بایگانی دسته: ریاضی فیزیک

Solution Manual for Brownian Motion – Rene Schilling, Lothar Partzsch

حل المسائل کتاب حرکت براونی: مقدمه ای بر فرایندهای تصادفی – رنه اسچیلینگ

Solution Manual for Brownian Motion: An Introduction to Stochastic Processes

نویسنده(گان): René L Schilling, Lothar Partzsch, Björn Böttcher

حل المسائل کتاب حرکت براونی رنه اسچیلینگ

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۵۹
حجم فایل زیپ شده ۸۱۴ کیلوبایت

***

Brownian Motion – Rene Schilling, Lothar Partzsch

کتاب حرکت براونی: مقدمه ای بر فرایندهای تصادفی – رنه اسچیلینگ

Brownian Motion: An Introduction to Stochastic Processes

نویسنده(گان): René L Schilling, Lothar Partzsch, Björn Böttcher

کتاب حرکت براونی رنه اسچیلینگ

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۹۵
حجم فایل زیپ شده ۲٫۰۳ مگابایت

***

Solution Manual for Principles of Physics – Raymond Serway, John Jewett

حل المسائل کتاب مبانی فیزیک رایموند سروی  – ویرایش پنجم

Solution Manual for Principles of Physics: A Calculus-Based Text – 5th Edition

نویسنده(گان): Raymond A. Serway, John W. Jewett

حل المسائل کتاب مبانی فیزیک رایموند سروی  - ویرایش پنجم

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۴۰۳
حجم فایل زیپ شده ۳۰٫۹ مگابایت

***

Principles of Physics – Raymond Serway, John Jewett

کتاب مبانی فیزیک رایموند سروی  – ویرایش پنجم

Principles of Physics: A Calculus-Based Text – 5th Edition

نویسنده(گان): Raymond A. Serway, John W. Jewett

کتاب مبانی فیزیک رایموند سروی  - ویرایش پنجم

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۹۳
حجم فایل زیپ شده ۱۰۹ مگابایت

***

Solution Manual for Mathematical Physics with Partial Differential Equations – James Kirkwood

حل المسائل کتاب فیزیک ریاضیاتی با معادلات دیفرانسیل جزئی جیمز کیرکوود

Solution Manual for Mathematical Physics with Partial Differential Equations

نویسنده(گان): James Kirkwood

حل المسائل کتاب فیزیک ریاضیاتی با معادلات دیفرانسیل جزئی جیمز کیرکوود

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول ۱ الی ۱۲ را شامل می شود.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۵۹
حجم فایل زیپ شده ۲٫۴۱ مگابایت

***

Mathematical Physics with Partial Differential Equations – James Kirkwood

کتاب فیزیک ریاضیاتی با معادلات دیفرانسیل جزئی جیمز کیرکوود

Mathematical Physics with Partial Differential Equations

نویسنده(گان): James Kirkwood

کتاب فیزیک ریاضیاتی با معادلات دیفرانسیل جزئی جیمز کیرکوود

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۳۲
حجم فایل زیپ شده ۲٫۴۱ مگابایت

***

Solution Manual for Mathematics for Physicists – Brian Martin, Graham Shaw

حل المسائل کتاب ریاضیات برای فیزیکدانان برایان مارتین و گراهام شاو

Solution Manual for Mathematics for Physicists

نویسنده(گان): Brian R. Martin, Graham Shaw

حل المسائل ریاضیات برای فیزیکدانان برایان مارتین و گراهام شاو

توضیح اینکه این حل المسائل، شامل حل تمرینات فصل های ۱ الی ۱۶ کتاب درسی می باشد و به ازای هر فصل، یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۳۲
حجم فایل زیپ شده ۲۱٫۷ مگابایت

***

Solution Manual for A Modern Course in Statistical Physics – Linda Reichl

حل المسائل کتاب فیزیک آماری لیندا ریچل (راشل)

Solution Manual for A Modern Course in Statistical Physics

نویسنده(گان): Linda E. Reichl

توضیح اینکه ویرایش حل المسائل نامشخص می باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۴۱
حجم فایل زیپ شده ۰٫۴۴ مگابایت

***

 

A Modern Course in Statistical Physics – Linda Reichl

کتاب فیزیک آماری لیندا ریچل- ویرایش چهارم

A Modern Course in Statistical Physics – 4th Edition

نویسنده(گان): Linda E. Reichl

کتاب فیزیک آماری لیندا ریچل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۴۴
حجم فایل زیپ شده ۲۰٫۵ مگابایت

***

 

Solution Manual for Mathematical Methods in Engineering and Physics – Gary Felder, Kenny Felder

