بایگانی برچسب: s

Solution Manual for Water-Resources Engineering – David Chin

حل المسائل کتاب مهندسی منابع آب دیوید چین – ویرایش سوم

Solution Manual for Water-Resources Engineering – 3rd Edition

نویسنده(گان): David A. Chin

حل المسائل کتاب مهندسی منابع آب دیوید چین

توضیح اینکه این حل المسائل جواب همه تمرینات فصل های ۱ تا ۱۷ را شامل می شود. در بخش دوم این فایل، جواب برخی تمرینات با استفاده از نرم افزار mathcad آورده شده است.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۸۸
حجم فایل زیپ شده ۸٫۱۸ مگابایت

***

Water-Resources Engineering – David Chin

کتاب مهندسی منابع آب دیوید چین – ویرایش سوم

Water-Resources Engineering – 3rd Edition

نویسنده(گان): David A. Chin

حل المسائل کتاب مهندسی منابع آب دیوید چین

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۵۸
حجم فایل زیپ شده ۱۲٫۶ مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Structural Analysis – Kenneth Leet, Chia-Ming Uang

حل المسائل کتاب مبانی تحلیل سازه کنت لیت و چیامینگ یوانگ – ویرایش سوم و چهارم

Solution Manual for Fundamentals of Structural Analysis – 3rd and 4th Edition

نویسنده : Kenneth M. Leet, Chia-Ming Uang, Joel T. Lanning, Anne M. Gilbert

حل المسائلهای ویرایش سوم و چهارم به صورت جداگانه به فروش می رسند.

حل المسائل تحلیل سازه کنت لیت و چیامینگ یوانگ - ویرایش چهارم حل المسائل کتاب مبانی تحلیل سازه کنت لیت و چیامینگ یوانگ ویرایش سوم

حل المسائل ویرایش چهارم شامل حل کل تمرینات از اول فصل دوم تا سوال ۱ فصل هفت (جمعا تعداد ۱۷۱ تمرین)می باشد. برای حل هر تمرین یک فایل اسکرین شات وجود دارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد. در صورتی که نیاز به حل تمرینات بیشتری از این کتاب دارید (کل کتاب موجود می باشد) با ایمیل پشتیبانی سایت تماس بگیرید.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش چهارم

حل المسائل ویرایش سوم به صورت اسکن شده می باشد و جواب تمرینات فصل های ۲ الی ۱۸ کتاب درسی را به صورت کامل پوشش می دهد. حل تمرینات به صورت دستنویس با کیفیت می باشند.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش سوم

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۳۳
حجم فایل زیپ شده ۲۷٫۳۴ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت عکس (JPG)
تعداد تمرینات حل شده ۱۷۱
حجم فایل زیپ شده ۶۶٫۱ مگابایت

***

پرداخت جهت حل المسائل ویرایش سوم

***

پرداخت جهت حل المسائل ویرایش چهارم (با توضیحات مذکور)

Solution Manual for Solid Waste Engineering – William Worrell, Aarne Vesilind

حل المسائل کتاب مهندسی پسماندهای جامد ویلیام وارل و آرن وسیلیند – ویرایش دوم

Solution Manual for Solid Waste Engineering – 2nd Edition

نویسنده(گان): William A. Worrell, P. Aarne Vesilind

حل المسائل کتاب مهندسی پسماندهای جامد ویلیام وارل و آرن وسیلیند

این حل المسائل، شامل حل اکثر مسائل کتاب درسی (جمعا ۹ فصل و ۱۶۷ تمرین حل شده) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده اینجا کلیک کنید. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسایل حل شده

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG)
تعداد تمرینات حل شده ۱۶۷
حجم فایل زیپ شده ۳۵٫۸ مگابایت

***

Solid Waste Engineering – William Worrell, Aarne Vesilind

کتاب مهندسی پسماندهای جامد ویلیام وارل و آرن وسیلیند – ویرایش دوم

Solid Waste Engineering – 2nd Edition

نویسنده(گان): William A. Worrell, P. Aarne Vesilind

کتاب مهندسی پسماندهای جامد ویلیام وارل و آرن وسیلیند

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۲۷
حجم فایل زیپ شده ۱۱٫۷ مگابایت

