بایگانی دسته: آمار و احتمال

Solution Manual for Reliability Engineering and Risk Analysis – Mohammad Modarres, Mark Kaminskiy

حل المسائل کتاب مهندسی قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک: راهنمای عملی – محمد مدرس، مارک کامینسکی و واسیلی کریفتسوف  – ویرایش سوم

Solution Manual for Reliability Engineering and Risk Analysis: A Practical Guide – 3rd Edition

نویسنده(گان): Mohammad Modarres, Mark P. Kaminskiy, Vasiliy Krivtsov

حل المسائل مهندسی قابلیت اطمینان و تحلیل ریسکمحمد مدرس، کامینسکی و کریفتسوف

توضیح اینکه، این حل المسائل فصل های ۲ تا ۸ کتاب درسی را به صورت کامل پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۲۹
حجم فایل زیپ شده ۳٫۹۰ مگابایت

***

Reliability Engineering and Risk Analysis – Mohammad Modarres, Mark Kaminskiy

کتاب مهندسی قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک: راهنمای عملی – محمد مدرس، مارک کامینسکی و واسیلی کریفتسوف  – ویرایش سوم

Reliability Engineering and Risk Analysis: A Practical Guide – 3rd Edition

نویسنده(گان): Mohammad Modarres, Mark P. Kaminskiy, Vasiliy Krivtsov

کتاب مهندسی قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک محمد مدرس، کامینسکی و کریفتسوف

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۲۳
حجم فایل زیپ شده ۷٫۶۱ مگابایت

***

Solution Manual for Probability & Statistics – Ronald Walpole, Sharon Myers

حل المسائل کتاب آمار و احتمالات مهندسی و علوم رونالد والپول، ریموند مایرز و شارون مایرز – ویرایش هشتم و نهم

Solution Manual for Probability & Statistics for Engineers & Scientists – 8th and 9th Edition

نویسنده(گان):Ronald E. Walpole, Sharon L. Myers, Keying Ye

حل المسائل آمار و احتمالات مهندسی و علوم والپول و مایرز

مشخصات حل المسائل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۵۷
حجم فایل زیپ شده ۵۲ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۸۵
حجم فایل زیپ شده ۱ مگابایت

***

Solution Manual for Brownian Motion – Rene Schilling, Lothar Partzsch

حل المسائل کتاب حرکت براونی: مقدمه ای بر فرایندهای تصادفی – رنه اسچیلینگ

Solution Manual for Brownian Motion: An Introduction to Stochastic Processes

نویسنده(گان): René L Schilling, Lothar Partzsch, Björn Böttcher

حل المسائل کتاب حرکت براونی رنه اسچیلینگ

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۵۹
حجم فایل زیپ شده ۸۱۴ کیلوبایت

***

Brownian Motion – Rene Schilling, Lothar Partzsch

کتاب حرکت براونی: مقدمه ای بر فرایندهای تصادفی – رنه اسچیلینگ

Brownian Motion: An Introduction to Stochastic Processes

نویسنده(گان): René L Schilling, Lothar Partzsch, Björn Böttcher

کتاب حرکت براونی رنه اسچیلینگ

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۹۵
حجم فایل زیپ شده ۲٫۰۳ مگابایت

***

Solution Manual for Probability, Random Variables, and Random Signal Principles – Peyton Peebles

حل المسائل کتاب احتمال، متغیرهای تصادفی و اصول سیگنال تصادفی پیتون پیبلز – ویرایش چهارم

Solution Manual for Probability, Random Variables, and Random Signal Principles – 4th edition

نویسنده(گان): Peyton Peebles

حل المسائل کتاب احتمال و متغیرهای تصادفی پیتون پیبلز

این حل المسائل، همه فصل ها (۱ تا ۱۰) و اپندیکس های (A تا G) کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۹۱
حجم فایل زیپ شده ۹٫۸۱ مگابایت

