بایگانی دسته: حل المسائل کتاب های رشته فیزیک

Solution Manual for Many-Body Theory of Condensed Matter Systems – Michael Cottam, Zahra Haghshenasfard

حل المسائل کتاب نظریه چند جسمی سیستم های ماده چگال مایچل کاتام و زهرا حقشناس فرد + کتاب درسی

Solution Manual for Many-Body Theory of Condensed Matter Systems: An Introductory Course + Textbook

نویسنده: Michael G. Cottam, Zahra Haghshenasfard

کتاب درسی و حل المسائل نظریه چند جسمی سیستم ماده چگال کاتام و حقشناس فرد به صورت جداگانه به فروش می رسند. فلذا به توضیحات زیر دقت فرمایید.


حل تمرین سیستمهای ماده چگال Cottam و Haghshenasfard

محصول اول، حل المسائل رسمی کتاب می باشد و فصلهای ۱ الی ۹ را پوشش می دهد و در قالب یک فایلپی دی اف می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات حل المسائل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۶
حجم فایل زیپ شده ۲۱٫۶ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول اول (حل المسائل)


محصول دوم، فایل کتاب نظریه چند جسمی سیستمهای ماده چگال می باشد. مشخصات فایل در ادامه آمده است. لطفا جهت مشاهده توضیحات کتاب در سایت آمازون اینجا کلیک کنید.

دانلود نظریه چند جسمی سیستم ماده چگال Cottam و حقشناس فرد

مشخصات فایل کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۸۹
حجم فایل زیپ شده ۳٫۳۴ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول دوم (کتاب)

Solution Manual for Fundamentals of Condensed Matter and Crystalline Physics – David Sidebottom

حل المسائل مبانی ماده چگال و فیزیک کریستالی سایدباتوم + کتاب

Solution Manual for Fundamentals of Condensed Matter and Crystalline Physics + Textbook

نویسنده: David L. Sidebottom

حل المسائل و کتاب درسی صورت جداگانه به فروش می رسند.


حل تمرین ماده چگال Sidebottom

محصول اول، منابع رسمی کتاب “مبانی ماده چگال و فیزیک کریستالی سایدباتوم” می باشد و شامل حل المسائل، آزمون می باشد. حل المسائل، فصلهای ۱ الی ۱۸ کتاب را پوشش می دهد و ۷۸ صفحه دارد. فایل آزمون نیز به صورت فایل پاورپوینت ۸۷ صفحه ای می باشد که در هر صفحه یک سوال چندگزینه ای می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات حل المسائل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۸
حجم فایل زیپ شده ۱۸٫۸  مگابایت

***

پرداخت جهت محصول اول (حل المسائل و آزمون)


محصول دوم، فایل کتاب می باشد. لطفا جهت مشاهده توضیحات کتاب در سایت آمازون اینجا کلیک کنید.

دانلود کتاب مبانی ماده چگال فیزیک کریستالی دیوید سایدباتوم

مشخصات فایل کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۱۹
حجم فایل زیپ شده ۹٫۲۸ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول دوم (کتاب)

Solution Manual for Principles of Physical Optics – Charles Bennett

حل المسائل اصول اپتیک فیزیکی چارلز بنت + کتاب

Solution Manual for Principles of Physical Optics + Textbook

نویسنده(گان): Charles A. Bennett

حل المسائل و کتاب درسی صورت جداگانه به فروش می رسند.


حل تمرین اپتیک فیزیکی Bennett

محصول اول، حل المسائل رسمی کتاب “اصول اپتیک فیزیکی” می باشد که فصلهای ۱ الی ۹ کتاب را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات حل المسائل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۳۷
حجم فایل زیپ شده ۲٫۰۶  مگابایت

***

پرداخت جهت محصول اول (حل المسائل)


محصول دوم، ایبوک کتاب “اصول اپتیک فیزیکی چارلز بنت” می باشد. لطفا جهت مشاهده توضیحات کتاب در سایت آمازون اینجا کلیک کنید.

دانلود اصول اپتیک فیزیکی Bennett

مشخصات فایل کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۰۸
حجم فایل زیپ شده ۱۲۳ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول دوم (کتاب)

Solution Manual for Modern Condensed Matter Physics – Steven Girvin

حل المسائل فیزیک ماده چگال مدرن استیون گیروین + کتاب درسی

Solution Manual for Modern Condensed Matter Physics + Textbook

نویسنده(گان): Steven M. Girvin

حل المسائل و کتاب درسی به صورت جداگانه بفروش می رسند.


