بایگانی دسته: مهندسی مواد و متالوژی

Solution Manual for Physical Metallurgy – William Hosford

حل المسائل کتاب متالورژی فیزیکی ویلیام هاسفورد ویرایش دوم

+ کتاب درسی ویرایش دوم

Solution Manual for Physical Metallurgy 2nd Edition + Textbook

نویسنده: William F. Hosford

کتاب درسی و حل المسائل متالورژی فیزیکی Hosford به صورت جداگانه به فروش می رسند؛ فلذا به توضیحات دقت فرمایید و در صورت داشتن هرگونه سوال با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.


حل تمرین متالورژی Hosford

محصول اول حل المسائل ویرایش دوم است که به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای ۱ تا ۲۵ کتاب درسی را پوشش می دهد. هیچ تمرینی از فصل ۱۵ کتاب حل نشده است. حتما قبل از خرید نمونه رایگان را بررسی بفرمایید.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش دوم

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۲
حجم فایل زیپ شده ۱٫۹۱ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول اول (حل المسائل متالورژی فیزیکی Hosford ویرایش دوم)


محصول دوم، کتاب درسی متالورژی فیزیکی Hosford برای ویرایش دوم می باشد. مشخصات فایل در ادامه آمده است. لطفا جهت مشاهده توضیحات کتاب ویرایش دوم در سایت آمازون اینجا کلیک کنید.

دانلود متالورژی فیزیکی Hosford

مشخصات کتاب درسی ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۲۷
حجم فایل زیپ شده ۱۷٫۱ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول دوم (کتاب درسی ویرایش دوم)

Solution Manual for Separation Process Engineering – Phillip Wankat


حل المسائل کتاب مهندسی فرایندهای جداسازی فیلیپ وانکات ویرایش سوم و چهارم

+ کتاب درسی ویرایش سوم و چهارم

Solution Manual for Separation process engineering: Includes Mass Transfer Analysis 3rd and 4th Edition + Textbooks

نویسنده: Phillip C. Wankat

کتاب درسی و حل المسائل مهندسی فرایندهای جداسازی Wankat به صورت جداگانه به فروش می رسند؛ فلذا به توضیحات دقت فرمایید و در صورت داشتن هرگونه سوال با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.


حل تمرین فرایندهای جداسازی Wankat ویرایش چهارم

محصول اول حل المسائل ویرایش چهارم است که به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و کل فصل های کتاب درسی را پوشش می دهد (فصلهای ۲ تا ۱۹). به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف موجود می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش چهارم

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۳۰
حجم فایل زیپ شده ۱۹٫۱ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول اول (حل المسائل ویرایش چهارم)


محصول دوم، شامل حل المسائل مهندسی فرایندهای جداسازی Wankat ویرایش سوم می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۷۸
حجم فایل زیپ شده ۲۱ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول دوم( حل المسائل ویرایش سوم)


محصول سوم، کتاب درسی مهندسی فرایندهای جداسازی Wankat برای ویرایش چهارم می باشد. مشخصات فایل در ادامه آمده است. لطفا جهت مشاهده توضیحات کتاب ویرایش چهارم در سایت آمازون اینجا کلیک کنید.

دانلود مهندسی فرایند جداسازی Wankat ویرایش چهارم

مشخصات کتاب درسی ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد تمرینات حل شده ۱۱۵۲
حجم فایل زیپ شده ۱۳٫۴ مگابایت

پرداخت جهت محصول سوم(کتاب درسی ویرایش چهارم)


محصول چهارم، کتاب درسی مهندسی فرایندهای جداسازی Wankat برای ویرایش سوم می باشد.

کتاب مهندسی فرایند جداسازی وانکات ویرایش سوم

 

مشخصات کتاب ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۵۸
حجم فایل زیپ شده ۲۴ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول چهارم (کتاب درسی ویرایش سوم)

Solution Manual for The Science and Engineering of Materials – Donald Askeland

حل المسائل کتاب علم و مهندسی مواد دونالد اسکلند – ویرایش هفتم SI، هفتم توسعه یافته، پنجم، چهارم، سوم، دوم و اول

+ ایبوک کتابهای ویرایش هفتم، ششم و سوم

Solution Manual for The Science and Engineering of  Materials 7th Enhanced edition, 7th SI edition, 5th, 4th, 3rd, 2nd and 1st Edition + Textbooks + 

نویسنده(گان): Donald R. Askeland, Wendelin J. Wright

کتاب درسی و حل المسائل علم مواد Askeland به صورت جداگانه به فروش می رسند؛ فلذا به توضیحات دقت فرمایید و در صورت هرگونه ابهام با بخش پشتیبانی تماس حاصل بفرمایید.


