بایگانی دسته: زیست شناسی

Instructor’s Manual with Test Bank for Understanding Statistics in the Behavioral Sciences – Robert Pagano

تست بانک و راهنمای مدرسین کتاب آمار در علوم رفتاری رابرت پاگانو ویرایش دهم

+ به همراه کتاب درسی ویرایش دهم

Instructor’s Manual with Test Bank for Understanding Statistics in the Behavioral Sciences 10th Edition + Textbook

نویسنده: Robert R. Pagano

کتاب درسی و راهنمای مدرسین و تست بانک آمار در علوم رفتاری Pagano به صورت جداگانه به فروش می رسند؛ فلذا به توضیحات دقت فرمایید و در صورت داشتن هرگونه سوال با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.


تست بانک آمار در علوم رفتاری Pagano

محصول اول منابع رسمی کتاب ویرایش دهم می باشد و شامل راهنمای مدرسین و برخی منابع جانبی دیگر می باشد. راهنمای مدرسین فصلهای ۱ تا ۱۸ را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل ورد وجود دارد که مجموعا دارای ۵۱۸ صفحه می باشد. راهنمای مدرسین علاوه بر نکات تدریس، شامل تعدادی پرسش تشریحی (بدون جواب) و تست بانک سوالات چندگزینه ای (به همراه کلید) می باشند. دقت نمایید که این محصول شامل حل مسایل و پرسش های کتاب نمی باشد. فایل مربوط فصل اول به عنوان نمونه جهت بررسی قرار داده شده است؛ فلذا قبل از خرید حتما نمونه زیر را بررسی بفرمایید.

دانلود نمونه رایگان راهنما به همراه تست بانک

مشخصات فایل حل المسائل

فرمت Word
تعداد صفحات ۵۱۸
حجم فایل زیپ شده ۸٫۱۱ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول اول (راهنمای مدرسی به همراه تست بانک آمار در علوم رفتاری Pagano + سایر منابع)


محصول دوم، ایبوک کتاب آمار در علوم رفتاری Pagano ویرایش دهم می باشد که مشخصات فایل در ادامه آمده است. لطفا جهت مشاهده توضیحات کتاب در سایت آمازون اینجا کلیک کنید.

دانلود کتاب آمار در علوم رفتاری Pagano

مشخصات فایل کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۷۷
حجم فایل زیپ شده ۸٫۶۵ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول دوم (کتاب)

Solution Manual for Bioprocess Engineering Principles – Pauline Doran

حل المسائل کتاب اصول مهندسی فرایندهای زیستی پائولین دوران ویرایش دوم و اول

+ کتاب درسی ویرایش اول و دوم

Solution Manual for Bioprocess Engineering Principles 2nd and 1st Edition + Textbook

نویسنده(گان): Pauline M. Doran

کتاب و حل المسائل مهندسی فرایندهای زیستی Doran به صورت جداگانه به فروش می رسند؛ فلذا به توضیحات دقت فرمایید و در صورت داشتن هرگونه سوال با بخش پشتیبانی تماس بگیرید..


حل تمرین مهندسی فرایندهای زیستی Doran ویرایش دوم

محصول اول شامل دو حل المسائل یکی برای ویرایش اول و دیگری برای ویرایش دوم کتاب می باشد. حل المسائل ویرایش دوم شامل حل مسائل فصل های دوم الی ۱۴ می باشد و برای هر فصل یک فایل جداگانه وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش دوم

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۱۶
حجم فایل زیپ شده ۳٫۴۵ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۷۰
حجم فایل زیپ شده ۴ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول اول (حل المسائل مهندسی فرایندهای زیستی Doran ویرایش اول و دوم )


محصول دوم شامل دو کتاب یکی برای ویرایش اول و دیگری برای ویرایش دوم می باشد. لطفا جهت مشاهده توضیحات کتاب ویرایش دوم در سایت آمازون اینجا کلیک کنید.

