بایگانی برچسب: s

Solution Manual for Introduction to Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design – Charles Hill

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر سینتیک مهندسی شیمی و طراحی راکتور چارلز هیل – ویرایش اول

Solution Manual for Introduction to Chemical Engineering: Kinetics and Reactor Design – 1st Edition

نویسنده(گان): Charles G. Hill

این حل المسائل، حل تمرینات همه فصول را به طور کامل پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۴۲
حجم فایل زیپ شده ۱۲۶٫۱۳ مگابایت

***

Nuclear Reactor Analysis – James Duderstadt, Louis Hamilton

کتاب بررسی راکتور هسته ای Duderstadt

Nuclear Reactor Analysis

نویسنده(گان): James J. Duderstadt, Louis J. Hamilton

کتاب بررسی راکتور هسته ای Duderstadt

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۷۵
حجم فایل زیپ شده ۲۲ مگابایت

***

Introduction to Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design – Charles Hill, Thatcher Root

کتاب مقدمه ای بر سینتیک مهندسی شیمی و طراحی راکتور چارلز هیل – ویرایش اول و دوم

Introduction to Chemical Engineering: Kinetics and Reactor Design – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان): Charles G. Hill and Thatcher W. Root

کتاب مقدمه ای بر سینتیک مهندسی شیمی و طراحی راکتور چارلز هیل

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۶۰۳
حجم فایل زیپ شده ۹٫۳۴ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۷۴
حجم فایل زیپ شده ۴٫۷۱ مگابایت

***

 

Chemical Reactor Design by Peter Harriott

 کتاب طراحی راکتور شیمیایی

Chemical Reactor Design

نویسنده(گان): Peter Harriott

کتاب طراحی راکتور شیمیایی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۲۹
حجم فایل زیپ شده ۳ مگابایت

 

 

 

Separations for the Nuclear Fuel Cycle in the 21st Century – Gregg Lumetta, Kenneth Nash

کتاب جداسازی برای چرخه سوخت هسته ای در قرن ۲۱  گرگ لومتا

Separations for the Nuclear Fuel Cycle in the 21st Century

نویسنده(گان): Gregg J. Lumetta, Kenneth L. Nash, Sue B. Clark, and Judah I. Friese

 کتاب جداسازی برای چرخه سوخت هسته ای در قرن 21  گرگ لومتا

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۳۷
حجم فایل زیپ شده ۲۶ مگابایت

 

 

Nuclear-Reactor Analysis – Allan Henry

کتاب آنالیز راکتور هسته ای هنری

Nuclear-Reactor Analysis

نویسنده(گان): Allan F. Henry

کتاب آنالیز راکتور هسته ای هنری

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۶۱
حجم فایل زیپ شده ۱۰۳ مگابایت

 

Nuclear Reactor Physics – Weston Stacey

کتاب فیزیک راکتور هسته ای استیسی

Nuclear Reactor Physics

نویسنده(گان): Weston M. Stacey

کتاب فیزیک راکتور هسته ای استیسی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۳۸
حجم فایل زیپ شده ۶ مگابایت

 

 

Dynamics of Nuclear Reactors by David Hetrick

کتاب دینامیک راکتورهای هسته ای هتریک

Dynamics of Nuclear Reactors

نویسنده(گان): David L. Hetrick

کتاب دینامیک راکتورهای هسته ای هتریک

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۴۲
حجم فایل زیپ شده ۲۳ مگابایت

download Dynamics of Nuclear Reactors by David L. Hetrick

Fast Breeder Reactors – Judd

کتاب مبانی مهندسی راکتور های زاینده سریع

Fast Breeder Reactors, An Engineering Introduction

نویسنده(گان): A. M. Judd

کتاب مبانی مهندسی راکتور های زاینده سریع

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۶۵
حجم فایل زیپ شده ۳ مگابایت

 

 

Nuclear Reactor Physics – Elmer Lewis

کتاب مبانی فیزیکی راکتورهای هسته ای المر لویس

Fundamentals of Nuclear Reactor Physics

نویسنده(گان): Elmer E. Lewis

کتاب مبانی فیزیکی راکتورهای هسته ای المر لویس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۶۹
حجم فایل زیپ شده ۳ مگابایت

 

 

Introduction to Nuclear Reactor Theory – John Lamarsh

کتاب نظریه راکتور هسته ای جان لامارش

Introduction to Nuclear Reactor Theory

نویسنده(گان): John R. Lamarsh

کتاب نظریه راکتور هسته ای جان لامارش

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۸۵
حجم فایل زیپ شده ۲۹ مگابایت

***