حل تمرین علم و مهندسی مواد Askeland ویرایش Enhanced

محصول اول، منابع رسمی برای کتاب ویرایش هفتم توسعه یافته (عنوان دقیق تر: Enhanced 7th Edition ) می باشد و علاوه بر حل المسائل شامل اسلایدهای پاورپوینت و تمرینات اضافی Knovel Problems نیز می باشد. این حل المسائل فصلهای ۱ الی ۲۳ کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد که مجموعا دارای ۵۸۰ صفحه می باشد. همچنین اسلایدهای پاورپوینت آموزشی برای کلیه فصلها این محصول وجود دارند. تمرینات Knovel Problems نیز مجموعا ۱۱۱ صفحه دارد. حتما قبل از خرید، نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هفتم Enhanced را بررسی بفرمایید.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل علم مواد Askeland ویرایش هفتم توسعه یافته

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم Enhanced

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۸۰
حجم فایل زیپ شده ۵۶٫۷ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول اول (حل المسائل و منابع ویرایش هفتم Enhanced)


دانلود حل المسائل علم و مهندسی مواد دونالد اسکلند ویرایش هفتم SI

محصول دوم، منابع رسمی برای کتاب ویرایش هفتم SI (عنوان دقیق تر: ۷th Edition, SI Edition ) می باشد و علاوه بر حل المسائل شامل اسلایدهای پاورپوینت و تمرینات اضافی Knovel Problems نیز می باشد. حل المسائل کلیه فصلهای ۱ الی ۲۳ کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد که جمعا دارای ۴۸۲ صفحه می باشد. همچنین اسلایدهای پاورپوینت آموزشی برای کلیه فصلها این محصول وجود دارند. تمرینات Knovel Problems همراه با جواب بوده و مجموعا ۱۱۲ صفحه دارا است. حتما قبل از خرید، نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هفتم SI را بررسی بفرمایید.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هفتم SI

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم SI

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۸۲
حجم فایل زیپ شده ۵۳٫۳ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول دوم (حل المسائل و منابع ویرایش هفتم SI)


حل المسائل کتاب علم مواد اسکلاند

محصول سوم، شامل پنج حل المسائل برای کتابهای ویرایش اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم با مشخصات زیر می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۷۱
حجم فایل زیپ شده ۱۴٫۷ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۶۲
حجم فایل زیپ شده ۴ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۶
حجم فایل زیپ شده ۱ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۶۲
حجم فایل زیپ شده ۰٫۸ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۶
حجم فایل زیپ شده ۱ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول سوم (مجموعه حل المسائلهای ویرایش اول تا پنجم)


محصول چهارم، فایل کتابهای ویرایش هفتم و ششم و سوم می باشد. لطفا جهت مشاهده توضیحات کتاب ویرایش هفتم در سایت آمازون اینجا کلیک کنید.

دانلود علم و مهندسی مواد اسکلند ویرایش هفتم

کتاب علم مواد Askeland

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۹۸
حجم فایل زیپ شده ۳۷٫۴ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۴۹
حجم فایل زیپ شده ۴۷٫۲ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۷۰
حجم فایل زیپ شده ۵۴ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول چهارم (کتابهای ویرایش هفتم و ششم و سوم)

Solution Manual for Mechanics of Materials – Russell Hibbeler

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح راسل چارلز هیبلر ویرایش یازدهم، دهم، دهم گلوبال، ویرایش نهم، هشتم، هفتم و ششم

+ کتاب درسی ویرایش نهم و دهم و ویرایش دهم جهانی با یکاهای SI

Solution Manual for Mechanics of Materials 6th, 7th, 8th, 9th, 10th and 10th Global and 11th Edition + Textbooks for 9th, 10th and 10th Global 

نویسنده(گان): Russell Charles Hibbeler

کتاب و حل المسائل مقاومت مصالح هیبلر به صورت جداگانه به فروش می رسند. لطفا توضیحات را به صورت کامل بررسی بفرمایید و در صورت لزوم با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.


