بایگانی برچسب: s

Solution Manual for Mathematical and Structural Vibration – Jerry Ginsberg

حل المسائل کتاب ارتعاشات ساختاری و مکانیکی جری گینزبرگ

Solution Manual for Mathematical and Structural Vibration

نویسنده(گان): Jerry H. Ginsberg

حل المسائل کتاب ارتعاشات ساختاری و ریاضیاتی جری گینزبرگ

توضیح اینکه این حل المسائل، فصل های ۱ تا ۱۲ را شامل می شود. این حل المسائل به صورت دستنویس است و به ازای هر فصل یک پوشه وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۸۵
حجم فایل زیپ شده ۲۹٫۳۶ مگابایت

***

Random Vibrations – Loren Lutes, Shahram Sarkani

کتاب ارتعاشات تصادفی: تحلیل سازه و سیستمهای مکانیکی – لورن لوتز و شهرام سرکانی

Random Vibrations: Analysis of Structural and Mechanical Systems

نویسنده(گان): Loren D. Lutes, Shahram Sarkani

کتاب ارتعاشات تصادفی لورن لوتز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۵۱
حجم فایل زیپ شده ۳٫۹۱ مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Thermodynamics – Claus Borgnakke, Richard Sonntag

حل المسائل کتاب مبانی ترمودینامیک زونتاگ، بورگناک و ون وایلن – ویرایش هشتم، هفتم، ششم و پنجم

Solution Manual for Fundamentals of Thermodynamics – 5th, 6th, 7th and 8th Edition

نویسنده(گان): Claus Borgnakke, Richard Edwin Sonntag, Gordon John Van Wylen

این مجموعه شامل پنج حل المسائل می باشد، چهار تا به زبان انگلیسی و یکی به زبان فارسی. حل المسائل های ویرایش های پنجم، ششم، هفتم و هشتم به زبان انگلیسی می باشند. یک حل المسائل دیگر برای ویرایش پنجم به زبان فارسی می باشد

حل المسائل کتاب مبانی ترمودینامیک بورگناک و زونتاگ ویرایش هشتم

حل المسائل کتاب مبانی ترمودینامیک زونتاگ، بورگناک و ون وایلن ویرایش ششم

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۳۰۱
حجم فایل زیپ شده ۲۲٫۷ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۴۸۶
حجم فایل زیپ شده ۱۳٫۱ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۲۵۸
حجم فایل زیپ شده ۹٫۳۳ مگابایت

 مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۲۵۷
حجم فایل زیپ شده ۱۰ مگابایت

 مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم به زبان فارسی

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۷۱
حجم فایل زیپ شده ۲۷٫۸ مگابایت

***

Dynamics of a Rigid Bodies with Solution Manual – Loney

کتاب دینامیک اجسام صلب به همراه حل مسائل لونی

Dynamics of a Rigid Bodies with Solution Manual

نویسنده(گان): S. L. Loney

کتاب دینامیک اجسام صلب به همراه حل مسائل لونی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۷۷
حجم فایل زیپ شده ۷٫۲۲ مگابایت

***

An Elementary Treatise on the Dynamics of a Particle with Solution Manual – Loney

کتاب دینامیک ذره به همراه حل مسائل لونی

An Elementary Treatise on the Dynamics of a Particle with Solution Manual

نویسنده(گان): S. L. Loney

کتاب دینامیک ذره به همراه حل مسائل لونی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۳۶
حجم فایل زیپ شده ۶٫۷۳ مگابایت

***

Engineering Mechanics: Dynamics – Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas

کتاب دینامیک آندره پایتل – ویرایش سوم SI

Engineering Mechanics: Dynamics – 3rd SI Edition

نویسنده(گان): Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas

کتاب دینامیک آندره پایتل - ویرایش سوم SI

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۷۳
حجم فایل زیپ شده ۸٫۰۴ مگابایت

***

Solution Manual for Munson’s Fluid Mechanics – Philip Gerhart, Andrew Gerhart

حل المسائل مکانیک سیالات مانسون تالیف فیلیپ گرهارد – ویرایش هشتم جهانی

Solution Manual for Munson’s Fluid Mechanics – 8th Edition Global Edition

نویسنده(گان): Philip M. Gerhart, Andrew L. Gerhart, John I. Hochstei

حل المسائل مکانیک سیالات مانسون تالیف فیلیپ گرهارد

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول ۱ الی ۱۲ را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۰۷
حجم فایل زیپ شده ۲۴٫۵ مگابایت

***

Statistical Thermodynamics and Microscale Thermophysics – Van Carey

کتاب ترمودینامیک آماری و ترموفیزیک ریزمقیاس ون کری

Statistical Thermodynamics and Microscale Thermophysics

نویسنده(گان): Van P. Carey

کتاب ترمودینامیک آماری و ترموفیزیک ریزمقیاس ون کری

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۳۲
حجم فایل زیپ شده ۸٫۶۳ مگابایت

***

Advance Dynamics – Frank D’Souza, Vijay Garg

کتاب دینامیک پیشرفته فرانک دسوزا و ویجی کی گرگ

Advance Dynamics: Modeling and Analysis

نویسنده(گان): A. Frank D’Souza, Vijay K. Garg

کتاب دینامیک پیشرفته فرانک دسوزا و ویجی کی گرگ

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۸۵
حجم فایل زیپ شده ۱۹٫۱ مگابایت

***

Solution Manual for Dynamics and Vibration – Magd Abdel Wahab

حل المسائل کتاب دینامیک و ارتعاشات عبدل وهاب

Solution Manual for Dynamics and Vibration: An Introduction

نویسنده(گان): Magd Abdel Wahab

حل المسائل کتاب دینامیک و ارتعاشات عبدل وهاب

این حل المسائل فصلهای ۱ تا ۱۰ کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۵
حجم فایل زیپ شده ۲٫۵۳ مگابایت

