بایگانی دسته: لیزر

X-Ray Diffraction – Bertram Eugene Warren

کتاب پراش اشعه ایکس وارن

X-Ray Diffraction

نویسنده(گان): Bertram Eugene Warren

کتاب پراش اشعه ایکس وارن

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۳۹۸
حجم فایل زیپ شده ۴٫۶۱ مگابایت

***

 

تهیه حل المسائل

لیست زیر برگرفته از لیست یکی سری فروشندگان خارجی می باشد و قابل تهیه می باشند. چناچه حل المسائل مورد نظرتان را در این صفحه می بینید و مایل به تهیه آن هستید با ما تماس بگیرید.

نشانی ایمیل پشتیبانی: ebookyab.com@gmail.com

برای تماس از طریق تلگرام روی آیکون کلیک نمایید:

Lasers – Anthony Siegman

کتاب لیزر سیگمن – ویرایش دوم

Lasers

نویسنده(گان): Anthony E. Siegman

کتاب لیزر سیگمن

این نسخه، نسخه ۳۱ فصلی کتاب می باشد.

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۱۳۰۴
حجم فایل زیپ شده ۲۱٫۲ مگابایت

***

Basics of Laser Physics – Karl Renk

کتاب اساس فیزیک لیزر کارل رنک – برای دانشجویان علوم پایه و مهندسی  – ویرایش دوم

Basics of Laser Physics: For Students of Science and Engineering – 2nd Edition

نویسنده(گان): Karl F. Renk

کتاب اساس فیزیک لیزر کارل رنک - برای دانشجویان علوم پایه و مهندسی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۷۷
حجم فایل زیپ شده ۱۲٫۲ مگابایت

***

Solid-State Laser Engineering – Walter Koechner

کتاب مهندسی لیزر حالت جامد والتر کچنر – ویرایش ششم

Solid-State Laser Engineering 6th Edition

نویسنده(گان): Walter Koechner

کتاب مهندسی لیزر حالت جامد والتر کچنر

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۶۴
حجم فایل زیپ شده ۸٫۸۸ مگابایت

***

Tunable Laser Applications – Frank Duarte

کتاب کاربرد لیزرهای قابل تنظیم فرانک دوارته – ویرایش دوم

Tunable Laser Applications 3rd Edition

نویسنده(گان): Frank J. Duarte

کتاب کاربرد لیزرهای قابل تنظیم فرانک دوارته

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۴۴
حجم فایل زیپ شده ۸٫۲۲ مگابایت

***

Laser Safety Tools and Training – Ken Barat

کتاب امنیت و آموزش ابزارهای لیزری بارات – ویرایش دوم

Laser Safety Tools and Training, Second Edition

نویسنده(گان): Ken Barat

کتاب امنیت و آموزش ابزارهای لیزری بارات

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۳۸
حجم فایل زیپ شده ۱۵٫۵ مگابایت

***

Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits – Larry Coldren, Scott Corzine

کتاب دیودهای لیزری و مدار های مجتمع فوتونیکی کلدرن – ویرایش دوم

Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits 2nd Edition

نویسنده(گان): Larry A. Coldren, Scott Corzine, Milan. Mashanovitch

کتاب دیودهای لیزری و مدار های مجتمع فوتونیکی کلدرن

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۲۲
حجم فایل زیپ شده ۷ مگابایت

***

جزوه لیزر بر اساس کتاب مبانی لیزر ارازیو اسولتو

جزوه لیزر بر اساس کتاب مبانی لیزر ارازیو اسولتو

تدریس شده در دانشگاه تبریز

 

درس لیزر جزو دروس گرایشی کارشناسی رشته فیزیک می باشد و کتاب اصول لیزر ارازیو اسولتو (Principles of Lasers by Orazio Svelto) مرجع اصلی این درس در اکثر دانشگاه های کشور می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است بسیار خوانا و با کیفیت اسکن شده است و اکثر سرفص های درس را شامل می شود. برخی از مطالب مطرح شده در زیر آورده شده است :