دانلود کتاب حل المسائل مقاومت مصالح هیبلر ویرایش یازدهم

محصول اول، حل المسائل رسمی کتاب ویرایش یازدهم می باشد که عکس روی جلد کتاب نیز آورده شده است. این حل المسائل فصل های ۱ تا ۱۴ کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد. این محصول علاوه بر problem ها، تمرینات مروری (Review Problems) را نیز پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش یازدهم

مشخصات حل المسائل ویرایش یازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۵۸۱
حجم فایل زیپ شده ۱۵۰ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول اول (حل المسائل مقاومت مصالح هیبلر ویرایش یازدهم)


حل تمرین مقاومت مصالح هیبلر ویرایش دهم گلوبال

محصول دوم، حل المسائل مقاومت مصالح هیبلر ویرایش دهم گلوبال (عنوان دقیق کتاب: Mechanics of Materials Tenth Edition in SI Units, Global Edition) می باشد که عکس روی جلد کتاب نیز قرار داده شده است. این حل المسائل فصل های ۱ تا ۱۴ کتاب درسی مربوطه را پوشش می دهد. این محصول نیز علاوه بر مسائل، شامل تمرینات مروری (Review Problems) نیز می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش دهم نسخه گلوبال

مشخصات حل المسائل ویرایش دهم گلوبال

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۵۸۳
حجم فایل زیپ شده ۱۳۸ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول دوم (حل المسائل ویرایش دهم نسخه گلوبال)


حل المسائل کتاب مقاومت مصالح راسل هیبلر ویرایش دهم

محصول سوم، حل المسائل ویرایش دهم می باشد که عکس جلد کتاب نیز در این پست قرار گرفته است. این حل المسائل نیز فصلهای ۱ تا ۱۴ کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل، یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش دهم نسخه معمولی

مشخصات حل المسائل ویرایش دهم نسخه معمولی

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۵۶۹
حجم فایل زیپ شده ۱۲۱ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول سوم (حل المسائل مقاومت مصالح هیبلر ویرایش دهم نسخه معمولی)


محصول چهارم شامل چهار حل المسائل مقاومت مصالح هیبلر (یکی برای ویرایش ششم، یکی برای هفتم، یکی برای هشتم و یکی برای ویرایش نهم کتاب) با مشخصات زیر می باشد:

مشخصات حل المسائل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۰۵
حجم فایل زیپ شده ۳۶مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۷۵
حجم فایل زیپ شده ۹۵٫۷ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۷۰
حجم فایل زیپ شده ۱۵۷ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۵۵۸
حجم فایل زیپ شده ۱۴٫۵ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول چهارم (حل المسائل ویرایشهای ششم، هفتم، هشتم و نهم)


محصول پنجم، شامل سه ایبوک برای ویرایشهای نهم، دهم و دهم گلوبال می باشد که مشخصات کتابها در ادامه آمده است. جهت مشاهده توضیحات کتاب ویرایش دهم گلوبال در سایت آمازون اینجا کلیک کنید.

کتاب مقاومت مصالح هیبلر ویرایش 10 گلوبال

کتاب مقاومت مصالح راسل هیبلر ویرایش نهمدانلود مقاومت مصالح هیبلر ویرایش دهم

مشخصات فایل کتاب ویرایش دهم با واحدهای SI (نسخه جهانی)

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۹۹
حجم فایل زیپ شده ۹۵٫۱ مگابایت

مشخصات فایل کتاب ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۰۱
حجم فایل زیپ شده ۱۲۹ مگابایت

مشخصات فایل کتاب ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۰۵
حجم فایل زیپ شده ۳۶ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول پنجم (ایبوک کتابهای ویرایش نهم، دهم و دهم گلوبال)

Solution Manual for Vector Mechanics for Engineers: Statics/Dynamics – Ferdinand Beer, Russell Johnston

حل المسائل کتاب مکانیک برداری برای مهندسین: دینامیک و استاتیک فردینان بیر و راسل جانستون ویرایش دوازدهم، یازدهم، دهم و نهم

+ کتاب درسی ویرایش دهم و دوازدهم

Solution Manual for Vector Mechanics for Engineers: Dynamics and Statics 12th, 11th, 10th and 9th Edition + Textbooks

نویسنده(گان): Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston, David Mazurek, Phillip Cornwell

کتاب درسی و حل المسائل مکانیک برداری بیر جانستون به صورت جداگانه به فروش می رسند؛ فلذا به توضیحات دقت فرمایید. لازم به ذکر است که حل المسائل های استاتیک و دینامیک به صورت جداگانه به فروش می رسند.


