بایگانی برچسب: s

Applied Numerical Methods With MATLAB – Steven Chapra

کتاب روش های عددی با نرم افزار متلب برای مهندسان استیون چاپرا – ویرایش سوم

Applied Numerical Methods With MATLAB – for Engineers & Scientists, 3rd Edition

نویسنده(گان): Steven C. Chapra


 

Applied Numerical Methods With MATLAB - for Engineers & Scientists, 3rd Edition - Steven C. Chapra - 673pd8mb

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۷۳
حجم فایل زیپ شده ۸ مگابایت

***

Solution Manual for Numerical Methods for Engineers – Steven Chapra, Raymond Canale

 حل تمرین روش های عددی برای مهندسین استیون چاپرا –  ویرایش پنجم و ششم و هفتم

Solution Manuals to Numerical Methods for Engineers – 5th, 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): Steven Chapra, Raymond Canale

توجه کنید که حل ویرایش پنجم و ششم و هفتم به صورت جداگانه جهت فروش قرار گرفته اند

حل تمرین ویرایش هفتم شامل حل کل مسایل فصل ۱ الی آخر فصل ۳۲ (مجموعا ۳۲ فصل و تعداد ۷۸۷ حل) می باشد. اینجا نیز به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. برای حل هر تمرین یک فایل وجود دارد.

حل تمرین ویرایش ششم شامل حل کل مسایل فصل ۱ الی آخر فصل ۳۲ (مجموعا ۳۲ فصل و تعداد ۸۶۳ حل) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. برای حل هر تمرین یک فایل وجود دارد.

حل تمرین ویرایش پنجم به صورت گردآوری شده می باشد. برخی حل ها به صورت دستنویس می باشند و برخی دیگر به صورت تایپی. این حل تمرین کامل نمی باشد.

به جهت آنکه جهت تهیه این حل تمرین های ویرایش ششم و هفتم به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) و یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل تمرین متفاوت از بقیه حل تمرین های سایت می باشد.

مشخصات فایل حل تمرین ویرایش هفتم
فرمت عکس (JPG) و پی دی اف (PDF)
تعداد تمرینات حل شده ۷۸۷
حجم فایل زیپ شده ۳۱۰ مگابایت

مشخصات فایل حل تمرین ویرایش ششم

فرمت عکس (JPG) و پی دی اف (PDF)
تعداد تمرینات حل شده ۸۶۳
حجم فایل زیپ شده ۳۶۰٫۸۵ مگابایت

مشخصات فایل حل تمرین ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۱۵
حجم فایل زیپ شده ۱۶٫۳ مگابایت

توجه مهم : حل ویرایش پنج و شش و هفت به صورت جداگانه برای فروش قرار گرفته اند. به جهت سهولت دسترسی دانشجویان، حل ویرایش ششم و هفتم هرکدام در ۵ بخش جهت فروش قرار گرفته است. حل ویرایش ششم و هفتم (کل فصل های مذکور) یکجا نیز جهت فروش قرار گرفته است.

***

حل تمرین ویرایش پنجم

***

حل تمرین ویرایش ششم: حل تمرینات فصل اول الی هفتم (جمعا تعداد ۱۶۴ تمرین)

***

حل تمرین ویرایش ششم: حل تمرینات فصل هشتم الی چهاردهم (جمعا تعداد ۱۹۴ تمرین)

***

حل تمرین ویرایش ششم: حل تمرینات فصل پانزدهم الی بیستم (جمعا تعداد ۱۹۵ تمرین)

***

حل تمرین ویرایش ششم: حل تمرینات فصل بیست و یکم الی بیست و پنجم (جمعا تعداد ۱۵۱ تمرین)

***

حل تمرین ویرایش ششم: حل تمرینات فصل بیست و ششم الی سی و دوم (جمعا تعداد ۱۵۹ تمرین)

***

حل تمرین کامل ویرایش ششم: حل تمرینات فصل اول الی سی و دوم (جمعا تعداد ۸۶۳ تمرین)

***

حل تمرین ویرایش هفتم : حل تمرینات فصل اول الی هفتم (جمعا تعداد ۱۴۰ تمرین)

***

حل تمرین ویرایش هفتم : حل تمرینات فصل هشتم الی سیزدهم (جمعا تعداد ۱۵۴ تمرین)

***

حل تمرین ویرایش هفتم : حل تمرینات فصل چهاردهم الی نوزدهم (جمعا تعداد ۱۳۴ تمرین)

***

حل تمرین ویرایش هفتم: حل تمرینات فصل بیستم الی بیست و چهارم (جمعا تعداد ۱۸۳ تمرین)

***

حل تمرین ویرایش هفتم: حل تمرینات فصل بیست و پنجم الی سی و دوم (جمعا تعداد ۱۷۶ تمرین)

***

حل تمرین ویرایش هفتم : حل تمرینات فصل اول الی سی و دوم (جمعا تعداد ۷۸۷ تمرین)

Solution Manual for Applied Numerical Analysis – Curtis Gerald, Patrick Wheatley

حل تمرین کتاب تحلیل عددی کاربردی کورتیس جرالد و پاتریک ویلتی – ویرایش هفتم

Solution Manual for Applied Numerical Analysis – 7th edition

نویسنده(گان): Curtis F. Gerald, Patrick O. Wheatley

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۴
حجم فایل زیپ شده ۷مگابایت

***

Applied Numerical Analysis – Curtis Gerald, Patrick Wheatley

کتاب تحلیل عددی کاربردی کورتیس جرالد و پاتریک ویلتی – ویرایش هفتم

Applied Numerical Analysis

نویسنده(گان): Curtis Gerald, Patrick O. Wheatley

Applied Numerical Analysis by Gerald,Wheatly-620pd21mb

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۲۰
حجم فایل زیپ شده ۲۱مگابایت

***

 

Numerical Methods – Steven Chapra, Raymond Canale

 کتاب روش های عددی برای مهندسین استیون چاپرا – ویرایش ششم

Numerical Methods for Engineers – 6th Edition

نویسنده(گان): Steven Chapra, Raymond Canale

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۹۴
حجم فایل زیپ شده ۲۹ مگابایت

***