بایگانی برچسب: s

Solution Manual for Contemporary Polymer Chemistry – Harry Allcock, Fred Lampe Deceased

حل تمرین کتاب شیمی پلیمر معاصر آلکاک – ویرایش سوم

Solution Manual for Contemporary Polymer Chemistry – 3rd Edition

نویسنده(گان): Harry Allcock, Fred Lampe Deceased, James Mark

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۸
حجم فایل زیپ شده ۱٫۲۹ مگابایت

***

Thermodynamics in Materials Science – Robert DeHoff

کتاب ترمودینامیک در علم مواد روبرت دهوف – ویرایش دوم

Thermodynamics in Materials Science, Second Edition

نویسنده(گان): Robert DeHoff

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۰۶
حجم فایل زیپ شده ۱۵٫۳ مگابایت

***

Solution Manual for Nanoengineering – Mark Schulz, Ajit Kelkar

حل تمرین کتاب مهندسی نانو مارک اسچولز

مهندسی نانوساختار و مواد هوشمند

Solution Manual for Nanoengineering of Structural, Functional and Smart Materials

نویسنده(گان): Mark J. Schulz, Ajit D. Kelkar, Mannur J. Sundaresan

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۳
حجم فایل زیپ شده ۲٫۲۵ مگابایت

***

Nanoengineering – Mark Schulz, Ajit Kelkar

کتاب مهندسی نانو مارک اسچولز

مهندسی نانوساختار و مواد هوشمند

Nanoengineering of Structural, Functional and Smart Materials

نویسنده(گان): Mark J. Schulz, Ajit D. Kelkar, Mannur J. Sundaresan

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۹۰
حجم فایل زیپ شده ۳۲٫۲ مگابایت

***

Principles of Polymer Engineering – McCrum, Buckley

کتاب مبانی مهندسی پلیمر مک کروم – ویرایش دوم

Principles of Polymer Engineering 2nd Edition

نویسنده(گان): N. G. McCrum, C. P. Buckley and C. B. Bucknall

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۴۷
حجم فایل زیپ شده ۱۹٫۶ مگابایت

***

Practical Extrusion Blow Molding – Samuel Belcher

 

کتاب قالب گیری دمشی فشاری ساموئل بلچر – ویرایش دوم

Practical Extrusion Blow Molding

نویسنده(گان): Samuel L. Belcher

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۳۹۲
حجم فایل زیپ شده ۱۰٫۶ مگابایت

***

Polymer Physics – Michael Rubinstein, Ralph Colby

کتاب فیزیک پلیمر روبین اشتاین

Polymer Physics

نویسنده(گان): Michael Rubinstein, Ralph H. Colby

polymer-physics-michael-rubinstein-ralph-h-colby-454pd23mb

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۵۴
حجم فایل زیپ شده ۲۳ مگابایت

***

Introduction To Physical Polymer Science – Sperling

کتاب مقدمه ای برعلوم پلیمر فیزیکی اسپرلینگ – ویرایش چهارم

Introduction To Physical Polymer Science 4th ed

نویسنده(گان): L. H. Sperling

introduction-to-physical-polymer-science-4th-ed-l-h-sperling-866pd9mb

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۶۶
حجم فایل زیپ شده ۹ مگابایت

***

Solution Manual for The Elements of Polymer Science and Engineering – Alfred Rudin

حل تمرین کتاب المان های علوم و مهندسی پلیمر آلفرد رودین

Solution Manual for The Elements of Polymer Science & Engineering

نویسنده(گان):Alfred Rudin


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۱
حجم فایل زیپ شده ۳٫۵مگابایت

***

The Elements of Polymer Science and Engineering – Alfred Rudin

کتاب المان های علوم و مهندسی پلیمر آلفرد رودین

The Elements of Polymer Science & Engineering

نویسنده(گان):Alfred Rudin

The Elements of Polymer Science & Engineering 3rd ed - Alfred Rudin - 561pd8mb
مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۶۱
حجم فایل زیپ شده ۸مگابایت

***