حل تمرین مکانیک برداری برای مهندسین جلد استاتیک بیر جانستون

محصول اول منابع رسمی کتاب کتاب مکانیک برداری برای مهندسین: استاتیک ویرایش دوازدهم می باشد و علاوه بر حل المسائل ، اسلایدهای پاورپوینت و ویدیوهای مربوط به کیس استادی ها می باشد. حل المسائل فصلهای ۲ الی ۱۰ را پوشش می دهد و شامل حل مسائل (problem های) داخل فصل و مسائل مروری (Review) آخر فصل و نیز پاسخ مسایل کامپیوتری (Computer Problems) می باشد و کامل می باشد، حل تمرینات به صورت فایل ورد و پی دی اف تک برای هر تمرین و نیز یک پی دی اف برای هر فصل وجود دارند. اسلایهای آموزشی پاورپوینت نیز برای کلیه فصلهای ۱ تا ۱۰ موجود می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل مکانیک برداری جلد استاتیک ویرایش دوازدهم

مشخصات حل المسائل مکانیک برداری برای مهندسین: استاتیک ویرایش دوازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۸۸۹
حجم فایل زیپ شده ۹۸۴ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول اول (منابع رسمی مکانیک برداری برای مهندسین: استاتیک ویرایش دوازدهم)


حل تمرین مکانیک برداری دینامیک Beer و Johnston و Mazurek

محصول دوم منابع رسمی کتاب کتاب مکانیک برداری برای مهندسین: دینامیک ویرایش دوازدهم می باشد و علاوه بر حل المسائل ، اسلایدهای پاورپوینت و ویدیوهای مربوط به کیس استادی ها می باشد. حل المسائل فصلهای ۱۱ الی ۱۹ را پوشش می دهد و شامل حل مسائل (problem های) داخل فصل و مسائل مروری (Review) آخر فصل و نیز پاسخ مسایل کامپیوتری (Computer Problems) می باشد و کامل است، حل تمرینات به صورت فایل ورد و پی دی اف تک برای هر تمرین و نیز یک پی دی اف برای هر فصل وجود دارند. اسلایهای آموزشی پاورپوینت نیز برای کلیه فصلهای ۱۲ الی ۱۹ داخل محصول موجود می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل مکانیک برداری جلد دینامیک ویرایش دوازدهم

مشخصات حل المسائل مکانیک برداری برای مهندسین: دینامیک ویرایش دوازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۵۴۰
حجم فایل زیپ شده ۱٫۲۸ گیگابایت

***

پرداخت جهت محصول دوم (منابع رسمی مکانیک برداری برای مهندسین: دینامیک ویرایش دوازدهم)


محصول سوم شامل چهار حل المسائل برای ویرایش های یازدهم و دهم و نهم کتاب مکانیک برداری برای مهندسین: استاتیک می باشد. مشخصات این حل المسائلها در ادامه آمده است

مشخصات حل المسائل استاتیک ویرایش یازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۸۹۱
حجم فایل زیپ شده ۵۴٫۴ مگابایت

مشخصات حل المسائل استاتیک ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۸۴۷
حجم فایل زیپ شده ۴۵ مگابایت

مشخصات حل المسائل استاتیک ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۷۹۸
حجم فایل زیپ شده ۳۷٫۸ مگابایت

مشخصات حل المسائل استاتیک ویرایش نهم (فصل ۲ الی ۵)

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۸۲
حجم فایل زیپ شده ۵ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول سوم (حل المسائل مکانیک برداری بیر جانستون استاتیک برای ویرایشهای نهم، دهم و یازدهم)


محصول چهارم شامل دو حل المسائل برای ویرایش های یازدهم و دهم کتاب مکانیک برداری برای مهندسین: دینامیک می باشد. مشخصات این فایلها نیز در ادامه آمده است

مشخصات حل المسائل دینامیک ویرایش یازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۶۰۸
حجم فایل زیپ شده ۶۵ مگابایت

مشخصات حل المسائل دینامیک ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۴۹۳
حجم فایل زیپ شده ۴۷ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول چهارم (حل المسائل مکانیک برداری بیر جانستون دینامیک برای ویرایشهای دهم و یازدهم)


محصول پنجم، شامل دو ایبوک برای ویرایش های دهم و دوازدهم کتاب مکانیک برداری برای مهندسین: دینامیک و استاتیک می باشد که مشخصات فایلها در ادامه آمده است. لطفا جهت مشاهده توضیحات کتاب ویرایش دوازدهم در سایت آمازون اینجا کلیک کنید.