حل تمرین فیزیک ماده چگال مدرن Girvin

محصول اول، حل المسائل رسمی برای کتاب درسی می باشد و فصلهای ۱ الی ۲۰ و نیز برخی تمرینات اپندیکس های C و D و F و I را پوشش می دهد. همچنین تصاویر و جداول کتاب درسی به صورت عکس و پاورپوینت در این محصول قرار دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل حل المسائل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۷۵
حجم فایل زیپ شده ۳۶٫۴ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول اول (حل المسائل)


محصول دوم، ایبوک کتاب درسی می باشد که مشخصات فایل و تصویر کاور کتاب در ادامه آمده است. جهت مشاهده توضیحات کتاب در سایت آمازون اینجا کلیک کنید.

دانلود ماده چگال Girvin

مشخصات فایل کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۲۱
حجم فایل زیپ شده ۱۱٫۸ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول دوم (کتاب)

Solution Manual for Introduction to Subsurface Imaging – Bahaa Saleh

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر عکس برداری زیرسطحی بها صالح + کتاب درسی

Solution Manual for Introduction to Subsurface Imaging + Textbook

نویسنده(گان): Bahaa Saleh

حل المسائل و کتاب درسی به صورت جداگانه بفروش می رسند.


حل تمرین عکس برداری زیرسطحی Bahaa Saleh

محصول اول، حل المسائل رسمی برای کتاب درسی می باشد و فصلهای ۲ الی ۹ را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۱
حجم فایل زیپ شده ۵٫۹۶ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول اول (حل المسائل)


محصول دوم، ایبوک کتاب درسی می باشد که مشخصات فایل و تصویر کاور کتاب در ادامه آمده است. جهت مشاهده توضیحات کتاب در سایت آمازون اینجا کلیک کنید.

دانلود تصویربرداری زیرسطحی بها صالح

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۵۶
حجم فایل زیپ شده ۱۲ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول دوم (کتاب)

Solution Manual for A Mathematica Primer for Physicists – Jim Napolitano

حل المسائل کتاب متمتیکا مقدماتی برای فیزیکدانان جیم ناپولیتانو + کتاب درسی

Solution Manual + Textbook for A Mathematica Primer for Physicists

نویسنده(گان): Jim Napolitano

حل المسائل و کتاب درسی به صورت جداگانه بفروش می رسند.


حل تمرین متمتیکا Napolitano

محصول اول، حل المسائل رسمی برای کتاب درسی مباشد و فصلهای ۱ الی ۱۲ زا پوشش می دهد. جهت مشاهده اسکرین شات محتوا، اینجا کلیک نمایید. جهت مشاهده نمونه به نرم افزار متمتیکا نیاز می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت NB (فرمت برنامه متمتیکا)
حجم فایل زیپ شده ۴٫۹۲ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول اول (حل المسائل)


محصول دوم، ایبوک کتاب درسی می باشد که مشخصات فایل و تصویر کاور کتاب در ادامه آمده است. جهت مشاهده توضیحات کتاب در سایت آمازون اینجا کلیک کنید.

دانلود متمتیکا برای فیزیکدانان Napolitano

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۱۹
حجم فایل زیپ شده ۱۴٫۹ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول دوم (کتاب)

Solution Manual for Modern General Relativity – Mike Guidry

حل المسائل کتاب نسبیت عام مدرن: سیاه چاله ها، امواج گرانشی و کیهانشناسی مایک گویدری

Solution Manual for Modern General Relativity: Black Holes, Gravitational Waves, and Cosmology

نویسنده(گان): Mike Guidry

حل تمرین نسبیت عام مدرن Guidry

این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و شامل حل المسائل مدرسین، حل المسائل دانشجویی، اسلاید های درس (به صورت پی دی اف)، تصاویر کتاب درسی (به فرمتهای عکس و پاورپوینت) می باشد. حل المسائل مدرسین کل تمرینات فصل های ۱ الی ۲۶ را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۵
حجم فایل زیپ شده ۹۱٫۵ مگابایت

***

Solution Manual for Waves and Oscillations – Walter Fox Smith

حل المسائل کتاب امواج و ارتعاشات والتر فاکس اسمیت

Solution Manual for Waves and Oscillations: A Prelude to Quantum Mechanics

نویسنده(گان): Walter Fox Smith

حل تمرین امواج و ارتعاشات Walter Fox Smith

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و کل فصلهای ۱ الی ۱۰ کتاب درسی را پوشش می دهد و جمعا ۱۲۸ صفحه دارد و در دو فرمت ورد و پی دی اف موجود می باشد.

