بایگانی دسته: حرارت و ترمودینامیک

Solution Manual for Commercial Refrigeration – Dick Wirz

حل المسائل کتاب تبرید تجاری دیک ویرز – ویرایش دوم

Solution Manual for Commercial Refrigeration: For Air Conditioning Technicians – 2nd Edition

نویسنده(گان): Dick Wirz

حل المسائل کتاب تبرید تجاری دیک ویرز - ویرایش دوم

این حل المسائل شامل حل پرسشهای مروری (Review Questions) فصل های یکم الی فصل چهاردهم کتاب درسی ویرایش دوم می باشد. لیست پرسشهای پاسخ داده شده در ادامه آمده است. به ندرت حل برخی پرسشها وجود ندارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره پرسشهای چواب داده شده

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG)
تعداد تمرینات حل شده ۳۹۰
حجم فایل زیپ شده ۳۰٫۷ مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل پرسشهای فصل یک الی ششم)

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل پرسشهای فصل هفتم الی چهاردهم)

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل کل ۳۹۰ پرسش کتاب)

Solution Manual for Introduction to Thermal Systems Engineering – Michael Moran, Howard Shapiro

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مهندسی سیستمهای گرمایی مایکل موران و هوارد شاپیرو

Solution Manual for Introduction to Thermal Systems Engineering

نویسنده(گان): Michael J. Moran , Howard N. Shapiro , Bruce R. Munson , David P. DeWitt

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مهندسی سیستم های گرمایی مایکل موران و هوارد شاپیرو

این حل المسائل به صورت دستنویس با کیفیت می باشد و فصل های ۱ تا ۱۸ کتاب درسی را پوشش می دهد

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۷۴
حجم فایل زیپ شده ۳۲٫۷۶ مگابایت

***

Solution Manual for Borgnakke’s Fundamentals of Thermodynamics – Claus Borgnakke, Richard Sonntag

حل المسائل کتاب مبانی ترمودینامیک بورگناک و زونتاک – نسخه SI ویرایش Global

Solution Manual for Borgnakke’s Fundamentals of Thermodynamics – SI Version, Global Edition

نویسنده(گان): Claus Borgnakke, Richard E. Sonntag

حل المسائل کتاب مبانی ترمودینامیک بورگناک و زونتاک - نسخه SI ویرایش Global

این حل المسائل، پاسخ تمرینات فصل های ۱ الی ۱۵ از کتاب درسی ویرایش SI جهانی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۵۴۱
حجم فایل زیپ شده ۱۶۳ مگابایت

***

Solution Manual for Foundation of Heat Transfer – Frank Incropera, David Dewitt

حل المسائل کتاب مبانی انتقال حرارت فرانک اینکروپرا ، دیوید دویت، تئودور برگمن – ویرایش ششم (نسخه بین المللی دانشجویی)

Solution Manual for Foundation of Heat Transfer – 6th International Student Edition

نویسنده(گان): Frank P. Incropera, David P. Dewitt, Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine

حل المسائل مبانی انتقال حرارت فرانک اینکروپرا ویرایش بین المللی دانشجویی

این حل المسائل کل ۱۳ فصل کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک پوشه و به ازای هر تمرین یک فایل پی دی اف دارد.

نمونه رایگان زیر شامل تعدادی از تمرینات حل شده از فصول مختلف می باشد که به صورت تصادفی انتخاب شده اند.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد کل تمرینات حل شده ۱۳۹۲
حجم فایل زیپ شده ۸۸٫۱ مگابایت

***

Solution Manual for Principle of Heat and Mass Transfer – Frank Incropera, David Dewitt

حل المسائل کتاب اصول انتقال جرم و حرارت فرانک اینکروپرا ، دیوید دویت، تئودور برگمن – ویرایش هفتم (نسخه بین المللی دانشجویی)

Solution Manual for Principle of Heat and Mass Transfer – 7th International Student Edition

نویسنده(گان): Frank P. Incropera, David P. Dewitt, Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine

حل المسائل اصول انتقال جرم و حرارت اینکروپرا ویرایش هفتم بین المللی دانشجویی

این حل المسائل کل ۱۴ فصل کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک پوشه و به ازای هر تمرین یک فایل پی دی اف دارد.