دانلود مکانیک برداری برای مهندسین: دینامیک و استاتیک Beer و Johnston
دانلود مکانیک برداری برای مهندسین دینامیک و استاتیک بیر جانسون

مشخصات کتاب ویرایش دوازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۵۰۵
حجم فایل زیپ شده ۱۶۱ مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۹۲
حجم فایل زیپ شده ۸۶ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول پنجم (ایبوک ویرایش دهم و دوازدهم)

Solution Manual for Thermodynamics – Yunus Cengel, Michael Boles

حل المسائل کتاب ترمودینامیک، با دید مهندسی چنگل (یا همون سنجل) ویرایش نهم، نهم SI، هشتم، هفتم، ششم و پنجم

+ کتاب درسی ویرایش هشتم و نهم

 Solution Manual for Thermodynamics: An Engineering Approach 5th, 6th, 7th, 8th, 9th and 9th SI Edition + textbooks

نویسندگان: Yunus A. Cengel, Michael A. Boles

کتاب و حل المسائل ترمودینامیک سنجل به صورت جداگانه به فروش می رسند؛ فلذا در انتخاب خود دقت بفرمایید، پس از خرید امکان تغییر وجود ندارد.


حل تمرین ترمودینامیک سنجل ویرایش نهم SI
محصول اول حل المسائل اورجینال ویرایش نهم SI (عنوان دقیق Ninth Edition in SI units) می باشد. این حل المسائل فصلهای ۱ تا ۱۷ کتاب درسی ویرایش نهم SI را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش نهمSI

مشخصات حل المسائل ویرایش نهم SI

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۹۳۲
حجم فایل زیپ شده ۱۶۱ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول اول (حل المسائل ترمودینامیک سنجل ویرایش نهم SI)


حل المسائل کتاب ترمودینامیک یونس سنجل ویرایش نهم

محصول دوم، حل المسائل اورجینال ویرایش نهم می باشد. این حل المسائل فصلهای ۱ تا ۱۸ کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل، یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش نهم

مشخصات حل المسائل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۱۲۴
حجم فایل زیپ شده ۱۵۷ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول دوم (حل المسائل ویرایش نهم)


حل تمرینات ترمودینامیک سنجل ویرایش هشت

محصول سوم شامل چهار حل المسائل برای ویرایش های پنجم، ششم، هفتم و هشتم می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۰۴۱
حجم فایل زیپ شده ۲۱٫۲۷ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۰۷۰
حجم فایل زیپ شده ۱۹ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۱۳۵
حجم فایل زیپ شده ۱۱٫۹ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۷۳۳
حجم فایل زیپ شده ۱۱٫۷ مگابایت

پرداخت جهت محصول سوم (حل المسائل ویرایش هشتم، هفتم، ششم و پنجم)


محصول چهارم شامل دو ایبوک برای ویرایش های هشتم و نهم کتاب درسی می باشد. لطفا جهت مشاهده توضیحات کتاب ویرایش نهم در سایت آمازون اینجا کلیک کنید.

دانلود ترمودینامیک یونس سنجل ویرایش نهم

کتاب ترمودینامیک مهندسی سنجل ویرایش هشتم

مشخصات کتاب ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۰۹
حجم فایل زیپ شده ۲۶٫۸ مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش هشتم

فرمت DJVU
تعداد صفحات ۱۰۲۴
حجم فایل زیپ شده ۸۳ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول چهارم (کتابهای ویرایش هشتم و نهم)

Solution Manual for Fundamentals of Modern Manufacturing – Mikell Groover

حل المسائل کتاب مبانی ساخت و تولید نوین مایکل پ. گروور ویرایش هفتم، ششم، چهارم و سوم

+ کتاب درسی ویرایش های چهارم، ششم و هفتم

Solution Manual for Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems 7th, 6th, 4th and 3rd Edition + Textbooks

نویسنده(گان): Mikell P. Groover

کتاب درسی و حل المسائل مبانی ساخت و تولید نوین Groover برای ویرایش های مختلف به صورت جداگانه به فروش می رسند؛ فلذا به توضیحات دقت فرمایید.


