بایگانی برچسب: s

Engineering Vibrations – William Bottega

کتاب ارتعاشات مهندسی ویلیام بوتگا – ویرایش دوم

Engineering Vibrations – 2nd Edition

نویسنده(گان): William J. Bottega

کتاب ارتعاشات مهندسی ویلیام بوتگا

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۱۹
حجم فایل زیپ شده ۳۰٫۶ مگابایت

***

Polymer Engineering Science and Viscoelasticity – Hal Brinson, Catherine Brinson

کتاب علوم مهندسی پلیمر و ویسکوالاستیسیته هال برینسون  – ویرایش دوم

Polymer Engineering Science and Viscoelasticity: An Introduction – 2nd Edition 

نویسنده(گان): Hal F. Brinson, L. Catherine Brinson

کتاب علوم مهندسی پلیمر و ویسکوالاستیسیته هال برینسون

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۸۸
حجم فایل زیپ شده ۱۰٫۳ مگابایت

***

 

Solution Manual for Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity – Ansel Ugural, Saul Fenster

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح پیشرفته و الاستیسیته کاربردی انسل اوگرال – ویرایش پنجم

Solution Manual for Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity – 5th Edition

نویسنده(گان): Ansel C. Ugural, Saul K. Fenster

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۳۲
حجم فایل زیپ شده ۴۸٫۷ مگابایت

***

 

Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity – Ansel Ugural, Saul Fenster

کتاب مقاومت مصالح پیشرفته و الاستیسیته کاربردی انسل اوگرال (یوگورال) – ویرایش پنجم

Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity – 5th Edition

نویسنده(گان): Ansel C. Ugural, Saul K. Fenster

کتاب مقاومت مصالح پیشرفته و الاستیسیته کاربردی انسل اوگرال

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۸۳
حجم فایل زیپ شده ۲۰ مگابایت

***

 

Elasticity – Barber

کتاب الاستیسیته باربر – ویرایش دوم

Elasticity – 2nd Edition

نویسنده(گان): J. R. Barber

کتاب الاستیسیته باربر

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۳۱
حجم فایل زیپ شده ۶۴ مگابایت

***

Elasticity in Engineering Mechanics – Arthur Boresi, Kenneth Chong

کتاب الاستیسیته در مهندسی مکانیک آرتور بورسی – ویرایش سوم

Elasticity in Engineering Mechanics – 3rd Edition

نویسنده(گان): Arthur P. Boresi, Kenneth P. Chong, James D. Lee

کتاب الاستیسیته در مهندسی مکانیک آرتور بورسی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۰۰
حجم فایل زیپ شده ۴٫۴۰ مگابایت

***

Solution Manual for Statics and Mechanics of Materials – William Riley, Leroy Sturges

حل المسائل کتاب استاتیک و مکانیک مواد ویلیام فرانکلین رایلی و لروی استرجس‌ – ویرایش دوم

Solution Manual for Statics and Mechanics of Materials: An Integrated Approach – 2nd Edition

نویسنده(گان): William F. Riley, Leroy D. Sturges, Don H. Morris

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۸۳
حجم فایل زیپ شده ۳۲٫۵ مگابایت

***

Fundamentals And Applications of Microfluidics – Nam-Trung Nguyen, Steven Wereley

کتاب مبانی و کاربردهای میکروسیالات Nguyen – ویرایش دوم

Fundamentals And Applications of Microfluidics – 2nd Edition

نویسنده(گان): Nam-Trung Nguyen, Steven T. Wereley

کتاب مبانی و کاربردهای میکروسیالات Nguyen

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۱۲
حجم فایل زیپ شده ۶٫۳۳ مگابایت

***

Nano/Microscale Heat Transfer – Zhuomin Zhang

کتاب انتقال گرما در مقیاس میکرو و نانو ژومین ژانگ – ویرایش اول

Nano/Microscale Heat Transfer – 1st Edition

نویسنده(گان): Zhuomin M. Zhang

کتاب انتقال گرما در مقیاس میکرو و نانو ژومین ژانگ

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۶۶
حجم فایل زیپ شده ۱۴٫۷ مگابایت

***

Solution Manual for Mechanical Behavior of Materials – Norman Dowling

حل المسائل کتاب رفتار مکانیکی مواد نورمن دولینگ – ویرایش سوم

Solution Manual for Mechanical Behavior of Materials – 3rd Edition

نویسنده(گان): Norman E. Dowling

توضیح اینکه این حل المسائل تمرینات و پرسش های آخر فصل را پوشش میدهد. برای فصل های ۱ و ۲ و ۳ تمرینات کمی حل شده است.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۸۱
حجم فایل زیپ شده ۲۰٫۸ مگابایت

