بایگانی برچسب: s

Solution Manual for Essentials of Inorganic Chemistry – Katja Strohfeldt

حل المسائل کتاب اصول شیمی معدنی کاتیجا استراحفلت

Solution Manual for Essentials of Inorganic Chemistry: For Students of Pharmacy, Pharmaceutical Sciences and Medicinal Chemistry

نویسنده(گان): Katja A. Strohfeldt

حل المسائل کتاب اصول شیمی معدنی کاتیجا استراحفلت

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول ۱ الی ۱۱ را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۴
حجم فایل زیپ شده ۵٫۳۵ مگابایت

***

Essentials of Inorganic Chemistry – Katja Strohfeldt

کتاب اصول شیمی معدنی کاتیجا استراحفلت

Essentials of Inorganic Chemistry: For Students of Pharmacy, Pharmaceutical Sciences and Medicinal Chemistry

نویسنده(گان): Katja A. Strohfeldt

کتاب اصول شیمی معدنی کاتیجا استراحفلت

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۸۹
حجم فایل زیپ شده ۲٫۴۶ مگابایت

***

Solution Manual for Inorganic Chemistry – James House

حل المسائل کتاب شیمی معدنی جیمز هاوس – ویرایش دوم

Solution Manual for Inorganic Chemistry – 2nd Edition

نویسنده(گان): James E House

توضیح اینکه این حل المسائل به زبان فارسی و دستنویس تهیه شده و بی کیفیت می باشد، همچنین ناقص بوده و تعداد محدودی از سوالات را پوشش میدهد

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۰
حجم فایل زیپ شده ۶٫۹۴ مگابایت

***

Inorganic Chemistry – James House

کتاب شیمی معدنی جیمز هاوس – ویرایش دوم

Inorganic Chemistry – 2nd Edition

نویسنده(گان): James E House

کتاب شیمی معدنی جیمز هاوس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۶۵
حجم فایل زیپ شده ۵٫۹ مگابایت

***

Solution Manual for Descriptive Inorganic Chemistry – James House, Kathleen House

حل المسائل کتاب شیمی معدنی توصیفی جیمز هاوس – ویرایش اول و سوم

Solution Manual for Descriptive Inorganic Chemistry – 1st and 3rd Edition

نویسنده(گان): James E. House, Kathleen A. House

توضیح اینکه این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد.

یکی برای ویرایش سوم که کامل و با کیفیت می باشد.

حل المسائل دیگر برای ویرایش اول می باشد که تنها مسائل فرد را پوشش میدهد.

دانلود فایل نمونه ویرایش سوم

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۹
حجم فایل زیپ شده ۳۴۲ کیلوبایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۹
حجم فایل زیپ شده۵٫ ۵٫۳۹ مگابایت

***

Solution Manual for Mathematics for Physical Chemistry – Robert Mortimer

حل المسائل کتاب ریاضیات برای شیمی فیزیک روبرت مورتیمر – ویرایش چهارم

Solution Manual for Mathematics for Physical Chemistry 4th Edition

نویسنده(گان): Robert G. Mortimer

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۹
حجم فایل زیپ شده ۳٫۱۵ مگابایت

***

Mathematics for Physical Chemistry – Robert Mortimer

کتاب ریاضیات برای شیمی فیزیک روبرت مورتیمر – ویرایش چهارم

Mathematics for Physical Chemistry 4th Edition

نویسنده(گان): Robert G. Mortimer

کتاب ریاضیات برای شیمی فیزیک روبرت مورتیمر

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۶۱
حجم فایل زیپ شده ۳٫۳۱ مگابایت

***

Solution Manual for Inorganic Chemistry – Duward Shriver, Peter Atkins

حل المسائل کتاب شیمی معدنی اتکینز و شرایور – ویرایش ششم

Solution Manual for Inorganic Chemistry 6th ed

نویسنده(گان): Duward Shriver, Peter Atkins, Mark Weller, Tina Overton, Jonathan Rourke, Fraser Armstrong

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۳۷
حجم فایل زیپ شده ۴٫۵ مگابایت

***

Inorganic Chemistry – Duward Shriver, Peter Atkins

کتاب شیمی معدنی اتکینز و شرایور – ویرایش پنجم و ششم

Inorganic Chemistry 5th and 6th edition

نویسنده(گان): Duward Shriver, Peter Atkins, Mark Weller, Tina Overton, Jonathan Rourke, Fraser Armstrong

براین کتاب دو ویرایش موجود می باشد، ویرایش پنجم و ششم

کتاب شیمی معدنی اتکینز و شرایور

مشخصات فایل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۵۱
حجم فایل زیپ شده ۱۹ مگابایت

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۰۱
حجم فایل زیپ شده ۲۵٫۸ مگابایت

***

Solution Manual for Descriptive Inorganic, Coordination and Solid-State Chemistry – Glen Rodgers

حل المسائل کتاب شیمی معدنی توصیفی رودگرز – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Descriptive Inorganic, Coordination and Solid-State Chemistry – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): Glen E. Rodgers

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۳
حجم فایل زیپ شده ۱٫۲ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۳
حجم فایل زیپ شده ۱٫۱۴ مگابایت

***

Descriptive Inorganic – Glen Rodgers

کتاب شیمی معدنی توصیفی رودگرز – ویرایش ۳

Descriptive Inorganic, Coordination, and Solid-State Chemistry, Third Edition

نویسنده(گان): Glen E. Rodgers

کتاب شیمی معدنی توصیفی رودگرز

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۶۸
حجم فایل زیپ شده ۳۰ مگابایت

***

Advanced Structural Inorganic Chemistry by Wai-Kee Li

کتاب شیمی معدنی ساختاری پیشرفته

Advanced Structural Inorganic Chemistry

نویسنده(گان):Wai-Kee Li, Gong-Du Zhou, Thomas Mak

کتاب شیمی معدنی ساختاری پیشرفته
مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۸۸
حجم فایل زیپ شده ۱۶مگابایت