حل تمرین ساخت و تولید مدرن Groover ویرایش هفتم

محصول اول، حل المسائل رسمی کتاب ویرایش هفتم است که فصلهای ۱ تا ۴۰ کتاب درسی را پوشش می دهد. این محصول شامل جواب تمرینات و پرسش های مروری، پاسخ برای پرسش های چندگزینه ای و اسلایدهای آموزشی پاورپوینت می باشد. همچنین فصلهای الحاقی ۳۲ تا ۴۰ کتاب درسی در این محصول وجود دارند. فایل Solutions to Review Questions and Problems مجموعا دارای ۳۹۳ صفحه می باشد. همچنین فایل Solutions to Multiple Choice Questions مجموعا دارای ۱۷۹ صفحه می باشد.

دانلود نمونه رایگان از حل المسائل ویرایش هفتم

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت Word
تعداد صفحات ۳۹۳ + ۱۷۹
حجم فایل زیپ شده ۱۰۴٫۳۱ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول اول (حل المسائل ویرایش هفتم)


حل المسایل مبانی ساخت و تولید Groover ویرایش ششم

محصول دوم، منابع کامل کتاب ویرایش ششم می باشد و علاوه بر حل المسائل، شامل اسلایدهای پاورپوینت و یادداشت های تاریخی (Historical Note) نیز می باشد. حل المسائل فصل های ۱ تا ۴۰ را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل ورد یا پی دی اف وجود دارد و جمعا ۲۵۷ صفحه دارد. اسلاید های پاورپوینت مدرسین نیز برای کلیه فصلها موجود می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش ششم

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۵۷
حجم فایل زیپ شده ۱۵۷ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول دوم (منابع کامل ویرایش ششم)


محصول سوم، شامل حل المسائلهای ویرایش چهارم و سوم می باشد که مشخصات آنها در ادامه آمده است:

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۱۴
حجم فایل زیپ شده ۲ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۹۲
حجم فایل زیپ شده ۱ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول سوم (حل المسائل ساخت و تولید نوین Groover ویرایش سوم و چهارم)


محصول چهارم شامل سه ایبوک برای ویرایش های هفتم و ششم و چهارم کتاب مبانی ساخت و تولید نوین Groover می باشد که مشخصات فایلها در ادامه آمده است. لطفا جهت مشاهده توضیحات کتاب ویرایش هفتم در سایت آمازون اینجا کلیک کنید.

دانلود مبانی ساخت و تولید مدرن گروور ویرایش ششم

دانلود ساخت و تولید نوین Groover ویرایش هفتم

کتاب مبانی ساخت و تولید نوین مایکل پ. گروور ویراست چهارم

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۱۶
حجم فایل زیپ شده ۴۱٫۱ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۵۱
حجم فایل زیپ شده ۵۲٫۶ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۲۸
حجم فایل زیپ شده ۱۶ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول چهارم (ایبوک کتابهای ویرایش هفتم، ششم و چهارم)

Solution Manual for Materials Science and Engineering – William Callister, David Rethwisch

حل المسائل کتاب مهندسی و علم مواد ویلیام کلیستر و دیوید رتویش ویرایش دهم گلوبال، نهم و هشتم

کتابهای ویرایش دهم ، نهم و هشتم

Solution Manual for Materials Science and Engineering: An Introduction – 10th Global Edition, 9th and 8th Edition + Textbook

نویسنده(گان): William D. Callister, David G. Rethwisch

کتاب و حل المسائل مهندسی و علم مواد کلیستر و رتویش به صورت جداگانه به فروش می رسند. حتما به توضیحات دقت بفرمایید.


حل تمرین مهندسی و علم مواد Callister و Rethwisch ویرایش 10 گلوبال

محصول اول، منابع کامل کتاب ویرایش دهم گلوبال با عنوان دقیق “Callister’s Materials Science and Engineering 10th Edition, Global edition – William D. Callister, David G. Rethwisch” می باشد. این محصول شامل حل المسائل، کیس استادی به همراه پاسخ، مدول آنلاین به همراه پاسخ تمرینات مدول آنلاین، اسلایدهای آموزشی پاور پوینت و برخی منابع جانبی دیگر می باشد. حل المسائل کلیه فصل های ۲ الی ۲۱ کتاب درسی را پوشش می دهد که به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد و مجموعا ۷۱۱ صفحه دارد. همچنین اسلایدهای پاورپوینت آموزشی در دو فرمت PPT و PDF موجود می باشند.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش دهم گلوبال

