بایگانی برچسب: s

Numerical Analysis – Richard Burden, Douglas Faires

کتاب آنالیز عددی ریچارد بوردن – ویرایش هشتم، نهم و دهم

Numerical Analysis – 8th, 9th and 10th Edition

نویسنده(گان): Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Annette M. Burden

کتاب آنالیز عددی ریچارد بوردن - ویرایش دهم

کتاب آنالیز عددی بوردن

این مجموعه شامل سه نسخه از کتاب برای ویرایش های هشتم، نهم و دهم می باشد.

مشخصات فایل ویراست دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۱۸
حجم فایل زیپ شده ۱۲۹ مگابایت

مشخصات فایل ویراست نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۹۵
حجم فایل زیپ شده ۱۲ مگابایت

مشخصات فایل ویراست هشتم

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۸۶۷
حجم فایل زیپ شده ۱۰٫۴ مگابایت

***

Solution Manual for Numerical Analysis – Richard Burden, Douglas Faires

حل المسائل کتاب آنالیز عددی ریچارد بوردن – ویرایش هشتم و دهم

Solution Manual for Numerical Analysis – 8th and 10th Edition

نویسنده(گان): Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Annette M. Burden

حل المسائل های ویرایش دهم و هشتم به صورت جداگانه به فروش می رسند.

حل المسائل کتاب آنالیز عددی ریچارد بوردن ویرایش دهم

حل المسائل ویرایش دهم شامل حل همه تمرینات فصل های اول الی فصل دوازدهم (مجموعا ۱۲ فصل و جمعا تعداد ۱۳۹۸حل) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. این مجموعه هر دوی تمرینات (Exercises) و پرسشها (Discussion Questions) را پوشش می دهد. به جهت آنکه جهت تهیه حل تمرینات به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت حل المسائل اول متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد. نمونه رایگان این حل المسائل نیز در ادامه آورده شده است.

حل المسائل ویرایش هشتم تنها شامل برخی از مسائل کتاب درسی می شود.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش دهم

مشاهده شماره مسائل حل شده از ویرایش دهم: فصلهای اول و دوم + فصل سومفصل چهارم + فصل پنجم + فصل ششم + فصل هفتمفصل هشتم + فصل نهم + فصلهای دهم، یازدهم و دوازدم

مشخصات حل المسائل ویرایش دهم

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۱۳۹۸
حجم فایل زیپ شده ۱۰۲۴ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۹۸
حجم فایل زیپ شده ۸ مگابایت

به جهت سهولت، حل المسائل ویرایش دهم در ۹ قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل ویرایش دهم به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای اول و دوم از کتاب ویرایش دهم (جمعا ۲۲۰ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل سوم از کتاب ویرایش دهم (جمعا ۱۲۴ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل چهارم از کتاب ویرایش دهم (جمعا ۱۹۵ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل پنجم از کتاب ویرایش دهم (جمعا ۱۷۴ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل ششم از کتاب ویرایش دهم (جمعا ۱۵۲ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل هفتم از کتاب ویرایش دهم (جمعا ۱۲۳ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل هشتم از کتاب ویرایش دهم (جمعا ۱۰۴ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل نهم از کتاب ویرایش دهم (جمعا ۱۲۰ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای دهم، یازدهم و دوازدهم از کتاب ویرایش دهم (جمعا ۱۸۶ تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل ویرایش دهم به صورت یکجا (شامل کل ۱۳۹۸ تمرین)

***

پرداخت جهت دانلود حل المسائل ویرایش هشتم

Solution Manual for Algebra – William McCallum, Eric Connally

حل المسائل کتاب جبر ویلیام مک کالوم و اریک کونالی – ویرایش دوم

Solution Manual for Algebra: Form and Function – 2nd Edition

نویسنده(گان): William G. McCallum, Eric Connally, Deborah Hughes-Hallett, Philip Cheifetz, Ann Davidian, Patti Frazer Lock, David Lovelock, Ellen Schmierer, Pat Shure, Carl Swenson, Elliot J. Ma

حل المسائل کتاب جبر ویلیام مک کالوم و اریک کونالی - ویرایش دوم

توضیح اینکه این حل المسائل، حل تمرینات فصول ۱ تا ۱۳ به همراه اپندیکسهای a، b، c، d، e، f، g را پوشش می دهد و راهنمای مدرسین را نیز دارا می باشد.

