بایگانی برچسب: s

Statics and Strength of Materials for Architecture and Building Construction – Barry Onouye, Kevin Kan

کتاب استاتیک و مقاومت مصالح برای معماری و ساختمان سازی Onouye و Kan – ویرایش چهارم

Statics and Strength of Materials for Architecture and Building Construction – 4th Edition

نویسنده(گان): Barry S. Onouye, Kevin Kan

کتاب استاتیک و مقاومت مصالح برای معماری و ساختمان سازی Onouye و Kan

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۲۰
حجم فایل زیپ شده ۲۷٫۹ مگابایت

***

Engineering Drawing and Design – Cecil Jensen, Jay Helsel

کتاب طراحی و رسم فنی سسیل جنسن – ویرایش هفتم

Engineering Drawing and Design 7th ed

نویسنده(گان): Cecil Jensen, Jay D. Helsel, Dennis R. Short

کتاب طراحی و رسم فنی سسیل جنسن

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۵۴
حجم فایل زیپ شده ۴۴٫۳ مگابایت

***

Computer Organization and Architecture – William Stallings

کتاب سازمان دهی و معماری کامپیوتری استالینگز – ویرایش نهم

Computer Organization and Architecture, Designing for Performance 9th ed

نویسنده(گان): William Stallings

کتاب سازمان دهی و معماری کامپیوتری استالینگز

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۹۲
حجم فایل زیپ شده ۶ مگابایت

***

Computer System Architecture by Morris Mano

کتاب معماری سیستم های کامپیوتری موریس مانو

Computer System Architecture 3rd Ed

نویسنده(گان):M. Morris Mano

کتاب معماری سیستم های کامپیوتری موریس مانو


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۲۴
حجم فایل زیپ شده ۱۲۷مگابایت

Solution Manual for Computer Architecture – John Hennessy, David Patterson

حل المسائل کتاب معماری کامپیوتری دیوید هنسی و دیوید پترسون – ویرایش چهارم

Solution Manual to Computer architecture: a quantitative approach-4th ed

نویسنده(گان): John L. Hennessy, David A. Patterson

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۵
حجم فایل زیپ شده ۰٫۴مگابایت

 

Computer Architecture by John Hennessy, David Patterson

معماری کامپیوتری هنسی ، ویرایش ۳و ۴ و ۵

Computer Architecture – 3rd , 4th and 5th Edition

نویسنده(گان): John L. Hennessy, David A. Patterson

معماری کامپیوتری هنسی

مشخصات فایل ویرایش ۳

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۴۲
حجم فایل زیپ شده ۴٫۵مگابایت

 

مشخصات فایل ویرایش ۴

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۵۰
حجم فایل زیپ شده ۲مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ۵

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۵۶
حجم فایل زیپ شده ۸مگابایت