بایگانی برچسب: s

Solution Manual for Engineering Mechanics: Statics – Russell Hibbeler

حل المسائل کتاب استاتیک هیبلر – ویرایش پانزدهم، چهاردهم گلوبال و سیزدهم و دهم

+ کتابهای ویرایش چهارده گلوبال و سیزدهم

 Solution Manual for Engineering Mechanics: Statics 15th, 14th Global, 13th and 10th Edition + Textbooks

نویسنده(گان):  Russell C. Hibbeler

کتاب درسی و حل المسائل استاتیک هیبلر صورت جداگانه به فروش می رسند. در صورت هرگونه ابهام با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.


حل المسائل استاتیک هیبلر ویرایش پانزدهم

محصول اول منابع کامل کتاب ویرایش پانزدهم می باشد و شامل حل المسائل، اسلایدهای پاورپوینت می باشد. حل المسائل فصلهای ۱ الی ۱۱ کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد که مجموعا دارای ۱۱۶۹ صفحه می باشد. اسلایدهای پاورپوینت نیز برای فصل ۱ الی ۱۰ موجود می باشد و اسلایدی برای فصل ۱۱ وجود ندارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش پانزدهم

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش پانزدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۶۹
حجم فایل زیپ شده ۱۳۱ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول اول (حل المسائل استاتیک هیبلر ویرایش پانزدهم + اسلایدها)


حل تمرین استاتیک Hibbeler ویرایش چهاردهم گلوبال

محصول دوم منابع کامل کتاب ویرایش چهاردهم گلوبال (عنوان دقیق کتاب: Engineering Mechanics: Statics 14th Edition in SI Units, Global Edition) می باشد و شامل حل المسائل، اسلایدهای پاورپوینت و مثالها می باشد. حل المسائل فصلهای ۱ الی ۱۱ کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد. اسلایدهای پاورپوینت برای فصل ۱ الی ۱۰ موجود می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش چهاردهم گلوبال

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش چهارده گلوبال

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۱۷۹
حجم فایل زیپ شده ۳۴۹ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول دوم (حل المسائل استاتیک هیبلر ویرایش چهارده گلوبال)


محصول سوم، شامل دو حل المسائل می باشد: یکی برای ویرایش دهم و دگیری برای ویرایش سیزدهم.

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش سیزدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۳۴
حجم فایل زیپ شده ۵۴ مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۱۸
حجم فایل زیپ شده ۱۹٫۹ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول سوم (حل المسائلهای ویرایش دهم و سیزدهم)


محصول چهارم، فایل کتابهای ویرایش چهارده گلوبال و سیزدهم می باشد. لطفا جهت مشاهده توضیحات کتاب ویرایش چهارده گلوبال در سایت آمازون اینجا کلیک کنید.

دانلود استاتیک هیبلر ویرایش چهارده گلوبال

دانلود استاتیک هیبلر

مشخصات فایل ویرایش ۱۴ ام گلوبال

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۱۶
حجم فایل زیپ شده ۱۶۸ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ۱۳ ام

فرمت PDF
تعداد صفحات ۶۷۲
حجم فایل زیپ شده ۷۲ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول چهارم (کتابهای ویرایش ۱۴ گلوبال و ۱۳ ام)

Solution Manual for Mechanics of Materials – Russell Hibbeler

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح راسل چارلز هیبلر ویرایش یازدهم، دهم، دهم گلوبال، ویرایش نهم، هشتم، هفتم و ششم

+ کتاب درسی ویرایش نهم و دهم و ویرایش دهم جهانی با یکاهای SI

Solution Manual for Mechanics of Materials 6th, 7th, 8th, 9th, 10th and 10th Global and 11th Edition + Textbooks for 9th, 10th and 10th Global 

نویسنده(گان): Russell Charles Hibbeler

کتاب و حل المسائل مقاومت مصالح هیبلر به صورت جداگانه به فروش می رسند. لطفا توضیحات را به صورت کامل بررسی بفرمایید و در صورت لزوم با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.


