت، حل المسائل اول در چهار قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل اول به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت جهت دریافت قسمت اول حل المسائل اول (شامل تمرینات از فصل یک الی آخر فصل چهارم — جمعا ۱۶۸ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت قسمت دوم حل المسائل اول (شامل تمرینات از فصل پنجم الی آخر فصل هفتم  – جمعا ۱۸۱ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت قسمت سوم حل المسائل اول (شامل تمرینات از فصل هشتم الی آخر فصل دهم – جمعا ۱۸۶ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت قسمت چهارم حل المسائل اول (شامل تمرینات از فصل یازدهم الی آخر فصل چهاردهم – جمعا ۱۹۹ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل اول به صورت یکجا (شامل کل تمرینات فصل ۱ الی ۱۴ – جمعا ۷۳۴ تمرین )

***

پرداخت جهت دانلود حل المسائل دوم (حل ناقص)

Differential Equations – James Brannan, William Boyce

کتاب معادلات دیفرانسیل جیمز برانان و ویلیام بویس – ویرایش دوم

Differential Equations: An Introduction to modern Methods and Applications – 2nd Edition

نویسنده(گان):James R. Brannan, William E. Boyce

کتاب معادلات دیفرانسیل جیمز برانان و ویلیام بویس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۱۷
حجم فایل زیپ شده ۱۰٫۴ مگابایت

***

Solution Manual for Elements of the Differential and Integral Calculus – William Anthony Granville

حل المسائل کتاب مبانی حساب دیفرانسیل انتگرال گرانویل

Solution Manual for Elements of the Differential and Integral Calculus

نویسنده(گان): William Anthony Granville

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۱۶
حجم فایل زیپ شده ۱۶٫۷ مگابایت

***

Differential Equations with Boundary-Value Problems – Dennis Zill

کتاب معادلات دیفرانسیل به همراه معادلات مقدار مرزی دنیس زیل  – ویرایش هفتم و هشتم

Differential Equations with Boundary-Value Problems – 7th and 8th Edition 

نویسندگان ویرایش هشتم : Dennis G. Zill, Warren S Wright

نویسندگان ویرایش هفتم : Dennis G. Zill, Michael R. Cullen

کتاب معادلات دیفرانسیل به همراه معادلات مقدار مرزی دنیس زیل

توضیح اینکه این مجموعه شامل دو کتاب می باشد، یکی برای ویرایش هفتم، یکی برای ویرایش هشتم.

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۷۳
حجم فایل زیپ شده ۱۲٫۴ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۱۳
حجم فایل زیپ شده ۴٫۱۷ مگابایت

***

Introduction to Partial Differential Equations – Peter Olver

کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل جزئی پیتر اولور

Introduction to Partial Differential Equations

نویسنده(گان): Peter J. Olver

کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل جزئی پیتر اولور

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۵۲
حجم فایل زیپ شده ۷٫۵۵ مگابایت

***

 

Solution Manual for Fundamentals of Differential Equations – Kent Nagle, Edward Saff

حل المسائل کتاب مبانی معادلات دیفرانسیل کنت ناگل و ادوارد ساف – ویرایش ششم و هفتم

Solution Manual for Fundamentals of Differential Equations – 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): R. Kent Nagle, Edward B. Saff, Arthur David Snider

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد. یکی برای ویرایش ششم و دیگری برای ویرایش هفتم. حل المسائل ویرایش ششم تنها جواب نهایی مسائل فرد را دارد.

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۲۳
حجم فایل زیپ شده ۲ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۱
حجم فایل زیپ شده ۱٫۳۰ مگابایت

***

Solution Manual For Differential Equations With Boundary-Value Problem – Dennis Zill, Micheal Cullen

حل المسائل کتاب معادلات دیفراسیل به همراه مسائل مقدار مرزی دنیس زیل – ویرایش سوم و هفتم

Solution Manual For Differential Equations With Boundary Value Problem – 3rd and 7th Edition

نویسنده(گان): Dennis G. Zill, Micheal R. Cullen

توضیح اینکه این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش هفتم و دیگری برای ویرایش سوم. حل ال مسائل ویرایش هفتم ناقص می باشد و فصلهای ۱ الی ۹ کتاب درسی را پوشش می دهد.

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۰۹
حجم فایل زیپ شده ۱۹ مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۰۰
حجم فایل زیپ شده ۴٫۱ مگابایت

***

تهیه حل المسائل

لیست زیر برگرفته از لیست یکی سری فروشندگان خارجی می باشد و قابل تهیه می باشند. چناچه حل المسائل مورد نظرتان را در این صفحه می بینید و مایل به تهیه آن هستید با ما تماس بگیرید.