مشخصات حل المسائل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۱۱
حجم فایل زیپ شده ۱۸۲ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول اول (حل المسائل ویرایش دهم گلوبال)


حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مهندسی و علم مواد ویلیام کلیستر ویرایش نهم

محصول دوم دارای دو حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش هشتم و دیگری برای ویرایش نهم. حل المسائل ویرایش نهم همه تمرینات فصل دوم الی بیست و یکم را پوشش می دهد که این حل المسائل پاسخ مسائل موردی “Case Study” و نیز جواب پرسش های مفهومی “Concept Check Questions” را نیز شامل می شود.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش نهم

مشخصات حل المسائل ویراست نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۵۶۹
حجم فایل زیپ شده ۲۶٫۱۵ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۴۶
حجم فایل زیپ شده ۱۳ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول دوم (حل المسائل مهندسی و علم مواد کلیستر و رتویش ویرایش نهم و هشتم)


محصول سوم شامل سه ایبوک برای ویرایش های دهم، نهم و هشتم می باشد که مشخصات فایلها در ادامه آمده است. لطفا جهت مشاهده توضیحات کتاب ویرایش دهم در سایت آمازون اینجا کلیک کنید.

دانلود کتاب مهندسی و علم مواد Callister و Rethwish ویرایش دهم

دانلود مهندسی و علم مواد کلیستر ویرایش هشتم

مشخصات فایل کتاب ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۷۵
حجم فایل زیپ شده ۱۳٫۷ مگابایت

مشخصات فایل کتاب ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۹۰
حجم فایل زیپ شده ۱۹٫۳ مگابایت

مشخصات فایل کتاب ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۰۰
حجم فایل زیپ شده ۲۲ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول سوم (کتابها)

Solution Manual for Introduction to Engineering Mechanics – Jenn Stroud Rossmann, Clive Dym

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مهندسی مکانیک جن استرود راسمن و کلایو دایم – ویرایش دوم

Solution Manual for Introduction to Engineering Mechanics: A Continuum Approach – 2nd Edition

نویسنده(گان): Jenn Stroud Rossmann, Clive L. Dym, Lori Bassman

حل تمرین مهندسی مکانیک Rossmann و Dym و Bassman

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و شامل جواب تمرینات فصل های ۱ و ۲ و ۳ (Case Study 1) و ۴ و ۵ و ۶ (Case Study 2) و ۷ و ۹ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۶ و ۱۸ و ۲۰ می باشد. طبق گزارشات رسید این حل المسائل همه تمرینات را پوشش نمی دهد و نواقصاتی دارد. چنانچه دنبال تمرین خاصی هستید، حتما قبل از خرید با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۵۶
حجم فایل زیپ شده ۶٫۲۷ مگابایت

***

Introduction to Engineering Mechanics – Jenn Stroud Rossmann, Clive Dym

کتاب مقدمه ای بر مهندسی مکانیک جن استرود راسمن و کلایو دایم – ویرایش دوم

Introduction to Engineering Mechanics: A Continuum Approach – 2nd Edition

نویسنده(گان): Jenn Stroud Rossmann, Clive L. Dym, Lori Bassman

دانلود مهندسی مکانیک Rossmann و Dym

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۵۶
حجم فایل زیپ شده ۴٫۵۴ مگابایت

***

Solution Manual for Imperfections in Crystalline Solids – Wei Cai, William Nix

حل المسائل کتاب عیوب در جامدهای کریستالی وی کای و ویلیام نیکس

Solution Manual for Imperfections in Crystalline Solids

نویسنده(گان): Wei Cai, William D. Nix

حل تمرین عیوب جامدات بلورین کریستالی Cai و Nix

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات اصلی تهیه شده است و فصلهای ۱ تا ۱۴ به همراه اپندیکس های A و B و C و D را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۸۲
حجم فایل زیپ شده ۱۶٫۵ مگابایت

***

Imperfections in Crystalline Solids – Wei Cai, William Nix

کتاب عیوب در جامدهای کریستالی وی کای و ویلیام نیکس

Imperfections in Crystalline Solids

نویسنده(گان): Wei Cai, William D. Nix

دانلود عیوب در جامدهای کریستالی Wei Cai و William Nix

این کتاب پی دی اف اورجینال نمی باشد و از فرمت دیگری به پی دی اف تبدیل شده است.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۰۳۷
حجم فایل زیپ شده ۳۰٫۰ مگابایت

