بایگانی دسته: فیزیک

Solution Manual for Physics for Engineers and Scientists – Hans Ohanian, John Markert

حل تمرین کتاب فیزیک هانس اوهانیان – ویرایش سوم

Solution Manual for Physics for Engineers and Scientists – 3rd Edition

نویسنده(گان): Hans C. Ohanian, John T. Markert

این حل تمرین شامل حل مسائل آخر فصل های سوم الی فصل چهاردهم (مجموعا ۱۲ فصل – جمعا تعداد ۹۹۲ حل) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. این حل تمرین پرسش (Question Discusion) و تمرینات مروری (Review Problems) را عمدتا پوشش نمی دهد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل تمرین متفاوت از بقیه حل تمرین های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: پارت اول + پارت دوم + پارت سوم + پارت چهارم

مشخصات حل تمرین

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۹۹۲
حجم فایل زیپ شده ۳۰۴ مگابایت

به جهت سهولت، این حل تمرین در چهار قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل تمرین به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت قسمت اول حل تمرین (شامل تمرینات فصل های سه، چهار و پنج — جمعا ۲۵۶ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت دوم حل تمرین (شامل تمرینات فصل های شش، هفت و هشت – جمعا ۲۷۲ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت سوم حل تمرین (شامل تمرینات فصل های نه، ده و یازده – جمعا ۲۲۰ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت چهارم حل تمرین (شامل تمرینات فصل های دوازده، سیزده و چهارده – جمعا ۲۴۴ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل تمرین به صورت یکجا (شامل ۹۹۲ تمرین فصل های ۳ الی ۱۴)

Physics for Engineers and Scientists – Hans Ohanian, John Markert

کتاب فیزیک هانس اوهانیان – ویرایش سوم

Physics for Engineers and Scientists – 3rd Edition

نویسنده(گان): Hans C. Ohanian, John T. Markert

ویرایش سوم کتاب فیزیک اهانیان توسط انتشارات اصلی و بین المللی آن، در سه جلد و ۴۱ فصل منتشر می شود. لازم به ذکر است که در ایران این کتاب در چهار جلد مکانیک (فصول۱الی۱۴)، نوسان شاره ها و ترمودینامیک (فصول۱۵الی۲۱)، الکتریسیته و مغناطیس (فصول ۲۲ الی ۳۲) و امواج و نور (فصول ۳۳ الی ۴۱) منتر می شود. مجموعه فوق سه جلد اصلی انگلیسی را به صورت کامل شامل می شود.

مشخصات فایل جلد اول (فصول ۱ الی ۲۱)

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۰۷
حجم فایل زیپ شده ۱۹٫۰۸ مگابایت

مشخصات فایل جلد دوم (فصول ۲۲ الی ۳۶)

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۱۲
حجم فایل زیپ شده ۱۴٫۳ مگابایت

مشخصات فایل جلد سوم (فصول ۳۷ الی ۴۱)

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۶۶
حجم فایل زیپ شده ۵٫۶۳ مگابایت

***

Solution Manual for University Physics – Harris Benson

حل تمرین کتاب فیزیک دانشگاهی هریس بنسون – ویرایش دوم

Solution Manual for University Physics – 2nd Edition

نویسنده(گان): Harris Benson

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۵۹
حجم فایل زیپ شده ۶٫۸۳ مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Mechanics: Statics – William Riley, Leroy Sturges

حل تمرین کتاب استاتیک ویلیام رایلی – ویرایش دوم

Solution Manual for Engineering Mechanics: Statics – 2nd Edition

نویسنده(گان): William F. Riley, Leroy D. Sturges

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۶۳
حجم فایل زیپ شده ۲۱٫۴ مگابایت

***



Solution Manual for Quantum Mechanics – Robert Albert Newing, John Cunningham

حل تمرین کتاب مکانیک کوانتومی روبرت آلبرت نوینگ

Solution Manual for Quantum Mechanics

نویسنده(گان): Robert Albert Newing, John Cunningham

توضیح اینکه این حل تمرین به صورت دستنویس می باشد و کامل نمی باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۰
حجم فایل زیپ شده ۲۷٫۸ مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Applied Electromagnetics – Fawwaz Ulaby

حل تمرین کتاب مبانی الکترومغناطیس کاربردی فواز اولابی – ویرایش پنجم

Solution Manual for Fundamentals of Applied Electromagnetics – 5th Edition

نویسنده(گان): Fawwaz T. Ulaby

 

مشخصات حل تمرین

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۵۱
حجم فایل زیپ شده ۵٫۰۷ مگابایت

***

 

Fundamentals of Applied Electromagnetics – Fawwaz Ulaby, Eric Michielssen

کتاب مبانی الکترومغناطیس کاربردی فواز اولابی – ویرایش پنجم و ششم

Fundamentals of Applied Electromagnetics – 5th and 6th Edition

نویسنده(گان): Fawwaz T. Ulaby, Eric Michielssen, Umberto Ravaioli

مشخصات فایل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۵۱
حجم فایل زیپ شده ۴٫۲۳ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۳۱
حجم فایل زیپ شده ۳۴ مگابایت

