بایگانی دسته: حل المسائل کتاب های رشته فیزیک

Solution Manual for Physics for Engineers and Scientists – Hans Ohanian, John Markert

حل تمرین کتاب فیزیک هانس اوهانیان – ویرایش سوم

Solution Manual for Physics for Engineers and Scientists – 3rd Edition

نویسنده(گان): Hans C. Ohanian, John T. Markert

این حل تمرین شامل حل مسائل آخر فصل های سوم الی فصل چهاردهم (مجموعا ۱۲ فصل – جمعا تعداد ۹۹۲ حل) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. این حل تمرین پرسش (Question Discusion) و تمرینات مروری (Review Problems) را عمدتا پوشش نمی دهد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل تمرین متفاوت از بقیه حل تمرین های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: پارت اول + پارت دوم + پارت سوم + پارت چهارم

مشخصات حل تمرین

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۹۹۲
حجم فایل زیپ شده ۳۰۴ مگابایت

به جهت سهولت، این حل تمرین در چهار قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل تمرین به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت قسمت اول حل تمرین (شامل تمرینات فصل های سه، چهار و پنج — جمعا ۲۵۶ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت دوم حل تمرین (شامل تمرینات فصل های شش، هفت و هشت – جمعا ۲۷۲ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت سوم حل تمرین (شامل تمرینات فصل های نه، ده و یازده – جمعا ۲۲۰ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت چهارم حل تمرین (شامل تمرینات فصل های دوازده، سیزده و چهارده – جمعا ۲۴۴ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل تمرین به صورت یکجا (شامل ۹۹۲ تمرین فصل های ۳ الی ۱۴)

Solution Manual for University Physics – Harris Benson

حل تمرین کتاب فیزیک دانشگاهی هریس بنسون – ویرایش دوم

Solution Manual for University Physics – 2nd Edition

نویسنده(گان): Harris Benson

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۵۹
حجم فایل زیپ شده ۶٫۸۳ مگابایت

***

Solution Manual for Quantum Mechanics – Robert Albert Newing, John Cunningham

حل تمرین کتاب مکانیک کوانتومی روبرت آلبرت نوینگ

Solution Manual for Quantum Mechanics

نویسنده(گان): Robert Albert Newing, John Cunningham

توضیح اینکه این حل تمرین به صورت دستنویس می باشد و کامل نمی باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۰
حجم فایل زیپ شده ۲۷٫۸ مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Applied Electromagnetics – Fawwaz Ulaby

حل تمرین کتاب مبانی الکترومغناطیس کاربردی فواز اولابی – ویرایش پنجم

Solution Manual for Fundamentals of Applied Electromagnetics – 5th Edition

نویسنده(گان): Fawwaz T. Ulaby

 

مشخصات حل تمرین

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۵۱
حجم فایل زیپ شده ۵٫۰۷ مگابایت

***

 

Solution Manual for Engineering Mechanics: Dynamics – Michael Plesha, Gary Gray

حل تمرین کتاب دینامیک گری و پلشا

Solution Manual for Engineering Mechanics: Dynamics

نویسنده(گان): Michael Plesha, Francesco Costanzo, Gary Gray

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۶۵
حجم فایل زیپ شده ۱۷۲ مگابایت

***

Solution Manual for Introductory Chemical Engineering Thermodynamics – Richard Elliott, Carl Lira

حل تمرین کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی ریچارد الیوت و کارل لیرا – ویرایش دوم

Solution Manual for Introductory Chemical Engineering Thermodynamics – 2nd Edition

نویسنده(گان): J. Richard Elliott, Carl T. Lira

این حل تمرین شامل حل مسائل همه فصل های اول الی هیجدهم (مجموعا ۱۲ فصل و تعداد ۴۲۳ حل) می باشد. حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل تمرین متفاوت از بقیه حل تمرین های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: لیست مسایل

مشخصات حل تمرین

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۳۱۷
حجم فایل زیپ شده ۱۴۴ مگابایت

به جهت سهولت، این حل تمرین در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل تمرین به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل تمرین (شامل تمرینات فصل یک الی پنجم – جمعا ۱۶۲ تمرین)