کتاب اصول مهندسی فرایندهای زیستی پائولین دوران

مشخصات کتاب چاپ ۱۹۹۵ (ویرایش اول)

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۲۸
حجم فایل زیپ شده ۱۳مگابایت

مشخصات کتاب چاپ  ۲۰۱۲ (ویرایش دوم)

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۵۵
حجم فایل زیپ شده ۲۵مگابایت

***

پرداخت جهت محصول دوم (کتابهای ویرایش اول و دوم)

Solution Manual for Principles of Adaptive Filters and Self-learning Systems – Anthony Zaknich

حل المسائل کتاب مبانی فیلترهای وفقی و سیستمهای خود آموز آنتونی زاکنیچ

Solution Manual for Principles of Adaptive Filters and Self-learning Systems

نویسنده(گان): Anthony Zaknich

حل تمرین فیلترهای وفقی Zaknich

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای ۲ تا ۱۲ به همرا اپندیکس های A.1 و A.2 و A.3 را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۹
حجم فایل زیپ شده ۴۴۵ کیلوبایت

***

Principles of Adaptive Filters and Self-learning Systems – Anthony Zaknich

کتاب مبانی فیلترهای وفقی و سیستمهای خود آموز آنتونی زاکنیچ

Principles of Adaptive Filters and Self-learning Systems

نویسنده(گان): Anthony Zaknich

دانلود فیلترهای وفقی Zaknich

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۹۷
حجم فایل زیپ شده ۲٫۲۳ مگابایت

***

Solution Manual for Systems Biology – Andreas Kremling

حل المسائل کتاب زیست شناسی سیستم ها اندریاس کرملینگ

Solution Manual for Systems Biology: Mathematical Modeling and Model Analysis

نویسنده(گان): Andreas Kremling

حل تمرین زیست شناسی سیستمها Kremling

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصضلهای ۱ تا ۱۱ کتاب درسی را پوشش می دهد و ۹۰ صفحه دارد.  همچنین محصول شامل اسلاید تصاویر کتاب می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۰
حجم فایل زیپ شده ۴۶٫۶ مگابایت

***

Systems Biology – Andreas Kremling

کتاب زیست شناسی سیستم ها اندریاس کرملینگ: مدلسازی ریاضیاتی و تحلیل مدل

Systems Biology: Mathematical Modeling and Model Analysis

نویسنده(گان): Andreas Kremling

دانلود زیست شناسی سیستم ها Kremling

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۷۹
حجم فایل زیپ شده ۲٫۹۲ مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Embedded Systems – Edward Lee, Sanjit Seshia

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر سامانه های امبدد (نهفته یا تعبیه شده) لی و سشیا – ویرایش اول و دوم

Solution Manual for Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان): Edward Ashford Lee, Sanjit Arunkumarr Seshia

حل تمرین سامانه های امبدد نهفته یا تعبیه شده Lee و Seshia

حل المسایل مقدمه ای بر سامانه نهفته یا تعبیه شده لی و سشیا

محصول اول، حل المسایل ویرایش اول می باشد که به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای ۱ تا ۱۵ به همراه اپندیکش A و B را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش اول

محصول دوم، برای ویرایش دوم می باشد و علاوه بر حل المسایل شامل اسلاید تصاویر کتاب نیز می باشد. حل المسایل ویرایش دوم فصلهای ۱ تا ۱۷ به همراه اندیسهای A و B را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش دوم

لازم به ذکر است که اسلایدهای مربوط به تدریس این کتاب در دانشگاه های Berkeley و Rhine-Waal و Kiel و Utah و Virginia موجود می باشد. در صورت لزوم با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.

مشخصات حل المسایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۷۱
حجم فایل زیپ شده ۳۴٫۳ مگابایت

مشخصات حل المسایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۲
حجم فایل زیپ شده ۳۴٫۵ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول اول (ویرایش اول)

***

پرداخت جهت محصول دوم (ویرایش دوم)

Introduction to Embedded Systems – Edward Lee, Sanjit Seshia

کتاب مقدمه ای بر سامانه های امبدد (نهفته یا تعبیه شده) لی و سشیا – ویرایش دوم

Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach – 2nd Edition

نویسنده(گان): Edward Ashford Lee, Sanjit Arunkumarr Seshia

دانلود کتاب سامانه های امبدد نهفته یا تعبیه شده Lee و Seshia

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۸۵
حجم فایل زیپ شده ۲۶ مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Systems Biology – Uri Alon

حل المسایل کتاب مقدمه ای بر زیست شناسی سیستم ها یوری الون – ویرایش اول 

Solution Manual for An Introduction to Systems Biology: Design Principles of Biological Circuits – 1st Edition

نویسنده(گان): Uri Alon

حل تمرین زیست شناسی سیستم Uri Alon

حل المسایل ویرایش اول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و کل فصلهای کتاب درسی را پوشش می دهد (فصلهای ۲ تا ۱۱).