***

Mechanical Behavior of Materials – Norman Dowling

کتاب رفتار مکانیکی مواد نورمن دولینگ – ویرایش چهارم

روش های مهندسی برای تغییر شکل، خستگی و شکست

Mechanical Behavior of Materials – 4th Edition

نویسنده(گان): Norman E. Dowling

کتاب رفتار مکانیکی مواد نورمن دولینگ

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۷۷
حجم فایل زیپ شده ۹٫۰۵ مگابایت

***

Solution Manual for Nanoengineering – Mark Schulz, Ajit Kelkar

حل المسائل کتاب مهندسی نانو مارک اسچولز

مهندسی نانوساختار و مواد هوشمند

Solution Manual for Nanoengineering of Structural, Functional and Smart Materials

نویسنده(گان): Mark J. Schulz, Ajit D. Kelkar, Mannur J. Sundaresan

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۳
حجم فایل زیپ شده ۲٫۲۵ مگابایت

***

Nanoengineering – Mark Schulz, Ajit Kelkar

کتاب مهندسی نانو مارک اسچولز

مهندسی نانوساختار و مواد هوشمند

Nanoengineering of Structural, Functional and Smart Materials

نویسنده(گان): Mark J. Schulz, Ajit D. Kelkar, Mannur J. Sundaresan

کتاب مهندسی نانو مارک اسچولز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۹۰
حجم فایل زیپ شده ۳۲٫۲ مگابایت

***

Microbiologically Influenced Corrosion – Reza Javaherdashti

کتاب خوردگی میکروبیولوژیکی رضا جواهردشتی و فرزانه اکوان – ویرایش دوم

Microbiologically Influenced Corrosion: An Engineering Insight 2nd ed

نویسنده(گان): Reza Javaherdashti

کتاب خوردگی میکروبیولوژیکی رضا جواهردشتی و فرزانه اکوان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۲۸
حجم فایل زیپ شده ۵٫۰۳ مگابایت

***

Introduction to Nanoscience and Nanotechnology – Kuno

کتاب مقدمه ای بر علم نانو و نانوتکنولوژی ام کونو

Introduction to Nanoscience and Nanotechnology, A workbook

نویسنده(گان): M. Kuno

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۷۰
حجم فایل زیپ شده ۱۲ مگابایت

***

Amorphous Nanophotonics – Alastair Cunningham, Thomas Burgi

کتاب نانوفوتونیک آمورف ها Rockstuhl

Amorphous Nanophotonics

نویسنده(گان): Alastair Cunningham, Thomas Burgi, Carsten Rockstuhl, Toralf Scharf

کتاب نانوفوتونیک آمورف ها Rockstuhl

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۷۲
حجم فایل زیپ شده ۱۷مگابایت

***

Quantum Theory of Near-Field Electrodynamics by Ole Keller

کتاب تئوری کوانتومی هم راستا با الکترودینامیک کلر

Quantum Theory of Near-Field Electrodynamics

نویسنده(گان):Ole Keller

کتاب تئوری کوانتومی هم راستا با الکترودینامیک کلر

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۹۴
حجم فایل زیپ شده ۴ مگابایت

 

 

Quantum Mechanics for Nanostructures by Vladimir Mitin,Dmitry Sementsov,Nizami Vagidov

کتاب مکانیک کوانتومی برای نانوساختارها Sementsov

Quantum Mechanics for Nanostructures

نویسنده(گان):Vladimir V. Mitin, Dmitry I. Sementsov, Nizami Z. Vagidov

کتاب مکانیک کوانتومی برای نانوساختارها Sementsov

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۴۹
حجم فایل زیپ شده ۴ مگابایت

 

 

Nanoparticles – Nanocomposites – Nanomaterials – Dieter Vollath

کتاب نانوذرات، نانوکامپوزیت ها و ذرات نانو ولاس

Nanoparticles, Nanocomposites, Nanomaterials , An Introduction for Beginners

نویسنده(گان): Dieter Vollath 

کتاب نانوذرات، نانوکامپوزیت ها و ذرات نانو ولاس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۲۰
حجم فایل زیپ شده ۱۸ مگابایت

***

Carbon Nanotubes – Mildred Dresselhaus, Gene Dresselhaus

کتاب نانوتیوب های کربنی درسلهاس

Carbon Nanotubes – Synthesis, Structure, Properties and Applications

نویسندگان : Mildred S. Dresselhaus , Gene Dresselhaus , Phaedon Avouris , R.E. Smalley

کتاب نانوتیوب های کربنی درسلهاس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۱۸
حجم فایل زیپ شده ۱۱٫۱ مگابایت

***