مفاهیم بنیادی لیزر، بازده لیزر، خواص نور لیزر، تکفامی لیزر، درخشایی لیزر ، همدوسی لیزر ، همدوس زمانی لیزر ، گسیل خود به خود لیزر، طول عمر گسیل، گسیل القایی، آهنگ جذب، سطح مقطع جذب، وارونی جمعیت، تجمع معکوس، وارونی بحرانی، برهمکنش تابش یا ماده، تابش جسم سیاه، چگالی انرژی الکترومغناطیسی، مد کاواک، معادله هلمهولتز، مدهای تشدیدی کاواک، رابطه انرژی پلانک، جذب وگسیل القایی، آهنگ جذب القایی، آهنگ گسیل القایی، منحنی لورنتسی، گذارهای مجاز، گذارهای ممنوع، ضریب جذب، ضریب بهره، رهیافت نیمه کلاسیک، طول عمر دوقطبی نوسان کننده، طول عمر گسیل خود به خود، رهیافت الکترودینامیک کوانتومی، بحث ترمودینامیکی انشتین، احتمال گسیل القایی، احتمال جذب القایی، تله افتادگی تابش، ابرتابش، پدیده ابرفلئورسانس، پدیده ابرتابندگی، فرو افت بدون تابش، طول عمر نشر تحریکی، توان تابشی، پهن شدگی خطی، پهن شدگی همگن، پهن شدگی ناهمگن، پهن شدگی برخوردی، اشباع، بررسی رفتار گذار سیستم دو ترازی، اشباع جذب، اشباع بهره، خط پهن شده به طور ناهمگن، ترازهای انرژی یک مولکول، تراز ارتعاشی، تراز چرخشی، گذارهای بدون تابش، گذارهای تابشی، فرایند دمش، فرایند پمپ کردن، دمش اپتیکی، بازدهی دمش، بازدهی کوانتومی دمش، بازدهی انتقالی، دمش الکتریکی، تشدید کننده های اپتیکی فعال، تشدید برای محیط لیزری، برهمنهی و تداخل سازنده در لیزر، فرکانس تشدید، تشدید کننده صفجه موازی، روش تقریبی شالو و تاونز، روش تشدید کننده فاکس و لی، اعداد فرنل، تشدید کننده های هم کانونی، رفتار تشدید کننده، تشدید کننده کروی، شرط پایداری مشدد لیزری، موج پیوسته و رفتار گذاری سیستم، معادلات آهنگ، لیزر چهار ترازی، تراگسیل توان، کسر تلفات آینه ای، تلفات لگاریتمی، اتلاف آینه ای، لیزر سه ترازی، مهادلات آهنگ لیزر سه ترازی، رفتار لیزر موج پیوسته، رفتار گذاری لیزر، اصول نظری سوییچ

این جزوه مجموعا دارای ۱۰۷ صفحه و حجم  ۱۲٫۵ مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

ادامه خواندن جزوه لیزر بر اساس کتاب مبانی لیزر ارازیو اسولتو

Solution Manual for Laser Electronics – Joseph Verdeyen

حل المسائل الکترونیک لیزر جوزف وردین – ویرایش سوم

Solution Manual for Laser Electronics – 3rd edition

نویسنده(گان): Joseph T. Verdeyen

حل المسائل الکترونیک لیزر جوزف وردین

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۱۰
حجم فایل زیپ شده ۱۱ مگابایت

***

Laser Electronics – Joseph Verdeyen

 کتاب الکترونیک لیزر جوزف وردین – ویرایش سوم

Laser Electronics – 3rd Edition

نویسنده(گان): Joseph T. Verdeyen

 دانلود الکترونیک لیزر Verdeyen

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۸۱۷
حجم فایل زیپ شده ۸ مگابایت

***

Free-Electron Lasers in the Ultraviolet and X-Ray Regime – Peter Schmüser, Martin Dohlu

دانلود کتاب لیزر های الکترونی در ناحیه فرابنقش و پرتوی ایکس Schmüser و Dohlu

Free Electron Lasers in the Ultraviolet and X-Ray Regime

نویسنده(گان): Peter Schmüser, Martin Dohlus, Jörg Rossbach, Christopher Behrens

دانلود کتاب لیزر های الکترونی در ناحیه فرابنقش و پرتوی ایکس Schmüser و Dohlu

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۳۱
حجم فایل زیپ شده ۹ مگابایت

***

Principles of Lasers – Orazio Svelto

 کتاب اصول لیزر اراسیو اسولتو به زبان فارسی و انگلیسی – ویرایش پنجم

Principles of Lasers – 5th Edition

نویسنده(گان): Orazio Svelto

مترجم نسخه فارسی: دکتر اکبر حریری

توضیح اینکه این مجموعه شامل دو کتاب می باشد. یکی کتاب فارسی و یکی کتاب انگلیسی. توجه گردد که فقط کتاب انگلیسی برای ویرایش پنجم  می باشد.