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل تمرین (شامل تمرینات فصل شش الی هیجده – جمعا ۱۵۵ تمرین)

***

پرداخت و دریافت کل حل تمرین به صورت یکجا (شامل ۳۱۷ تمرین از کل کتاب )

Solution Manual for Advanced Thermodynamics for Engineers – Desmond Winterbone

حل تمرین ترمودینامیک پیشرفته برای مهندسان دزموند وینتربون و علی توران – ویرایش دوم

Solution Manual for Advanced Thermodynamics for Engineers – 2nd Edition

نویسنده(گان): Desmond  E.  Winterbone, Ali Turan

این حل تمرین به صورت کامل همه تمرینات کتاب را پوشش می دهد. به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

مشخصات حل تمرین

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۲۲
حجم فایل زیپ شده ۶۹٫۴ مگابایت

***

Solution Manual for Lectures On Phase Transitions And The Renormalization Group – Nigel Goldenfeld

حل تمرین کتاب گذار فاز و گروه های به هنجار شده مجدد نیگل گولدن فلد

Solution Manual for Lectures On Phase Transitions And The Renormalization Group

نویسنده(گان): Nigel Goldenfeld

توضیح اینکه این حل تمرین کامل نیست و از دو فایل تشکیل شده است. لیست تمرینات حل شده در اینجا آمده است:

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۴
حجم فایل زیپ شده ۱۴٫۲ مگابایت

***

Solution Manual for Fluid Mechanics for Engineers – David Chin

حل تمرین کتاب مکانیک سیالات برای مهندسان دیوید چین

Solution Manual for Fluid Mechanics for Engineers

نویسنده(گان): David A. Chin

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۰۴
حجم فایل زیپ شده ۳٫۷۲ مگابایت

***

Solution Manual for Intermediate Physics for Medicine and Biology – Russell Hobbie, Bradley Roth

حل تمرین کتاب فیزیک برای پزشکی و زیست شناسی راسل هابی – ویرایش چهارم

Solution Manual for Intermediate Physics for Medicine and Biology – 4th Edition

نویسنده(گان): Russell K. Hobbie, Bradley J. Roth

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۱۷
حجم فایل زیپ شده ۳٫۰۸ مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Chemical Engineering Thermodynamics – Themis Matsoukas

حل تمرین کتاب مبانی ترمودینامیک مهندسی شیمی دمیس ماتسوکاس

Fundamentals of Chemical Engineering Thermodynamics

نویسنده(گان): Themis Matsoukas

این حل تمرین تقریبا شامل حل همه مسائل فصلهای یک الی چهارده (مجموعا ۱۴ فصل و تعداد ۳۰۵ حل) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد.  لیست تمرینات حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل تمرین متفاوت از بقیه حل تمرین های سایت می باشد.

مشخصات حل تمرین

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۳۰۵
حجم فایل زیپ شده ۱۱۵ مگابایت

به جهت سهولت، این حل تمرین در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل تمرین به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل تمرین (شامل ۱۵۸ تمرین از فصل یک الی شش – مشاهده لیست)

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل تمرین (شامل ۱۴۷ تمرین از فصل هفت الی چهارده – مشاهده لیست)

***

پرداخت و دریافت کل حل تمرین به صورت یکجا (شامل ۳۰۵ تمرین از کل کتاب )

Solution Manual for Aerodynamics for Engineers – John Bertin, Russell Cummings

حل تمرین کتاب آیرودینامیک برای مهندسان جان برتین – ویرایش ششم

Solution Manual for Aerodynamics for Engineers – 6th Edition

نویسنده(گان): John J. Bertin, Russell M. Cummings

توضیح اینکه این حل تمرین فصل های ۱ تا ۱۳ (همه فصل ها) را پوشش می دهد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات نباشد. برخی حل ها به صورت تایپی و برخی به صورت دستنویس هستند. نظر به اینکه این فایل از یک فروشنده خارجی و به صورت ارزی تهیه شده است، قیمت بالایی دارد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۳۰
حجم فایل زیپ شده ۵۹٫۳۵ مگابایت