نمونه رایگان زیر شامل تعدادی از تمرینات حل شده از فصول مختلف می باشند که به صورت تصادفی انتخاب شده اند.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد تمرینات حل شده ۱۶۳۶
حجم فایل زیپ شده ۷۸٫۰۳ مگابایت

***

Solution Manual for Refrigeration and Air Conditioning – Wilbert Stoecker, Jerold Jones

حل المسائل کتاب تهویه مطبوع و تبرید ویلبرت فردریک استوکر و جرالد ویلیام جونز – ویرایش دوم

Solution Manual for Refrigeration and Air Conditioning – 2nd edition

نویسنده(گان): Wilbert F. Stoecker, Jerold W. Jones

حل المسائل تهویه مطبوع و تبرید ویلبرت استوکر و جرالد جونز

توضیح اینکه این حل المسائل، تمرینات فصل های ۲ الی ۲۱ کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۶۱
حجم فایل زیپ شده ۱٫۴۱ مگابایت

***

Refrigeration and Air Conditioning – Wilbert Stoecker, Jerold Jones

کتاب تهویه مطبوع و تبرید ویلبرت فردریک استوکر و جرالد ویلیام جونز – ویرایش دوم

Refrigeration and Air Conditioning – 2nd edition

نویسنده(گان): Wilbert F. Stoecker, Jerold W. Jones

کتاب تهویه مطبوع و تبرید ویلبرت فردریک استوکر و جرالد ویلیام جونز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۴۰
حجم فایل زیپ شده ۲۷ مگابایت

***

Principles of Convective Heat Transfer – Massoud Kaviany

کتاب اصول انتقال حرارت همرفتی مسعود کاویانی

Principles of Convective Heat Transfer

نویسنده(گان): Massoud Kaviany

کتاب اصول انتقال حرارت همرفتی مسعود کاویانی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۲۲
حجم فایل زیپ شده ۱۶ مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Thermodynamics – Claus Borgnakke, Richard Sonntag

حل المسائل کتاب مبانی ترمودینامیک زونتاگ، بورگناک و ون وایلن – ویرایش هشتم، هفتم، ششم و پنجم

Solution Manual for Fundamentals of Thermodynamics – 5th, 6th, 7th and 8th Edition

نویسنده(گان): Claus Borgnakke, Richard Edwin Sonntag, Gordon John Van Wylen

این مجموعه شامل پنج حل المسائل می باشد، چهار تا به زبان انگلیسی و یکی به زبان فارسی. حل المسائل های ویرایش های پنجم، ششم، هفتم و هشتم به زبان انگلیسی می باشند. یک حل المسائل دیگر برای ویرایش پنجم به زبان فارسی می باشد

حل المسائل کتاب مبانی ترمودینامیک بورگناک و زونتاگ ویرایش هشتم

حل المسائل کتاب مبانی ترمودینامیک زونتاگ، بورگناک و ون وایلن ویرایش ششم

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۳۰۱
حجم فایل زیپ شده ۲۲٫۷ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۴۸۶
حجم فایل زیپ شده ۱۳٫۱ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۲۵۸
حجم فایل زیپ شده ۹٫۳۳ مگابایت

 مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۲۵۷
حجم فایل زیپ شده ۱۰ مگابایت

 مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم به زبان فارسی

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۷۱
حجم فایل زیپ شده ۲۷٫۸ مگابایت

***

Solution Manual for Thermal Physics – Charles Kittel, Herbert Kroemer

حل المسائل کتاب فیزیک حرارت چارلز کیتل – ویرایش دوم

Solution Manual for Solution Manual for Thermal Physics – 2nd Edition

نویسنده(گان): Charles Kittel, Herbert Kroemer

حل المسائل کتاب فیزیک حرارت چارلز کیتل - ویرایش دوم

این حل المسائل، شامل حل اکثر مسائل کتاب درسی (جمعا ۱۵ فصل و ۱۳۵ تمرین حل شده) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده اینجا کلیک کنید. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسایل حل شده

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG) و پی دی اف (PDF)
تعداد تمرینات حل شده ۱۳۵
حجم فایل زیپ شده ۴۲٫۳ مگابایت

***

Thermal Physics – Charles Kittel, Herbert Kroemer

کتاب فیزیک حرارت چارلز کیتل – ویرایش دوم

Thermal Physics – 2nd Edition

نویسنده(گان): Charles Kittel, Herbert Kroemer

کتاب فیزیک حرارت چارلز کیتل - ویرایش دوم

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۵۰۲
حجم فایل زیپ شده ۵٫۱۸ مگابایت

***

Solution Manual for Statistical Thermodynamics and Microscale Thermophysics – Van Carey