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۷
حجم فایل زیپ شده ۳٫۶۷ مگابایت

***

An Introduction to Systems Biology – Uri Alon

کتاب مقدمه ای بر زیست شناسی سیستم ها یوری الون – ویرایش اول و دوم

An Introduction to Systems Biology: Design Principles of Biological Circuits – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان): Uri Alon

دانلود زیست شناسی سیستم ها Alon ویرایش دوم

روش شناختی زیست شناسی سیستم ها یوری آلون

این محصول شامل دو ایبوک می باشد.

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۴۳
حجم فایل زیپ شده ۶٫۹۶ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۱۶
حجم فایل زیپ شده ۱۳٫۳ مگابایت

***

Solution Manual for Molecular Biology – Nancy Craig, Rachel Green

حل المسائل و تست بانک کتاب بیولوژی مولکولی نانسی کرایگ و راشل گرین – ویرایش سوم

Solution Manual for Molecular Biology – 3rd edition

نویسنده(گان): Nancy L. Craig, Rachel R. Green, Carol C. Greider, Gisela G. Storz, Cynthia

حل تمرین زیست شناسی مولکولی Craig و Green

این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و علاوه بر حل المسائل، شامل تست بانک و اسلایدهای پاورپوینت آموزشی می باشد. حل المسایل فصل های ۴ الی ۱۷ را پوشش می دهد و به صورت فایل ورد می باشد. تست بانک فصل های ۱ تا ۱۹ را پوشش می دهد و به صورت پی دی اف می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

دانلود نمونه رایگان تست بانک

***

Solution Manual for Biomechanics – Cees Oomens, Marcel Brekelmans

حل المسایل کتاب بیومکانیک اومنز و بکلمنز – ویرایش دوم

Solution Manual for Biomechanics: Concepts and Computation – 2nd Edition

نویسنده(گان): Cees Oomens, Marcel Brekelmans, Sandra Loerakker, Frank Baaijens

حل تمرین بیومکانیک Oomens و Brekelmans

این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و شامل فایل Answers to the Exercises با ۵۸ صفحه، فایل Extra Exercises and Answers با ۸۴ صفحه، فایل Software Manual با ۳۴ صفحه و کدهای برنامه می باشد و فصل های ۱ تا ۱۸ کتاب درسی را پوشش میدهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۸ + ۸۴ + ۳۴
حجم فایل زیپ شده ۱٫۴۱ مگابایت

***

Biomechanics – Cees Oomens, Marcel Brekelmans

کتاب بیومکانیک اومنز و بکلمنز – ویرایش دوم

Biomechanics: Concepts and Computation – 2nd Edition

نویسنده(گان): Cees Oomens, Marcel Brekelmans, Sandra Loerakker, Frank Baaijens

کتاب بیومکانیک Oomens و Brekelmans

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۲۲
حجم فایل زیپ شده ۳٫۴۰ مگابایت

***

Solution Manual + Test Bank for Karp’s Cell and Molecular Biology – Gerald Karp, Janet Iwasa

حل المسائل (+ تست بانک) کتاب بیولوژی سلولی و مولکولی جرالد کارپ و جانت ایواسا – ویرایش هشتم و نهم

Solution Manual (+ Test Bank) for Karp’s Cell and Molecular Biology: Concepts and Experiments – 8th and 9th Edition

نویسنده(گان): Gerald Karp, Janet Iwasa, Wallace Marshall

حل المسائل و تست بانک بیولوژی سلولی و مولکولی Karp و Iwasa ویرایش نهم

حل تمرین بیولوژی سلولی و مولکولی کارپ

بانک سوالات بیولوژی سلولی و مولکولی Karp و Iwasa

محصول ویرایش نهم به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای ۱ تا ۱۸ کتاب درسی را پوشش می دهد. محصول ویرایش نهم شامل حل المسائل، تست بانک (بانک سوال)، اسلاید های آموزشی و راهنمای مدرسین می باشد. لازم به ذکر است که حل المسائل ویرایش نهم شامل Answers to Analytic Questions و Answers to Review Questions و Clicker Questions و Clinical Case Studies و Clinical Case Studies Answers و Online Only Experimental Pathways و TestGen Computerized Test Bank می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسایل ویرایش نهم

محصول ویرایش هشتم به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و شامل حل المسائل، تست بانک (بانک سوال)، اسلاید های آموزشی و راهنمای مدرسین می باشد و فصل های ۱ تا ۱۸ کتاب درسی را پوشش می دهد. لازم به ذکر است که حل المسائل ویرایش هشتم شامل Answers to Analytic Questions و Answers to Review Questions و Clicker Questions و Clinical Case Studies و Clinical Case Studies Answers می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسایل ویرایش هشتم