دانلود کتاب حل المسائل مقاومت مصالح هیبلر ویرایش یازدهم

محصول اول، حل المسائل رسمی کتاب ویرایش یازدهم می باشد که عکس روی جلد کتاب نیز آورده شده است. این حل المسائل فصل های ۱ تا ۱۴ کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد. این محصول علاوه بر problem ها، تمرینات مروری (Review Problems) را نیز پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش یازدهم

مشخصات حل المسائل ویرایش یازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۵۸۱
حجم فایل زیپ شده ۱۵۰ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول اول (حل المسائل مقاومت مصالح هیبلر ویرایش یازدهم)


حل تمرین مقاومت مصالح هیبلر ویرایش دهم گلوبال

محصول دوم، حل المسائل مقاومت مصالح هیبلر ویرایش دهم گلوبال (عنوان دقیق کتاب: Mechanics of Materials Tenth Edition in SI Units, Global Edition) می باشد که عکس روی جلد کتاب نیز قرار داده شده است. این حل المسائل فصل های ۱ تا ۱۴ کتاب درسی مربوطه را پوشش می دهد. این محصول نیز علاوه بر مسائل، شامل تمرینات مروری (Review Problems) نیز می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش دهم نسخه گلوبال

مشخصات حل المسائل ویرایش دهم گلوبال

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۵۸۳
حجم فایل زیپ شده ۱۳۸ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول دوم (حل المسائل ویرایش دهم نسخه گلوبال)


حل المسائل کتاب مقاومت مصالح راسل هیبلر ویرایش دهم

محصول سوم، حل المسائل ویرایش دهم می باشد که عکس جلد کتاب نیز در این پست قرار گرفته است. این حل المسائل نیز فصلهای ۱ تا ۱۴ کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل، یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش دهم نسخه معمولی

مشخصات حل المسائل ویرایش دهم نسخه معمولی

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۵۶۹
حجم فایل زیپ شده ۱۲۱ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول سوم (حل المسائل مقاومت مصالح هیبلر ویرایش دهم نسخه معمولی)


محصول چهارم شامل چهار حل المسائل مقاومت مصالح هیبلر (یکی برای ویرایش ششم، یکی برای هفتم، یکی برای هشتم و یکی برای ویرایش نهم کتاب) با مشخصات زیر می باشد:

مشخصات حل المسائل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۰۵
حجم فایل زیپ شده ۳۶مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۷۵
حجم فایل زیپ شده ۹۵٫۷ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۷۰
حجم فایل زیپ شده ۱۵۷ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۵۵۸
حجم فایل زیپ شده ۱۴٫۵ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول چهارم (حل المسائل ویرایشهای ششم، هفتم، هشتم و نهم)


محصول پنجم، شامل سه ایبوک برای ویرایشهای نهم، دهم و دهم گلوبال می باشد که مشخصات کتابها در ادامه آمده است. جهت مشاهده توضیحات کتاب ویرایش دهم گلوبال در سایت آمازون اینجا کلیک کنید.

کتاب مقاومت مصالح هیبلر ویرایش 10 گلوبال

کتاب مقاومت مصالح راسل هیبلر ویرایش نهمدانلود مقاومت مصالح هیبلر ویرایش دهم

مشخصات فایل کتاب ویرایش دهم با واحدهای SI (نسخه جهانی)

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۹۹
حجم فایل زیپ شده ۹۵٫۱ مگابایت

مشخصات فایل کتاب ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۰۱
حجم فایل زیپ شده ۱۲۹ مگابایت

مشخصات فایل کتاب ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۰۵
حجم فایل زیپ شده ۳۶ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول پنجم (ایبوک کتابهای ویرایش نهم، دهم و دهم گلوبال)

Solution Manual for Structural Analysis – Russell Hibbeler

حل المسائل کتاب تحلیل سازه راسل چارلز هیبلر – ویرایش دهم Global ،نهم، هشتم و هفتم

+ کتاب درسی ویرایش دهم گلوبال، نهم، هشتم و هفتم

  Solution Manual for Structural Analysis 10th SI Edition, 9th, 8th and 7th Edition + Textbook for 7th, 8th, 9th and 10th Global Edition

نویسنده(گان): Russell C. Hibbeler

کتاب ها و حل المسائل تحلیل سازه هیبلر به صورت جداگانه به فروش می رسند در نتیجه توضیحات زیر را به دقت بررسی نمایید و در صورت هرگونه ابهام با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.


حل تمرین تحلیل سازه هیبلر ویرایش دهم

محصول اول، حل المسائل تحلیل سازه هیبلر ویرایش دهم گلوبال (عنوان دقیق کتاب: Structural Analysis Tenth Edition in SI Units, Global Edition) به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های ۱ تا ۱۶ کتاب درسی را پوشش می دهد. لازم به ذکر است که به ازای هر فصل، یک فایل پی دی اف موجود می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش دهم گلوبال

مشخصات حل المسائل ویراست دهم گلوبال

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۷۴
حجم فایل زیپ شده ۸۹٫۳ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول اول (حل المسائل ویرایش دهم گلوبال)


حل تمرین تحلیل سازه‌ها راسل هیبلر ویرایش نهم

محصول دوم، حل المسائل رسمی کتاب ویرایش نهم می باشد و پاسخ تمرینات فصل های ۱ تا ۱۶ کتاب را شامل می شود. حل المسائل به صورت یک فایل پی دی اف و دارای ۷۰۰ صفحه می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش نهم

مشخصات حل المسائل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۰۰
حجم فایل زیپ شده ۱۰۴ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول دوم (حل المسائل تحلیل سازه هیبلر ویرایش نهم)


محصول سوم شامل دو حل المسائل برای ویرایش ویرایش های هشتم و هفتم کتاب می باشد.