حل المسائل کتاب ترمودینامیک آماری و ترموفیزیک ریزمقیاس ون کری

Solution Manual for Statistical Thermodynamics and Microscale Thermophysics

نویسنده(گان): Van P. Carey

حل المسائل ترمودینامیک آماری و ترموفیزیک ریزمقیاس ون کری

توضیح اینکه این حل المسائل کامل نمی باشد و تنها پاسخ تمرینات منتخب از فصول ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ کتاب درسی را دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۳
حجم فایل زیپ شده ۴٫۱۸ مگابایت

***

Statistical Thermodynamics and Microscale Thermophysics – Van Carey

کتاب ترمودینامیک آماری و ترموفیزیک ریزمقیاس ون کری

Statistical Thermodynamics and Microscale Thermophysics

نویسنده(گان): Van P. Carey

کتاب ترمودینامیک آماری و ترموفیزیک ریزمقیاس ون کری

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۳۲
حجم فایل زیپ شده ۸٫۶۳ مگابایت

***

Commercial Refrigeration – Dick Wirz

کتاب تبرید تجاری دیک ویرز – ویرایش دوم

Commercial Refrigeration: For Air Conditioning Technicians – 2nd Edition

نویسنده(گان): Dick Wirz

کتاب تبرید تجاری دیک ویرزمشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۰۵
حجم فایل زیپ شده ۲۰٫۴ مگابایت

***

Solution Manual for Energy, Entropy and Engines – Sanjeev Chandra

حل المسائل کتاب انرژی، آنتروپی و موتورها: مقدمه ای بر ترمودینامیک – سانجیو چاندرا

Solution Manual for Energy, Entropy and Engines: An Introduction to Thermodynamics

نویسنده(گان): Sanjeev Chandra

حل المسائل انرژی، آنتروپی و موتورها: مقدمه ای بر ترمودینامیک سانجیو چاندرا

توضیح اینکه این حل المسائل، شامل حل تمرینات فصل های ۲ الی ۱۰ کتاب درسی می باشد و به ازای هر فصل، یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۳۱
حجم فایل زیپ شده ۹٫۴۱ مگابایت

***

Viscous Fluid Flow – Tasos Papanastasiou, Georgios Georgiou

کتاب جریان سیال ویسکوز پاپاناستازیو – ویرایش اول و دوم

Viscous Fluid Flow -1st and 2nd Edition

نویسنده(گان): Tasos Papanastasiou, Georgios Georgiou, Andreas N. Alexandrou

کتاب جریان سیال ویسکوز پاپاناستازیو

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۱۳
حجم فایل زیپ شده ۳٫۵۸ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۱۳
حجم فایل زیپ شده ۲٫۹۸ مگابایت

***

 

Solution Manual for Thermodynamics – Kenneth Wark, Donald Richards

حل المسائل کتاب ترمودینامیک کنت وارک و دونالد ریچارد – ویرایش ششم

Solution Manual for Thermodynamics – 6th Edition

نویسنده(گان): Kenneth Wark, Donald E. Richards

توضیح اینکه این حل المسائل به زبان اسپانیولی می باشد و برای ویرایش ششم کتاب درسی می باشد و جواب تمرینات فصل ۱ تا ۵ را پوشش می دهد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۵۰
حجم فایل زیپ شده ۱٫۹۳ مگابایت

***

Solution Manual for Introduction To Thermodynamics and Heat Transfer – Yunus Cengel

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک و انتقال حرارت یونس سنجل – ویرایش دوم

Solution Manual for Introduction To Thermodynamics and Heat Transfer – 2nd Edition 

نویسنده(گان): Yunus A. Cengel

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۱۲
حجم فایل زیپ شده ۸٫۲۱ مگابایت

***

Introduction To Thermodynamics and Heat Transfer – Yunus Cengel

کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک و انتقال حرارت یونس سنجل – ویرایش دوم

Introduction To Thermodynamics and Heat Transfer – 2nd Edition 

نویسنده(گان): Yunus A. Cengel

کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک و انتقال حرارت یونس سنجل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۶۵
حجم فایل زیپ شده ۱۵٫۱ مگابایت

***

 

Advanced Engineering Thermodynamics – Rowland Benson

کتاب ترمودینامیک مهندسی پیشرفته رولاند بنسون – ویرایش دوم

Advanced Engineering Thermodynamics – 2nd Edition

نویسنده(گان): Rowland S. Benson and W. A. Woods

کتاب ترمودینامیک مهندسی پیشرفته رولاند بنسون

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۴۳
حجم فایل زیپ شده ۴٫۱۴ مگابایت

***