بایگانی دسته: مکانیک

Elasticity – Barber

کتاب الاستیسیته باربر – ویرایش دوم

Elasticity – 2nd Edition

نویسنده(گان): J. R. Barber

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۳۱
حجم فایل زیپ شده ۶۴ مگابایت

***

Statics – Sheri Sheppard, Thalia Anagnos

کتاب استاتیک شری شپارد

Engineering Mechanics: Statics

نویسنده(گان): Sheri D. Sheppard, Thalia Anagnos, Sarah L. Billington

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۰۹
حجم فایل زیپ شده ۹۳٫۵ مگابایت

***

System Dynamics for Engineering Students – Nicolae Lobontiu

کتاب دینامیک سیستم برای دانشجویان مهندسی نیکولا لابانتی

System Dynamics for Engineering Students, Concepts and Applications

نویسنده(گان): Nicolae Lobontiu

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۲۵
حجم فایل زیپ شده ۸٫۶۸ مگابایت

***

Elasticity in Engineering Mechanics – Arthur Boresi, Kenneth Chong

کتاب الاستیسیته در مهندسی مکانیک آرتور بورسی – ویرایش سوم

Elasticity in Engineering Mechanics – 3rd Edition

نویسنده(گان): Arthur P. Boresi, Kenneth P. Chong, James D. Lee

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۰۰
حجم فایل زیپ شده ۴٫۴۰ مگابایت

***

Solution Manual for Introductory Chemical Engineering Thermodynamics – Richard Elliott, Carl Lira

حل تمرین کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی ریچارد الیوت و کارل لیرا – ویرایش دوم

Solution Manual for Introductory Chemical Engineering Thermodynamics – 2nd Edition

نویسنده(گان): J. Richard Elliott, Carl T. Lira

این حل تمرین شامل حل مسائل همه فصل های اول الی هیجدهم (مجموعا ۱۲ فصل و تعداد ۴۲۳ حل) می باشد. حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل تمرین متفاوت از بقیه حل تمرین های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: لیست مسایل

مشخصات حل تمرین

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۳۱۷
حجم فایل زیپ شده ۱۴۴ مگابایت

به جهت سهولت، این حل تمرین در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل تمرین به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل تمرین (شامل تمرینات فصل یک الی پنجم – جمعا ۱۶۲ تمرین)

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل تمرین (شامل تمرینات فصل شش الی هیجده – جمعا ۱۵۵ تمرین)

***

پرداخت و دریافت کل حل تمرین به صورت یکجا (شامل ۳۱۷ تمرین از کل کتاب )

Solution Manual for Fluid Mechanics for Engineers – David Chin

حل تمرین کتاب مکانیک سیالات برای مهندسان دیوید چین

Solution Manual for Fluid Mechanics for Engineers

نویسنده(گان): David A. Chin

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۰۴
حجم فایل زیپ شده ۳٫۷۲ مگابایت

***

Design of Thermal Systems – Wilbert Stoecker

کتاب طراحی سیستم های حرارتی ویلبرت استوکر – ویرایش سوم

Design of Thermal Systems – 3rd Edition

نویسنده(گان): Wilbert F. Stoecker

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۹۰
حجم فایل زیپ شده ۱۴٫۴ مگابایت

***

Combustion Physics – Chung Law

کتاب فیزیک احتراق چانگ لاو

Combustion Physics

نویسنده(گان): Chung K. Law

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۴۲
حجم فایل زیپ شده ۶٫۳۸ مگابایت

***

Boundary Layer Analysis – Joseph Schetz

کتاب تحلیل لایه مرزی جوزف شتس – ویرایش اول

Boundary Layer Analysis – 1st Edition

نویسنده(گان): Joseph A. Schetz

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۴۲
حجم فایل زیپ شده ۱۰٫۴ مگابایت

***

Solution Manual for Fluid Power – Anthony Esposito

حل تمرین کتاب سیال قدرتی آنتونی اسپوزیتو – ویرایش هفتم

Solution Manual for Fluid Power With Applications – 7th Edition

نویسنده(گان): Anthony Esposito

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۷۸
حجم فایل زیپ شده ۶۷٫۳ مگابایت

***

Fluid Power – Anthony Esposito

کتاب سیال قدرتی آنتونی اسپوزیتو – ویرایش چهارم

Fluid Power With Applications – 4th Edition

نویسنده(گان): Anthony Esposito

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۷۸
حجم فایل زیپ شده ۶۷٫۳ مگابایت

