بایگانی برچسب: s

Environmental Engineering – Richard Mines

کتاب مهندسی محیط ریچارد ماینز

Environmental Engineering: Principles and Practice

نویسنده(گان): Richard O. Mines

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۶۳
حجم فایل زیپ شده ۱۶۰ مگابایت

***

Solution Manual for Civil and Environmental Systems Engineering – Charles Revelle, Earl Whitlatch

حل تمرین کتاب مهندسی سیستم های عمرانی و محیطی چارلز ریوله – ویرایش دوم

Solution Manual for Civil and Environmental Systems Engineering – 2nd Edition

نویسنده(گان): Charles S. Revelle, Earl Whitlatch, Jeff Wright

این حل تمرین شامل حل مسائل همه فصل های کتاب (مجموعا ۱۶ فصل و تعداد ۲۵۱ حل) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده اینجا کلیک کنید. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل تمرین متفاوت از بقیه حل تمرین های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسایل حل شده

مشخصات حل تمرین

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۲۵۶
حجم فایل زیپ شده ۸۳٫۷ مگابایت

***

Solution Manual for Unit Operations and Processes in Environmental Engineering – Tom Reynolds, Paul Richards

حل تمرین کتاب واحدهای عملیاتی و فرآیندی در مهندسی محیط زیست‌ تام رینولدز و پل ریچاردز – ویرایش دوم

Solution Manual for Unit Operations and Processes in Environmental Engineering – 2nd Edition

نویسنده(گان): Tom D. Reynolds, Paul A. Richards

این حل تمرین شامل حل تمرینات فصل های ۱ تا ۲۳ (مجموعا ۲۳ فصل و ۳۲۸ تمرین) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات موجود نباشد. لیست تمرینات حل شده در ادامه آورده شده است. برای حل هر تمرین یک فایل اسکرین شات یا پی دی اف وجود دارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) و یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل تمرین متفاوت از بقیه حل تمرین های سایت می باشد.

مشخصات حل تمرین (لیست تمرینات حل شده: بخش اول + بخش دوم)

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۳۲۸
حجم فایل زیپ شده ۱۳۳٫۹۲ مگابایت

به جهت سهولت، این حل تمرین در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل تمرین به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل تمرین (شامل ۱۴۰ تمرین از فصل یک الی چهارده – مشاهده لیست )

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل تمرین (شامل ۱۸۸ تمرین از فصل پانزده الی بیست و سه – مشاهده لیست)

***

پرداخت و دریافت کل حل تمرین به صورت یکجا (شامل ۳۲۸ تمرین از کل کتاب)

Solution Manual for Industrial Separation Processes – André de Haan, Hans Bosch

حل تمرین کتاب فرایندهای جداسازی صنعتی آندره دهان و هانس بوش

Solution Manual for Industrial Separation Processes: Fundamentals

نویسنده(گان): André B de Haan, Hans Bosch

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۳
حجم فایل زیپ شده ۲٫۶۴ مگابایت

***

Unit Operations and Processes in Environmental Engineering – Tom Reynolds, Paul Richards

کتاب واحدهای عملیاتی و فرآیندی در مهندسی محیط زیست‌ تام رینولدز و پل ریچاردز – ویرایش دوم

Unit Operations and Processes in Environmental Engineering – 2nd Edition

نویسنده(گان): Tom D. Reynolds, Paul A. Richards

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۱۵
حجم فایل زیپ شده ۲۲٫۴ مگابایت

***

Fundamentals of Salt Water Desalination – Hisham El-Dessouky, Hisham Ettouney

کتاب اصول نمک زدایی آب الدسوکی

Fundamentals of Salt Water Desalination

نویسنده(گان): Hisham T. El-Dessouky, Hisham M. Ettouney

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۹۱
حجم فایل زیپ شده ۲۳ مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Environmental Engineering and Science – Gilbert Masters, Wendell Ela

حل تمرین کتاب مقدمه ای بر علوم و مهندسی محیط زیست گیلبرت مسترز – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Introduction to Environmental Engineering and Science – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): Gilbert M. Masters, Wendell P. Ela

توضیح اینکه این مجموعه شامل حل تمرین دو ویرایش دوم و سوم می باشد.