دانلود نمونه رایگان این حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۵۸
حجم فایل زیپ شده ۳٫۷۵ مگابایت

***

Algebra – William McCallum, Eric Connally

کتاب جبر ویلیام مک کالوم و اریک کونالی – ویرایش اول

Algebra: Form and Function – 1st Edition

نویسنده(گان): William G. McCallum, Eric Connally, Deborah Hughes-Hallett, Philip Cheifetz, Ann Davidian, Patti Frazer Lock, David Lovelock, Ellen Schmierer, Pat Shure, Carl Swenson, Elliot J. Ma

کتاب جبر ویلیام مک کالوم و اریک کونالی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۷۶
حجم فایل زیپ شده ۶٫۶۰ مگابایت

***

Solution Manual for Trigonometry – Cynthia Young

حل المسائل کتاب مثلثات یانگ – ویرایش سوم

Solution Manual for Trigonometry – 3rd Edition

نویسنده(گان): Cynthia Y Young

حل المسائل کتاب مثلثات یانگ - ویرایش سوم

دانلود نمونه رایگان این حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۶۷
حجم فایل زیپ شده ۹٫۸۵ مگابایت

***

Trigonometry – Cynthia Young

کتاب مثلثات یانگ – ویرایش سوم

Trigonometry – 3rd Edition

نویسنده(گان): Cynthia Y Young

کتاب مثلثات یانگ

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۷۶
حجم فایل زیپ شده ۳۵٫۶ مگابایت

***

Solution Manual for Linear Algebra – Steven Leon

حل المسائل کتاب جبر خطی و کاربردهای استیون لئون – ویرایش ششم، هفتم و هشتم

Solution Manual for Linear Algebra with Applications – 6th, 7th and 8th Edition

نویسنده(گان) : Steven Leon

توضیح اینکه این مجموعه شامل سه حل المسائل برای سه ویرایش ششم، هفتم و هشتم با مشخصات زیر می باشد:

مشخصات فایل ویراست هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۰۴
حجم فایل زیپ شده ۱٫۱۵ مگابایت

مشخصات فایل ویراست هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۷۹
حجم فایل زیپ شده ۰٫۶مگابایت

مشخصات فایل ویراست ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۴۷
حجم فایل زیپ شده ۱۰مگابایت

***

Linear Algebra – Steven Leon

کتاب جبر خطی و کاربردهای استیون لئون – ویرایش هشتم و نهم

Linear Algebra with Applications – 8th and 9th Edition

نویسنده(گان):Steven Leon

کتاب جبر خطی و کاربردهای استیون لئونLinear Algebra with Applications 8th ed - Steve Leon - 552pd3mb

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۲۱
حجم فایل زیپ شده ۳٫۴۴ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۵۲
حجم فایل زیپ شده ۳مگابایت

***

Trigonometry – Ron Larson

کتاب مثلثات ران لارسون – ویرایش نهم

Trigonometry – 9th Edition

نویسنده(گان): Ron Larson

کتاب مثلثات ران لارسون

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۸۵
حجم فایل زیپ شده ۱۸۰ مگابایت

***

Solution Manual for Modern Computer Algebra – Joachim Gathen, Jürgen Gerhard

 حل المسائل کتاب جبر مدرن کامپیوتری یواخیم گاتن و یورگن گرهارد – ویرایش دوم

Solution Manual for Modern Computer Algebra – 2nd Edition

نویسنده(گان): Joachim von zur Gathen, Jürgen Gerhard

توضیح اینکه این حل المسائل به همه مسائل کتاب پاسخ نداده است و تنها شامل مسائل منتخب از ۲۴ فصل می بشاد

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۳
حجم فایل زیپ شده ۹۴۰ کیلوبایت

***

Modern Computer Algebra – Joachim Gathen, Jürgen Gerhard

کتاب جبر مدرن کامپیوتری یواخیم گاتن و یورگن گرهارد  – ویرایش دوم و سوم

Modern Computer Algebra – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): Joachim von zur Gathen, Jürgen Gerhard

