بایگانی برچسب: s

Engineering Fluid Mechanics – Donald Elger

کتاب مکانیک سیالات مهندسی دونالد الگر – ویرایش دهم و یازدهم

Engineering Fluid Mechanics – 10th and 11th Edition

نویسندگان در ویرایش دهم: Donald F. Elger, Clayton T. Crowe, John A. Roberson, Barbara C. Williams

نویسندگان در ویرایش یازدهم: Donald F. Elger, Barbara A. LeBret, Clayton T. Crowe, John A. Robertson

توضیح اینکه این مجموعه شامل دو کتاب می باشد، یکی برای ویرایش دهم و دیگری برای ویرایش یازدهم.

حل المسائل این دو کتاب نیز در سایت موجود می باشد (اینجا کلیک کنید).

کتاب مکانیک سیالات مهندسی دونالد الگر

مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۸۸
حجم فایل زیپ شده ۸۰ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش یازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۰۸
حجم فایل زیپ شده ۶٫۴۷ مگابایت

***

Solution Manual for Fundamental of Fluid Mechanics – Bruce Munson, Donald Young

 حل المسائل کتاب مبانی مکانیک سیالات بروس. روی مانسون، دونالد اف. یانگ، تئودور اچ. اکی شی – ویرایش سوم، چهارم، پنجم و ششم و هشتم

Solution Manual Fundamental of Fluid Mechanics – 3rd, 4th, 5th, 6th and 8th Edition

نویسنده(گان):Bruce R. Munson, Donald F. Young, Theodore H. Okiishi

توضیح اینکه این مجموعه شامل پنج حل المسائل می باشد که برای ویرایش های مذکور کتاب می باشند.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هشتم

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۹۴۹
حجم فایل زیپ شده ۲۹٫۹ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۲۶
حجم فایل زیپ شده ۱۲۱ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۰۸
حجم فایل زیپ شده ۹۸ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۰۵
حجم فایل زیپ شده ۳۵٫۲ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۰۴
حجم فایل زیپ شده ۲۳٫۶ مگابایت

***

Solution Manual for Molecular Thermodynamics of Fluid Phase Equilibriam – John Prausnitz, Rudiger Lichtenthaler

حل المسائل کتاب ترمودینامیک مولکولی تعادل فازی سیالات پرازنیتز (پروزنیتز) به زبان فارسی – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibrium – 3rd Ed

نویسنده(گان):John M. Prausnitz, Rudiger N. Lichtenthaler, Edmundo Gomes de Azevedo

 این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد. حل المسائل ویرایش دوم به زبان فارسی می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۹۵
حجم فایل زیپ شده ۰٫۷ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۲
حجم فایل زیپ شده ۱٫۷ مگابایت

***

Solution Manual Mechanics of Fluids by Bernard Massey, John Ward

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات مسی

Solution Manual Mechanics of Fluids 8th ed

نویسنده(گان):Bernard Massey, John Ward-Smith


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۹
حجم فایل زیپ شده ۰٫۵مگابایت

Solution Manual for Fluid Mechanics – Yunus Cengel, John Cimbala

 حل المسائل کتاب مکانیک سیالات چنگل (یا همون سنجل) – ویرایش اول و سوم

Solution Manual for Fluid Mechanics 1st and 3rd Ed

نویسنده(گان): Yunus A. Cengel, John M. Cimbala

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات چنگل

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۴۴۵
حجم فایل زیپ شده ۱۷٫۴ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۲۸
حجم فایل زیپ شده ۱۸ مگابایت

***

Fundamentals of Fluid Mechanics – Bruce Munson, Donald Young

کتاب مبانی مکانیک سیالات بروس. روی مانسون، دونالد اف. یانگ، تئودور اچ. اکی شی – ویرایش هفتم و هشتم

Fundamentals of Fluid Mechanics – 7th and 8th Edition

نویسنده(گان):Bruce R. Munson, Alric P. Rothmayer, Theodore H. Okiishi, Wade W. Huebsch

کتاب مبانی مکانیک سیالات بروس. روی مانسون، دونالد اف. یانگ، تئودور اچ. اکی شی

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
زبان انگلیسی
تعداد صفحات ۸۱۶
حجم فایل زیپ شده ۱۱۶ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
زبان انگلیسی
تعداد صفحات ۷۹۲
حجم فایل زیپ شده ۲۷ مگابایت

***

Fluid Mechanics – Yunus Cengel

 کتاب مکانیک سیالات یونس چنگل (یا همون سنجل) – ویرایش اول و سوم

Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications – 1st and 3rd edition

نویسنده(گان): Yunus A. Cengel, John Cimbala

v

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۰۳۶
حجم فایل زیپ شده ۲۲ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۳۱
حجم فایل زیپ شده ۲۱٫۴ مگابایت

***