نشانی ایمیل پشتیبانی: ebookyab.com@gmail.com

برای تماس از طریق تلگرام روی آیکون کلیک نمایید:

Linear Partial Differential Equations for Scientists and Engineers – Tyn Myint-U, Lokenath Debnath

کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی خطی برای مهندسین و دانشمندان تین مینت یو – ویرایش چهارم

Linear Partial Differential Equations for Scientists and Engineers – Fourth Edition

نویسنده(گان): Tyn Myint-U, Lokenath Debnath

کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی خطی برای مهندسین و دانشمندان تین مینت یو

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۶۳
حجم فایل زیپ شده ۷٫۲۴ مگابایت

***

Solution Manual for Measures, Integrals and Martingales – René Schilling

حل المسائل کتاب محاسبات، انتگرال ها و مارتینگال های رنه اسچیلینگ – ویرایش اول و دوم

Solution Manual for Measures, Integrals and Martingales – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان): René L. Schilling

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۳۶
حجم فایل زیپ شده ۲٫۹۸ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۳۸
حجم فایل زیپ شده ۱٫۲۱ مگابایت

***

Measures, Integrals and Martingales – René Schilling

کتاب محاسبات، انتگرال ها و مارتینگال های رنه اسچیلینگ  – ویرایش اول

Measures, Integrals and Martingales – 1st Edition

نویسنده(گان): René L. Schilling

کتاب محاسبات، انتگرال ها و مارتینگال های رنه اسچیلینگ

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۹۵
حجم فایل زیپ شده ۱٫۹۷ مگابایت

***

Solution Manual for Differential Equations and Linear Algebra – Gilbert Strang

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل و جبر خطی گیلبرت استرانگ

Solution Manual for Differential Equations and Linear Algebra

نویسنده(گان): Gilbert Strang

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۶۳
حجم فایل زیپ شده ۱٫۲۹ مگابایت

***

سفارش حل تمرینات کتاب های دانشگاهی

بخش پرسش و پاسخ

سفارش حل تمرینات کتابهای درسی دانشگاهی در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف پذیرفته می شود. برای ثبت سفارش بایستی از طریق ایمیل با بخش پشتیبانی سایت تماس بگیرید (ebookyab.com@gmail.com). در هنگام ثبت سفارش به نکات زیر توجه داشته باشید:

۱ – سوال یا تمرین مورد نظر باید به زبان انگلیسی باشید. یعنی یا باید از تمرین مورد نظر اسکرین شات بگیرید و یا به زبان انگلیسی به صورت کامل و واضح روی کاغذ بنویسید و از آن عکس بگیرید. همچنین باید رشته تحصیلی که تمرین با آن مرتبط است و یا کتابی که تمرین از آن طرح میگردد، به صورت واضح مشخص گردد.

۲ – جواب هر تمرین توسط متخصصین هر رشته و به زبان انگلیسی داده می شود.

۳ – مدت زمان تقریبی پاسخگویی به هر تمرین حدود ۱ الی ۲ روز ساعت پس از ثبت نهایی سفارش می باشد (اکثر مواقع در ۱۲ ساعت اولیه پاسخ داده می شود). سفارش زمانی نهایی می شود که پس از مکاتبه و یا صحبت با پشتیبانی سایت، هزینه اولیه پرداخت گردد.

۴ – حداقل هزینه حل هر تمرین ۱۶ هزار تومن می باشد و در صورت طولانی بودن پاسخ، هزینه افزایش می یابد.

۵ – نصف هزینه سفارش به عنوان پیش پرداخت، پس از هماهنگی با واحد پشتیبانی بایستی پرداخت گردد.

۶ (بسیار مهم ) – در صورتی که تا ۴ روز بعد از ثبت نهایی سفارش، مسئله حل نگردد، در این صورت هزینه پرداخت شده، عینا عودت داده خواهد شد. توجه نمایید که قبل از  اتمام کامل ۹۶ ساعت (۴ روز) به هیچ امکان امکان عودت هزینه وجود ندارد.

۷ (بسیار مهم) – پس از ثبت سفارش به هیچ عنوان امکان حذف یا ویرایش سوال وجود ندارد.

۸ – در صورت اعتراض به جواب تمرین حل شده، نظر خودتون را به زبان انگلیسی برای ما ارسال نمایید. دقت نمایید که سایت ما تنها وظیفه انتقال نظر و کلام شما را به شخص حل کننده دارد. در صورت اعتراض و وارد بودن اعتراض یا جواب تصحیح خواهد گردید و یا سوال عودت داده خواهد شد (روال این کار تا یک هفته به طول می انجامد.)

۹ – جهت پرداخت به این صفحه مراجعه کنید.

ایمیل پشتیبانی : ebookyab.com@gmail.com

تماس تلفنی با پشتیبان (تماس فقط از ۹ صبح الی ۱۱ شب و یا ارسال پیامک)

Solution Manual for Introduction to Differential Equations – Stephen Campbell, Richard Haberman

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل به همراه سیستم های دینامیکی استفان کمپل و ریچارد هابرمن

Solution Manual for Introduction to Differential Equations with Dynamical Systems

نویسنده(گان): Stephen L. Campbell, Richard Haberman

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۹۰
حجم فایل زیپ شده ۳٫۶۳ مگابایت

***

Introduction to Differential Equations – Stephen Campbell, Richard Haberman

کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل به همراه سیستم های دینامیکی استفان کمپل و ریچارد هابرمن

Introduction to Differential Equations with Dynamical Systems

نویسنده(گان): Stephen L. Campbell, Richard Haberman

کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل به همراه سیستم های دینامیکی استفان کمپل و ریچارد هابرمن

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۴۵
حجم فایل زیپ شده ۳٫۴۴ مگابایت

***