حل المسائل کتاب تحلیل سازه های راسل هیبلر

مشخصات حل المسائل ویراست هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۵۳
حجم فایل زیپ شده ۵۳ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۰۲
حجم فایل زیپ شده ۳۳ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول سوم (حل المسائلهای ویرایش هفتم و هشتم)


محصول چهارم، ایبوک رسمی کتاب ویرایش دهم گلوبال (عکس پایینی) می باشد که عنوان دقیق کتاب Structural Analysis Tenth Edition in SI Units, Global Edition می باشد. جهت مشاهده توضیحات کتاب در سایت آمازون اینجا کلیک کنید.

دانلود تحلیل سازه هیبلر ویرایش دهم

دانلود نمونه رایگان کتاب ویرایش دهم گلوبال

مشخصات فایل کتاب ویرایش دهم گلوبال

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۴۶
حجم فایل زیپ شده ۵۶٫۲ مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت محصول چهارم (ایبوک ویرایش دهم گلوبال)


محصول پنجم، شامل سه ایبوک برای ویرایش های ۹، ۸ و ۷ می باشد.

کتاب تحلیل سازه های هیبلر ویرایش 9

دانلود تحلیل سازه Hibbeler ویرایش هشت

مشخصات فایل کتاب ویراست نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۲۵
حجم فایل زیپ شده ۵۳ مگابایت

مشخصات فایل کتاب ویراست هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۲۰
حجم فایل زیپ شده ۳۰ مگابایت

مشخصات فایل کتاب ویراست هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۴۰۳
حجم فایل زیپ شده ۸۴ مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت محصول پنجم (ایبوک ویرایش های ۷ و ۸ و ۹)

Solution Manual for Statics and Mechanics of Materials – Russell Hibbeler

حل المسائل کتاب استاتیک و مقاومت مصالح راسل هیبلر ویرایش پنجم گلوبال + کتاب درسی

Solution Manual for Statics and Mechanics of Materials 5th edition in SI Units, Global Edition + Textbook

نویسنده: Russell C. Hibbeler

کتاب درسی و حل المسائل استاتیک و مقاومت مصالح هیبلر به صورت جداگانه به فروش می رسند. فلذا به توضیحات زیر توجه فرمایید.


حل تمرین استاتیک و مقاومت مصالح Hibbeler پنجم SI

محصول اول، منابع رسمی کتاب ویرایش پنجم گلوبال (عنوان دقیق کتاب: Statics and Mechanics of Materials Fifth Edition in SI Units, Global edition) می باشد و شامل حل المسایل و مثال ها می باشد. حل المسائل، فصلهای ۱ الی ۱۷ کتاب را پوشش می دهد و به ازای هر صفحه یک فایل پپی دی اف دارد می باشد که مجموعا ۱۳۸۸ صقحه دارد. مثالها نیز به صورت فایل پاورپوینت می باشند و کل فصلهای کتاب را پوشش می دهند.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات حل المسائل

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۸۸
حجم فایل زیپ شده ۲۸۰ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول اول (حل المسائل و مثالها)


محصول دوم، فایل ایبوک استاتیک و مقاومت مصالح هیبلر ویرایش پنجم گلوبال می باشد. لطفا جهت مشاهده توضیحات کتاب در سایت آمازون اینجا کلیک کنید.

دانلود استاتیک و مقاومت مصالح هیبلر

مشخصات فایل کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۳۵
حجم فایل زیپ شده ۸۹٫۸ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول دوم (کتاب)

Solution Manual for Engineering Mechanics: Dynamics – Russell Hibbeler

حل المسائل کتاب دینامیک راسل هیبلر ویرایش چهاردهم گلوبال SI، چهاردهم، سیزدهم، دوازدهم، یازدهم و دهم

+ کتاب درسی ویرایش چهاردهم، چهاردم SI و سیزدهم

 Solution Manual for Engineering Mechanics: Dynamics 10th, 11th, 12th, 13th, 14th Global and 14th Edition + Textbook for 13th, 14th Global and 14th Edition

نویسنده(گان): Russell C. Hibbeler

کتابهای درسی و حل المسائلها به صورت جداگانه به فروش می رسند. در نتیجه توضیحات زیر را به دقت بررسی نمایید.


