بایگانی برچسب: s

Solution Manual for Discrete Mathematics and Its Applications – Kenneth Rosen

حل المسائل کتاب ریاضیات گسسته و کاربردهای کنت روزن – ویرایش پنجم و هفتم

Solution Manual for Discrete Mathematics and Its Applications – 5th and 7th ed Edition

نویسنده(گان): Kenneth H. Rosen

توضیح اینکه این محصول شامل دو حل المسائلی می باشد: یکی برای ویرایش پنجم و دیگری برای ویرایش هفتم. حل المسائل ویرایش هفتم تنها پاسخ مسائل فرد کتاب درسی را پوشش می دهد.

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۷۶
حجم فایل زیپ شده ۲۷٫۸ مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۱۲
حجم فایل زیپ شده ۵٫۲۴ مگابایت

***

Mathematical Modeling – Mark Meerschaert

کتاب مدل سازی ریاضیاتی Meerschaert – ویرایش چهارم

Mathematical Modeling – 4th Edition

نویسنده(گان): Mark M. Meerschaert

کتاب مدل سازی ریاضیاتی Meerschaert

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۶۸
حجم فایل زیپ شده ۳٫۰۶ مگابایت

***

 

Solution Manual for An Introduction to Mathematical Cryptography – Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر رمزنگاری ریاضیاتی جفری هاف اشتاین – ویرایش اول

Solution Manual for An Introduction to Mathematical Cryptography – 1st Edition

نویسنده(گان): Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher, Joseph H. Silverman

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۳۳
حجم فایل زیپ شده ۸۲۴ کیلوبایت

***

An Introduction to Mathematical Cryptography – Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher

کتاب مقدمه ای بر رمزنگاری ریاضیاتی جفری هاف اشتاین – ویرایش اول و دوم

An Introduction to Mathematical Cryptography – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان): Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher, Joseph H. Silverman

کتاب مقدمه ای بر رمزنگاری ریاضیاتی جفری هاف اشتاین

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۴۹
حجم فایل زیپ شده ۳٫۹۵ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۳۳
حجم فایل زیپ شده ۳٫۴۱ مگابایت

***

Discrete Mathematics and Its Applications – Kenneth Rosen

کتاب ریاضیات گسسته و کاربردهای کنت روزن – ویرایش هفتم

Discrete Mathematics and Its Applications – 7th Edition

نویسنده(گان): Kenneth H. Rosen

کتاب ریاضیات گسسته و کاربردهای کنت روزن

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۷۱
حجم فایل زیپ شده ۹٫۴۹ مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Optimization – Edwin Chong, Stanislaw Zak

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر بهینه سازی ادوین چونگ و استانیسلاو زاک – ویرایش چهارم

Solution Manual for An Introduction to Optimization – 4th Edition

نویسنده(گان): Edwin K. P. Chong, Stanislaw H. Zak

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۲۰
حجم فایل زیپ شده ۲٫۲۷ مگابایت

***

An Introduction to Optimization – Edwin Chong, Stanislaw Zak

کتاب مقدمه ای بر بهینه سازی ادوین چونگ و استانیسلاو زاک – ویرایش چهارم

An Introduction to Optimization – 4th Edition

نویسنده(گان): Edwin K. P. Chong, Stanislaw H. Zak

کتاب مقدمه ای بر بهینه سازی ادوین چونگ و استانیسلاو زاک

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۴۲
حجم فایل زیپ شده ۱۸٫۹ مگابایت

***

Solution Manual for Discrete Mathematics with Applications – Susanna Epp

حل المسائل کتاب ریاضیات گسسته سوسانا اپ

Solution Manual for Discrete Mathematics with Applications – 3rd Edition

نویسنده(گان): Susanna S. Epp

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۶۹
حجم فایل زیپ شده ۲۴ مگابایت

***

Discrete Mathematics with Applications – Susanna Epp

کتاب ریاضیات گسسته سوسانا اپ – ویرایش سوم و چهارم

Discrete Mathematics with Applications – 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان): Susanna S. Epp

کتاب ریاضیات گسسته سوسانا اپ

این مجموعه شامل دو ویرایش سوم و چهارم می باشد.

مشخصات فایل ویراست سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۳۲
حجم فایل زیپ شده ۴۸ مگابایت

مشخصات فایل ویراست چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۹۲
حجم فایل زیپ شده ۹مگابایت

***