بایگانی برچسب: s

DeGarmo’s Materials and Processes in Manufacturing – Paul DeGarmo

کتاب مواد و فرایند ها در ساخت و تولید پائول دگارمو – ویرایش یازدهم

DeGarmo’s Materials and Processes in Manufacturing – 11th Edition

نویسنده(گان): E. Paul DeGarmo, J. T. Black, Ronald A. Kohser

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۹۸
حجم فایل زیپ شده ۲۷٫۴ مگابایت

***

Solution Manual for Simulation Modeling and Analysis – Averill Law, David Kelton

حل تمرین کتاب تحلیل و مدلسازی شبیه سازی آوریل لاو و دیوید کلتون – ویرایش پنجم

Solution Manual for Simulation Modeling and Analysis – 5th Edition

نویسنده(گان): Averill M. Law, W. David Kelton

این حل تمرین کامل نمی باشد و فصل های ۱، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ را پوشش میدهد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۸۵
حجم فایل زیپ شده ۶٫۹۰ مگابایت

***

Introduction to Materials Science for Engineers – James Shackelford

کتاب مقدمه ای بر علم مواد برای مهندسین جیمز شاکلفورد – ویرایش هشتم

Introduction to Materials Science for Engineers – 8th Edition

نویسنده(گان): James F. Shackelford

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۸۷
حجم فایل زیپ شده ۲۳٫۳ مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Machine Elements – Steven Schmid, Bernard Hamrock

حل تمرین کتاب مبانی اجزای ماشین استیون اشمید – ویرایش دوم

Solution Manual for Fundamentals of Machine Elements – 2nd Edition

نویسنده(گان): Steven R. Schmid, Bernard J. Hamrock, Bo O. Jacobson

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۶۱
حجم فایل زیپ شده ۸ مگابایت

***

Fundamentals of Machine Elements – Steven Schmid, Bernard Hamrock

کتاب مبانی اجزای ماشین استیون اشمید – ویرایش سوم

Fundamentals of Machine Elements – 3rd Edition

نویسنده(گان): Steven R. Schmid, Bernard J. Hamrock, Bo O. Jacobson

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۲۷
حجم فایل زیپ شده ۱۰۸ مگابایت

***

Precision Machining Technology – Peter Hoffman, Eric Hopewell

کتاب تکنولوژی ماشین دقیق پیتر هافمن  – ویرایش اول

Precision Machining Technology 1st Edition

نویسنده(گان): Peter J. Hoffman, Eric S. Hopewell, Brian Janes

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۷۰
حجم فایل زیپ شده ۷۶٫۶ مگابایت

***

Machine Tool Practices – Richard Kibbe, John Neely

کتاب تمرینات ماشین ابزار ریچارد کیبه – ویرایش نهم

Machine Tool Practices 9th Edition

نویسنده(گان): Richard R. Kibbe, John E. Neely, Warren T. White, Roland O. Meyer

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۶۸
حجم فایل زیپ شده ۲۶۹ مگابایت

***

Solution Manual for Operations Research – Hamdy Taha

حل تمرین کتاب مقدمه ای بر تحقیق در عملیات حمدی طه – ویرایش هشتم و نهم

Solution Manual for Operations Research: An Introduction – 8th and 9th edition

نویسنده(گان): Hamdy A. Taha

 

Solution Manual for Operations Research, An Introduction 9th ed - Hamdy A. Taha-425

 

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۲۵
حجم فایل زیپ شده ۹٫۷ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۷۵
حجم فایل زیپ شده ۳۳٫۱ مگابایت

***

Operations Research – Hamdy Taha

کتاب تحقیق در عملیات حمدی طه – ویرایش هشتم

Operations Research: An Introduction – 8th Edition

نویسنده(گان): Hamdy A. Taha

 

Operations Research, An Introduction 8th ed - Hamdy A. Taha - 838pd23mb

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۳۷
حجم فایل زیپ شده ۱۲ مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Operations Research – Frederick Hillier, Gerald Lieberman

حل تمرین کتاب مقدمه ای بر تحقیق در عملیات جرالد لیبرمن، فردریک هیلیر – ویرایش هفتم و نهم

Solution Manual to Introduction to Operations Research 7th and 9th edition

نویسنده(گان):Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman

این مجموعه شامل حل تمرین های ویرایش هفتم و نهم می باشد.

مشخصات حل تمرین ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۹۹
حجم فایل زیپ شده ۳۰مگابایت

مشخصات حل تمرین ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۷۵
حجم فایل زیپ شده ۱۹٫۸ مگابایت

***

Modern Control Systems – Richard Dorf, Robert Bishop

کتاب سیستم های کنترل مدرن ریچارد دروف و روبرت بیشاپ – ویرایش دوازدهم

Modern Control Systems 12th ed

نویسنده(گان):Richard C. Dorf, Robert H. Bishop

Modern Control Systems 12th ed-Richard C. Dorf, Robert H. Bishop-1104pd32mb


مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۱۱۰۴
حجم فایل زیپ شده ۳۲مگابایت

***

Introduction to Operations Research – Frederick Hillier, Gerald Lieberman

کتاب مقدمه ای بر تحقیق در عملیات جرالد لیبرمن، فردریک هیلیر – ویرایش نهم و دهم

Introduction to Operations Research – 9th and 10th Edition

نویسنده(گان):Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman

Introduction to Operations Research 10th ed -Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman-1411pd19mb


مشخصات فایل ویراست نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۴۷
حجم فایل زیپ شده ۸مگابایت

مشخصات فایل ویراست دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۴۱۱
حجم فایل زیپ شده ۱۱مگابایت

***

Solution Manual for Modern Control Systems – Richard Dorf, Robert Bishop

حل تمرین کتاب سیستم های کنترلی مدرن ریچارد دورف و روبرت بیشاپ – ویرایش یازدهم و دوازدهم و سیزدهم

Solution Manual for Modern Control Systems – 11th, 12th and 13th Edition

نویسنده(گان):Richard C. Dorf, Robert H. Bishop

توضیح اینکه حل تمرین ویرایش سیزدهم جداگانه به فروش می رشد.

حل تمرین ویرایش سیزدهم شامل حل تمرینات فصل های ۱ تا ۱۳ (مجموعا ۱۳ فصل و ۹۴۵ تمرین) می باشد. لیست تمرینات حل شده در اینجا آورده شده است. برای حل هر تمرین یک فایل اسکرین شات یا پی دی اف وجود دارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) و یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل تمرین متفاوت از بقیه حل تمرین های سایت می باشد.

مشخصات حل تمرین ویرایش سیزدهم (لیست تمرینات حل شده)

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۹۴۵
حجم فایل زیپ شده ۳۶۱ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دوازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۵۴
حجم فایل زیپ شده ۵مگابایت

مشخصات فایل ویرایش یازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۳۰
حجم فایل زیپ شده ۴٫۲۷ مگابایت

***

پرداخت و خرید حل تمرین ویرایش سیزدهم با مشخصات فوق

***

پرداخت و خرید حل تمرین های ویرایش یازدهم و دوازدهم