کتاب جبر مدرن کامپیوتری یواخیم گاتن و یورگن گرهارد

مشخصات فایل ویرایش سوم
فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۱۲
حجم فایل زیپ شده ۲۱٫۶ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۸۰۰
حجم فایل زیپ شده ۱۴٫۶ مگابایت

***

Numerical Linear Algebra – Lloyd Trefethen, David Bau

کتاب جبر خطی عددی ترفتن

Numerical Linear Algebra

نویسنده(گان): Lloyd N. Trefethen, David Bau

کتاب جبر خطی عددی ترفتن

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۷۶
حجم فایل زیپ شده ۴٫۴۴ مگابایت

***

Applied Numerical Linear Algebra – James Demmel

کتاب جبر خطی عددی کاربردی جیمز دمل – ویرایش اول

Applied Numerical Linear Algebra 1st Edition

نویسنده(گان): James W. Demmel

کتاب جبر خطی عددی کاربردی جیمز دمل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۳۲
حجم فایل زیپ شده ۳۷٫۲ مگابایت

***

Solution Manual for Heavenly Mathematics – Glen Van Brummelen

حل المسائل کتاب ریاضیات سماوی گلن بروملن – هنر فراموش شده مثلثات کروی

Solution Manual for Heavenly Mathematics, The Forgotten Art of Spherical Trigonometry

نویسنده(گان): Glen Van Brummelen

مشخصات حل المسائل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۳
حجم فایل زیپ شده ۷٫۲۹ مگابایت

***

Heavenly Mathematics – Glen Van Brummelen

کتاب ریاضیات سماوی گلن بروملن – هنر فراموش شده مثلثات کروی

Heavenly Mathematics, The Forgotten Art of Spherical Trigonometry

نویسنده(گان): Glen Van Brummelen

کتاب ریاضیات سماوی گلن بروملن - هنر فراموش شده مثلثات کروی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۸۵
حجم فایل زیپ شده ۵٫۶۰ مگابایت

***

Algebra and Trigonometry by Michael Sullivan

 کتاب جبر و مثلثات سالیوان

Algebra and Trigonometry, 9th Edition

نویسنده(گان):Michael Sullivan

 کتاب جبر و مثلثات سالیوان
مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۷۵
حجم فایل زیپ شده ۱۴۳مگابایت

 

Solution Manual for College Algebra and Trigonometry – Richard Aufmann, Vernon Barker

حل المسائل کتاب جبر دانشگاهی و مثلثات اوفمن

Instructor’s Solutions Manual of College Algebra and Trigonometry

نویسنده(گان):Richard Aufmann, Vernon Barker, Richard Nation

حل المسائل کتاب جبر دانشگاهی و مثلثات اوفمن


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۴۰
حجم فایل زیپ شده ۱۸مگابایت

College Algebra and Trigonometry by Richard Aufmann,Vernon Barker,Richard Nation

کتاب جبر دانشگاهی و مثلثات اوفمن

College Algebra and Trigonometry

نویسنده(گان):Richard N. Aufmann, Vernon C. Barker, Richard D. Nation

کتاب جبر دانشگاهی و مثلثات اوفمن


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۷۶
حجم فایل زیپ شده ۲۲مگابایت

Trigonometry – Margaret Lial, John Hornsby

کتاب مثلثات مارگارت لیال – ویراست دهم

Trigonometry 10th ed

نویسنده(گان):Margaret L. Lial, John Hornsby, David I. Schneider, Callie Daniels


کتاب مثلثات مارگارت لیال

مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۲۸
حجم فایل زیپ شده ۴۰ مگابایت

Fundamentals of Matrix Computations – David Watkins

کتاب مبانی محاسبات ماتریسی واتکینز – ویرایش دوم

Fundamentals of Matrix Computation – 2nd Edition

نویسنده(گان): David S. Watkins

کتاب مبانی محاسبات ماتریسی واتکینز

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۶۳۳
حجم فایل زیپ شده ۴٫۸۲ مگابایت

***