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت Word Doc + PPT
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده ۲۳۰ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت Word Doc + PPT
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده ۴۰۶ مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت محصول ویرایش نهم

***

پرداخت جهت دریافت محصول ویرایش هشتم

Karp’s Cell and Molecular Biology – Gerald Karp, Janet Iwasa

کتاب بیولوژی سلولی و مولکولی جرالد کارپ و جانت ایواسا – ویرایش هشتم و نهم

Karp’s Cell and Molecular Biology: Concepts and Experiments – 8th and 9th Edition

نویسنده(گان): Gerald Karp, Janet Iwasa, Wallace Marshall

دانلود بیولوژی سلولی و مولکولی Karp و Iwasa ویرایش نهم

دانلود بیولوژی سلولی و مولکولی کارپ ویرایش هشت

این محصول شامل دو ایبوک برای ویرایش های هشتم و نهم با مشخصات زیر می باشد.

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۱۰۵
حجم فایل زیپ شده ۲۱۴ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۳۰
حجم فایل زیپ شده ۷۹٫۸ مگابایت

***

Solution Manual for Physical Biology of the Cell – Rob Phillips, Jané Kondev

حل المسائل کتاب بیولوژی فیزیکی سلول راب فیلیپس – ویرایش دوم

Solution Manual for Physical Biology of the Cell – 2nd Edition

نویسنده(گان): Rob Phillips, Jané Kondev, Julie Theriot, Hernan Garcia

حل تمرین بیولوژی فیزیکی سلول Rob Phillips

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و کلیه فصل های کتاب درسی (فصل ۲ الی ۲۱) را پوشش می دهد. همچنین مجموعه شامل اسلایدهای آموزشی کتاب می باشد.

دانلود نمونه رایگان 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۱۸
حجم فایل زیپ شده ۲۶۱ مگابایت

***

Physical Biology of the Cell – Rob Phillips, Jané Kondev

کتاب بیولوژی فیزیکی سلول راب فیلیپس – ویرایش دوم

Physical Biology of the Cell – 2nd Edition

نویسنده(گان): Rob Phillips, Jané Kondev, Julie Theriot, Hernan Garcia

کتاب بیولوژی فیزیکی سلولها فیلیپس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۸۹
حجم فایل زیپ شده ۱۲۸ مگابایت

***

Solution Manual for Orthopaedic Biomechanics – Donald Bartel, Dwight Davy

حل المسائل کتاب بیومکانیک ارتوپدی دونالد بارتل و دوایت دوی

جواب تمرینات کتاب بیومکانیک ارتوپدی: مکانیک و طراحی سیستم های اسکلتی و عضلانی

Solution Manual for Orthopaedic Biomechanics: Mechanics and Design in Musculoskeletal Systems – 1st Edition

نویسنده(گان): Donald L. Bartel, Dwight T. Davy, Tony M. Keaveny

حل المسائل بیومکانیک ارتوپدیک Bartel و Davy و Keaveny

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه گردیده است. برخی قسمت های آن دستنویس و برخی قسمت ها تایپی و برخی دیگر اسکن شده می باشند. این حل المسائل فصل های ۱ تا ۱۱ کتاب درسی را پوشش می دهد. هیچ تمرین حل شده ای از فصل ۱ و ۶ وجود ندارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۶۴
حجم فایل زیپ شده ۲۰٫۹ مگابایت

***

Introduction to Biological Physics for the Health and Life Sciences – Kirsten Franklin, Lara Wilcocks

کتاب آشنایی با فیزیک زیستی برای علوم زیست و بهداشت کریستن فرانکلین و لارا ویلکاکس

Introduction to Biological Physics for the Health and Life Sciences

نویسنده(گان): Kirsten Franklin, Lara Wilcocks, Paul Muir, Paul Yates, and Terry Scott

آشنایی با فیزیک زیستی برای علوم زیست و بهداشت یتس ویلکاکس و اسکات

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۶۸
حجم فایل زیپ شده ۱۰٫۷ مگابایت

***

Greenhouse Gas Carbon Dioxide Mitigation – Martin Halmann, Meyer Steinberg

کتاب روش و تکنولوژی کاهش گاز گلخانه ای دی اکسید کربن مارتین هالمن و میر اشتاینبرگ

Greenhouse Gas Carbon Dioxide Mitigation: Science and Technology

نویسنده(گان): Martin M. Halmann, Meyer Steinberg

کتاب کاهش گاز گلخانه ای کرین دی اکسید هالمن

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۹۳
حجم فایل زیپ شده ۵۱ مگابایت

***