بایگانی برچسب: s

Measurement and Instrumentation – Alan Morris, Reza Langari

کتاب اندازه گیری و ابزار دقیق موریس – ویرایش دوم

Measurement and Instrumentation, Theory and Application – 2nd Edition

نویسنده(گان): Alan S. Morris, Reza Langari

کتاب اندازه گیری و ابزار دقیق موریس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۹۴
حجم فایل زیپ شده ۲۲٫۷ مگابایت

***

Solution Manual for Measurement and Instrumentation – Alan Morris, Reza Langari

حل المسائل کتاب اصول اندازه گیری و ابزار دقیق الان موریس – ویرایش دوم

Solution Manual for Measurement and Instrumentation: Theory and Application – 2nd Edition

نویسنده(گان): Alan S. Morris, Reza Langari

حل المسائل کتاب اصول اندازه گیری و ابزار دقیق الان موریس

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول ۱ الی ۲۱ را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد. علاوه بر این موارد برای فصل ۱۲ ، تعداد ۱۵ فایل با فرمت VI file وجود دارند.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۲۳
حجم فایل زیپ شده ۶٫۳۹ مگابایت

***

Solution Manual for Groover’s Principles of Modern Manufacturing – Mikell Groover

حل المسائل اصول ساخت و تولید مدرن مایکل گروور – ویرایش گلوبال (نسخه SI)

Solution Manual for Groover’s Principles of Modern Manufacturing – SI Version and Global Edition

نویسنده(گان): Mikell P. Groover

حل المسائل اصول ساخت و تولید مدرن مایکل گروور

توضیح اینکه این حل المسائل، جواب تمرینات کل ۳۷ فصل کتاب درسی را شامل می شود و به ازای هر فصل یک فایل word وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت word
تعداد صفحات ۱۷۴
حجم فایل زیپ شده ۶۱۰ کیلوبایت

***

Solution Manual for Modeling and Analysis of Dynamic Systems – Charles Close, Dean Frederick

حل المسائل کتاب مدلسازی و آنالیز سیستمهای دینامیکی چارلز کلوز و دین فردریک – ویرایش سوم

Solution Manual for Modeling and Analysis of Dynamic Systems – 3rd Edition

نویسنده(گان): Charles M. Close, Dean K. Frederick, Jonathan C. Newell

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۷۶
حجم فایل زیپ شده ۲۰٫۶ مگابایت

***

Modeling and Analysis of Dynamic Systems – Charles Close, Dean Frederick

کتاب مدلسازی و آنالیز سیستمهای دینامیکی چارلز کلوز و دین فردریک – ویرایش سوم

Modeling and Analysis of Dynamic Systems – 3rd Edition

نویسنده(گان): Charles M. Close, Dean K. Frederick, Jonathan C. Newell

کتاب مدلسازی و آنالیز سیستمهای دینامیکی چارلز کلوز و دین فردریک

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۹۳
حجم فایل زیپ شده ۷۵٫۲ مگابایت

***

Solution Manual for System Engineering Management – Benjamin Blanchard, John Blyler

حل المسائل کتاب مدیریت مهندسی سیستم بنجامین بلانچارد – ویرایش پنجم

Solution Manual for System Engineering Management – 5th Edition

نویسنده(گان): Benjamin S. Blanchard, John E. Blyler

این حل المسائل، حل تمرینات همه فصلهای کتاب (۱ الی ۸) را به صورت کامل پوشش میدهد.

دانلود نمونه رایگان این حل المسائل

مشخصات حل المسائل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۰
حجم فایل زیپ شده ۱٫۷۹ مگابایت

***

System Engineering Management – Benjamin Blanchard

کتاب مدیریت مهندسی سیستم بنجامین بلانچارد – ویرایش سوم و پنجم

System Engineering Management – 3rd and 5th Edition

نویسنده(گان): Benjamin S. Blanchard, John E. Blyler

کتاب مدیریت مهندسی سیستم بنجامین بلانچارد

مشخصات فایل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۶۸
حجم فایل زیپ شده ۱۰٫۶ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۷۳
حجم فایل زیپ شده ۱۲٫۱ مگابایت

***

DeGarmo’s Materials and Processes in Manufacturing – Paul DeGarmo

کتاب مواد و فرایند ها در ساخت و تولید پائول دگارمو – ویرایش یازدهم

DeGarmo’s Materials and Processes in Manufacturing – 11th Edition

نویسنده(گان): E. Paul DeGarmo, J. T. Black, Ronald A. Kohser

کتاب مواد و فرایند ها در ساخت و تولید پائول دگارمو

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۹۸
حجم فایل زیپ شده ۲۷٫۴ مگابایت

***

Solution Manual for Simulation Modeling and Analysis – Averill Law, David Kelton

حل المسائل کتاب تحلیل و مدلسازی شبیه سازی آوریل لاو و دیوید کلتون – ویرایش پنجم

Solution Manual for Simulation Modeling and Analysis – 5th Edition

نویسنده(گان): Averill M. Law, W. David Kelton

این حل المسائل کامل نمی باشد و فصل های ۱، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ را پوشش میدهد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۸۵
حجم فایل زیپ شده ۶٫۹۰ مگابایت

***

Introduction to Materials Science for Engineers – James Shackelford

کتاب مقدمه ای بر علم مواد برای مهندسین جیمز شاکلفورد – ویرایش هشتم

Introduction to Materials Science for Engineers – 8th Edition

نویسنده(گان): James F. Shackelford

کتاب مقدمه ای بر علم مواد برای مهندسین جیمز شاکلفورد

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۸۷
حجم فایل زیپ شده ۲۳٫۳ مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Machine Elements – Steven Schmid, Bernard Hamrock

