بایگانی برچسب: s

Solution Manual for Financial Accounting – Paul Kimmel, Jerry Weygandt

حل المسائل کتاب حسابداری مالی پائول کیمل – ویرایش ششم

Solution Manual for Financial Accounting, Tools for Business Decision Making – 6th Edition

نویسنده(گان): Paul D. Kimmel, Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۴۳
حجم فایل زیپ شده ۷٫۴۷ مگابایت

***

 

Solution Manual for Cost Accounting – Charles Horngren, Srikant Datar

حل المسائل کتاب حسابداری صنعتی چارلز توماس هورنگرن – ویرایش ششم و سیزدهم (سه حل المسائل)

Solution Manual for Cost Accounting – 6th Canadian and 13th Edition and one for unknown Edition

نویسنده(گان): Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan

این مجموعه شامل سه حل المسائل است، یکی برای ویرایش سیزدهم، یکی برای ویرایش ششم و دیگری برای یک ویرایش نامشخص.

مشخصات حل المسائل ویرایش سیزدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۳۲
حجم فایل زیپ شده ۳٫۹۰ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۴۱
حجم فایل زیپ شده ۵٫۸ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش نامشخص

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۲
حجم فایل زیپ شده ۷۵۲  کیلوبایت

***

Intermediate Accounting – James Stice, Earl Stice

کتاب حسابداری میانه استایس – ویرایش هفدهم

Intermediate Accounting – Seventeenth Edition

نویسنده(گان): James D. Stice, Earl K. Stice, Fred Skousen

کتاب حسابداری میانه استایس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۴۸۹
حجم فایل زیپ شده ۲۲٫۷ مگابایت

***

Financial Accounting – Paul Kimmel, Jerry Weygandt

کتاب حسابداری مالی پائول کیمل – ویرایش ششم و هفتم

Financial Accounting, Tools for Business Decision Making – 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): Paul D. Kimmel, Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso

کتاب حسابداری مالی پائول کیمل

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۸۸
حجم فایل زیپ شده ۱۵ مگابایت

 

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۸۹
حجم فایل زیپ شده ۲۰٫۴ مگابایت

***

Solution Manual for Management Accounting – Anthony Atkinson, Robert Kaplan

حل المسائل کتاب حسابداری مدیریت آنتونی اتکینسون و روبرت کاپلان  – ویرایش ششم

Solution Manual for Management Accounting: Information for Decision: Making and Strategy Execution – 6th Edition

نویسنده(گان): Anthony A. Atkinson, Robert S. Kaplan, Ella Mae Matsumura, S. Mark Young

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده ۴٫۲۵ مگابایت

***

Management Accounting – Anthony Atkinson, Robert Kaplan

کتاب حسابداری مدیریت آنتونی اتکینسون و روبرت کاپلان – ویرایش ششم

Management Accounting: Information for Decision-Making and Strategy Execution – 6th Edition

نویسنده(گان): Anthony A. Atkinson, Robert S. Kaplan, Ella Mae Matsumura, S. Mark Young

کتاب حسابداری مدیریت آنتونی اتکینسون و روبرت کاپلان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۵۱
حجم فایل زیپ شده ۶٫۹۶ مگابایت

***

Solution Manual for Corporate Finance – Stephen Ross, Randolph Westerfield

حل المسائل کتاب مدیریت مالی استفان راس و رندلف وسترفیلد – ویرایش ششم، نهم و دهم

Solution Manual for Corporate Finance -6th, 9th and 10th Edition

نویسنده(گان): Stephen Ross, Randolph Westerfield, Jeffrey Jaffe

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۷۰
حجم فایل زیپ شده ۵٫۲۳ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۵۰
حجم فایل زیپ شده ۳٫۱۸ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۶۱
حجم فایل زیپ شده ۲٫۳۹ مگابایت

***

Solution Manual for Advanced Accounting – Joe Ben Hoyle, Thomas Schaefer

حل المسائل کتاب حسابداری پیشرفته جو بن هایله – ویرایش یازدهم

Solution Manual for Advanced Accounting  – ۱۱th Edition

نویسنده(گان): Joe Ben Hoyle, Thomas Schaefer, Timothy Doupnik

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۹۲
حجم فایل زیپ شده ۱٫۸۹ مگابایت

***

Advanced Accounting – Joe Ben Hoyle, Thomas Schaefer

کتاب حسابداری پیشرفته جو بن هایله – ویرایش دوازدهم

Advanced Accounting – 12th Edition

نویسنده(گان): Joe Ben Hoyle, Thomas Schaefer, Timothy Doupnik

کتاب حسابداری پیشرفته جو بن هایله

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۲۹
حجم فایل زیپ شده ۵٫۲۷ مگابایت

***

Solution Manual for Accounting Information Systems – Marshall Romney, Paul Steinbart

حل المسائل کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری مارشال رامنی – ویرایش دوازدهم

Solution Manual for Accounting Information Systems – 12th Edition

نویسنده(گان): Marshall B. Romney, Paul J. Steinbart

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۴۶
حجم فایل زیپ شده ۷٫۲۵ مگابایت

***

Accounting Information Systems – Marshall Romney, Paul Steinbart

کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری مارشال رامنی – ویرایش چهاردهم

Accounting Information Systems – 14th Edition

نویسنده(گان): Marshall B. Romney, Paul J. Steinbart

کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری مارشال رامنی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۶۹
حجم فایل زیپ شده ۴۸٫۶ مگابایت

