بایگانی دسته: مهندسی شیمی

Solution Manual for Separation Process Engineering – Phillip Wankat


حل المسائل کتاب مهندسی فرایندهای جداسازی فیلیپ وانکات ویرایش سوم و چهارم

+ کتاب درسی ویرایش سوم و چهارم

Solution Manual for Separation process engineering: Includes Mass Transfer Analysis 3rd and 4th Edition + Textbooks

نویسنده: Phillip C. Wankat

کتاب درسی و حل المسائل مهندسی فرایندهای جداسازی Wankat به صورت جداگانه به فروش می رسند؛ فلذا به توضیحات دقت فرمایید و در صورت داشتن هرگونه سوال با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.


حل تمرین فرایندهای جداسازی Wankat ویرایش چهارم

محصول اول حل المسائل ویرایش چهارم است که به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و کل فصل های کتاب درسی را پوشش می دهد (فصلهای ۲ تا ۱۹). به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف موجود می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش چهارم

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۳۰
حجم فایل زیپ شده ۱۹٫۱ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول اول (حل المسائل ویرایش چهارم)


محصول دوم، شامل حل المسائل مهندسی فرایندهای جداسازی Wankat ویرایش سوم می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۷۸
حجم فایل زیپ شده ۲۱ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول دوم( حل المسائل ویرایش سوم)


محصول سوم، کتاب درسی مهندسی فرایندهای جداسازی Wankat برای ویرایش چهارم می باشد. مشخصات فایل در ادامه آمده است. لطفا جهت مشاهده توضیحات کتاب ویرایش چهارم در سایت آمازون اینجا کلیک کنید.

دانلود مهندسی فرایند جداسازی Wankat ویرایش چهارم

مشخصات کتاب درسی ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد تمرینات حل شده ۱۱۵۲
حجم فایل زیپ شده ۱۳٫۴ مگابایت

پرداخت جهت محصول سوم(کتاب درسی ویرایش چهارم)


محصول چهارم، کتاب درسی مهندسی فرایندهای جداسازی Wankat برای ویرایش سوم می باشد.

کتاب مهندسی فرایند جداسازی وانکات ویرایش سوم

 

مشخصات کتاب ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۵۸
حجم فایل زیپ شده ۲۴ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول چهارم (کتاب درسی ویرایش سوم)

Solution Manual for Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer – James Welty

حل المسائل کتاب مبانی انتقال تکانه و گرما و جرم جیمز ولتی ویرایش هفتم، ششم، پنجم و چهارم

+ کتاب درسی ویرایش پنجم

Solution Manual to Fundamentals of Momentum Heat and Mass Transfer 7th, 6th, 5th and 4th Edition + Textbook

نویسنده: James Welty, Charles Wicks, Gregory Rorrer, Robert Wilson, David G. Foster

کتاب درسی و حل المسائل انتقال تکانه و گرما و جرم Welty به صورت جداگانه به فروش می رسند؛ فلذا به توضیحات دقت فرمایید و در صورت داشتن هرگونه سوال با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.


حل تمرین مبانی انتقال تکانه و گرما و جرم Welty ویرایش هفتم

محصول اول حل المسائل کتاب انتقال تکانه و گرما و جرم Welty ویرایش هفتم می باشد که به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای ۱ تا ۳۱ کتاب درسی را پوشش می دهد. در مورد تمرینات آخر فصلها، به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف موجود می باشد (هیچ تمرینی از فصل ۳ حل نشده است) . همچنین این محصول شامل تمرینات اضافی با عنوان Instructor Only Problems و پوشه هایی با عناوین Solutions to Show Hide Problems و Solutions to Instructor’s Supplement Problems می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هفتم

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش هفتم

PDF
تعداد صفحات ۹۹۶
حجم فایل زیپ شده ۱۷٫۳ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول اول (حل المسائل ویرایش هفتم)


محصول دوم شامل سه حل المسائل می باشد. یکی برای ویرایش ششم و یکی برای ویرایش پنجم و دیگری برای ویرایش چهارم. حل المسائل ویرایش پنجم با دو کیفیت متفاوت موجود بود که هر دو جهت دانلود قرار گرفته است. حل المسائل ویرایش ششم به صورت کامل حل تمرینات فصل ۱ الی ۱۴ را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش ششم

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۳۱۳
حجم فایل زیپ شده ۶۸٫۵ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم با دو کیفیت

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۲۸
حجم فایل زیپ شده ۲۷ و ۴۷ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۲۲
حجم فایل زیپ شده ۱۴٫۴ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول دوم (مجموعه حل المسائل ویرایش ششم، پنجم و چهارم)


محصول سوم، ایبوک انتقال تکانه و گرما و جرم Welty برای ویرایش پنجم است. لطفا جهت مشاهده توضیحات کتاب ویرایش پنجم در سایت آمازون اینجا کلیک کنید.