***

Solution Manual for Mechanics of Materials – Ansel Ugural

حل تمرین کتاب مکانیک مواد (مقاومت مصالح) انسل اوگرال

Solution Manual for Mechanics of Materials

نویسنده(گان): Ansel C. Ugural

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۸۳
حجم فایل زیپ شده ۱۹ مگابایت

***

Mechanics of Materials – Ansel Ugural

کتاب مکانیک مواد (مقاومت مصالح) انسل اوگرال

Mechanics of Materials

نویسنده(گان): Ansel C. Ugural

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۱۶
حجم فایل زیپ شده ۲۸۶ مگابایت

***

Solution Manual for Structural Dynamics – Mario Paz, William Leigh

حل تمرین کتاب دینامیک سازه ماریو پاز – ویرایش پنجم

Solution Manual for Structural Dynamics: Theory and Computation – 5th Edition

نویسنده(گان): Mario Paz, William Leigh

توضیح اینکه این حل تمرین کامل نمی باشد. تنها فصل های ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ را پوشش می دهد. اکثر تمرینات این چهار فصل را دارد. این حل تمرین به زبان اسپانیایی می باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۵
حجم فایل زیپ شده ۲٫۰۶ مگابایت

***

Structural Dynamics – Mario Paz, William Leigh

کتاب دینامیک سازه ماریو پاز – ویرایش پنجم

Structural Dynamics: Theory and Computation – 5th Edition

نویسنده(گان): Mario Paz, William Leigh

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۴۴
حجم فایل زیپ شده ۲۰٫۹ مگابایت

***

Solution Manual for Molecular Driving Forces – Ken Dill, Sarina Bromberg

حل تمرین کتاب نیروهای رانشی مولکولی کن دیل و سارینا برومبرگ – ویرایش دوم

Solution Manual for Molecular Driving Forces: Statistical Thermodynamics in Biology, Chemistry, Physics, and Nanoscience – 2nd Edition

نویسنده(گان): Ken A. Dill, Sarina Bromberg

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۴۸
حجم فایل زیپ شده ۱٫۲۲ مگابایت

***

Molecular Driving Forces – Ken Dill, Sarina Bromberg

کتاب نیروهای رانشی مولکولی کن دیل و سارینا برومبرگ – ویرایش دوم

Molecular Driving Forces: Statistical Thermodynamics in Biology, Chemistry, Physics, and Nanoscience – 2nd Edition

نویسنده(گان): Ken A. Dill, Sarina Bromberg

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۷۸
حجم فایل زیپ شده ۱۳٫۳ مگابایت

***

Solution Manual for The Finite Element Method in Engineering – Singiresu Rao

حل تمرین کتاب روش اجزای محدود در مهندسی رائو – ویرایش پنجم

Solution Manual for The Finite Element Method in Engineering – Fifth Edition

نویسنده(گان): Singiresu S. Rao

توضیح اینکه این حل تمرین به قیمت بالایی از یک سایت خارجی خریداری شده و اکنون به یک پنجم قیمت در این ساعت عرضه میگردد. این حل تمرین مسائل فصل های ۱ تا ۲۰ را پاسخ داده است و کامل می باشد. (more info)

دانلود رایگان نمونه فایل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۸۲
حجم فایل زیپ شده ۱۳٫۵ مگابایت

***

The Finite Element Method in Engineering – Singiresu Rao

کتاب روش اجزای محدود در مهندسی رائو – ویرایش پنجم

The Finite Element Method in Engineering – Fifth Edition

نویسنده(گان): Singiresu S. Rao

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۲۷
حجم فایل زیپ شده ۱۳٫۴ مگابایت

***

Solution Manual for Energy Principles and Variational Methods in Applied Mechanics – Reddy

حل تمرین کتاب اصول و روش های انرژی در مکانیک کاربردی ردی

Solution Manual for Energy Principles and Variational Methods in Applied Mechanics

نویسنده(گان): J. N. Reddy

توضیح اینکه این حل تمرین به قیمت بالایی از یک سایت خارجی خریداری شده و اکنون به یک پنجم قیمت در این ساعت عرضه میگردد. این حل تمرین مسائل فصل های ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ را پاسخ داده است و کامل می باشد (فصل یک مسئله ای ندارد). (more info)

دانلود رایگان نمونه فایل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۶۰
حجم فایل زیپ شده ۳٫۷۶ مگابایت

***