بایگانی برچسب: s

Emery’s Elements of Medical Genetics – Peter Turnpenny, Sian Ellard

کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری – ویرایش پانزدهم

Emery’s Elements of Medical Genetics – 15th Edition

نویسنده(گان): Peter D Turnpenny, Sian Ellard

کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۱۳
حجم فایل زیپ شده ۳۸٫۴ مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Genetic Analysis – Anthony Griffiths, Susan Wessler

حل المسائل کتاب اصول تجزیه و تحلیل ژنتیک آنتونی جی اف گریفیث – ویرایش دهم

Solution Manual for Introduction to Genetic Analysis – 10th Edition

نویسنده(گان): Anthony J.F. Griffiths, Susan R. Wessler, Sean B. Carroll, John Doebley

مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۷۵
حجم فایل زیپ شده ۳٫۳۶ مگابایت

***

Introduction to Genetic Analysis – Anthony Griffiths, Susan Wessler

کتاب اصول تجزیه و تحلیل ژنتیک آنتونی جی اف گریفیث – ویرایش دهم و یازدهم

Introduction to Genetic Analysis 10th and 11th Edition

نویسنده(گان): Anthony J.F. Griffiths, Susan R. Wessler, Sean B. Carroll, John Doebley

کتاب اصول تجزیه و تحلیل ژنتیک آنتونی جی اف گریفیث

مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۶۲
حجم فایل زیپ شده ۱۰۲ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش یازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۹۷
حجم فایل زیپ شده ۴۲ مگابایت

***

Solution Manual for Molecular Biology of the Gene – James Watson, Tania Baker

حل المسائل کتاب ژنتیک مولکولی جیمز واتسون – ویرایش هفتم

Solution Manual for Molecular Biology of the Gene – 7th Edition

نویسنده(گان): James D. Watson, Tania A. Baker, Stephen P. Bell, Alexander Gann, Michael Levine, Richard Losick

این مجموعه شامل جواب کل پرسش های فصل ۱ الی آخر فصل ۲۲ (مجموعا ۲۲ فصل و تعداد ۲۹۹ پاسخ) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. برای حل هر تمرین یک فایل اسکرین شات وجود دارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد. لازم به ذکر است که این حل بر اساس ویرایش هفتم کتاب می باشد ولی برای ویرایش های دیگر کتاب نیز قابل استفاده است.

مشخصات فایل

فرمت عکس (JPG)
تعداد تمرینات حل شده ۲۹۹
حجم فایل زیپ شده ۴۵٫۹ مگابایت

***

Molecular Biology of the Gene – James Watson, Tania Baker

کتاب ژنتیک مولکولی جیمز واتسون – ویرایش هفتم

Molecular Biology of the Gene – 7th Edition

نویسنده(گان): James D. Watson, Tania A. Baker, Stephen P. Bell, Alexander Gann, Michael Levine, Richard Losick

کتاب ژنتیک مولکولی جیمز واتسون

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۱۱
حجم فایل زیپ شده ۶۶٫۴ مگابایت

***

Genetics – Leland Hartwell, Leroy Hood

کتاب ژنتیک لیلاند هارتول: از ژن تا ژنوم – ویرایش چهارم

Genetics, From Genes to Genomes 4th Edition

نویسنده(گان): Leland Hartwell, Leroy Hood, Michael Goldberg, Ann Reynolds, Lee Silver

کتاب ژنتیک لیلاند هارتول: از ژن تا ژنوم

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۱۷
حجم فایل زیپ شده ۳۴٫۹ مگابایت

***

A Crack in Creation – Jennifer Doudna, Samuel Sternberg

کتاب حفره ای در خلقت – دستکاری ژنتیکی و قدرت غیرقابل تصور رشد – جنیفر دودنا و ساموئل اشترنبرگ

A Crack in Creation: Gene Editing and the Unthinkable Power to Control Evolution

نویسنده(گان): Jennifer A. Doudna, Samuel H. Sternberg

کتاب حفره ای در خلقت - دستکاری ژنتیکی و قدرت غیرقابل تصور رشد - جنیفر دودنا و ساموئل اشترنبرگ

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۲۶
حجم فایل زیپ شده ۷٫۷۱ مگابایت

***

Genetics of Bacteria – Sheela Srivastava

کتاب ژنتیک مولکولی باکتری ها ایسریواستاوا

Genetics of Bacteria

نویسنده(گان): Sheela Srivastava

کتاب ژنتیک مولکولی باکتری ها ایسریواستاوا

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۰۷
حجم فایل زیپ شده ۵٫۲ مگابایت

***

Transport Phenomena in Biological Systems by George Truskey,Fan Yuan,David Katz

کتاب پدیده های انتقال در سیستم های ژنتیکی تروسکی

Transport Phenomena in Biological Systems

نویسنده(گان):George A. Truskey, Fan Yuan, David F. Katz

کتاب پدیده های انتقال در سیستم های ژنتیکی تروسکی


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۰۹
حجم فایل زیپ شده ۹۴مگابایت

Study Guide and Solution Manual for Essential Genetics by Daniel Hartl,Elizabeth Jones

حل المسائل کتاب ژنتیک هارتل

Study Guide and Solution Manual for Essential Genetics, A Genomic Perspective, 4th Edition

نویسنده(گان):Daniel L. Hartl, Elizabeth W. Jones

حل المسائل کتاب ژنتیک هارتل


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۲
حجم فایل زیپ شده ۱۱ مگابایت

Essential Genetics – Daniel Hartl, Elizabeth Jones

کتاب اصول ژنتیک هارتل – ویرایش چهارم

Essential Genetics, A Genomic Perspective, 4th Edition

نویسنده(گان): Daniel L. Hartl, Elizabeth W. Jones

کتاب اصول ژنتیک هارتل


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۵۰
حجم فایل زیپ شده ۶۲ مگابایت