بایگانی برچسب: s

College Physics – Raymond Serway, Jerry Faughn

دانلود کتاب فیزیک دانشگاهی رایموند سروی – ویرایش نهم و دهم

College Physics – 9th and 10th edition

نویسنده(گان):  Raymond A. Serway, Jerry S Faughn, Chris Vuille

دانلود کتاب فیزیک دانشگاهی رایموند سروی - ویرایش نهم و دهم

College Physics 10th ed - Raymond A. Serway, Chris Vuille - 608pd45mb

توضیح اینکه ویرایش ۱۰ هم تنها شامل جلد ۱ می باشد.

مشخصات فایل ویرایش ۹

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۸۵
حجم فایل زیپ شده ۳۷ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ۱۰ – جلد ۱

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۰۸
حجم فایل زیپ شده ۴۵ مگابایت

***

Engineering Electromagnetics – William Hayt, John Buck

 دانلود الکترومغناطیس مهندسی هایت – ویرایش هشتم

Engineering Electromagnetics 8th Edition

نویسنده(گان): William Hayt, John Buck

 دانلود الکترومغناطیس مهندسی هایت - ویرایش هشتم

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۱۴
حجم فایل زیپ شده ۱۲ مگابایت

***

Fundamentals of Magnetism – Mathias Getzlaff

دانلود کتاب مبانی مغناطیس گتزالف

Fundamentals of Magnetism

نویسنده(گان): Mathias Getzlaff

دانلود کتاب مبانی مغناطیس گتزالف

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۳۸۴
حجم فایل زیپ شده ۵ مگابایت

***

فیزیک هالیدی جلد الکتریسیته و مغناطیس به زبان فارسی

 کتاب فیزیک هالیدی ویرایش هشتم جلد دوم ( الکتریسیته و مغناطیس) به زبان فارسی

Fundamentals of Physics – Electricity and Magnetism

نویسنده(گان): Robert Resnick, Jearl Walker, and David Halliday

کتاب فیزیک هالیدی ویرایش هشتم جلد دوم

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۴۱
حجم فایل زیپ شده ۱۷٫۷ مگابایت

 

 

Turbulence and Magnetic Field in Astrophysics – Edith Falgarone, Thierry Passot

کتاب اختلال و میدام مغناطیسی در اخترفیزیک Falgarone

Turbulence and magnetic field in astrophysics

نویسنده(گان): Edith Falgarone, Thierry Passot 

کتاب اختلال و میدام مغناطیسی در اخترفیزیک Falgarone

مشخصات جلد اول

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۴۶۲
حجم فایل زیپ شده ۳ مگابایت

 مشخصات جلد دوم

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۴۵۴
حجم فایل زیپ شده ۴٫۴ مگابایت

***

خرید جلد اول

***

خرید جلد دوم

The Magnetic Universe – Gunther Rudiger, Rainer Holl

کتاب جهان مفناطیسی رودیگر، نظریه دیناموی اخترفیزیکی و ژئوفیزیکی

The Magnetic Universe, Geophysical and Astrophysical Dynamo Theory

نویسنده(گان): Gunther Rudiger and Rainer Hollerbach

کتاب جهان مفناطیسی رودیگر، نظریه دیناموی اخترفیزیکی و ژئوفیزیکی 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۳۸
حجم فایل زیپ شده ۱۱ مگابایت

***

Electricity and Magnetism – Munir Nayfeh, Morton Brussel

کتاب الکتریسیته و مغناطیس نایفه

Electricity and Magnetism

نویسنده(گان): Munir H. Nayfeh and Morton K. Brussel

 کتاب الکتریسیته و مغناطیس نایفه

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۳۹
حجم فایل زیپ شده ۲۰٫۲ مگابایت

***