بایگانی برچسب: s

Solution Manual for The Calculus – Louis Leithold

حل تمرین کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال (ریاضی عمومی) لوئیس لیتهلد

Solution Manual for The Calculus

نویسنده(گان): Louis Leithold

این که این حل تمرین دقیقا منطبق بر کدام ویرایش است، نامشخص می باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۵۴
حجم فایل زیپ شده ۶۳٫۳ مگابایت

***

Solution Manual for Calculus – Robert Ellis, Denny Gulick

حل تمرین کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال رابرت الیس و دن‍ی‌ گ‍ول‍ی‍ک‌ – ویرایش ششم

Solution Manual for Calculus – 6th Edition

نویسنده(گان): Robert Ellis, Denny Gulick

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۲۶
حجم فایل زیپ شده ۳۳٫۷ مگابایت

***

Solution Manual for Calculus for Engineers – Donald Trim

حل تمرین کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال برای مهندسان دونالد تریم – ویرایش چهارم

Solution Manual for Calculus for Engineers – 4th Edition

نویسنده(گان): Donald Trim

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۰۳
حجم فایل زیپ شده ۲۵٫۶ مگابایت

***

Solution Manual for Single Variable Calculus – Dennis Zill, Warren Wright

حل تمرین کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال تک متغیره دنیس زیل – ویرایش چهارم

Solution Manual for Single Variable Calculus, Early Transcendentals – 4th Edition

نویسنده(گان): Dennis G. Zill, Warren S. Wright

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۶۶
حجم فایل زیپ شده ۳۴٫۷ مگابایت

***

Solution Manual for Precalculus – Openstax

حل تمرین کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال مقدماتی اپن استکس – ویرایش دوم

Solution Manual for Precalculus – 2nd Edition

نویسنده(گان): Openstax

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۰۵
حجم فایل زیپ شده ۲۲٫۵ مگابایت

***

Solution Manual for Calculus On Manifolds – Michael Spivak

حل تمرین کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال روی خمینه ها مایکل اسپیواک – ویرایش پنجم

Solution Manual for Calculus On Manifolds – A Modern Approach To Classical Theorems Of Advanced Calculus 5th Edition

نویسنده(گان): Michael Spivak

توضیح اینکه این حل تمرین کامل نمی باشد و ممکن است حل برخی تمرینات در آن نباشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۸
حجم فایل زیپ شده ۱٫۲۹ مگابایت

***

Solutions Manual for Applied Calculus – Deborah Hughes-Hallett, Patti Frazer Lock

حل تمرین حساب دیفرانسیل و انتگرال کاربردی هوگش هالت – ویرایش چهارم و پنجم

Solutions Manual for Applied Calculus

نویسنده(گان): Deborah Hughes-Hallett, Patti Frazer Lock, Andrew M. Gleason, Daniel E. Flath, Sheldon P. Gordon, David O. Lomen, David Lovelock, William G. McCallum, Brad G. Osgood, Andrew Pasquale, Jeff Tecosky-Feldman, Joseph Thrash, Karen R. Rhea, Thomas W. Tucker

توضیح اینکه این مجموعه شامل دو حل تمرین است، حل تمرین ویرایش چهارم به صورت کامل می باشد. حل تمرین ویرایش پنجم تنها شامل فصل یک می شود.

Solutions Manual for Applied Calculus - Deborah Hughes-Hallett, Patti Frazer Lock, Andrew M. Gleason

 

مشخصات حل تمرین ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۱۵
حجم فایل زیپ شده ۳٫۳ مگابایت

مشخصات حل تمرین ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۲
حجم فایل زیپ شده ۷۱۰ کیلوبایت

***

Solution Manual for Calculus – Margaret Lial, Ray Greenwell

حل تمرین کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال مارگارت لیال

Instructor’s Solutions Manual to Calculus with Applications 10thed

نویسنده(گان):Margaret Lial, Ray Greenwell, Nathan Ritchey

Instructor's Solutions Manual to Calculus with Applications 10thed - Margaret Lial, Ray Greenwell, Nathan Ritchey - 1024pd31mb


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۲۴
حجم فایل زیپ شده ۳۱ مگابایت

Solution Manual for Calculus – Dale Varberg, Edwin Purcell

حل تمرین کتاب حساب دیفرانسیل انتگرال دیل واربرگ ، ادوین پرسل و استیون ریجن – ویرایش هشتم و نهم

Solution Manual for Calculus 8th and 9th Edition

نویسنده(گان): Dale Varberg, Edwin Purcell, Steve Rigdon

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۰۲
حجم فایل زیپ شده ۱۲٫۲ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۷۹
حجم فایل زیپ شده ۲۵ مگابایت

***