بایگانی برچسب: s

Risk Assessment and Decision Analysis with Bayesian Networks – Norman Fenton, Martin Neil

کتاب ارزیابی ریسک و تحلیل نتایج با شبکه های بیزی نورمن فنتون

Risk Assessment and Decision Analysis with Bayesian Networks

نویسنده(گان): Norman E. Fenton, Martin D. Neil

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۱۷
حجم فایل زیپ شده ۳۲ مگابایت

***

Data Mining and Business Analytics with R – Johannes Ledolter

کتاب داده کاوی و تحلیل کسب و کار ژوهانس لدولتر

Data Mining and Business Analytics with R

نویسنده(گان): Johannes Ledolter

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۶۱
حجم فایل زیپ شده ۲۰٫۴ مگابایت

***

Customer and Business Analytics – Daniel Putler, Robert Krider

کتاب تحلیل کسب و کار و مشتریان دانیل پاتلر

Customer and Business Analytics: Applied Data Mining for Business Decision Making Using R

نویسنده(گان): Daniel S. Putler, Robert E. Krider

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۱۴
حجم فایل زیپ شده ۷٫۰۳ مگابایت

***

Solution Manual for Categorical Data Analysis – Alan Agresti

حل تمرین کتاب تحلیل داده های رسته ای آلن اگرستی – ویرایش دوم

Solution Manual for Categorical Data Analysis 2nd Edition

نویسنده(گان): Alan Agresti

توضیح اینکه این حل تمرین تنها حل مسائل فرد را پوشش می دهد. نوشته صفحه اول این فایل بیان می کند که جواب بسیاری از مسائل فرد را داده است یعنی همه مسائل فرد را شامل نمی شود.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۸
حجم فایل زیپ شده ۰٫۲۲ مگابایت

***

Categorical Data Analysis – Alan Agresti

کتاب تحلیل داده های رسته ای آلن اگرستی – ویرایش دوم و سوم

Categorical Data Analysis – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): Alan Agresti

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۳۲
حجم فایل زیپ شده ۳٫۵۹ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۷۴۲
حجم فایل زیپ شده ۷٫۵۷ مگابایت

***

The Elements of Statistical Learning – Trevor Hastie, Robert Tibshirani

مبانی یادگیری آماری Hastie – داده کاوی و پیش بینی  – ویرایش دوم

The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, 2nd edition

نویسنده(گان): Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman

 

The Elements of Statistical Learning, Data Mining, Inference, and Prediction, 2nd ed - Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman - 764pd8mb

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۶۴
حجم فایل زیپ شده ۸ مگابایت

***

Solution Manual to The Elements of Statistical Learning – Trevor Hastie, Robert Tibshirani

حل تمرین کتاب مبانی یادگیری آماری Hastie – داده کاوی و پیش بینی – ویرایش دوم

Solution Manual to The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction – 2nd edition

نویسنده(گان): Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome H. Friedman

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۲
حجم فایل زیپ شده ۱٫۶۵ مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Data Mining – Pang-Ning Tan, Michael Steinbach

حل تمرین کتاب مقدمه ای بر داده کاوی تان

Solution Manual for Introduction to Data Mining

نویسنده(گان):Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar


مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۶۱۰
حجم فایل زیپ شده ۷مگابایت

Introduction to Data Mining – Pang-Ning Tan, Michael Steinbach

کتاب مقدمه ای بر داده کاوی

Introduction to Data Mining

نویسنده(گان):Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar

Introduction to Data Mining-Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar-400pd43


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۰۰
حجم فایل زیپ شده ۴۳مگابایت

Solution Manual for Data Mining – Jiawei Han, Micheline Kamber

حل تمرین کتاب داده کاوی و مفاهیم و کاربردهای جیاوی هان – ویرایش دوم

Solution Manual Data Mining: Concepts and Techniques 2th ed

نویسنده(گان): Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei -Morgan Kaufmann

 

 Solution Manual Data Mining, Concepts and Techniques 2th ed-Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei -Morgan Kaufmann (2006)135pd1mb

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۵
حجم فایل زیپ شده ۱مگابایت

 

 

Data Mining – Jiawei Han, Micheline Kamber

کتاب داده کاوی جیاوی هان – ویرایش دوم و سوم – مفاهیم و تکنیک ها

Data Mining, Concepts and Techniques -2th ed,3th ed

نویسنده(گان): Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei

Data Mining, Concepts and Techniques 2th ed-Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei-312pd3mb

مشخصات فایل ویرایش ۳

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۱۲
حجم فایل زیپ شده ۳مگابایت

 

مشخصات فایل ویرایش ۲

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۴۰
حجم فایل زیپ شده ۱۴مگابایت