***

Solution Manual for Mechanical Behavior of Materials – William Hosford

حل المسائل کتاب رفتار مکانیکی مواد ویلیام هاسفورد – ویرایش دوم

Solution Manual for Mechanical Behavior of Materials – 2nd Edition

نویسنده(گان): William F. Hosford

حل تمرین رفتار مکانیکی مواد Hosford

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای ۱ الی ۲۲ کتاب درسی را قالب فایل ورد پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۶
حجم فایل زیپ شده ۷٫۴۳ مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to the Micromechanics of Composite Materials – Huiming Yin, Yingtao Zhao

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر میکرومکانیک مواد مرکب هو مینگ یین و یینگتائو ژائو – ویرایش اول

Solution Manual for Introduction to the Micromechanics of Composite Materials – 1st Edition

نویسنده(گان): Huiming Yin, Yingtao Zhao

حل تمرین میکرومکانیک مواد مرکب Yin و Zhao

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای ۱ تا ۱۰ کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۲
حجم فایل زیپ شده ۷۲۵ کیلوبایت

***

Introduction to the Micromechanics of Composite Materials – Huiming Yin, Yingtao Zhao

کتاب مقدمه ای بر میکرومکانیک مواد مرکب هو مینگ یین و یینگتائو ژائو – ویرایش اول

Introduction to the Micromechanics of Composite Materials – 1st Edition

نویسنده(گان): Huiming Yin, Yingtao Zhao

دانلود میکرومکانیک مواد مرکب Huiming Yin و Yingtao Zhao

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۲۳۴
حجم فایل زیپ شده ۴٫۵۹ مگابایت

***

Solution Manual for Fluid Mechanics – David Pnueli, Chaim Gutfinger

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات دیوید پنوئلی و چیم گاتفینگر

Solution Manual for Fluid Mechanics

نویسنده(گان): David Pnueli, Chaim Gutfinger

حل تمرین مکانیک سیالات Pnueli و Gutfinger

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های ۱ تا ۱۴ کتاب درسی را پوشش می دهد. پاسخ تمرینات به صورت دستنویس می باشند.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۵۶
حجم فایل زیپ شده ۸٫۰۷ مگابایت

***

Fluid Mechanics – David Pnueli, Chaim Gutfinger

کتاب مکانیک سیالات دیوید پنوئلی و چیم گاتفینگر

Fluid Mechanics

نویسنده(گان): David Pnueli, Chaim Gutfinger

دانلود مکانیک سیالات Pnueli و Gutfinger

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۹۶
حجم فایل زیپ شده ۱۱٫۴ مگابایت

***

Solution Manual for Organic and Printed Electronics – Giovanni Nisato, Donald Lupo

حل المسائل کتاب الکترونیک آلی و چاپی جیوانی نیساتو و دونالد لوپو – ویرایش اول

Solution Manual for Organic and Printed Electronics: Fundamentals and Applications – 1st Edition

نویسنده(گان): Giovanni Nisato, Donald Lupo, Simone Ganz

حل تمرین الکترونیک آلی و چاپی Nisato و Lupo

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های ۲ تا ۱۳ کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۳۰
حجم فایل زیپ شده ۷۶۸ کیلوبایت

***

Organic and Printed Electronics – Giovanni Nisato, Donald Lupo

کتاب الکترونیک آلی و چاپی جیوانی نیساتو و دونالد لوپو – ویرایش اول

Organic and Printed Electronics: Fundamentals and Applications – 1st Edition

نویسنده(گان): Giovanni Nisato, Donald Lupo, Simone Ganz

دانلود الکترونیک آلی و چاپی Nisato و Lupo

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۹۸
حجم فایل زیپ شده ۲۶٫۱ مگابایت

***

Instructor’s Solution Manual for Conceptual Electromagnetics – Branislav Notaros

حل المسائل کتاب الکترومغناطیس مفهومی برانیسلاو ناتاروس – ویرایش اول

Instructor’s Solution Manual for Conceptual Electromagnetics – 1st Edition

نویسنده(گان): Branislav M. Notaros

حل تمرین الکترومغناطیس Notaros

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و صرفاً شامل گزینه های صحیح می باشد و فصلهای ۱ تا ۱۲ را کتاب درسی را پوشش می دهد. این محصول صرفا شامل کلید می باشد و پاسخ تشریحی ندارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۵
حجم فایل زیپ شده ۹۹ کیلوبایت

***