بایگانی دسته: مهندسی آب

Solution Manual for ‎Introduction to Hydrology – Steven Margulis

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر آب شناسی استیون مارگولیس 

Solution Manual for ‎Introduction to Hydrology

نویسنده(گان): Steven A. Margulis

حل تمرین هیدرولوژی Margulis

این حل المسایل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و متشکل از دو فایل Sample Problems Solutions و MODWET Problems Solutions می باشد. فایل MODWET Problems Solutions فصل های ۱ و ۲ و ۳ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ را شامل می شود و ۵۷ صفحه دارد. فایل Sample Problems Solutions کلیه فصلهای ۱ الی ۱۰ را پوشش می دهد و ۷۰ صفحه دارد.

دانلود نمونه رایگان از فایل Sample Problems Solutions

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۰ + ۵۷
حجم فایل زیپ شده ۶٫۶۹  مگابایت

***

Solution Manual for Mechanics of Fluids – Bernard Massey, John Ward

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات برنارد ماسی و جان وارد اسمیت – ویرایش نهم و هشتم

Solution Manual for Mechanics of Fluids – 8th and 9th Edition

نویسنده(گان): Bernard Massey, John Ward-Smith

حل تمرین مکانیک سیالاتMassey و Smith ویرایش نهم

حل المسائل ویرایش نهم به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای ۱ تا ۱۳ کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش نهم 

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۰
حجم فایل زیپ شده ۱٫۲ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۹
حجم فایل زیپ شده ۰٫۵ مگابایت

***

پرداخت جهت حل المسائل ویرایش نهم

***

پرداخت جهت حل المسائل ویرایش هشتم

Mechanics of Fluids – Bernard Massey, John Ward Smith

 کتاب مکانیک سیالات برنارد ماسی و جان وارد اسمیت – ویرایش هشتم و نهم

Mechanics of Fluids – 8th and 9th Edition

نویسنده(گان): Bernard Massey, John Ward-Smith

nhkg,n مکانیک سیالات Massey و Smith

دانلود مکانیک سیالات Massey

این محصول شامل دو ایبوک برای ویرایش های ۹ و ۸ می باشد.

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۲۱
حجم فایل زیپ شده ۱۶٫۹ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۱۳
حجم فایل زیپ شده ۸ مگابایت

***

Solution Manual for Water Treatment – John Crittenden, Rhodes Trussell

حل المسائل کتاب مبانی تصفیه آب جان کریتندن، رودز تراسل و جئورج چوبانوگلوس – ویرایش سوم

Solution Manual for MWH’s Water Treatment: Principles and Design – 3rd Edition

نویسنده(گان): John C. Crittenden, R. Rhodes Trussell, David W. Hand, Kerry Howe, George Tchobanoglous

حل تمرین تصفیه آب Crittenden و Trussell و Tchobanoglous

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های ۲ الی ۲۲ کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد و مجموعا ۷۲۱ صفحه دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۲۱
حجم فایل زیپ شده ۵٫۰۲ مگابایت

***

Water Treatment – John Crittenden, Rhodes Trussell

کتاب مبانی تصفیه آب جان کریتندن، رودز تراسل و جئورج چوبانوگلوس – ویرایش سوم

MWH’s Water Treatment: Principles and Design – 3rd Edition

نویسنده(گان): John C. Crittenden, R. Rhodes Trussell, David W. Hand, Kerry Howe, George Tchobanoglous

دانلود مبانی تصفیه آب Crittenden و Trussell

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۹۰۶
حجم فایل زیپ شده ۳۳ مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Wastewater Treatment and Engineering – Rumana Riffat

حل المسائل کتاب مبانی مهندسی و تصفیه فاضلاب رومانا ریفات

Solution Manual for Fundamentals of Wastewater Treatment and Engineering

نویسنده(گان): Rumana Riffat

حل تمرین تصفیه فاضلاب Riffat

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای  ۲ الی ۱۳ کتاب درسی را پوشش می دهد. همچنین اسلاید تصاویر نیز در این محصول قرار دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۳
حجم فایل زیپ شده ۳۳٫۵ مگابایت

***

Fundamentals of Wastewater Treatment and Engineering – Rumana Riffat

کتاب مبانی مهندسی و تصفیه فاضلاب رومانا ریفات

Fundamentals of Wastewater Treatment and Engineering

نویسنده(گان): Rumana Riffat

دانلود مهندسی و تصفیه فاضلاب Riffat

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۵۳
حجم فایل زیپ شده ۴٫۳۷ مگابایت

***

Solution Manual for Geoenvironmental Engineering – Hari Sharma, Krishna Reddy

حل المسائل کتاب مهندسی محیط زیست زمین هری شارما و کریشنا ردی

Solution Manual for Geoenvironmental Engineering: Site Remediation, Waste Containment, and Emerging Waste Management Technologies

