بایگانی برچسب: s

Computer and Machine Vision – Davies

کتاب کامپیوتر و دید ماشینی دیویس – ویرایش چهارم

Computer and Machine Vision: Theory, Algorithms, Practicalities – 4th Edition

نویسنده(گان): E. R. Davies

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۱۲
حجم فایل زیپ شده ۱۹٫۶۱ مگابایت

***

Multivariable Feedback Control – Sigurd Skogestad, Ian Postlethwaite

کتاب کنترل فیدبک چندمتغیره اسکوگستاد – ویرایش دوم

Multivariable Feedback Control: Analysis and Design – 2nd Edition

نویسنده(گان): Sigurd Skogestad, Ian Postlethwaite

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۹۵
حجم فایل زیپ شده ۵٫۴۷ مگابایت

***

Solution Manual for Adaptive Control – Karl Åström, Björn Wittenmark

حل تمرین کتاب کنترل تطبیقی اشتورم و ویتنمارک – ویرایش دوم

Solution Manual for Adaptive Control – 2nd Edition

نویسنده(گان): Karl Johan Åström, Björn Wittenmark

توضیح اینکه این حل تمرین شامل حل همه مسائل کتاب نیست و فقط تمرینات منتخب را دارد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۶
حجم فایل زیپ شده ۲۵۳ کیلوبایت

***

Adaptive Control – Karl Åström, Björn Wittenmark

کتاب کنترل تطبیقی اشتورم و ویتنمارک – ویرایش دوم

Adaptive Control – 2nd Edition

نویسنده(گان): Karl Johan Åström, Björn Wittenmark

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۵۹۰
حجم فایل زیپ شده ۶٫۱۷ مگابایت

***

Solution Manual for Linear Robust Control – Michael Green, David Limebeer

حل تمرین کتاب کنترل خطی دقیق مایکل گرین

Solution Manual for Linear Robust Control

نویسنده(گان): Michael Green, David J. N. Limebeer

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۹۲
حجم فایل زیپ شده ۷۷۲ کیلوبایت

***

Linear Robust Control – Michael Green, David Limebeer

کتاب کنترل خطی دقیق مایکل گرین

Linear Robust Control

نویسنده(گان): Michael Green, David J. N. Limebeer

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۶۰
حجم فایل زیپ شده ۸٫۷۵ مگابایت

***

Robotics: Vision and Control – Peter Corke

کتاب رباتیک پیتر کورک – ویرایش دوم

Robotics: Vision and Control – Fundamental Algorithms In MATLAB – Second Edition

نویسنده(گان): Peter Corke

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۹۷
حجم فایل زیپ شده ۷۸٫۷ مگابایت

***

Motors for Makers – Matthew Scarpino

کتاب موتور برای سازندگان متیو اسکارپینو

Motors for Makers, A Guide to Steppers, Servos, and Other Electrical Machines

نویسنده(گان): Matthew Scarpino

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۱۷
حجم فایل زیپ شده ۵٫۲۸ مگابایت

***

Nonsmooth Mechanics – Bernard Brogliato

کتاب مکانیک ناهموار برنارد بروگلیاتو – ویرایش سوم

Nonsmooth Mechanics – Models, Dynamics and Control 3rd Edition

نویسنده(گان): Bernard Brogliato

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۴۵
حجم فایل زیپ شده ۷٫۲۴ مگابایت

***

Nonlinear Model Predictive Control – Lars Grüne, Jürgen Pannek

کتاب کنترل پیش بین لارس گرون – ویرایش دوم

Nonlinear Model Predictive Control: Theory and Algorithms 2nd ed

نویسنده(گان): Lars Grüne, Jürgen Pannek

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۶۳
حجم فایل زیپ شده ۵٫۹۲ مگابایت

***

Linear Control System Analysis and Design with MATLAB – Constantine Houpis, Stuart Sheldon

کتاب آنالیز و طراحی سیستم های کنترل خطی با نرم افزار متلب کنستانتین هوپیس – ویرایش ششم

Linear Control System Analysis and Design with MATLAB 6th ed

نویسنده(گان): Constantine H. Houpis, Stuart N. Sheldon

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۲۹
حجم فایل زیپ شده ۱۱٫۵ مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Robotics – John Craig

حل تمرین کتاب مقدمه ای بر رباتیک، مکانیک و کاربرد های جان کریگ

Solution Manual for Introduction to Robotics, Mechanics and Control 3rd edtion

نویسنده(گان): John J. Craig

این مجموعه شامل دو حل تمرین می باشد. یکی کلیه مسائل ویرایش سوم را پوشش میدهد و حل دیگر فصل های ۱ تا ۵ را پوشش می دهد

