بایگانی برچسب: s

Solution Manual for Microelectronics – Behzad Razavi

حل المسائل کتاب میکروالکترونیک بهزاد رضوی – ویرایش دوم (نسخه بین المللی دانشجویی)

Solution Manual for Microelectronics – 2nd Edition (International Student Version)

نویسنده(گان): Behzad Razavi

حل المسائل کتاب میکروالکترونیک بهزاد رضوی

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول ۲ الی ۱۷ را شامل می شود و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد. لازم به ذکر است که برخی حل های این حل المسائل به صورت دستنویس می باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۰۰
حجم فایل زیپ شده ۲۳۱ مگابایت

***

Microelectronics – Behzad Razavi

کتاب میکروالکترونیک بهزاد رضوی – ویرایش دوم (نسخه بین المللی دانشجویی)

Microelectronics (International Student Version) – 2nd Edition

نویسنده(گان): Behzad Razavi

کتاب میکروالکترونیک بهزاد رضوی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۴۹
حجم فایل زیپ شده ۵٫۴۱ مگابایت

***

Solution Manual for Design of Analog CMOS Integrated Circuits – Behzad Razavi

حل المسائل کتاب طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ CMOS

Solution Manual for Design of Analog CMOS Integrated Circuits

نویسنده(گان): Behzad Razavi

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۲۹
حجم فایل زیپ شده ۷۳٫۲ مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Microelectronics – Behzad Razavi

حل المسائل کتاب مبانی میکروالکترونیک بهزاد رضوی – ویرایش اول و دوم (سه حل المسائل)

Solution Manual for Fundamentals of Microelectronics

نویسنده(گان): Behzad Razavi

این مجموعه شامل سه حل المسائل می باشد. یکی برای ویرایش دوم به صورت دستنویس و دو تای دیگر برای ویرایش اول

حل المسائل ویرایش دوم، تمرینات فصل های ۱۳ و ۱۷ را شامل نمی شود و فصل های ۹ و ۱۲ نیز تعدادی نقص دارند.

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۴۳
حجم فایل زیپ شده ۲۸٫۵ مگابایت

مشخصات حل المسائل اول ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۴۶
حجم فایل زیپ شده  ۳مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم و کامل تر برای ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۱۵
حجم فایل زیپ شده  ۲۲٫۳ مگابایت

***

Fundamentals of Microelectronics – Behzad Razavi

کتاب مبانی میکروالکترونیک رضوی – ویرایش دوم

Fundamentals of Microelectronics 2nd ed

نویسنده(گان): Behzad Razavi

کتاب مبانی میکروالکترونیک رضوی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۰۳
حجم فایل زیپ شده ۷مگابایت

Design of Analog CMOS Integrated Circuits – Behzad Razavi

کتاب طراحی CMOS آنالوگ مدارهای مجتمع رضوی

Design of Analog CMOS Integrated Circuits

نویسنده(گان): Behzad Razavi

کتاب طراحی CMOS آنالوگ مدارهای مجتمع رضوی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۹۴
حجم فایل زیپ شده ۹مگابایت