دانلود نمونه رایگان 

مشخصات فایل

فرمت Word & PDF
تعداد صفحات ۱۲۸
حجم فایل زیپ شده ۱۰٫۹ مگابایت

***

Solution Manual for Imperfections in Crystalline Solids – Wei Cai, William Nix

حل المسائل کتاب عیوب در جامدهای کریستالی وی کای و ویلیام نیکس

Solution Manual for Imperfections in Crystalline Solids

نویسنده(گان): Wei Cai, William D. Nix

حل تمرین عیوب جامدات بلورین کریستالی Cai و Nix

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات اصلی تهیه شده است و فصلهای ۱ تا ۱۴ به همراه اپندیکس های A و B و C و D را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۸۲
حجم فایل زیپ شده ۱۶٫۵ مگابایت

***

Solution Manual for Modern Classical Mechanics – T. M. Helliwell, V. V. Sahakian

حل المسائل کتاب فیزیک کلاسیک مدرن هلیول و ساهاکیان

Solution Manual for Modern Classical Mechanics

نویسنده(گان): T. M. Helliwell, V. V. Sahakian

حل تمرین فیزیک کلاسیک مدرن Helliwell و Sahakian

این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و علاوه بر حل المسائل شامل اسلایدهای پاورپوینت تدریس و نیز عکس های با کیفیت کتاب درسی می باشد. حل المسائل کل فصلهای ۱ تا ۱۵ کتاب درسی را پوشش می دهد. اسلایدهای آموزشی نیز علاوه بر فرمت پاورپوینت در فرمت PDF و Keynote نیز در دسترس می باشند.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۵۶
حجم فایل زیپ شده ۱۲۶ مگابایت

***

Solution Manual for Symmetry, Broken Symmetry, and Topology in Modern Physics – Mike Guidry, Yang Sun

حل المسائل کتاب تقارن، تقارن شکسته و توپولوژی در فیزیک مدرن مایک گایدری و یانگ سان

Solution Manual for Symmetry, Broken Symmetry, and Topology in Modern Physics: A First Course

نویسنده(گان): Mike Guidry, Yang Sun

حل تمرین تقارن و توپولوژی Mike Guidry و Yang Sun

این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و شامل حل المسائل مدرسین (Instructor Solutions Manual)، حل المسائل دانشجویی (Student Solutions Manual) و تصاویر کتاب درسی در دو فرمت JPG و PPT می باشد. حل المسائل مدرسین ۲۲۱ صفحه دارد و جواب همه تمرینات انتهای فصلهای ۱ تا ۳۴ را دارد. حل المسائل دانشجویی همه تمرینات را شامل نمی شود و ۱۴۴ صفحه دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۲۱
حجم فایل زیپ شده ۴۳٫۸ مگابایت

***

Solution Manual for Physical Metallurgy – William Hosford

حل المسائل کتاب متالورژی فیزیکی ویلیام هاسفورد – ویرایش دوم

Solution Manual for Physical Metallurgy – 2nd Edition

نویسنده(گان): William F. Hosford

حل تمرین متالورژی Hosford

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای ۱ تا ۲۵ کتاب درسی را پوشش می دهد. هیچ تمرینی از فصل ۱۵ کتاب حل نشده است. حتما قبل از خرید نمونه رایگان را بررسی بفرمایید.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۲
حجم فایل زیپ شده ۱٫۹۱ مگابایت

***

Solution Manual for Nonlinear Photonics – Jia-Ming Liu

حل المسائل کتاب فوتونیک غیرخطی جیامینگ لیو

Solution Manual for Nonlinear Photonics

نویسنده(گان): Jia-Ming Liu

حل تمرین فوتونیک غیرخطی Jia-Ming Liu

این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و  شامل حل المسائل و اسلایدهای پاورپوینت مدرسین می باشد. حل المسائل فصلهای ۱ تا ۱۸ را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل ورد وجود دارد. همچنین اسلایدهای پاورپوینت نیز برای کل فصلها وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۵۲
حجم فایل زیپ شده ۴۳٫۶ مگابایت

***

Solution Manual for Applied Circuit Analysis – Matthew Sadiku, Sarhan Musa

حل المسائل کتاب تحلیل مدار کاربردی ماتیو سدیکو، سرهان موسی و چارلز الکساندر – ویرایش اول

Solution Manual for Applied Circuit Analysis 1st Edition

نویسنده(گان): Matthew Sadiku, Sarhan Musa, Charles Alexander

حل تمرین تحلیل مدار کاربردی Sadiku و Musa و Alexander

این محصول، حل المسائل کامل کتاب می باشد که فصل های ۱ تا ۱۹ کتاب درسی را پوشش می دهد و علاوه بر حل تمرینات شامل راه حل های PSpice  و راه حل های Multisim می باشد. این حل المسائل مجموعا ۶۴۴ صفحه دارد و به ازای هر فصل، یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۴۴
حجم فایل زیپ شده ۵٫۰۷ مگابایت

