بایگانی برچسب: s

Linear Algebra – Steven Leon

کتاب جبر خطی و کاربردهای استیون لئون – ویرایش هشتم و نهم

Linear Algebra with Applications – 8th and 9th Edition

نویسنده(گان):Steven Leon

Linear Algebra with Applications 8th ed - Steve Leon - 552pd3mb

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۲۱
حجم فایل زیپ شده ۳٫۴۴ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۵۲
حجم فایل زیپ شده ۳مگابایت

***

Solution Manual for Modern Computer Algebra – Joachim Gathen, Jürgen Gerhard

 حل تمرین کتاب جبر مدرن کامپیوتری یواخیم گاتن و یورگن گرهارد – ویرایش دوم

Solution Manual for Modern Computer Algebra – 2nd Edition

نویسنده(گان): Joachim von zur Gathen, Jürgen Gerhard

توضیح اینکه این حل تمرین به همه مسائل کتاب پاسخ نداده است و تنها شامل مسائل منتخب از ۲۴ فصل می بشاد

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۳
حجم فایل زیپ شده ۹۴۰ کیلوبایت

***

Modern Computer Algebra – Joachim Gathen, Jürgen Gerhard

کتاب جبر مدرن کامپیوتری یواخیم گاتن و یورگن گرهارد  – ویرایش دوم و سوم

Modern Computer Algebra – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): Joachim von zur Gathen, Jürgen Gerhard

مشخصات فایل ویرایش سوم
فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۱۲
حجم فایل زیپ شده ۲۱٫۶ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۸۰۰
حجم فایل زیپ شده ۱۴٫۶ مگابایت

***

Applied Numerical Linear Algebra – James Demmel

کتاب جبر خطی عددی کاربردی جیمز دمل – ویرایش اول

Applied Numerical Linear Algebra 1st Edition

نویسنده(گان): James W. Demmel

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۳۲
حجم فایل زیپ شده ۳۷٫۲ مگابایت

***

Solution Manual for Heavenly Mathematics – Glen Van Brummelen

حل تمرین کتاب ریاضیات سماوی گلن بروملن – هنر فراموش شده مثلثات کروی

Solution Manual for Heavenly Mathematics, The Forgotten Art of Spherical Trigonometry

نویسنده(گان): Glen Van Brummelen

مشخصات حل تمرین

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۳
حجم فایل زیپ شده ۷٫۲۹ مگابایت

***

Heavenly Mathematics – Glen Van Brummelen

کتاب ریاضیات سماوی گلن بروملن – هنر فراموش شده مثلثات کروی

Heavenly Mathematics, The Forgotten Art of Spherical Trigonometry

نویسنده(گان): Glen Van Brummelen

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۸۵
حجم فایل زیپ شده ۵٫۶۰ مگابایت

***

Numerical Analysis – Richard Burden, Douglas Faires

کتاب آنالیز عددی بوردن – ویرایش هشتم و نهم

Numerical Analysis – 8th and 9th Edition

نویسنده(گان): Richard L. Burden, J. Douglas Faires

Numerical Analysis, 9th Edition - Richard L. Burden, J. Douglas Faires - 895pd15mb

مشخصات فایل ویراست هشتم

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۸۶۷
حجم فایل زیپ شده ۱۰٫۴ مگابایت

مشخصات فایل ویراست نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۹۵
حجم فایل زیپ شده ۱۲ مگابایت

***

Solution Manual for Numerical Analysis – Richard Burden, Douglas Faires

حل تمرین کتاب آنالیز عددی بوردن – ویرایش هشتم

Instructor’s Manual for Numerical Analysis – 8th Edition

نویسنده(گان): Richard L. Burden, J. Douglas Faires

Instructor's Manual for Numerical Analysis, 8th Edition - Richard L. Burden, J. Douglas Faires

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۹۸
حجم فایل زیپ شده ۸ مگابایت

***

Algebra and Trigonometry by Michael Sullivan

 کتاب جبر و مثلثات سالیوان

Algebra and Trigonometry, 9th Edition

نویسنده(گان):Michael Sullivan

Algebra and Trigonometry, 9th Edition-Michael Sullivan-1175pd143mb
مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۷۵
حجم فایل زیپ شده ۱۴۳مگابایت

 

Solution Manual for College Algebra and Trigonometry – Richard Aufmann, Vernon Barker

حل تمرین کتاب جبر دانشگاهی و مثلثات اوفمن

Instructor’s Solutions Manual of College Algebra and Trigonometry

نویسنده(گان):Richard Aufmann, Vernon Barker, Richard Nation

Instructor’s Solutions Manual of College Algebra and Trigonometry-Richard N. Aufmann, Vernon C. Barker, Richard D. Nation 940pd18mb


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۴۰
حجم فایل زیپ شده ۱۸مگابایت

College Algebra and Trigonometry by Richard Aufmann,Vernon Barker,Richard Nation

کتاب جبر دانشگاهی و مثلثات اوفمن

College Algebra and Trigonometry

نویسنده(گان):Richard N. Aufmann, Vernon C. Barker, Richard D. Nation

College Algebra and Trigonometry-Richard N. Aufmann, Vernon C. Barker, Richard D. Nation-1076pd22mb


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۷۶
حجم فایل زیپ شده ۲۲مگابایت

Trigonometry – Margaret Lial, John Hornsby

کتاب مثلثات مارگارت لیال – ویراست دهم

Trigonometry 10th ed

نویسنده(گان):Margaret L. Lial, John Hornsby, David I. Schneider, Callie Daniels


مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۲۸
حجم فایل زیپ شده ۴۰ مگابایت

Fundamentals of Matrix Computations – David Watkins

کتاب مبانی محاسبات ماتریسی واتکینز – ویرایش دوم

Fundamentals of Matrix Computation – 2nd Edition

نویسنده(گان): David S. Watkins

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۶۳۳
حجم فایل زیپ شده ۴٫۸۲ مگابایت

***