***

Elasticity – Barber

کتاب الاستیسیته باربر – ویرایش دوم

Elasticity – 2nd Edition

نویسنده(گان): J. R. Barber

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۳۱
حجم فایل زیپ شده ۶۴ مگابایت

***

Solution Manual for Elasticity in Engineering Mechanics – Arthur Boresi, Kenneth Chong

حل تمرین کتاب الاستیسیته در مهندسی مکانیک آرتور بورسی – ویرایش سوم

Solution Manual for Elasticity in Engineering Mechanics – 3rd Edition

نویسنده(گان): Arthur P. Boresi, Kenneth P. Chong, James D. Lee

توضیح اینکه این حل تمرین به صورت دستنویس و بسیار با کیفیت می باشد و اکثر مسائل کتاب ویرایش سوم را پوشش می دهد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۰۹
حجم فایل زیپ شده ۵۱٫۷ مگابایت

***

Statics – Sheri Sheppard, Thalia Anagnos

کتاب استاتیک شری شپارد

Engineering Mechanics: Statics

نویسنده(گان): Sheri D. Sheppard, Thalia Anagnos, Sarah L. Billington

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۰۹
حجم فایل زیپ شده ۹۳٫۵ مگابایت

***

Electronics with Discrete Components – Enrique Galvez

کتاب الکترونیک با قطعات گسسته انریکه گالوز

Electronics with Discrete Components

نویسنده(گان): Enrique J. Galvez

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۵۴
حجم فایل زیپ شده ۸٫۶ مگابایت

***

System Dynamics for Engineering Students – Nicolae Lobontiu

کتاب دینامیک سیستم برای دانشجویان مهندسی نیکولا لابانتی

System Dynamics for Engineering Students, Concepts and Applications

نویسنده(گان): Nicolae Lobontiu

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۲۵
حجم فایل زیپ شده ۸٫۶۸ مگابایت

***

Practical Relativity – Richard Henriksen

کتاب نسبیت کاربردی ریچارد هنریکسن

Practical Relativity: From First Principles to the Theory of Gravity

نویسنده(گان): Richard N. Henriksen

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۸۸
حجم فایل زیپ شده ۱٫۷۱ مگابایت

***

Orbital Mechanics for Engineering Students – Howard Curtis

کتاب مکانیک مداری برای دانشجویان مهندسی هاوارد کورتیس – ویرایش سوم

Orbital Mechanics for Engineering Students – 3rd Edition

نویسنده(گان): Howard D. Curtis

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۲۳
حجم فایل زیپ شده ۱۱٫۳ مگابایت

***

Non-Newtonian Flow and Applied Rheology – Chhabra, Jack Richardson

کتاب جریان غیر نیوتونی و رئولوژی کاربردی چابرا و ریچاردسون – ویرایش دوم

Non-Newtonian Flow and Applied Rheology: Engineering Applications – 2nd Edition

نویسنده(گان): R. P. Chhabra, Jack Richardson

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۲۳
حجم فایل زیپ شده ۶٫۳۵ مگابایت

***

Mathematics for Physical Science and Engineering – Frank Harris

کتاب ریاضیات برای علوم فیزیکی و مهندسی فرانک هریس

Mathematics for Physical Science and Engineering: Symbolic Computing Applications in Maple and Mathematica

نویسنده(گان): Frank E. Harris

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۶۹
حجم فایل زیپ شده ۶٫۸۷ مگابایت

***

Mathematical Methods in Engineering and Physics – Gary Felder, Kenny Felder

کتاب روش های ریاضی در مهندسی و فیزیک گری فلدر

Mathematical Methods in Engineering and Physics

نویسنده(گان): Gary N. Felder, Kenny M. Felder

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۲۲
حجم فایل زیپ شده ۶٫۵۲ مگابایت

***

Elasticity in Engineering Mechanics – Arthur Boresi, Kenneth Chong

کتاب الاستیسیته در مهندسی مکانیک آرتور بورسی – ویرایش سوم

Elasticity in Engineering Mechanics – 3rd Edition

نویسنده(گان): Arthur P. Boresi, Kenneth P. Chong, James D. Lee

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۰۰
حجم فایل زیپ شده ۴٫۴۰ مگابایت

***

Aerodynamics for Engineering Students – Houghton, Carpenter

کتاب آیرودینامیک برای مهندسان هافتون – ویرایش ششم

Aerodynamics for Engineering Students – 6th Edition

نویسنده(گان): E. L. Houghton, P. W. Carpenter, Steven Collicott, Daniel Valentine

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۳۲
حجم فایل زیپ شده ۸٫۳۴ مگابایت

***

Solution Manual for Statics and Mechanics of Materials – William Riley, Leroy Sturges

حل تمرین کتاب استاتیک و مکانیک مواد ویلیام فرانکلین رایلی و لروی استرجس‌ – ویرایش دوم

Solution Manual for Statics and Mechanics of Materials: An Integrated Approach – 2nd Edition

نویسنده(گان): William F. Riley, Leroy D. Sturges, Don H. Morris

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۸۳
حجم فایل زیپ شده ۳۲٫۵ مگابایت

***