***

Solution Manual for Quantum Transport – Supriyo Datta

حل المسائل کتاب انتقال کوانتومی سوپریو داتا – ویرایش دوم

Solution Manual for Quantum Transport: Atom to Transistor – 2nd Edition

نویسنده(گان): Supriyo Datta

حل تمرین انتقال کوانتومی Datta

این حل المسائل از دو فایل تشکیل شده است: ۱ – فایل برای جواب تمرینات غیر متلب که دستنویس می باشد و ۲۱ صفحه دارد ۲ – فایل کدهای متلب که ۵۱ صفحه دارد. حتما قبل خرید نمونه رایگان را بررسی نمایید.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۲
حجم فایل زیپ شده ۷۹۲ کیلوبایت

***

Solution Manual for Mechanical Design – Antonino Risitano

حل المسائل کتاب طراحی مکانیکی آنتونیو ریسیتانو – ویرایش اول

Solution Manual for Mechanical Design – 1st Edition

نویسنده(گان): Antonino Risitano

حل تمرین طراحی مکانیکی Risitano

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای ۱ تا ۲۱ کتاب درسی را پوشش می دهد. هیچ تمرینی از فصل ۱۲ حل نشده است.

دانلود نمونه رایگان 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۹
حجم فایل زیپ شده ۲٫۲۵ مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Applied Electromagnetics and Optics – Vladimir Mitin, Dmitry Sementsov

حل المسائل کتاب الکترومغناطیس کابردی و اپتیک ولادیمیر میتین و دیمیتری سمنتسوف – ویرایش اول

Solution Manual for An Introduction to Applied Electromagnetics and Optics – 1st edition

نویسنده(گان): Vladimir V. Mitin, Dmitry I. Sementsov

حل تمرین الکترومغناطیس و اپتیک کابردی Mitin و Sementsov

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های ۱ تا ۱۳ کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۷۹
حجم فایل زیپ شده ۴٫۴۳ مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Systems Biology – Uri Alon

حل المسایل کتاب مقدمه ای بر زیست شناسی سیستم ها یوری الون – ویرایش اول 

Solution Manual for An Introduction to Systems Biology: Design Principles of Biological Circuits – 1st Edition

نویسنده(گان): Uri Alon

حل تمرین زیست شناسی سیستم Uri Alon

حل المسایل ویرایش اول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و کل فصلهای کتاب درسی را پوشش می دهد (فصلهای ۲ تا ۱۱).

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۷
حجم فایل زیپ شده ۳٫۶۷ مگابایت

***

Solution Manual for The Physics of Nanoelectronics – Tero Heikkila

حل المسائل کتاب فیزیک نانوالکترونیک ترو هیککیلا

Solution Manual for The Physics of Nanoelectronics: Transport and Fluctuation Phenomena at Low Temperatures

نویسنده(گان): Tero T. Heikkila

حل تمرین فیزیک نانوالکترونیک Heikkila

این حل المسایل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و کلیه فصلهای کتاب درسی (فصل ۱ تا ۱۱ ) به همراه اپندیکس را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۴
حجم فایل زیپ شده ۵۵۷ کیلوبایت

***

Instructor’s Manual and Test Bank for Physics of Everyday Phenomena – Thomas Griffith , Juliet Brosing

حل المسائل کتاب فیزیک تمامی پدیده ها توماس گریفیتس و جولیت براسینگ – ویرایش هشتم

به همراه بانک سوالات (تست بانک) کتاب فیزیک تمامی پدیده ها توماس گریفیتس و جولیت براسینگ – ویرایش هشتم

Instructor’s Manual (+ Test Bank) for Physics of Everyday Phenomena – 8th Edition

نویسنده(گان): W. Thomas Griffith , Juliet Brosing

حل تمرین فیزیک Griffith و Brosing

بانک سوالات فیزیک پدیده ها Griffith و Brosing

این محصولات به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده اند و جداگانه به فروش می رسند.

محصول اول شامل راهنمای مدرسین و اسلاید های آموزشی پاورپوینت می باشد و فصل های ۱ تا ۲۱ کتاب درسی را پوشش می دهد. لازم به ذکر است که راهنمای مدرسین شامل جواب پرسش های مروزی، پاسخ تمرینات و جواب Synthesis Problems می باشد

دانلود نمونه رایگان راهنمای مدرسین

محصول دوم شامل تست بانک یا همان بانک سوالات می باشد و فصل های ۱ تا ۲۱ کتاب درسی را پوشش می دهد. به ازای هر فصل یک فایل ورد وجود دارد

دانلود نمونه رایگان تست بانک

مشخصات فایل حل المسائل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۳
حجم فایل زیپ شده ۱۱۵ مگابایت

مشخصات فایل تست بانک

فرمت Word
تعداد صفحات ۲۷۱
حجم فایل زیپ شده ۱٫۱۶ مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت محصول اول (راهنمای مدرسین و پاورپوینت)

***

پرداخت جهت دریافت محصول دوم (تست بانک)