***

Probability, Random Variables, and Random Signal Principles – Peyton Peebles

کتاب احتمال، متغیرهای تصادفی و اصول سیگنال تصادفی پیتون پیبلز – ویرایش چهارم

Probability, Random Variables, and Random Signal Principles – 4th edition

نویسنده(گان): Peyton Peebles

کتاب احتمال متغیرهای تصادفی و اصول سیگنال تصادفی Peyton Peebles

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۴۰×۲
حجم فایل زیپ شده ۹٫۶۳ مگابایت

***

Reliability Evaluation of Power Systems – Roy Billinton, Ronald Norman Allan

کتاب ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت روی بیلینتون و رونالد آلن – ویرایش دوم

Reliability Evaluation of Power Systems – 2nd Edition

نویسنده(گان): Roy Billinton, Ronald Norman Allan

کتاب ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت روی بیلینتون

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۳۴
حجم فایل زیپ شده ۶٫۳۶ مگابایت

***

Introduction to nonlinear optimization – Amir Beck

کتاب مقدمه ای بر بهینه سازی غیر خطی امیر بیک

Introduction to nonlinear optimization: theory, algorithms, and applications with MATLAB

نویسنده(گان): Amir Beck

کتاب مقدمه ای بر بهینه سازی غیر خطی امیر بیک

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۸۶
حجم فایل زیپ شده ۲٫۹۲ مگابایت

***

Solution Manual for Optimization in Practice with MATLAB®: For Engineering Students and Professionals – Achille Messac

حل المسائل کتاب بهینه سازی عملی در متلب: برای دانشجویان مهندسی و حرفه ای ها – آچیله مساک

Solution Manual for Optimization in Practice with MATLAB®: For Engineering Students and Professionals

نویسنده(گان): Achille Messac

حل المسائل کتاب بهینه سازی عملی در متلب: برای دانشجویان مهندسی و حرفه ای ها

دانلود نمونه رایگان

توضیح اینکه این حل المسائل تمرینات کل ۱۹ فصل کتاب درسی را پوشش می دهد. علاوه بر فایل ۲۵۲ صفحه ای حل المسائل، تعداد ۱۱ فایل فشرده برای فصل های ۱، ۲، ۵، ۶، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۹ وجود دارد که هر شامل تعدادی M-file می باشد (احتمالا جواب تمرینات کتاب درسی می باشند).

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۵۲
حجم فایل زیپ شده ۱٫۵۸ مگابایت

***

Optimization in Practice with MATLAB®: For Engineering Students and Professionals – Achille Messac

کتاب بهینه سازی عملی در متلب: برای دانشجویان مهندسی و حرفه ای ها – آچیله مساک

Optimization in Practice with MATLAB®: For Engineering Students and Professionals

نویسنده(گان): Achille Messac

کتاب بهینه سازی عملی در متلب آچیله مساک - برای دانشجویان مهندسی و حرفه ای ها

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۹۶
حجم فایل زیپ شده ۷٫۹۲ مگابایت

***

Solution Manual for Design and Analysis of Experiments – Douglas Montgomery

حل المسائل کتاب طراحی و بررسی آزمایش های داگلاس مونتگومری – ویرایش نهم، هشتم و ششم

Solutions Manual for Design and Analysis of Experiments – 6th, 8th and 9th Edition

نویسنده(گان): Douglas C Montgomery

این محصول شامل سه حل المسائل می باشد. یکی برای ویرایش ششم و دیگری برای ویرایش هشتم و دیگری برای ویرایش نهم.

حل المسائل کتاب طراحی و بررسی آزمایش های داگلاس مونتگومری

حل المسائل ویرایش هشتم، فصل های ۲ الی ۱۵ را پوشش می دهد و کامل می باشد.

حل المسائل ویرایش نهم کلا فصل های ۱ تا ۱۵ کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

دانلود فایل نمونه ویرایش نهم

دانلود فایل نمونه ویرایش هشتم

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۷۴
حجم فایل زیپ شده ۱۰۴ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۱۴
حجم فایل زیپ شده ۱۰٫۸ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۷۱
حجم فایل زیپ شده ۴ مگابایت

***

Applied Statistics and Probability for Engineers – Douglas Montgomery, George Runger

کتاب آمار و احتمالات کاربردی مهندسی مونتگومری – ویرایش هفتم، ششم و پنجم

Applied Statistics and Probability for Engineers – 5th, 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): Douglas C. Montgomery, George C. Runger

کتاب آمار و احتمالات کاربردی مهندسی مونتگومری ویرایش هفتم

کتاب آمار و احتمالات کاربردی مهندسی مونتگومری - ویرایش ششم

این مجموعه شامل سه ویرایش پنجم، ششم و هفتم از کتاب درسی می باشد.

