فروش عمده

تخفیف خرید کتاب با تعداد بالا

چنانچه قصد خرید تعداد بالایی کتاب از این سایت را دارید، میتوانید از تخفیفات زیر بهره ببرید.

 

بالای ۱۰ کتاب ۲۷ درصد تخفیف
بالای ۲۰ کتاب ۳۱ درصد تخفیف
بالای ۳۰ کتاب ۳۶ درصد تخفیف
بالای ۴۰ کتاب ۴۱ درصد تخفیف
بالای ۵۰ کتاب ۴۷ درصد تخفیف
بالای ۶۰ کتاب ۵۳ درصد تخفیف

برای بهره مندی از این تخفیفات لازم است که با بخش پشتیبانی سایت هماهنگی صورت پذیرد.

International Payment Methods - www.ketab-dl.ir

Click Here in Order to Download Files