مبانی انتقال تکانه، گرما و جرم ولتی ویراست پنجم

مشخصات کتاب ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۰۷۰
حجم فایل زیپ شده ۱۹مگابایت

***

پرداخت جهت محصول سوم (ایبوک ویرایش پنجم)

Solution Manual for Bioprocess Engineering Principles – Pauline Doran

حل المسائل کتاب اصول مهندسی فرایندهای زیستی پائولین دوران ویرایش دوم و اول

+ کتاب درسی ویرایش اول و دوم

Solution Manual for Bioprocess Engineering Principles 2nd and 1st Edition + Textbook

نویسنده(گان): Pauline M. Doran

کتاب و حل المسائل مهندسی فرایندهای زیستی Doran به صورت جداگانه به فروش می رسند؛ فلذا به توضیحات دقت فرمایید و در صورت داشتن هرگونه سوال با بخش پشتیبانی تماس بگیرید..


حل تمرین مهندسی فرایندهای زیستی Doran ویرایش دوم

محصول اول شامل دو حل المسائل یکی برای ویرایش اول و دیگری برای ویرایش دوم کتاب می باشد. حل المسائل ویرایش دوم شامل حل مسائل فصل های دوم الی ۱۴ می باشد و برای هر فصل یک فایل جداگانه وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش دوم

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۱۶
حجم فایل زیپ شده ۳٫۴۵ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۷۰
حجم فایل زیپ شده ۴ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول اول (حل المسائل مهندسی فرایندهای زیستی Doran ویرایش اول و دوم )


محصول دوم شامل دو کتاب یکی برای ویرایش اول و دیگری برای ویرایش دوم می باشد. لطفا جهت مشاهده توضیحات کتاب ویرایش دوم در سایت آمازون اینجا کلیک کنید.

کتاب اصول مهندسی فرایندهای زیستی پائولین دوران

مشخصات کتاب چاپ ۱۹۹۵ (ویرایش اول)

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۲۸
حجم فایل زیپ شده ۱۳مگابایت

مشخصات کتاب چاپ  ۲۰۱۲ (ویرایش دوم)

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۵۵
حجم فایل زیپ شده ۲۵مگابایت

***

پرداخت جهت محصول دوم (کتابهای ویرایش اول و دوم)

Solution Manual for Fluid Mechanics – Yunus Cengel, John Cimbala

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات چنگل (یا همون سنجل) ویرایش چهارم، سوم و اول

+ کتاب درسی ویرایش اول، سوم و چهارم

Solution Manual for Fluid Mechanics 1st, 3rd and 4th Edition + Textbooks

نویسندگان: Yunus A. Cengel, John M. Cimbala

کتاب و حل المسائل مکانیک سیالات سنجل به صورت جداگانه به فروش می رسند؛ فلذا در انتخاب خود دقت بفرمایید، پس از خرید امکان تغییر وجود ندارد.


 کتاب مکانیک سیالات سنجل ویرایش چهارم

محصول اول حل المسائل رسمی  ویرایش چهارم است و فصل های ۱ تا ۱۵ کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش چهارم

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۶۸۲
حجم فایل زیپ شده ۷۰٫۴ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول اول (حل المسائل مکانیک سیالات سنجل ویرایش چهارم)


محصول دوم، شامل دو حل المسائل برای ویرایش اول و سوم می باشد

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات چنگل ویرایش سوم

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۴۴۵
حجم فایل زیپ شده ۱۷٫۴ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۲۸
حجم فایل زیپ شده ۱۸ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول دوم (حل المسائل ویرایش اول و سوم)


محصول سوم شامل سه ایبوک برای ویرایش های اول، سوم و چهارم کتاب درسی می باشد. لطفا جهت مشاهده توضیحات کتاب ویرایش چهارم در سایت آمازون اینجا کلیک کنید.

 کتاب مکانیک سیالات سنجل ویرایش چهارم

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۵۱
حجم فایل زیپ شده ۳۵ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۳۱
حجم فایل زیپ شده ۲۱٫۴ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۰۳۶
حجم فایل زیپ شده ۲۲ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول سوم (کتابهای ویرایش اول، سوم و چهارم)

Solution Manual for Experimental Methods in Heat Transfer and Fluid Mechanics – Je-Chin Han, Lesley Wright

حل المسائل کتاب روشهای عملی در انتقال حرارت و مکانیک سیالات جی چین هان و لزلی رایت – ویرایش اول

Solution Manual for Experimental Methods in Heat Transfer and Fluid Mechanics – 1st Edition

نویسنده(گان): Je-Chin Han, Lesley Wright

حل تمرین روشهای عملی در انتقال حرارت و مکانیک سیالات Je-Chin Han و Lesley Wright

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای ۱ تا ۱۲ کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۸
حجم فایل زیپ شده ۱٫۳۴ مگابایت

