بایگانی دسته: الکترومغناطیس

Solution Manual for An Introduction to Applied Electromagnetics and Optics – Vladimir Mitin, Dmitry Sementsov

حل المسائل کتاب الکترومغناطیس کابردی و اپتیک ولادیمیر میتین و دیمیتری سمنتسوف – ویرایش اول

Solution Manual for An Introduction to Applied Electromagnetics and Optics – 1st edition

نویسنده(گان): Vladimir V. Mitin, Dmitry I. Sementsov

حل تمرین الکترومغناطیس و اپتیک کابردی Mitin و Sementsov

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های ۱ تا ۱۳ کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۷۹
حجم فایل زیپ شده ۴٫۴۳ مگابایت

***

An Introduction to Applied Electromagnetics and Optics – Vladimir Mitin, Dmitry Sementsov

کتاب الکترومغناطیس کابردی و اپتیک ولادیمیر میتین و دیمیتری سمنتسوف – ویرایش اول

An Introduction to Applied Electromagnetics and Optics – 1st edition

نویسنده(گان): Vladimir V. Mitin, Dmitry I. Sementsov

دانلود الکترومغناطیس و اپتیک کابردی Mitin و Sementsov

مشخصات فایل

فرمت EPUB
تعداد صفحات ۴۲۲
حجم فایل زیپ شده ۳٫۳۸ مگابایت

***

Solution Manual for The Physics of Nanoelectronics – Tero Heikkila

حل المسائل کتاب فیزیک نانوالکترونیک ترو هیککیلا

Solution Manual for The Physics of Nanoelectronics: Transport and Fluctuation Phenomena at Low Temperatures

نویسنده(گان): Tero T. Heikkila

حل تمرین فیزیک نانوالکترونیک Heikkila

این حل المسایل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و کلیه فصلهای کتاب درسی (فصل ۱ تا ۱۱ ) به همراه اپندیکس را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۴
حجم فایل زیپ شده ۵۵۷ کیلوبایت

***

The Physics of Nanoelectronics – Tero Heikkila

کتاب فیزیک نانوالکترونیک ترو هیککیلا

The Physics of Nanoelectronics: Transport and Fluctuation Phenomena at Low Temperatures

نویسنده(گان): Tero T. Heikkila

دانلود فیزیک نانوالکترویک Heikkila

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۸۸
حجم فایل زیپ شده ۱۵٫۴ مگابایت

***

Solution Manual for Matter and Interactions – Ruth Chabay, Bruce Sherwood

حل المسائل کتاب ماده و بر همکنش های چابای و شروود – ویرایش چهارم

حل المسائل جلد اول: مکانیک مدرن + حل المسائل جلد دوم: برهمکنش های الکتریکی و مغناطیسی

Solution Manual for Matter and Interactions 4th Edition – Vol 1 and 2

Solution Manual for Volume 1: Modern Mechanics

Solution Manual for Volume 2: Electric and Magnetic Interactions

نویسنده(گان): Ruth W. Chabay, Bruce A. Sherwood

حل تمرین ماده و بر همکنش ها Chabay و Sherwood مکانیک مدرن حل تمرین ماده و بر همکنش ها جلد برهمکنش های الکتریکی و مغناطیسی Chabay و Sherwood

در این صفحه دو محصول جداگانه برای جلد اول و دوم به فروش می رسند. لطفا در انتخاب خود دقت فرمایید پس از پرداخت به هیچ عنوان امکان تغییر وجود ندارد. 

محصول جلد اول، شامل حل المسائل دانشجویی و حل المسایل مدرسین برای جلد اول یا همان جلد مکانیک مدرن (فصلهای ۱ تا ۱۲ ) می باشد. حل المسائل مدرسین مجموعا دارای ۶۲۸ صفحه می باشد و شامل جواب پرسش ها و تمرینات و جواب مسئله های کامپیوتری به صورت تشریحی می باشد. حل المسائل دانشجویی نیز مجموعا دارای ۱۴۱ صفحه می باشد.