حل المسائل کتاب روش های ریاضی در مهندسی و فیزیک گری فلدر

Solution Manual for Mathematical Methods in Engineering and Physics

نویسنده(گان): Gary N. Felder, Kenny M. Felder

این حل المسائل همه سیزده فصل کتاب را به شکل کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف برای حل تمرینات دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۵۲۶
حجم فایل زیپ شده ۳۸٫۷۳ مگابایت

***

Solution Manual for Mathematics for Physical Science and Engineering – Frank Harris

حل المسائل کتاب ریاضیات برای علوم و مهندسی فرانک هریس

Solution Manual for Mathematics for Physical Science and Engineering: Symbolic Computing Applications in Maple and Mathematica

نویسنده(گان): Frank E. Harris

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۰۱
حجم فایل زیپ شده ۳٫۵۲ مگابایت

***

 

Solution Manual for Mathematical Methods in the Physical Sciences – Mary Boas

حل المسائل کتاب روشهای ریاضی در علوم فیزیکی مری بواس – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Mathematical Methods in the Physical Sciences – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان):Mary L. Boas

برای هر دو ویرایش دوم و سوم، در این صفحه حل المسائل وجود دارد که به صورت جداگانه به فروش می رسند.

حل المسائل ویرایش سوم همه فصل های ۱ تا ۱۵ را پوشش میدهد و فقط جواب نهایی را دارد و روش حل مسائل در آن وجود ندارد.

حل المسائل ویرایش دوم فعلا شامل حل ۱۳۶۷ تمرین از کتاب می باشد که به تفکیک فصل در ادامه لیست شده اند. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر تمرین، یکبار از کل صفحه پرینت مجازی یا اسکرین شات با ابعاد متفاوت گرفته شده است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده از ویرایش دوم کتاب: فصل اول + فصل دوم + فصل ششم + فصل هفتم + فصل هشتم + فصل دهم + سایر فصلها

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم در مجموع (شامل کل فصل ها)

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۱۳۶۷
حجم فایل زیپ شده ۲۴۵ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۰
حجم فایل زیپ شده ۳۷۲ کیلوبایت

به جهت سهولت، حل المسائل ویرایش دوم در فصلهای مختلف برای فروش قرار داده شده است.

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش سوم (با مشخصات مذکور)

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل اول از ویرایش دوم کتاب (شامل حل تعداد ۲۶۳ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل دوم از ویرایش دوم کتاب (شامل حل تعداد ۳۴۵ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل ششم از ویرایش دوم کتاب (شامل حل تعداد ۱۷۵ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل هفتم از ویرایش دوم کتاب (شامل حل تعداد ۱۷۲ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل هشتم از ویرایش دوم کتاب (شامل حل تعداد ۲۲۵ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل دهم از ویرایش دوم کتاب (شامل حل تعداد ۱۳۱ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات سایرفصلها از ویرایش دوم کتاب (شامل حل تعداد ۵۶ تمرین – لیست تمرینات )

Mathematical Methods in the Physical Sciences – Mary Boas

کتاب روشهای ریاضی در علوم فیزیکی مری بواس – ویرایش دوم و سوم

Mathematical Methods in the Physical Sciences – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): Mary L. Boas

کتاب روشهای ریاضی در علوم فیزیکی مری بواس

این مجموعه شامل دوکتاب می باشد، یکی برای ویرایش سوم و دیگری برای ویرایش دوم

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۵۸
حجم فایل زیپ شده ۸٫۲ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۸۳۲
حجم فایل زیپ شده ۶٫۵۲ مگابایت

***

Mathematics for Physical Science and Engineering – Frank Harris

کتاب ریاضیات برای علوم فیزیکی و مهندسی فرانک هریس

Mathematics for Physical Science and Engineering: Symbolic Computing Applications in Maple and Mathematica

نویسنده(گان): Frank E. Harris

کتاب ریاضیات برای علوم فیزیکی و مهندسی فرانک هریس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۶۹
حجم فایل زیپ شده ۶٫۸۷ مگابایت

***

Mathematical Methods in Engineering and Physics – Gary Felder, Kenny Felder

کتاب روش های ریاضی در مهندسی و فیزیک گری فلدر

Mathematical Methods in Engineering and Physics

نویسنده(گان): Gary N. Felder, Kenny M. Felder

کتاب روش های ریاضی در مهندسی و فیزیک گری فلدر

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۲۲
حجم فایل زیپ شده ۶٫۵۲ مگابایت

***

تهیه حل المسائل

لیست زیر برگرفته از لیست یکی سری فروشندگان خارجی می باشد و قابل تهیه می باشند. چناچه حل المسائل مورد نظرتان را در این صفحه می بینید و مایل به تهیه آن هستید با ما تماس بگیرید.