***

Solution Manual for Environmental Engineering Science – William Nazaroff, Lisa Alvarez-Cohen

حل المسائل کتاب علم مهندسی محیط زیست ویلیام نظرف و لیزا آلوارز کوهن

Solution Manual for Environmental Engineering Science

نویسنده(گان): William W. Nazaroff, Lisa Alvarez-Cohen

حل المسائل کتاب علم مهندسی محیط زیست ویلیام نظرف و لیزا آلوارز کوهن

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول ۱ الی ۸ را به طور کامل پوشش می دهد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۹۰
حجم فایل زیپ شده ۸۸٫۲ مگابایت

***

Solution Manual for Open Channel Hydraulics – Osman Akan

حل المسائل کتاب هیدرولیک کانال باز عثمان اکان

Solution Manual for Open Channel Hydraulics

نویسنده(گان): A. Osman Akan

حل المسائل کتاب هیدرولیک کانال باز عثمان اکان

توضیح اینکه این حل المسائل، حل تمرینات همه ۸ فصل کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۲
حجم فایل زیپ شده ۸۷۵کیلوبایت

***

Solution Manual for Applied Hydrogeology – Fetter

حل المسائل کتاب هیدرولوژی کاربردی فِتِر – ویرایش چهارم

Solution Manual for Applied Hydrogeology – 4th Edition

نویسنده(گان): C.W. Fetter

این حل المسائل شامل حل مسائل ویرایش چهارم کتاب (مجموعا ۱۲ فصل و تعداد ۱۲۲ تمرین) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده اینجا کلیک کنید. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار پرینت مجازی صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسایل حل شده

مشخصات حل المسائل

فرمت پی دی اف (PDF)
تعداد تمرینات حل شده ۱۲۲
حجم فایل زیپ شده ۷۹٫۹ مگابایت

***

Solution Manual for Environmental Chemistry – Stanley Manahan

حل المسائل کتاب شیمی محیط زیست استنلی ماناهان – ویرایش نهم

Solution Manual for Environmental Chemistry – 9th Edition

نویسنده(گان): Stanley E Manahan

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۹
حجم فایل زیپ شده ۱٫۷۴ مگابایت

***

 

Environmental Organic Chemistry – Rene Schwarzenbach, Philip Gschwend

کتاب شیمی آلی محیط زیست رنه شوارزن باخ – ویرایش سوم

Environmental Organic Chemistry – 3rd Edition

نویسنده(گان): Rene P. Schwarzenbach, Philip M. Gschwend, Dieter M. Imboden

کتاب شیمی آلی محیط زیست رنه شوارزن باخ

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۴۸۳
حجم فایل زیپ شده ۲۱٫۴ مگابایت

***

 

Environmental Chemistry – Stanley Manahan

کتاب شیمی محیط زیست استنلی ماناهان – ویرایش نهم

Environmental Chemistry – 9th Edition

نویسنده(گان): Stanley E Manahan

کتاب شیمی محیط زیست استنلی ماناهان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۸۶
حجم فایل زیپ شده ۷٫۴۹ مگابایت

***

 

Open Channel Hydraulics – Osman Akan

کتاب هیدرولیک کانال باز عثمان اکان

Open Channel Hydraulics

نویسنده(گان): A. Osman Akan

کتاب هیدرولیک کانال باز عثمان اکان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۷۷
حجم فایل زیپ شده ۲٫۶۵ مگابایت

***

Environmental Engineering – Richard Mines

کتاب مهندسی محیط ریچارد ماینز

Environmental Engineering: Principles and Practice

نویسنده(گان): Richard O. Mines

کتاب مهندسی محیط ریچارد ماینز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۶۳
حجم فایل زیپ شده ۱۶۰ مگابایت

***

Solution Manual for Civil and Environmental Systems Engineering – Charles Revelle, Earl Whitlatch