نویسنده(گان): Hari D. Sharma and Krishna R. Reddy

حل تمرین مهندسی محیط زیست Sharma و Reddy

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای ۱ تا ۲۲ کتاب درسی را پوشش میدهد. لازم به ذکر است که به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد. همچنین هیچ تمرینی از فصل های ۲۳ الی ۲۶ حل نشده است.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۲۶
حجم فایل زیپ شده ۱٫۶۱ مگابایت

***

Solution Manual for Hydrologic Analysis and Design – Richard McCuen

حل المسائل کتاب طراحی و تحلیل هیدرولوژیکی ریچارد مک کوین – ویرایش چهارم

Solution Manual for Hydrologic Analysis and Design – 4th Edition

نویسنده(گان): Richard H. McCuen

حل تمرین طراحی و تحلیل هیدرولوژیکی McCuen

این حل المسائل به طور رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای ۱ تا ۱۳ کتاب درسی را پوشش می دهند. به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۱۳
حجم فایل زیپ شده ۱۴٫۵ مگابایت

***

Solution Manual for Wastewater Treatment Plants – Syed Qasim

حل المسائل کتاب طراحی، برنامه ریزی و راهبری تصفیه خانه های فاضلاب سید آر قسیم  – ویرایش دوم

Solution Manual for Wastewater Treatment Plants: Planning, Design, and Operation – Second Edition

نویسنده(گان): Syed R. Qasim

حل المسائل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب سید قسیم

این محصول، حل تمرینات کتاب درسی را پوشش می دهد. فصل های ۱ ، ۵ و ۲۳ تمرینی ندارند.

دانلود نمونه رایگان 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۶۴
حجم فایل زیپ شده ۳٫۸۴ مگابایت

***

Wastewater Treatment Plants – Syed Qasim

کتاب طراحی، برنامه ریزی و راهبری تصفیه خانه های فاضلاب سید آر قسیم  – ویرایش دوم

Wastewater Treatment Plants: Planning, Design, and Operation – Second Edition

نویسنده(گان): Syed R. Qasim

تصفیه‌خانه‌های فاضلاب سید قسیم

توضیح اینکه برخی صفحات این کتاب وجود ندارد و تعدادشان زیاد است.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۵۸
حجم فایل زیپ شده ۴۵٫۲ مگابایت

***

Solution Manual for Water Supply and Pollution Control – Warren Viessman, Mark Hammer

حل المسائل کتاب تامین آب و کنترل آلایندگی وارن ویسمن (وایزمن) – ویرایش هشتم

Solution Manual for Water Supply and Pollution Control – 8th Edition

نویسنده(گان): Warren Viessman, Jr., Mark J. Hammer, Elizabeth M. Perez, Paul A. Chadik

حل المسائل کتاب تامین آب و کنترل آلایندگی Viessman

این محصول شامل حل تمرینات کتاب درسی ویرایش هشتم (فصل های ۱ تا ۱۴) می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۳۱
حجم فایل زیپ شده ۴٫۷۸ مگابایت

***

Water Supply and Pollution Control – Warren Viessman, Mark Hammer

کتاب تامین آب و کنترل آلایندگی وارن ویسمن (وایزمن) – ویرایش بین المللی هشتم انتشارات پیرسون

Water Supply and Pollution Control – 8th Edition, Pearson New International Edition

نویسنده(گان): Warren Viessman, Jr., Mark J. Hammer, Elizabeth M. Perez, Paul A. Chadik

کتاب تامین آب و کنترل آلایندگی Viessman

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۵۳
حجم فایل زیپ شده ۱۵٫۳ مگابایت

***

Solution Manual for Water-Resources Engineering – David Chin

حل المسائل کتاب مهندسی منابع آب دیوید چین – ویرایش سوم

Solution Manual for Water-Resources Engineering – 3rd Edition

نویسنده(گان): David A. Chin

حل المسائل کتاب مهندسی منابع آب دیوید چین

توضیح اینکه این حل المسائل جواب همه تمرینات فصل های ۱ تا ۱۷ را شامل می شود. در بخش دوم این فایل، جواب برخی تمرینات با استفاده از نرم افزار mathcad آورده شده است.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۸۸
حجم فایل زیپ شده ۸٫۱۸ مگابایت

***

Water-Resources Engineering – David Chin

کتاب مهندسی منابع آب دیوید چین – ویرایش سوم

Water-Resources Engineering – 3rd Edition

نویسنده(گان): David A. Chin

حل المسائل کتاب مهندسی منابع آب دیوید چین

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۵۸
حجم فایل زیپ شده ۱۲٫۶ مگابایت