Solution Manual for Introduction to Robotics, Mechanics and Control 3rd edition - John J. Craig154

 

مشخصات حل تمرین جدید ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۵۴
حجم فایل زیپ شده ۵٫۸ مگابایت

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۷
حجم فایل زیپ شده ۱ مگابایت

***

Introduction to Robotics – John Craig

کتاب مقدمه ای بر رباتیک: مکانیک و کنترل – جان کریگ

Introduction to Robotics: Mechanics and Control 3rd edition

نویسنده(گان): John J. Craig

 

Introduction to Robotics, Mechanics and Control 3rd ed - John J. Craig - 408pd4mb

 

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۴۵۹
حجم فایل زیپ شده ۴ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۰۸
حجم فایل زیپ شده ۴ مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Robotics – Saeed Niku

حل تمرین کتاب مقدمه ای بر رباتیک سعید بنجامین نیکو

Solution Manual for Introduction to Robotics 2nd ed – Analysis, Control, Applications

نویسنده(گان): Saeed B. Niku

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۹۲
حجم فایل زیپ شده ۱٫۲ مگابایت

***

Modern Control Systems – Richard Dorf, Robert Bishop

کتاب سیستم های کنترل مدرن ریچارد دروف و روبرت بیشاپ – ویرایش دوازدهم

Modern Control Systems 12th ed

نویسنده(گان):Richard C. Dorf, Robert H. Bishop

Modern Control Systems 12th ed-Richard C. Dorf, Robert H. Bishop-1104pd32mb


مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۱۱۰۴
حجم فایل زیپ شده ۳۲مگابایت

***

Solution Manual for Modern Control Systems – Richard Dorf, Robert Bishop

حل تمرین کتاب سیستم های کنترلی مدرن ریچارد دورف و روبرت بیشاپ – ویرایش یازدهم و دوازدهم و سیزدهم

Solution Manual for Modern Control Systems – 11th, 12th and 13th Edition

نویسنده(گان):Richard C. Dorf, Robert H. Bishop

توضیح اینکه حل تمرین ویرایش سیزدهم جداگانه به فروش می رشد.

حل تمرین ویرایش سیزدهم شامل حل تمرینات فصل های ۱ تا ۱۳ (مجموعا ۱۳ فصل و ۹۴۵ تمرین) می باشد. لیست تمرینات حل شده در اینجا آورده شده است. برای حل هر تمرین یک فایل اسکرین شات یا پی دی اف وجود دارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) و یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل تمرین متفاوت از بقیه حل تمرین های سایت می باشد.

مشخصات حل تمرین ویرایش سیزدهم (لیست تمرینات حل شده)

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۹۴۵
حجم فایل زیپ شده ۳۶۱ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دوازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۵۴
حجم فایل زیپ شده ۵مگابایت

مشخصات فایل ویرایش یازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۳۰
حجم فایل زیپ شده ۴٫۲۷ مگابایت

***

پرداخت و خرید حل تمرین ویرایش سیزدهم با مشخصات فوق

***

پرداخت و خرید حل تمرین های ویرایش یازدهم و دوازدهم

Solution Manual for Automatic Control Systems – Farid Golnaraghi, Benjamin Kuo

حل تمرین کتاب سیستم های کنترل اتوماتیکی بنجامین کوه و فرید گل‌نراقی – ویرایش ۸ و ۹

Solution Manual for Automatic Control Systems – 9th and 8th ed

نویسنده(گان): Farid Golnaraghi , Benjamin Kuo

مشخصات فایل ویراست هشتم

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۳۷۷
حجم فایل زیپ شده ۸مگابایت

 

مشخصات فایل ویراست نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۴۷
حجم فایل زیپ شده ۲۳مگابایت

***

 

Automatic Control Systems – Farid Golnaraghi, Benjamin Kuo

کتاب سیستم های کنترل اتوماتیکی بنجامین کوه و فرید گل‌نراقی – ویرایش نهم

Automatic Control Systems – 9th ed

نویسنده(گان):Farid Golnaraghi, Benjamin C. Kuo

Automatic Control Systems -9th ed-Farid Golnaraghi, Benjamin C. Kuo-944pd120mb

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۴۴
حجم فایل زیپ شده ۱۲۰مگابایت

***