***

Solution Manual for Multivariable Feedback Control – Sigurd Skogestad, Ian Postlethwaite

حل تمرین کتاب کنترل فیدبک چندمتغیره اسکوگستاد – ویرایش دوم

Solution Manual for Multivariable Feedback Control: Analysis and Design – 2nd Edition

نویسنده(گان): Sigurd Skogestad, Ian Postlethwaite

توضیح اینکه این حل تمرین کامل نمی باشد. حل تمرین شامل ۲ فایل می باشد. فایل دوم به صورت دست نویس و ۱۲ سفحه می باشد. فایل اول ۵۷ صفحه می باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۹
حجم فایل زیپ شده ۱٫۰۶ مگابایت

***

Solution Manual for Fluid Power – Anthony Esposito

حل تمرین کتاب سیال قدرتی آنتونی اسپوزیتو – ویرایش هفتم

Solution Manual for Fluid Power With Applications – 7th Edition

نویسنده(گان): Anthony Esposito

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۷۸
حجم فایل زیپ شده ۶۷٫۳ مگابایت

***

Solution Manual for Mechanics of Materials – Ansel Ugural

حل تمرین کتاب مکانیک مواد (مقاومت مصالح) انسل اوگرال

Solution Manual for Mechanics of Materials

نویسنده(گان): Ansel C. Ugural

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۸۳
حجم فایل زیپ شده ۱۹ مگابایت

***

Solution Manual for Structural Dynamics – Mario Paz, William Leigh

حل تمرین کتاب دینامیک سازه ماریو پاز – ویرایش پنجم

Solution Manual for Structural Dynamics: Theory and Computation – 5th Edition

نویسنده(گان): Mario Paz, William Leigh

توضیح اینکه این حل تمرین کامل نمی باشد. تنها فصل های ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ را پوشش می دهد. اکثر تمرینات این چهار فصل را دارد. این حل تمرین به زبان اسپانیایی می باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۵
حجم فایل زیپ شده ۲٫۰۶ مگابایت

***

Solution Manual for Quantum Mechanics – Gennaro Auletta, Mauro Fortunato

حل تمرین کتاب مکانیک کوانتومی آئولتا و فورتوناتو

Solution Manual for Quantum Mechanics

نویسنده(گان): Gennaro Auletta, Mauro Fortunato, Giorgio Parisi

این فایل شامل حل کل مسائل نمی باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۹
حجم فایل زیپ شده ۵۷۴ کیلوبایت

***

Solution Manual for Molecular Driving Forces – Ken Dill, Sarina Bromberg

حل تمرین کتاب نیروهای رانشی مولکولی کن دیل و سارینا برومبرگ – ویرایش دوم

Solution Manual for Molecular Driving Forces: Statistical Thermodynamics in Biology, Chemistry, Physics, and Nanoscience – 2nd Edition

نویسنده(گان): Ken A. Dill, Sarina Bromberg

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۴۸
حجم فایل زیپ شده ۱٫۲۲ مگابایت

***

Solution Manual for Electromagnetic Field Theory – Markus Zahn

حل تمرین کتاب نظریه میدان الکترومغناطیس مارکوس زاهن

Solution Manual for Electromagnetic Field Theory: A Problem Solving Approach

نویسنده(گان): Markus Zahn

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۰۲
حجم فایل زیپ شده ۱٫۸۳ مگابایت

***

Solution Manual for The Finite Element Method in Engineering – Singiresu Rao

حل تمرین کتاب روش اجزای محدود در مهندسی رائو – ویرایش پنجم

Solution Manual for The Finite Element Method in Engineering – Fifth Edition

نویسنده(گان): Singiresu S. Rao

توضیح اینکه این حل تمرین به قیمت بالایی از یک سایت خارجی خریداری شده و اکنون به یک پنجم قیمت در این ساعت عرضه میگردد. این حل تمرین مسائل فصل های ۱ تا ۲۰ را پاسخ داده است و کامل می باشد. (more info)

دانلود رایگان نمونه فایل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۸۲
حجم فایل زیپ شده ۱۳٫۵ مگابایت

***