***

Dynamics and Vibration – Magd Abdel Wahab

کتاب دینامیک و ارتعاشات عبدل وهاب

Dynamics and Vibration: An Introduction

نویسنده(گان): Magd Abdel Wahab

کتاب دینامیک و ارتعاشات عبدل وهاب

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۳۷
حجم فایل زیپ شده ۸٫۱۴ مگابایت

***

Vibration of Continuous Systems – Singiresu Rao

کتاب ارتعاشات سیستمهای پیوسته رائو

Vibration of Continuous Systems

نویسنده(گان): Singiresu S. Rao

کتاب ارتعاشات سیستمهای پیوسته رائو

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۳۷
حجم فایل زیپ شده ۳٫۹۶ مگابایت

***

 

Rheology – Christopher Macosko

کتاب رئولوژی: اصول، اندازه گیری و کاربردها کریستوفر ماکسکو

Rheology: Principles, Measurements and Applications

نویسنده(گان): Christopher W. Macosko

کتاب رئولوژی: اصول، اندازه گیری و کاربردها کریستوفر ماکسکو

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۷۸
حجم فایل زیپ شده ۲۱٫۲ مگابایت

***

Solution Manual for Heat Conduction – Latif Jiji

حل المسائل کتاب انتقال حرارت هدایت لطیف جی جی – ویرایش سوم

Solution Manual for Heat Conduction – 3rd Edition

نویسنده(گان): Latif M. Jiji

توضیح اینکه این حل المسائل به صورت ارزی تهیه  شده و به یک هشتم قیمت زمان تهیه در سایت عرضه می گردد

این حل المسائل کامل نمی باشد. لیست تمرینات حل شده در اینجا آورده شده است.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۱
حجم فایل زیپ شده ۹۴۵ کیلوبایت

***

Solution Manual for System Dynamics for Engineering Students – Nicolae Lobontiu

حل المسائل کتاب دینامیک سیستم برای دانشجویان مهندسی نیکولا لابانتی

Solution Manual for System Dynamics for Engineering Students: Concepts and Applications

نویسنده(گان): Nicolae Lobontiu

این حل المسائل حل همه تمرینات فصل ۲ الی ۱۱ را کتاب را به طور کامل پوشش می دهد.

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۶۲
حجم فایل زیپ شده ۳٫۴۴ مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Chemical Engineering Thermodynamics – Kevin Dahm, Donald Visco

حل المسائل کتاب مبانی ترمودینامیک مهندسی شیمی کوین دام

Solution Manual for Fundamentals of Chemical Engineering Thermodynamics

نویسنده(گان): Kevin Dahm, Donald Visco

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۵۱
حجم فایل زیپ شده ۷٫۵۶ مگابایت

***

 

Fundamentals of Chemical Engineering Thermodynamics – Kevin Dahm, Donald Visco

کتاب مبانی ترمودینامیک مهندسی شیمی کوین دام

Fundamentals of Chemical Engineering Thermodynamics

نویسنده(گان): Kevin Dahm, Donald Visco

کتاب مبانی ترمودینامیک مهندسی شیمی کوین دام

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۹۴
حجم فایل زیپ شده ۲۰٫۱ مگابایت

***

 

Understanding Rheology – Faith Morrison

کتاب رئولوژی موریسون

 Understanding Rheology

نویسنده(گان): Faith A. Morrison

کتاب رئولوژی موریسون

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۱۱
حجم فایل زیپ شده ۶٫۵۳ مگابایت

***

 

Solution Manual for Engineering Mechanics: Dynamics – Russell Charles Hibbeler

حل المسائل کتاب دینامیک هیبلر – ویرایش دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم (جمعا پنح حل المسائل)

 Instructor Solutions Manual for Engineering Mechanics: Dynamics – 10th, 11th, 12th, 13th and 14th Edition

نویسنده(گان):  Russell Charles Hibbeler

این مجموعه شامل پنج حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش ۱۰، یکی برای ۱۱، یکی برای ویرایش ۱۲، یکی برای ویرایش ۱۳ و دیگری برای ویرایش ۱۴ کتاب

مشخصات حل المسائل ویرایش چهاردم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۷۲
حجم فایل زیپ شده ۵۱٫۴ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سیزدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۰۲
حجم فایل زیپ شده ۶۹٫۷ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دوازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۴۸
حجم فایل زیپ شده ۷۵٫۷۹ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش یازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۴۸
حجم فایل زیپ شده ۷۳٫۸ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۶۴
حجم فایل زیپ شده ۲۴٫۸۸ مگابایت

***

Solution Manual for Fundamental of Fluid Mechanics – Bruce Munson, Donald Young

 حل المسائل کتاب مبانی مکانیک سیالات بروس. روی مانسون، دونالد اف. یانگ، تئودور اچ. اکی شی – ویرایش سوم، چهارم، پنجم و ششم و هشتم

Solution Manual Fundamental of Fluid Mechanics – 3rd, 4th, 5th, 6th and 8th Edition

نویسنده(گان):Bruce R. Munson, Donald F. Young, Theodore H. Okiishi

توضیح اینکه این مجموعه شامل پنج حل المسائل می باشد که برای ویرایش های مذکور کتاب می باشند.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هشتم

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۹۴۹
حجم فایل زیپ شده ۲۹٫۹ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۲۶
حجم فایل زیپ شده ۱۲۱ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۰۸
حجم فایل زیپ شده ۹۸ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۰۵
حجم فایل زیپ شده ۳۵٫۲ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۰۴
حجم فایل زیپ شده ۲۳٫۶ مگابایت

***