محصول جلد دوم، شامل حل المسائل دانشجویی و حل المسایل مدرسین برای جلد دوم یا همان جلد برهمکنشهای الکتریکی و مغناطیسی (فصلهای ۱۳ تا ۲۳ + ساپلمنت های ۲ و ۳) می باشد. حل المسائل مدرسین مجموعا دارای ۴۵۴ صفحه می باشد و شامل جواب پرسش ها و تمرینات و جواب مسئله های کامپیوتری به صورت تشریحی می باشد. حل المسائل دانشجویی نیز مجموعا دارای ۱۰۷ صفحه می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل مدرسین جلد اول

دانلود نمونه رایگان حل المسائل مدرسین جلد دوم

مشخصات فایل مربوط به جلد اول

فرمت PDF
مجموع تعداد صفحات ۶۲۸ + ۱۴۱
حجم فایل زیپ شده ۱۶٫۲ مگابایت

مشخصات فایل مربوط به جلد دوم

فرمت PDF
مجموع تعداد صفحات ۴۵۴ + ۱۰۷
حجم فایل زیپ شده ۱۴٫۷ مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائلهای جلد اول (جلد مکانیک مدرن)

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائلهای جلد دوم

Solution Manual for Fundamentals of Electromagnetics for Electrical and Computer Engineering – Nannapaneni Narayana Rao

حل المسائل کتاب مبانی الکترومغناطیس برای مهندسی برق و کامپیوتر رائو

Solution Manual for Fundamentals of Electromagnetics for Electrical and Computer Engineering

نویسنده(گان): Nannapaneni Narayana Rao

حل تمرین الکترومغناطیس برای مهندسی برق و کامپیوتر Rao

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای ۱ تا ۱۰ به همراه اپندیکس A و B را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۹۱
حجم فایل زیپ شده ۳٫۴۷ مگابایت

***

Fundamentals of Electromagnetics for Electrical and Computer Engineering – Nannapaneni Narayana Rao

کتاب مبانی الکترومغناطیس برای مهندسی برق و کامپیوتر رائو

Fundamentals of Electromagnetics for Electrical and Computer Engineering

نویسنده(گان): Nannapaneni Narayana Rao

دانلود الکترومغناطیس مهندسی برق و کامپیوتر Rao

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۸۱
حجم فایل زیپ شده ۲٫۹۹ مگابایت

***

Conceptual Electromagnetics – Branislav Notaros

کتاب الکترومغناطیس مفهومی برانیسلاو ناتاروس – ویرایش اول

Conceptual Electromagnetics – 1st Edition

نویسنده(گان): Branislav M. Notaros

دانلود الکترومغناطیس Notaros

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۵۱
حجم فایل زیپ شده ۶٫۰۲ مگابایت

***

Soft Condensed Matter – Richard Jones

کتاب ماده چگال نرم ریچارد جونز – ویرایش اول

Soft Condensed Matter – 1st Edition

نویسنده(گان): Richard A.L. Jones

کتاب ماده چگال نرم Jones

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۰۹
حجم فایل زیپ شده ۲٫۷۲ مگابایت

***

Solution Manual for Principles of Plasma Physics for Engineers and Scientists – Umran Inan, Marek Gołkowski

حل المسائل کتاب مبانی فیزیک پلاسما برای فیزیک و مهندسی – عمران اینان و مارک گولکوفسکی

Solution Manual for Principles of Plasma Physics for Engineers and Scientists – HarPsc Edition

نویسنده(گان): Umran S. Inan, Marek Gołkowski

حل المسائل فیزیک پلاسما برای فیزیک و مهندسی اینان و گولکوفسکی

توضیح اینکه این محصول علاوه بر حل المسائل، اسلاید آموزشی را نیز دارا می باشد. خود حل المسائل ۱۰۰ صفحه می باشد و فصل های ۱ تا ۱۴ کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۰
حجم فایل زیپ شده ۷٫۱۷ مگابایت

***

Principles of Plasma Physics for Engineers and Scientists – Umran Inan, Marek Gołkowski

کتاب مبانی فیزیک پلاسما برای فیزیک و مهندسی – عمران اینان و مارک گولکوفسکی

Principles of Plasma Physics for Engineers and Scientists – HarPsc Edition

نویسنده(گان): Umran S. Inan, Marek Gołkowski

مبانی فیزیک پلاسما برای فیزیک و مهندسی اینان و گولکوفسکی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۸۶
حجم فایل زیپ شده ۱٫۵۴ مگابایت

