LMIs in Control Systems – Guang-Ren Duan, Hai-Hua Yu