مشخصات فایل ویراست هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۱۰
حجم فایل زیپ شده ۱۴٫۶ مگابایت

مشخصات فایل ویراست ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۳۶
حجم فایل زیپ شده ۱۰ مگابایت

مشخصات فایل ویراست پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۸۴
حجم فایل زیپ شده ۶ مگابایت

***

Design and Analysis of Experiments – Douglas Montgomery

کتاب آنالیز و طراحی آزمایش های داگلاس مونتگومری – ویرایش هشتم و نهم

Design and Analysis of Experiments – 8th and 9th Edition

نویسنده(گان): Douglas C Montgomery

کتاب آنالیز و طراحی آزمایشهای مونتگومری ویرایش نهم

کتاب آنالیز و طراحی آزمایش های داگلاس مونتگومری ویرایش هشتم

این محصول شامل دو کتاب درسی برای ویرایشهای هشتم و نهم می باشد.

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۴۹
حجم فایل زیپ شده ۱۰۷ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۵۷
حجم فایل زیپ شده ۳ مگابایت

***

Solution Manual for Probability and Random Processes for Electrical and Computer Engineers – John Gubner

حل المسائل کتاب احتمال و فرایند های تصادفی برای مهندسان برق و کامپیوتر جان گابنر

Solution Manual for Probability and Random Processes for Electrical and Computer Engineers

نویسنده(گان): John A. Gubner

حل المسائل کتاب احتمال و فرایند های تصادفی برای مهندسان برق و کامپیوتر جان گابنر

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۶۰
حجم فایل زیپ شده ۱٫۳۳ مگابایت

***

Probability and Random Processes for Electrical and Computer Engineers – John Gubner

کتاب احتمال و فرایند های تصادفی برای مهندسان برق و کامپیوتر جان گابنر

Probability and Random Processes for Electrical and Computer Engineers

نویسنده(گان): John A. Gubner

کتاب احتمال و فرایند های تصادفی برای مهندسان برق و کامپیوتر جان گابنر

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۴۲
حجم فایل زیپ شده ۴٫۱۸ مگابایت

***

Solution Manual for Intermediate Counting and Probability – David Patrick

حل المسائل کتاب شمارش میانی و احتمال دیوید پاتریک

Solution Manual for Intermediate Counting and Probability

نویسنده(گان): David Patrick

حل المسائل کتاب شمارش میانی و احتمال دیوید پاتریک

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۰۸
حجم فایل زیپ شده ۳۴٫۸ مگابایت

***

Intermediate Counting and Probability – David Patrick

کتاب شمارش میانی و احتمال دیوید پاتریک

Intermediate Counting and Probability

نویسنده(گان): David Patrick

کتاب شمارش میانی و احتمال دیوید پاتریک

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۹۰
حجم فایل زیپ شده ۶۸٫۶ مگابایت

***

Solution Manual for Random Processes for Engineers – Bruce Hajek

حل المسائل کتاب فرایندهای تصادفی برای مهندسان بروس هاجک

Solution Manual for Random Processes for Engineers

نویسنده(گان): Bruce Hajek

حل المسائل کتاب فرایندهای تصادفی برای مهندسان بروس هاجک

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات زوج و فرد کتاب درسی (فصل های ۱ تا ۱۰) را به طور کامل پوشش می دهد

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۸
حجم فایل زیپ شده ۱۰٫۲ مگابایت

***

Random Processes for Engineers – Bruce Hajek

کتاب فرایندهای تصادفی برای مهندسان بروس هاجک

Random Processes for Engineers – Bruce Hajek

نویسنده(گان): Bruce Hajek

کتاب فرایندهای تصادفی برای مهندسان بروس هاجک

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۴۲۷
حجم فایل زیپ شده ۷٫۱۷ مگابایت

***