***

An Introduction to Random Vibrations Spectral & Wavelet Analysis – Newland

کتاب مقدمه ای بر ارتعاشات تصادفی، تحلیل طیف و موجک نیولند – ویرایش سوم

An Introduction to Random Vibrations, Spectral & Wavelet Analysis – 3rd Edition

نویسنده(گان): D. E. Newland

کتاب مقدمه ای بر ارتعاشات تصادفی، تحلیل طیف و موجک Newland

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۰۸
حجم فایل زیپ شده ۱۱٫۲ مگابایت

***

Solution Manual for Condensed Matter Physics – Michael Marder

حل المسائل کتاب فیزیک ماده چگال مایکل ماردر – ویرایش اول

Solution Manual for Condensed Matter Physics – 1st Edition

نویسنده(گان): Michael P. Marder

حل المسائل فیزیک ماده چگال مایکل ماردر

توضیح اینکه این حل المسائل کامل نمی باشد و برخی مسائل فصل های ۶، ۷، ۱۱، ۱۲، ۱۷، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ را پوشش می دهد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۸
حجم فایل زیپ شده ۷۹۳ کیلوبایت

***

Solution Manual for Numerical Techniques in Electromagnetics with MATLAB – Matthew Sadiku

حل المسائل کتاب تکنیک های عددی در الکترومغناطیس با استفاده از متلب ماتیو سدیکو – ویرایش سوم

Solution Manual for Numerical Techniques in Electromagnetics with Matlab – 3rd Edition

نویسنده(گان): Matthew N.O. Sadiku

حل المسائل تکنیک های عددی در الکترومغناطیس سادیکو

این محصول حل تمرینات کتاب درسی ویرایش سوم را دارا می باشد و همه فصل های ۱ تا ۹ را پوشش می دهد. در ضمن فایل های کمکی نیز در مجموعه قرار دارند.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۷۲
حجم فایل زیپ شده ۶۹٫۶ مگابایت

***

Fundamentals of Electromagnetics – John Kraus, Keith Carver

کتاب مبانی الکترومغناطیس جان کراوس – ویرایش دوم

Fundamentals of Electromagnetics – 2nd edition

نویسنده(گان): John D. Kraus, Keith R. Carver

کتاب مبانی الکترومغناطیس جان کراوس - ویرایش دوم

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۴۸
حجم فایل زیپ شده ۲۳٫۲ مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Electromagnetics – Kenneth Demarest

حل المسائل کتاب الکترومغناطیس مهندسی کنت دمارست

Solution Manual for Engineering Electromagnetics

نویسنده(گان): Kenneth R. Demarest

حل المسائل کتاب الکترومغناطیس مهندسی کنت دمارست

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۳
حجم فایل زیپ شده ۶٫۸۲ مگابایت

***

Engineering Electromagnetics – Kenneth Demarest

کتاب الکترومغناطیس مهندسی کنت دمارست

Engineering Electromagnetics

نویسنده(گان): Kenneth R. Demarest

کتاب الکترومغناطیس مهندسی کنت دمارست

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۸۹
حجم فایل زیپ شده ۳۷ مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of College Physics – Peter Nolan

حل المسائل کتاب مبانی فیزیک دانشگاهی پیتر نولان – ویرایش پنجم

Solution Manual for Fundamentals of College Physics – 5th Edition

نویسنده(گان): Peter Nolan

حل المسائل کتاب مبانی فیزیک دانشگاهی پیتر نولان - ویرایش پنجم

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول ۱ الی ۳۴ کتاب درسی را به طور کامل پوشش می دهد

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۴۵
حجم فایل زیپ شده ۷۰٫۲ مگابایت

***

Fundamentals of College Physics – Peter Nolan

کتاب مبانی فیزیک دانشگاهی پیتر نولان – جلد اول از ویرایش پنجم به روزرسانی شده

Fundamentals of College Physics, Vol 1 – 5th Updated Edition

نویسنده(گان): Peter Nolan

کتاب مبانی فیزیک دانشگاهی پیتر نولان - جلد اول

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۶۰
حجم فایل زیپ شده ۱۰ مگابایت

***

Solution Manual for Electricity and Magnetism – Edward Purcell

حل المسائل کتاب الکتریسیته و مغناطیس ادوارد پورسل – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Electricity and Magnetism – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): Edward M. Purcell, David J. Morin

حل المسائل کتاب الکتریسیته و مغناطیس ادوارد پورسل - ویرایش سوم

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۳۲
حجم فایل زیپ شده ۱٫۶۳ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۰
حجم فایل زیپ شده ۱۹٫۵ مگابایت

***