***

Experimental Methods in Heat Transfer and Fluid Mechanics – Je-Chin Han, Lesley Wright

کتاب روشهای عملی در انتقال حرارت و مکانیک سیالات جی چین هان و لزلی رایت – ویرایش اول

Experimental Methods in Heat Transfer and Fluid Mechanics – 1st Edition

نویسنده(گان): Je-Chin Han, Lesley Wright

کتاب روش های عملیاتی در انتقال حرارت و مکانیک سیالات Je-Chin Han و Lesley Wright

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۸۳
حجم فایل زیپ شده ۲۷٫۶ مگابایت

***

Solution Manual for Convective Heat and Mass Transfer – Mostafa Ghiaasiaan

حل المسائل کتاب گرمایش همرفتی و انتقال جرم سید مصطفی غیاثیان – ویرایش دوم

Solution Manual for Convective Heat and Mass Transfer – 2nd Edition

نویسنده(گان): Seyed Mostafa Ghiaasiaan

حل تمرین گرمایش همرفت و انتقال جرم Ghiaasiaan

این حل المسائل به صورت رسمی از انشتارات تهیه شده است و فصلهای ۱ الی ۱۴ کتاب درسی را پوشش می دهد. لازم به ذکر است که به ازای هر تمرین یک فایل پی دی اف وجود دارد. قبل از خرید لیست تمرینات دارای جواب را بررسی نمایید.

لیست تمرینات حل شده

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۳۱
حجم فایل زیپ شده ۱۱۷٫۹ مگابایت

***

Solution Manual for Chemical Engineering Computation with MATLAB® – Yeong Koo Yeo

حل المسائل کتاب محاسبات مهندسی شیمی با استفاده از نرم افزار متلب یئونگ کو یئو – ویرایش دوم

Solution Manual for Chemical Engineering Computation with MATLAB® – ۲nd Edition

نویسنده(گان): Yeong Koo Yeo

حل تمرین محاسبات مهندسی شیمی با استفاده از نرم افزار متلب Yeong Koo Yeo

این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و شامل حل المسائل، کدهای های متلب (یک پوشه برای هر فصل) و  اسلایدهای آموزشی پاورپوینت می باشد و فصلهای ۱ تا ۱۱ کتاب درسی ویرایش دوم را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت Word
تعداد صفحات ۲۱۴
حجم فایل زیپ شده ۶۲٫۴ مگابایت

***

Chemical Engineering Computation with MATLAB® – Yeong Koo Yeo

کتاب محاسبات مهندسی شیمی با استفاده از نرم افزار متلب یئونگ کو یئو – ویرایش دوم

Chemical Engineering Computation with MATLAB® – ۲nd edition

نویسنده(گان): Yeong Koo Yeo

دانلود محاسبات مهندسی شیمی با استفاده از متلب Yeong Koo Yeo

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۴۹
حجم فایل زیپ شده ۴۷٫۸ مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Chemical Processes – Regina Murphy

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر فرایندهای شیمیایی رجینا مورفی

Solution Manual for Introduction to Chemical Processes: Principles, Analysis, Synthesis

نویسنده(گان): Regina M. Murphy

حل تمرین فرایندهای شیمیایی مورفی Murphy

این حل المسائل فصل های ۱ تا ۶ کتاب درسی را پوشش می دهد. به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۱۳
حجم فایل زیپ شده ۹٫۴۵ مگابایت

***

Introduction to Chemical Processes – Regina Murphy

کتاب مقدمه ای بر فرایندهای شیمیایی رجینا مورفی

Introduction to Chemical Processes: Principles, Analysis, Synthesis

نویسنده(گان): Regina M. Murphy

دانلود فرایندهای شیمیایی مورفی

این فایل به صورت اسکن شده می باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۵۱×۲=۷۰۲
حجم فایل زیپ شده ۴۴٫۷ مگابایت

***

Solution Manual for Numerical Methods in Engineering with Python 3 – Jaan Kiusalaas

حل المسائل کتاب روشهای عددی در مهندسی به کمک پایتون ۳ جان کیوسالاس – ویرایش سوم

Solution Manual for Numerical Methods in Engineering with Python 3 – 3rd Edition

نویسنده(گان): Jaan Kiusalaas

حل تمرین روشهای عددی با استفاده از پایتون 3 در مهندسی کیوسالاس

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و کلیه فصلهای کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل، یک فایل پی دی اف وجود دارد. فصل ۱ کتاب درسی ، هیچ تمرینی ندارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۵۲
حجم فایل زیپ شده ۳٫۰۲ مگابایت