نشانی ایمیل پشتیبانی: ebookyab.com@gmail.com

برای تماس از طریق تلگرام روی آیکون کلیک نمایید:

Linear Partial Differential Equations for Scientists and Engineers – Tyn Myint-U, Lokenath Debnath

کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی خطی برای مهندسین و دانشمندان تین مینت یو – ویرایش چهارم

Linear Partial Differential Equations for Scientists and Engineers – Fourth Edition

نویسنده(گان): Tyn Myint-U, Lokenath Debnath

کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی خطی برای مهندسین و دانشمندان تین مینت یو

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۶۳
حجم فایل زیپ شده ۷٫۲۴ مگابایت

***

Statistical Mechanics – Mark Tuckerman

کتاب مکانیک آماری مارک تاکرمن – نظریه و شبیه سازی مولکولی

Statistical Mechanics, Theory and Molecular Simulation

نویسنده(گان): Mark E. Tuckerman

کتاب مکانیک آماری مارک تاکرمن

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۱۳
حجم فایل زیپ شده ۸٫۳ مگابایت

***

Methods of Applied Mathematics – Francis Hildebrand

کتاب روش های ریاضیات کابردی فرانسیس هیلدبرند – ویرایش دوم

Methods of Applied Mathematics – 2nd Edition

نویسنده(گان): Francis B. Hildebrand

کتاب روش های ریاضیات کابردی فرانسیس هیلدبرند

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۷۳
حجم فایل زیپ شده ۱۰٫۵ مگابایت

***

سفارش حل تمرینات کتاب های دانشگاهی

بخش پرسش و پاسخ

سفارش حل تمرینات کتابهای درسی دانشگاهی در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف پذیرفته می شود. برای ثبت سفارش بایستی از طریق ایمیل با بخش پشتیبانی سایت تماس بگیرید (ebookyab.com@gmail.com). در هنگام ثبت سفارش به نکات زیر توجه داشته باشید:

۱ – سوال یا تمرین مورد نظر باید به زبان انگلیسی باشید. یعنی یا باید از تمرین مورد نظر اسکرین شات بگیرید و یا به زبان انگلیسی به صورت کامل و واضح روی کاغذ بنویسید و از آن عکس بگیرید. همچنین باید رشته تحصیلی که تمرین با آن مرتبط است و یا کتابی که تمرین از آن طرح میگردد، به صورت واضح مشخص گردد.

۲ – جواب هر تمرین توسط متخصصین هر رشته و به زبان انگلیسی داده می شود.

۳ – مدت زمان تقریبی پاسخگویی به هر تمرین حدود ۱ الی ۲ روز ساعت پس از ثبت نهایی سفارش می باشد (اکثر مواقع در ۱۲ ساعت اولیه پاسخ داده می شود). سفارش زمانی نهایی می شود که پس از مکاتبه و یا صحبت با پشتیبانی سایت، هزینه اولیه پرداخت گردد.

۴ – حداقل هزینه حل هر تمرین ۱۶ هزار تومن می باشد و در صورت طولانی بودن پاسخ، هزینه افزایش می یابد.

۵ – نصف هزینه سفارش به عنوان پیش پرداخت، پس از هماهنگی با واحد پشتیبانی بایستی پرداخت گردد.

۶ (بسیار مهم ) – در صورتی که تا ۴ روز بعد از ثبت نهایی سفارش، مسئله حل نگردد، در این صورت هزینه پرداخت شده، عینا عودت داده خواهد شد. توجه نمایید که قبل از  اتمام کامل ۹۶ ساعت (۴ روز) به هیچ امکان امکان عودت هزینه وجود ندارد.

۷ (بسیار مهم) – پس از ثبت سفارش به هیچ عنوان امکان حذف یا ویرایش سوال وجود ندارد.

۸ – در صورت اعتراض به جواب تمرین حل شده، نظر خودتون را به زبان انگلیسی برای ما ارسال نمایید. دقت نمایید که سایت ما تنها وظیفه انتقال نظر و کلام شما را به شخص حل کننده دارد. در صورت اعتراض و وارد بودن اعتراض یا جواب تصحیح خواهد گردید و یا سوال عودت داده خواهد شد (روال این کار تا یک هفته به طول می انجامد.)

۹ – جهت پرداخت به این صفحه مراجعه کنید.

ایمیل پشتیبانی : ebookyab.com@gmail.com

تماس تلفنی با پشتیبان (تماس فقط از ۹ صبح الی ۱۱ شب و یا ارسال پیامک)