 کتاب اصول لیزر اراسیو اسولتو به زبان فارسی و انگلیسی

مشخصات فایل کتاب فارسی

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۸۴
حجم فایل زیپ شده ۱۵۰ مگابایت

مشخصات فایل کتاب انگلیسی ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۸۴
حجم فایل زیپ شده ۱۵۰ مگابایت

***

Industrial Applications of Lasers – John Ready

کتاب کاربردهای صنعتی لیزر جان ردی

Industrial applications of lasers

نویسنده(گان): John F. Ready

کتاب کاربردهای صنعتی لیزر جان ردی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۲۳
حجم فایل زیپ شده ۳۵٫۹ مگابایت

 

 

جزوه درس لیزر تدریس شده توسط دکتر جلالی

جزوه برای درس لیزر

تدریس شده توسط دکتر محمدرضا جلالی ندوشن استاددانشگاه پیام نور اصفهان

این جزوه به دانشجویان کارشناسی فیزیکی که درس لیزر را دارند توصیه میشود. همچنین ۳۰ صفحه از جزوه جهت بازدید شما به صورت رایگان قرار داده شده است.
مشخصات جزوه
فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۲۵
حجم فایل زیپ شده ۳٫۵ مگابایت

دانلود ۳۰ صفحه اول جزوه

 

Laser Spectroscopy – Demtroeder

 کتاب اسپکتروسکوپی لیزری دمترودر

اصول اولیه و تکنیک های تجربی – جلد اول و دوم – ویرایش چهارم

Laser Spectroscopy, Vol 1 and Vol 2 – Basic Principles

نویسنده(گان): W. Demtroeder

 کتاب اسپکتروسکوپی لیزری دمترودر  اصول اولیه و تکنیک های تجربی - جلد اول و دوم - ویرایش چهارم

این کتاب یکی از مراجع اصلی کارشناسی ارشد فوتونیک هستش البته واسه کسایی که در زمینه طیف شناسی کار می کنن.

مشخصات فایل جلد اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۶۹
حجم فایل زیپ شده ۴٫۲ مگابایت

مشخصات فایلجلد دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۰۹
حجم فایل زیپ شده ۱۰٫۶ مگابایت

***

خرید جلد اول

***

خرید جلد دوم

Optical Detection Theory – Gregory Osche

کتاب نظریه تشخیص نوری برای لیزرهای کاربردی

Optical Detection Theory for Laser Applications

نویسنده(گان): Gregory R. Osche

کتاب نظریه تشخیص نوری برای لیزرهای کاربردی

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۴۱۸
حجم فایل زیپ شده ۳٫۳ مگابایت

***

Optics and Lasers – Matt Young

کتاب اپتیک و لیزر: شامل فیبرها و موج برهای اپتیکی

Optics and lasers: including fibers and optical waveguides

نویسنده(گان): Matt Young

کتاب اپتیک و لیزر: شامل فیبرها و موج برهای اپتیکی

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۵۱۱
حجم فایل زیپ شده ۴ مگابایت

***

Tunable Laser Optics – Frank Duarte

کتاب نورشناسی لیزرهای قابل تنظیم فرانک دوارت

Tunable Laser Optics

نویسنده(گان): Frank J. Duarte

کتاب نورشناسی لیزرهای قابل تنظیم فرانک دوارت

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۲۸۷
حجم فایل زیپ شده ۱٫۷ مگابایت

***

Optics, Light and Lasers – Dieter Meschede

کتاب اپتیک، نور و لیزر

Optics, Light and Lasers

نویسنده(گان): Dieter Meschede

کتاب اپتیک، نور و لیزر

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۴۱۷
حجم فایل زیپ شده ۱۷٫۴ مگابایت

***