مشخصات حل تمرین ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۱
حجم فایل زیپ شده ۳٫۳۱ مگابایت

مشخصات حل تمرین ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۲
حجم فایل زیپ شده۴٫۹۱  مگابایت

***

Introduction to Environmental Engineering and Science – Gilbert Masters, Wendell Ela

کتاب مقدمه ای بر علوم و مهندسی محیط زیست گیلبرت مسترز

Introduction to Environmental Engineering and Science

نویسنده(گان): Gilbert M. Masters, Wendell P. Ela

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۲۰
حجم فایل زیپ شده ۱۷۵ مگابایت

***

Solution Manual for Applied Statistics for Civil and Environmental Engineers – Nathabandu Kottegoda, Renzo Rosso

حل تمرین کتاب آمار کاربردی برای مهندسی عمران و محیط زیست کوته گودا و روسو – ویرایش دوم

Solution Manual for Applied Statistics for Civil and Environmental Engineers 2nd Edition

نویسنده(گان): Nathabandu T. Kottegoda, Renzo Rosso

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۴۴
حجم فایل زیپ شده ۴٫۴۹ مگابایت

***

Applied Statistics for Civil and Environmental Engineers – Nathabandu Kottegoda, Renzo Rosso

کتاب آمار کاربردی برای مهندسی عمران و محیط زیست کوته گودا و روسو – ویرایش دوم

Applied Statistics for Civil and Environmental Engineers 2nd Edition

نویسنده(گان): Nathabandu T. Kottegoda, Renzo Rosso

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۳۷
حجم فایل زیپ شده ۶٫۲۱ مگابایت

***

Introduction to Emergency Management – George Haddow, Jane Bullock

کتاب مقدمه ای بر مدیریت اورژانسی جورج هاددو – ویرایش پنجم

Introduction to Emergency Management, 5th Edition

نویسنده(گان): George D. Haddow, Jane A. Bullock, Damon P. Coppola

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۲۵
حجم فایل زیپ شده ۱۴٫۴ مگابایت

***

Exploring Engineering – Philip Kosky, Robert Balmer

کتاب مهندسی اکتشاف فیلیپ کوسکی – ویرایش دوم

Exploring Engineering, An Introduction to Engineering and Design – Second Edition

نویسنده(گان): Philip Kosky, Robert T. Balmer, William D. Keat, George Wise

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۶۴
حجم فایل زیپ شده ۶٫۲۲ مگابایت

***

The Finite Element Method for Solid and Structural Mechanics – Olgierd Cecil Zienkiewicz

کتاب روش اجزای محدود برای مکانیک خاک و سازه الگیرد سسیل زینکیویچ – ویرایش هفتم

The Finite Element Method for Solid and Structural Mechanics 7th Edition

نویسنده(گان): Olgierd Cecil Zienkiewicz, R. L. Taylor and David Fox

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۵۷
حجم فایل زیپ شده ۱۷٫۶ مگابایت

***

Solution Manual for Microelectronic Circuit Design – Richard Jaeger, Travis Blalock

حل تمرین کتاب معرفی ساخت میکروالکترونیک ریچارد سی. جاگر – ویرایش سوم و چهارم

Solution Manual for Microelectronic Circuit Design – 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان): Richard Jaeger, Travis Blalock

 

مشخصات حل تمرین ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۳۴
حجم فایل زیپ شده ۱۶٫۶ مگابایت

مشخصات حل تمرین ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۵۶
حجم فایل زیپ شده ۴٫۶ مگابایت

***

Microelectronic Circuit Design – Richard Jaeger, Travis Blalock

کتاب معرفی ساخت میکروالکترونیک ریچارد سی. جاگر – ویرایش چهارم

Microelectronic Circuit Design – 4th Edition

نویسنده(گان): Richard Jaeger, Travis Blalock

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۶۵
حجم فایل زیپ شده ۱۸٫۲ مگابایت

***

Principles of Solar Engineering – Yogi Goswami

کتاب مبانی مهندسی خورشید یوگی گوسوامی – ویرایش سوم

Principles of Solar Engineering, Third Edition

نویسنده(گان): D. Yogi Goswami

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۹۰
حجم فایل زیپ شده ۸٫۹۱ مگابایت

***

Green Composites – Caroline Baillie, Randika Jayasinghe

کتاب کامپوزیت های سبز Baillie – ویرایش دوم

مواد طبیعی و بازیافتی برای آینده پایدار

Green Composites: Waste and Nature-based Materials for a Sustainable Future – Second Edition

نویسنده(گان): Caroline Baillie, Randika Jayasinghe

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۹۱
حجم فایل زیپ شده ۲۱ مگابایت

***

Theory of Viscoelasticity – Richard Christensen

کتاب نظریه ویسکوالاستیسیته ریچارد چریستنسن – ویرایش دوم

Theory of Viscoelasticity, Second Edition

نویسنده(گان): Richard M. Christensen

مشخصات فایل

فرمت EPUB
تعداد صفحات ۳۴۶
حجم فایل زیپ شده ۲۳ مگابایت

***

Applied Hydrogeology – Fetter

کتاب هیدرولوژی کاربردی فِتِر – ویرایش چهارم

Applied Hydrogeology – 4th Edition

نویسنده(گان): C.W. Fetter

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۱۵
حجم فایل زیپ شده ۴۷٫۹ مگابایت

***