بایگانی برچسب: s

Solution Manual for Introduction to Thermal Systems Engineering – Michael Moran, Howard Shapiro

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مهندسی سیستمهای گرمایی مایکل موران و هوارد شاپیرو

Solution Manual for Introduction to Thermal Systems Engineering

نویسنده(گان): Michael J. Moran , Howard N. Shapiro , Bruce R. Munson , David P. DeWitt

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مهندسی سیستم های گرمایی مایکل موران و هوارد شاپیرو

این حل المسائل به صورت دستنویس با کیفیت می باشد و فصل های ۱ تا ۱۸ کتاب درسی را پوشش می دهد

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۷۴
حجم فایل زیپ شده ۳۲٫۷۶ مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Engineering Thermodynamics – Michael Moran, Howard Shapiro

حل المسائل کتاب ترمودینامیک مهندسی مایکل موران – ویرایش پنجم، ششم و هشتم

Solution Manual to Fundamentals of Engineering Thermodynamics – 5th, 6th and 8th Edition

نویسنده(گان):  Michael J. Moran, Howard N. Shapiro, Daisie D. Boettner, Margaret B. Bailey

این مجموعه شامل سه حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش هشتم، یکی برای ویرایش ششم و دیگری برای ویرایش پنجم

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هشتم

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۴۷۵
حجم فایل زیپ شده ۱۸۹ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۸۷۹
حجم فایل زیپ شده ۱۹۰ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۶۹۱
حجم فایل زیپ شده ۶۶ مگابایت

***

Thermal Design and Optimization – Adrian Bejan, George Tsatsaronis

کتاب بهینه سازی گرمایی و طراحی آدرین بیژن و مایکل موران

Thermal Design and Optimization

نویسنده(گان): Adrian Bejan, George Tsatsaronis, Michael Moran

کتاب بهینه سازی گرمایی و طراحی آدرین بیژن و مایکل موران

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۴۲
حجم فایل زیپ شده ۲۸٫۶ مگابایت

***

Fundamentals of Engineering Thermodynamics – Michael Moran, Howard Shapiro

کتاب ترمودینامیک مهندسی مایکل موران – ویرایش پنجم، هفتم و هشتم

Fundamentals of Engineering Thermodynamics – 5th, 7th and 8th Edition

نویسنده(گان):  Michael J. Moran, Howard N. Shapiro, Daisie D. Boettner, Margaret B. Bailey

این مجموعه شامل سه ویرایش از کتاب می باشد.

کتاب ترمودینامیک مهندسی مایکل موران

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۶۴
حجم فایل زیپ شده ۲۱٫۵ مگابایت
مشخصات فایل ویرایش هفتم
فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۲۶
حجم فایل زیپ شده ۴۸ مگابایت
مشخصات فایل ویرایش پنجم
فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۴۵
حجم فایل زیپ شده ۲۵ مگابایت

***

Introduction to Thermal Systems Engineering – Michael Moran, Howard Shapiro

کتاب مقدمه ای بر مهندسی سیستم های گرمایی مایکل موران

Introduction to Thermal Systems Engineering

نویسنده(گان): Michael J. Moran , Howard N. Shapiro , Bruce R. Munson , David P. DeWitt

کتاب مقدمه ای بر مهندسی سیستم های گرمایی مایکل موران

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۰۱
حجم فایل زیپ شده ۹٫۹ مگابایت

***