***

Solution Manual for Environmental Engineering Science – William Nazaroff, Lisa Alvarez-Cohen

حل المسائل کتاب علم مهندسی محیط زیست ویلیام نظرف و لیزا آلوارز کوهن

Solution Manual for Environmental Engineering Science

نویسنده(گان): William W. Nazaroff, Lisa Alvarez-Cohen

حل المسائل کتاب علم مهندسی محیط زیست ویلیام نظرف و لیزا آلوارز کوهن

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول ۱ الی ۸ را به طور کامل پوشش می دهد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۹۰
حجم فایل زیپ شده ۸۸٫۲ مگابایت

***

Solution Manual for Water and Wastewater Engineering – Mackenzie Davis

حل المسائل کتاب مهندسی آب و فاضلاب مکنزی لیو دیویس

Solution Manual for Water and Wastewater Engineering

نویسنده(گان): Mackenzie L. Davis

حل تمرین مهندسی آب و فاضلاب مکنزی لیو دیویس

این حل المسائل شامل حل مسائل فصل های یکم الی فصل بیستم کتاب (مجموعا ۲۰ فصل – جمعا تعداد ۳۶۱ حل) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. این حل المسائل شامل حل تمرینات (Problems) و گاها پرسشها (Discussion Questions) می باشد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: بخش اول + بخش دوم

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده ۳۶۱
حجم فایل زیپ شده ۱۵۶ مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی نهم – جمعا ۱۴۸ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل دهم الی بیستم – جمعا ۲۱۳ تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل ۳۶۱ تمرین از کل کتاب )

Solution Manual for Applied Hydrogeology – Fetter

حل المسائل کتاب هیدرولوژی کاربردی فِتِر – ویرایش چهارم

Solution Manual for Applied Hydrogeology – 4th Edition

نویسنده(گان): C.W. Fetter

حل تمرین هیدرولوژی کاربردی Fetter

این حل المسائل شامل حل مسائل ویرایش چهارم کتاب (مجموعا ۱۲ فصل و تعداد ۱۲۲ تمرین) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده اینجا کلیک کنید. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار پرینت مجازی صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسایل حل شده

مشخصات حل المسائل

فرمت پی دی اف (PDF)
تعداد تمرینات حل شده ۱۲۲
حجم فایل زیپ شده ۷۹٫۹ مگابایت

***

Solution Manual for Water and Wastewater Technology – Mark Hammer

حل المسائل کتاب تکنولوژی آب و فاضلاب مارک هامر – ویرایش هفتم

Solution Manual for Water and Wastewater Technology – 7th Edition

نویسنده(گان): Mark Hammer

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۵
حجم فایل زیپ شده ۳٫۳۶ مگابایت

***

 

Solution Manual for Engineering Fluid Mechanics – Donald Elger, Clayton Crowe

حل المسائل کتاب مهندسی سیالات مهندسی دونالد الگر – ویرایش یازدهم، دهم و هفتم

Solution Manual for Engineering Fluid Mechanics – 7th, 10th Edition +11th Edition (International Student Version)

نویسندگان در ویرایش هفتم: Clayton T. Crowe, Donald F. Elger, John A. Roberson

نویسندگان در ویرایش دهم: Donald F. Elger, Clayton T. Crowe, John A. Roberson, Barbara C. Williams

نویسندگان در ویرایش یازدهم اینترنشنال : Donald F. Elger, Barbara A. LeBret, Clayton T. Crowe, John A. Robertson

در این صفحه، سه محصول به صورت جداگانه به فروش می رسند.

حل تمرین مهندسی سیالات مهندسیElger و LeBret
محصول اول حل المسائل کامل برای ویرایش یازدهم (نسخه بین المللی دانشجویی) کتاب می باشد.
محصول دوم حل المسائل کامل برای ویرایش دهم کتاب می باشد که علاوه بر حل کامل تمرینات، حل Checkpoint Problems و تمرینات اپندیکس را نیز شامل می شود.
محصول سوم شامل دو حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش هفتم و دیگری برای ویرایش نامشخص.

مشخصات حل المسائل ویرایش یازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۴۰۰
حجم فایل زیپ شده ۱۰ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۶۷۳
حجم فایل زیپ شده ۱۱٫۲ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۱۲
حجم فایل زیپ شده ۴ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش نامشخص

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۷۵
حجم فایل زیپ شده ۴٫۸ مگابایت

***

پرداخت جهت دانلود محصول اول (حل المسائل ویرایش یازدهم)

***

پرداخت جهت دانلود محصول دوم (حل المسائل ویرایش دهم )

***

پرداخت جهت دانلود محصول سوم (حل المسائل ویرایش هفتم + حل ویرایش نا مشخص)