بایگانی برچسب: s

Solution Manual for Elements of Electromagnetics – Matthew Sadiku

حل المسائل کتاب اصول الکترومغناطیس سادیکو – ویرایش سوم و چهارم

 Solutions Manual for Elements of Electromagnetics – 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان):  Matthew N. O. Sadiku

برای این کتاب دو کتاب حل المسائل وجود دارد (ویرایش های ۳ و ۴ ) که هر دو جهت دانلود قرارداده شده اند

مشخصات فایل اول (ویرایش سوم)

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۲۲
حجم فایل زیپ شده ۱۸مگابایت

مشخصات فایل دوم (ویرایش چهارم)

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۲
حجم فایل زیپ شده ۶٫۵مگابایت

***

Elements of Electromagnetics – Matthew Sadiku

کتاب اصول الکترومغناطیس سادیکو ویرایش سوم

 Elements of Electromagnetics

نویسنده(گان):  Matthew N. O. Sadiku

کتاب اصول الکترومغناطیس سادیکو ویرایش سوم

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۷۶۹
حجم فایل زیپ شده ۱۸مگابایت

 

Solution Manual for Fundamentals of Electric Circuits – Charles Alexander, Matthew Sadiku

حل المسائل مبانی مدارهای الکتریکی چارلز الکساندر، متیو سادیکو – ویرایش دوم، سوم، چهارم و پنجم (شش حل المسائل)

Solution Manual for Fundamentals of Electric Circuits –  ۲nd, 3rd, 4th and 5th Edition

نویسنده(گان): Charles Alexander, Matthew Sadiku

این مجموعه شامل شش حل المسائل می باشد که جهت دانلود قرار داده شده اند. دو حل المسائل برای ویرایش پنجم و دو تا برای ویرایش چهارم می باشد. بدیهی است که برخی از این حل المسائل ها می توانند هم پوشانی داشته باشند.

 مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم – حل المسائل دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۱۰۷
حجم فایل ۹٫۷۵ مگابایت

 مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم – حل المسائل اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ….
حجم فایل ۱۶٫۸ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم – حل المسائل دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۹۷۲
حجم فایل ۱۳٫۸ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم – حل المسائل اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۱۷
حجم فایل ۱۶٫۵ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۹۷۱
حجم فایل ۱۴ مگابایت

 مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۵۴
حجم فایل ۱۱ مگابایت

***

Fundamentals of Electric Circuits – Charles Alexander, Matthew Sadiku

مبانی مدارهای الکتریکی ویرایش ۴ و ۵ – چارلز الکساندر، متیو سادیکو

Fundamentals of Electric Circuits

نویسنده(گان): Charles Alexander, Matthew Sadiku

این مجموعه شامل کتاب های ویرایش ۴ و ۵ می باشد.

مبانی مدارهای الکتریکی ویرایش 4 و 5 - چارلز الکساندر، متیو سادیکو

مشخصات فایل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۷۲
حجم فایل ۱۲۹ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۵۳
حجم فایل ۱۳ مگابایت

 

 

Numerical Techniques in Electromagnetics – Matthew Sadiku

کتاب تکنیک های عددی در الکترومغناطیس سادیکو – ویرایش دوم و سوم

Numerical Techniques in Electromagnetics – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): Matthew N.O. Sadiku

کتاب تکنیک های عددی در الکترومغناطیس سادیکو - ویرایش دوم و سوم

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۷۵۰
حجم فایل زیپ شده ۶٫۹ مگابایت

***