***

Numerical Methods in Engineering with Python 3 – Jaan Kiusalaas

کتاب روشهای عددی در مهندسی به کمک پایتون ۳ جان کیوسالاس – ویرایش سوم

Numerical Methods in Engineering with Python 3 – 3rd Edition

نویسنده(گان): Jaan Kiusalaas

کتاب روشهای عددی با استفاده از پایتون 3 در مهندسی کیوسالاس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۳۸
حجم فایل زیپ شده ۲٫۱۰ مگابایت

***

Solution Manual for Heat Exchangers – Sadik Kakaç, Hongtan Liu

حل المسائل کتاب مبدل های حرارتی صدیق کاکاچ و لانگتان لیو  – ویرایش سوم

Solution Manual for Heat Exchangers: Selection, Rating, and Thermal Design – Third Edition

نویسنده(گان): Sadik Kakaç, Hongtan Liu, Anchasa Pramuanjaroenkij

حل المسائل طراحی مبدل های حرارتی کاکاک

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات CRC Press تهیه شده و فصلهای ۲ تا ۱۳ به همراه اپندیکس A را پوشش می دهد. عنوان کامل کتاب اصلی “مبدل های حرارتی: تعیین مقادیر نامی عملکرد، و طراحی گرمایی” می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۸۲
حجم فایل زیپ شده ۲٫۶۳ مگابایت

***

Heat Exchangers – Sadik Kakaç, Hongtan Liu

کتاب مبدل های حرارتی: تعیین مقادیر نامی عملکرد، و طراحی گرمایی صدیق کاکاچ و لانگتان لیو – ویرایش سوم

Heat Exchangers: Selection, Rating, and Thermal Design – Third Edition

نویسنده(گان): Sadik Kakaç, Hongtan Liu, Anchasa Pramuanjaroenkij

کتاب مبدل های حرارتی صدیق کاکاچ

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۲۴
حجم فایل زیپ شده ۵٫۹۵ مگابایت

***

Solution Manual for Principles of Combustion – Kenneth Kuan-yun Kuo

حل المسائل کتاب اصول احتراق کنت کوان-یان کو – ویرایش دوم

Solution Manual for Principles of Combustion – 2nd Edition

نویسنده(گان): Kenneth Kuan-yun Kuo

حل تمرین احتراق Kenneth Kuan-yun Kuo

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای ۱ تا ۶ کتاب درسی را پوشش میدهد. این حل المسائل به صورت دستنویس می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۳۸
حجم فایل زیپ شده ۵٫۹۲ مگابایت

***

Solution Manual for Mass Transfer Processes – Ramachandran

حل المسائل کتاب فرایندهای انتقال جرم راماچاندران : مدلسازی، محاسبات عددی و طراحی

Solution Manual for Mass Transfer Processes: Modeling, Computations, and Design

نویسنده(گان): P. A. Ramachandran

حل تمرین فرآیندهای انتقال جرم Ramachandran

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده و فصلهای ۱ تا ۳۰ کتاب درسی را پوشش میدهد. لازم به ذکر است که این محصول شامل پاسخ تمرینات (Problems) و پرسش های مروری (Review Questions) می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۳۰
حجم فایل زیپ شده ۳٫۲۲ مگابایت

***

Mass Transfer Processes – Ramachandran

کتاب فرایندهای انتقال جرم راماچاندران: مدلسازی، محاسبات عددی و طراحی

Mass Transfer Processes: Modeling, Computations, and Design

نویسنده(گان): P. A. Ramachandran

کتاب فرآیندهای انتقال جرم Ramachandran

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۵۳۸
حجم فایل زیپ شده ۹٫۳۱ مگابایت

***

Solution Manual for Process Control – Wayne Bequette

حل المسائل کتاب کنترل فرایند بیکوته: مدلسازی، تحلیل و شبیه سازی – ویرایش اول

Solution Manual for Process Control: Modeling, Analysis and Simulation – 1st Edition

نویسنده(گان): Wayne Bequette

حل تمرین کنترل فرایند بیکوته Bequette

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های ۱ الی ۱۴ را پوشش می دهد. فصل سوم هیچ تمرین حل شده ای ندارد. برخی بخشهای این حل المسائل به صورت دستنویس می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۶
حجم فایل زیپ شده ۲٫۸۷ مگابایت

***

Process Control – Wayne Bequette

کتاب کنترل فرایند بیکوته: مدلسازی، تحلیل و شبیه سازی – ویرایش اول

Process Control: Modeling, Analysis and Simulation – 1st Edition

نویسنده(گان): B. Wayne Bequette

کتاب کنترل فرایند بیکوته Bequette

این ایبوک در دو فرمت HTML و پی دی اف تبدیل شده موجود می باشد

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۳۳
حجم فایل زیپ شده ۱۴٫۴ مگابایت

***