حل المسائل کتاب مبانی اجزای ماشین استیون اشمید – ویرایش دوم

Solution Manual for Fundamentals of Machine Elements – 2nd Edition

نویسنده(گان): Steven R. Schmid, Bernard J. Hamrock, Bo O. Jacobson

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۶۱
حجم فایل زیپ شده ۸ مگابایت

***

Fundamentals of Machine Elements – Steven Schmid, Bernard Hamrock

کتاب مبانی اجزای ماشین استیون اشمید – ویرایش سوم

Fundamentals of Machine Elements – 3rd Edition

نویسنده(گان): Steven R. Schmid, Bernard J. Hamrock, Bo O. Jacobson

کتاب مبانی اجزای ماشین استیون اشمید

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۲۷
حجم فایل زیپ شده ۱۰۸ مگابایت

***

Precision Machining Technology – Peter Hoffman, Eric Hopewell

کتاب تکنولوژی ماشین دقیق پیتر هافمن  – ویرایش اول

Precision Machining Technology 1st Edition

نویسنده(گان): Peter J. Hoffman, Eric S. Hopewell, Brian Janes

کتاب تکنولوژی ماشین دقیق پیتر هافمن

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۷۰
حجم فایل زیپ شده ۷۶٫۶ مگابایت

***

Machine Tool Practices – Richard Kibbe, John Neely

کتاب تمرینات ماشین ابزار ریچارد کیبه – ویرایش نهم

Machine Tool Practices 9th Edition

نویسنده(گان): Richard R. Kibbe, John E. Neely, Warren T. White, Roland O. Meyer

کتاب تمرینات ماشین ابزار ریچارد کیبه

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۶۸
حجم فایل زیپ شده ۲۶۹ مگابایت

***

Solution Manual for Operations Research – Hamdy Taha

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر تحقیق در عملیات حمدی طه – ویرایش هشتم و نهم

Solution Manual for Operations Research: An Introduction – 8th and 9th edition

نویسنده(گان): Hamdy A. Taha

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر تحقیق در عملیات حمدی طه

 

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۲۵
حجم فایل زیپ شده ۹٫۷ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۷۵
حجم فایل زیپ شده ۳۳٫۱ مگابایت

***

Operations Research – Hamdy Taha

کتاب تحقیق در عملیات حمدی طه – ویرایش هشتم

Operations Research: An Introduction – 8th Edition

نویسنده(گان): Hamdy A. Taha

کتاب تحقیق در عملیات حمدی طه

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۳۷
حجم فایل زیپ شده ۱۲ مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Operations Research – Frederick Hillier, Gerald Lieberman

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر تحقیق در عملیات جرالد لیبرمن، فردریک هیلیر – ویرایش هفتم و نهم

Solution Manual to Introduction to Operations Research 7th and 9th edition

نویسنده(گان):Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman

این مجموعه شامل حل المسائل های ویرایش هفتم و نهم می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۹۹
حجم فایل زیپ شده ۳۰مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۷۵
حجم فایل زیپ شده ۱۹٫۸ مگابایت

***

Modern Control Systems – Richard Dorf, Robert Bishop

کتاب سیستم های کنترل مدرن ریچارد دروف و روبرت بیشاپ – ویرایش دوازدهم

Modern Control Systems 12th ed

نویسنده(گان):Richard C. Dorf, Robert H. Bishop

کتاب سیستم های کنترل مدرن ریچارد دروف و روبرت بیشاپ


مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۱۱۰۴
حجم فایل زیپ شده ۳۲مگابایت

***

Introduction to Operations Research – Frederick Hillier, Gerald Lieberman

کتاب مقدمه ای بر تحقیق در عملیات جرالد لیبرمن، فردریک هیلیر – ویرایش نهم و دهم

Introduction to Operations Research – 9th and 10th Edition

نویسنده(گان):Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman

کتاب مقدمه ای بر تحقیق در عملیات جرالد لیبرمن، فردریک هیلیر


مشخصات فایل ویراست نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۴۷
حجم فایل زیپ شده ۸مگابایت

مشخصات فایل ویراست دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۴۱۱
حجم فایل زیپ شده ۱۱مگابایت

***

Solution Manual for Modern Control Systems – Richard Dorf, Robert Bishop

حل المسائل کتاب سیستم های کنترلی مدرن ریچارد دورف و روبرت بیشاپ – ویرایش یازدهم و دوازدهم و سیزدهم

Solution Manual for Modern Control Systems – 11th, 12th and 13th Edition

نویسنده(گان):Richard C. Dorf, Robert H. Bishop

توضیح اینکه حل المسائل ویرایش سیزدهم جداگانه به فروش می رشد.

حل المسائل ویرایش سیزدهم شامل حل تمرینات فصل های ۱ تا ۱۳ (مجموعا ۱۳ فصل و ۹۴۵ تمرین) می باشد. لیست تمرینات حل شده در اینجا آورده شده است. برای حل هر تمرین یک فایل اسکرین شات یا پی دی اف وجود دارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) و یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش سیزدهم (لیست تمرینات حل شده)

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۹۴۵
حجم فایل زیپ شده ۳۶۱ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دوازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۵۴
حجم فایل زیپ شده ۵مگابایت

مشخصات فایل ویرایش یازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۳۰
حجم فایل زیپ شده ۴٫۲۷ مگابایت

***

پرداخت و خرید حل المسائل ویرایش سیزدهم با مشخصات فوق

***

پرداخت و خرید حل المسائل های ویرایش یازدهم و دوازدهم