بایگانی برچسب: s

Solution Manual for Molecular Thermodynamics of Fluid Phase Equilibriam – John Prausnitz, Rudiger Lichtenthaler

حل تمرین کتاب ترمودینامیک مولکولی تعادل فازی سیالات پروزنیتز به زبان فارسی – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibrium – 3rd Ed

نویسنده(گان):John M. Prausnitz, Rudiger N. Lichtenthaler, Edmundo Gomes de Azevedo

 این مجموعه شامل دو حل تمرین می باشد. حل تمرین ویرایش دوم به زبان فارسی می باشد.

مشخصات حل تمرین ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۹۵
حجم فایل زیپ شده ۰٫۷ مگابایت

مشخصات حل تمرین ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۲
حجم فایل زیپ شده ۱٫۷ مگابایت

***

Solution Manual Mechanics of Fluids by Bernard Massey, John Ward

حل تمرین کتاب مکانیک سیالات مسی

Solution Manual Mechanics of Fluids 8th ed

نویسنده(گان):Bernard Massey, John Ward-Smith


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۹
حجم فایل زیپ شده ۰٫۵مگابایت

Engineering Fluid Mechanics – Clayton Crowe, Donald Elger

کتاب مهندسی مکانیک سیالات الگر – ویرایش دهم و یازدهم

Engineering Fluid Mechanics – 10th and 11th Edition

نویسنده(گان): Donald F. Elger, Barbara C. Williams, Clayton T. Crowe, John A. Roberson

Engineering Fluid Mechanics 10th ed - Donald F. Elger, Barbara C. Williams, Clayton T. Crowe, John A. Roberson - 688pd80mb

مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۸۸
حجم فایل زیپ شده ۸۰ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش یازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۰۸
حجم فایل زیپ شده ۶٫۴۷ مگابایت

***

Solution Manual Fundamental of Fluid Mechanics – Bruce Munson, Donald Young

 کتاب حل تمرین مبانی مکانیک سیالات بروس. روی مانسون، دونالد اف. یانگ، تئودور اچ. اکی شی – ویرایش سوم، چهارم، پنجم و ششم

Solution Manual Fundamental of Fluid Mechanics 3rd, 4th, 5th and 6th edition

نویسنده(گان): Bruce R. Munson, Donald F. Young, Theodore H. Okiishi

مشخصات حل تمرین ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۰۴
حجم فایل زیپ شده ۲۳٫۶ مگابایت

مشخصات حل تمرین ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۰۵
حجم فایل زیپ شده ۳۵٫۲ مگابایت

مشخصات حل تمرین ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۰۸
حجم فایل زیپ شده ۹۸ مگابایت

مشخصات حل تمرین ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۲۶
حجم فایل زیپ شده ۱۲۱ مگابایت

***

Solution Manual for Fluid Mechanics – Yunus Cengel, John Cimbala

 حل تمرین کتاب مکانیک سیالات چنگل (یا همون سنجل) – ویرایش اول و سوم

Solution Manual for Fluid Mechanics 1st and 3rd Ed

نویسنده(گان): Yunus A. Cengel, John M. Cimbala

solution-manual-for-fluid-mechanics-3rd-edition-yunus-cengel-john-cimbala

مشخصات حل تمرین ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۴۴۵
حجم فایل زیپ شده ۱۷٫۴ مگابایت

مشخصات حل تمرین ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۲۸
حجم فایل زیپ شده ۱۸ مگابایت

***

Fundamentals of Fluid Mechanics – Bruce Munson, Donald Young

 کتاب مبانی مکانیک سیالات بروس. روی مانسون، دونالد اف. یانگ، تئودور اچ. اکی شی – ویرایش هفتم و هشتم

Fundamentals of Fluid Mechanics – 7th and 8th Edition

نویسنده(گان): Bruce R. Munson, Alric P. Rothmayer, Theodore H. Okiishi, Wade W. Huebsch

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
زبان انگلیسی
تعداد صفحات ۸۱۶
حجم فایل زیپ شده ۱۱۶ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
زبان انگلیسی
تعداد صفحات ۷۹۲
حجم فایل زیپ شده ۲۷ مگابایت

***

Fluid Mechanics – Yunus Cengel

 کتاب مکانیک سیالات یونس چنگل (یا همون سنجل) – ویرایش اول و سوم

Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications – 1st and 3rd edition

نویسنده(گان): Yunus A. Cengel, John Cimbala

fluid-mechanics-fundamentals-and-applications-3rd-ed-yunus-cengel-john-cimbala-1024pd24mb

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۰۳۶
حجم فایل زیپ شده ۲۲ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۳۱
حجم فایل زیپ شده ۲۱٫۴ مگابایت

***