حل المسائل کتاب مهندسی سیستم های عمرانی و محیطی چارلز ریوله – ویرایش دوم

Solution Manual for Civil and Environmental Systems Engineering – 2nd Edition

نویسنده(گان): Charles S. Revelle, Earl Whitlatch, Jeff Wright

این حل المسائل شامل حل مسائل همه فصل های کتاب (مجموعا ۱۶ فصل و تعداد ۲۵۱ حل) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده اینجا کلیک کنید. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسایل حل شده

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۲۵۶
حجم فایل زیپ شده ۸۳٫۷ مگابایت

***

Solution Manual for Unit Operations and Processes in Environmental Engineering – Tom Reynolds, Paul Richards

حل المسائل کتاب واحدهای عملیاتی و فرآیندی در مهندسی محیط زیست‌ تام رینولدز و پل ریچاردز – ویرایش دوم

Solution Manual for Unit Operations and Processes in Environmental Engineering – 2nd Edition

نویسنده(گان): Tom D. Reynolds, Paul A. Richards

این حل المسائل شامل حل تمرینات فصل های ۱ تا ۲۳ (مجموعا ۲۳ فصل و ۳۲۸ تمرین) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات موجود نباشد. لیست تمرینات حل شده در ادامه آورده شده است. برای حل هر تمرین یک فایل اسکرین شات یا پی دی اف وجود دارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) و یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشخصات حل المسائل (لیست تمرینات حل شده: بخش اول + بخش دوم)

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۳۲۸
حجم فایل زیپ شده ۱۳۳٫۹۲ مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل ۱۴۰ تمرین از فصل یک الی چهارده – مشاهده لیست )

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل ۱۸۸ تمرین از فصل پانزده الی بیست و سه – مشاهده لیست)

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل ۳۲۸ تمرین از کل کتاب)

Solution Manual for Industrial Separation Processes – André de Haan, Hans Bosch

حل المسائل کتاب فرایندهای جداسازی صنعتی آندره دهان و هانس بوش

Solution Manual for Industrial Separation Processes: Fundamentals

نویسنده(گان): André B de Haan, Hans Bosch

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۳
حجم فایل زیپ شده ۲٫۶۴ مگابایت

***

Industrial Separation Processes – André de Haan, Hans Bosch

کتاب فرایندهای جداسازی صنعتی آندره دهان و هانس بوش

Industrial Separation Processes: Fundamentals

نویسنده(گان): André B de Haan, Hans Bosch

کتاب فرایندهای جداسازی صنعتی آندره دهان و هانس بوش

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۸۵
حجم فایل زیپ شده ۱۶٫۶ مگابایت

***

Unit Operations and Processes in Environmental Engineering – Tom Reynolds, Paul Richards

کتاب واحدهای عملیاتی و فرآیندی در مهندسی محیط زیست‌ تام رینولدز و پل ریچاردز – ویرایش دوم

Unit Operations and Processes in Environmental Engineering – 2nd Edition

نویسنده(گان): Tom D. Reynolds, Paul A. Richards

کتاب واحدهای عملیاتی و فرآیندی در مهندسی محیط زیست‌ تام رینولدز و پل ریچاردز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۱۵
حجم فایل زیپ شده ۲۲٫۴ مگابایت

***

Fundamentals of Salt Water Desalination – Hisham El-Dessouky, Hisham Ettouney

کتاب اصول نمک زدایی آب الدسوکی

Fundamentals of Salt Water Desalination

نویسنده(گان): Hisham T. El-Dessouky, Hisham M. Ettouney

کتاب اصول نمک زدایی آب الدسوکی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۹۱
حجم فایل زیپ شده ۲۳ مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Environmental Engineering and Science – Gilbert Masters, Wendell Ela

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر علوم و مهندسی محیط زیست گیلبرت مسترز – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Introduction to Environmental Engineering and Science – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): Gilbert M. Masters, Wendell P. Ela

توضیح اینکه این مجموعه شامل حل المسائل دو ویرایش دوم و سوم می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۱
حجم فایل زیپ شده ۳٫۳۱ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۲
حجم فایل زیپ شده۴٫۹۱  مگابایت

***