***

Solution Manual for Financial Accounting – Robert Libby, Patricia Libby

حل المسائل کتاب حسابداری مالی روبرت لیبی و پاتریکا لیبی – ویرایش هشتم

Solution Manual for Financial Accounting – 8th Edition

نویسنده(گان): Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel Short

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۴۵
حجم فایل زیپ شده ۶٫۲۳ مگابایت

***

Financial Accounting – Robert Libby, Patricia Libby

کتاب حسابداری مالی روبرت لیبی و پاتریکا لیبی – ویرایش هفتم

Financial Accounting – 7th Edition

نویسنده(گان): Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel Short

کتاب حسابداری مالی روبرت لیبی و پاتریکا لیبی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۸۱
حجم فایل زیپ شده ۲۵٫۴ مگابایت

***

حل المسائل اصول حسابداری جمشید اسکندری

حل المسائل کتاب اصول حسابداری (اصول ۱)

نویسنده: جمشید اسکندری

توضیح اینکه این حل المسائل به صورت گردآوری شده است و فصل های یک الی شش به همراه فصل ۹ را پوشش دهد. برای فصل های مذکور جواب سوالات چهارگزینه ای و حل مسائل وجود دارد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۲۸
حجم فایل زیپ شده ۳٫۸۹ مگابایت

***

Intermediate Accounting – David Spiceland, James Sepe

کتاب حسابداری میانه دیوید اسپیکلند – ویرایش هشتم

Intermediate Accounting 8th Edition

نویسنده(گان): J. David Spiceland, James Sepe, Mark W. Nelson

کتاب حسابداری میانه دیوید اسپیکلند

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۴۷۳
حجم فایل زیپ شده ۱۷٫۶ مگابایت

***

Solution Manual for Financial Accounting Theory – William Scott

حل المسائل کتاب حسابداری مالی ویلیام اسکات – ویرایش ششم و هفتم

Solution Manual for Financial Accounting Theory – 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): William R. Scott

این مجموعه شامل دو حل المسائل برای ویرایش های مختلف می باشد.

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۶۸
حجم فایل زیپ شده ۱٫۵۸ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۵۰
حجم فایل زیپ شده ۱٫۰۷ مگابایت

***

Solution Manual for Cost Accounting – William Carter

حل المسائل حسابداری صنعتی ویلیام کارتر  – ویرایش چهاردهم

Solution Manual for Cost Accounting – 14th Edition

نویسنده(گان): William K. Carter

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۲۰
حجم فایل زیپ شده ۱٫۵۴ مگابایت

***

Accounting Theory – Ahmed Riahi-Belkaoui

کتاب تئوری حسابداری احمد ریاحی بلکویی به زبان فارسی

Accounting Theory

نویسنده(گان): Ahmed Riahi-Belkaoui

مترجم: دکتر علی پارسائیان

کتاب تئوری حسابداری احمد ریاحی بلکویی به زبان فارسی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۷۵
حجم فایل زیپ شده ۱۲٫۶ مگابایت

***

Accounting Theory – Eldon Hendriksen

کتاب تئوری حسابداری الدون هندریکسون و مایکل ون بردا به زبان فارسی و انگلیسی – ویرایش پنجم

Accounting Theory 5th Edtion

نویسنده(گان): Eldon S. Hendriksen

مترجم: دکتر علی پارسائیان

کتاب تئوری حسابداری الدون هندریکسون و مایکل ون بردا به زبان فارسی و انگلیسی

این مجموعه شامل سه کتاب می باشد. یکی نسخه انگلیسی برای ویرایش پنجم می باشد و دو تای کتاب دیگر نسخه فارسی مربوط به ویرایش پنجم است که به صورت جلد اول و دوم می باشد.

مشخصات فایل انگلیسی ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۷۲
حجم فایل زیپ شده ۶٫۷۴ مگابایت

مشخصات فایل فارسی جلد اول ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۴۵
حجم فایل زیپ شده ۸٫۴۵ مگابایت

مشخصات فایل فارسی جلد دوم ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۷۲
حجم فایل زیپ شده ۹٫۴۱ مگابایت

***

Financial Accounting Theory – William Scott

کتاب نظریه حسابداری مالی ویلیام اسکات به زبان فارسی و انگلیسی – ویرایش سوم، پنجم و هفتم

Financial Accounting Theory – 3rd and 5th Edition

نویسنده(گان): William R. Scott

مترجم: دکتر علی پارسائیان

کتاب نظریه حسابداری مالی ویلیام اسکات به زبان فارسی و انگلیسی

این مجموعه  شامل چهار کتاب می باشد. یکی نسخه انگلیسی برای ویرایش هفتم و یک نسخه انگلیسی برای ویرایش پنجم می باشد. دو تای کتاب دیگر نسخه فارسی مربوط به ویرایش سوم است که به صورت جلد اول و دوم می باشد.

مشخصات فایل انگلیسی ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۲۵
حجم فایل زیپ شده ۲٫۴۰ مگابایت

مشخصات فایل انگلیسی ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۶۱
حجم فایل زیپ شده ۱۱۵ مگابایت

مشخصات فایل فارسی جلد اول ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۴۴
حجم فایل زیپ شده ۳۱٫۹ مگابایت

مشخصات فایل فارسی جلد دوم ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۲۶
حجم فایل زیپ شده ۱۷٫۸ مگابایت

***