حل تمرین دینامیک هیبلر ویرایش چهاردهم SI

محصول اول، حل المسائل کتاب ویرایش چهاردهم گلوبال با واحدهای SI (عکس فوق) می باشد که عنوان دقیق کتاب درسی Engineering Mechanics: Dynamics Fourteenth Edition in SI Units, Global Edition می باشد. حل المسائل دینامیک هیبلر به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده و فصلهای ۱۲ تا ۲۲ کتاب درسی را پوشش میدهد. به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش چهاردهم SI

مشخصات حل المسائل ویرایش چهاردهم SI

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۷۳
حجم فایل زیپ شده ۱۱۹ مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت محصول اول (حل المسائل ویرایش چهاردهم گلوبال با واحدهای SI)


محصول دوم، شامل پنج حل المسائل می باشد که یکی برای ویرایش ۱۰، یکی برای ۱۱، یکی برای ویرایش ۱۲، یکی برای ویرایش ۱۳ و دیگری برای کتاب ویرایش ۱۴ می باشد که مشخصات آنها در ادامه آورده شده است.

مشخصات حل المسائل ویرایش چهاردم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۲۷۲
حجم فایل زیپ شده ۵۱٫۴ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سیزدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۰۲
حجم فایل زیپ شده ۶۹٫۷ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دوازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۴۸
حجم فایل زیپ شده ۷۵٫۷۹ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش یازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۰۴۸
حجم فایل زیپ شده ۷۳٫۸ مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۵۶۴
حجم فایل زیپ شده ۲۴٫۸۸ مگابایت

 ***

پرداخت جهت دریافت محصول دوم (پنج حل المسائل برای ویرایش ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱ و ۱۰)


محصول سوم، شامل سه کتاب برای ویرایش های سیزدهم و چهاردهم و چهاردهم گلوبال دینامیک هیبلر می باشد که مشخصات فایلها در پایین قرار داده شده اند.. لازم به ذکر است که عنوان دقیق کتاب ویرایش ۱۴ گلوبال Engineering Mechanics: Dynamics Fourteenth Edition in SI Units, Global Edition می باشد. جهت مشاهده توضیحات کتاب ویرایش ۱۴ گلوبال در سایت آمازون اینجا کلیک کنید.

دانلود دینامیک هیبلر ویرایش چهاردهم با واحدهای SI

دانلود دینامیک هیبلر ویرایش 14

مشخصات فایل ویرایش چهاردهم SI

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۹۳
حجم فایل زیپ شده ۲۷٫۹ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش چهاردم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۹۱
حجم فایل زیپ شده ۳۸٫۵ مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سیزدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۷۴۶
حجم فایل زیپ شده ۱۰۵ مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت محصول سوم (ایبوکهای ویرایش ۱۳ و ۱۴ و ۱۴ گلوبال)

Solution Manual for Fluid Mechanics – Russell Hibbeler

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات راسل هیبلر ویرایش دوم و اول + کتاب درسی

Solution Manual for Fluid Mechanics 1st and 2nd Edition + Textbook

نویسنده(گان): Russell C. Hibbeler

کتاب درسی و حل المسائل به صورت جداگانه به فروش می رسند. پس لطفا توضیحات را کامل بررسی نمایید.


حل تمرین مکانیک سیالات هیبلر ویرایش دوم

محصول اول، حل المسائل ویرایش دوم می باشد و شامل حل تمرینات کلیه فصل های کتاب درسی (۱ تا ۱۴) می باشد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش دوم

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۳۲۶
حجم فایل زیپ شده ۱۰۲ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول اول (حل المسائل مکانیک سیالات هیبلر ویرایش دوم)


محصول دوم، حل المسائل ویرایش اول می باشد و تنها شامل حل تمرینات فصل ۱ تا ۷ می باشد.

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ۸۴۵
حجم فایل زیپ شده ۶۴٫۱ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول دوم(حل المسائل ویرایش اول)


محصول سوم، فایل کتابهای ویرایش اول و دوم مکانیک سیالات هیبلر می باشد. لطفا جهت مشاهده توضیحات کتاب ویرایش دوم در سایت آمازون اینجا کلیک کنید.

کتاب مکانیک سیالات راسل هیبلر ویرایش دوم

دانلود مکانیک سیالات Hibbeler ویرایش اول

دانلود نمونه رایگان کتاب ویرایش دوم

مشخصات فایل کتاب ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۲۲
حجم فایل زیپ شده ۱۴۷ مگابایت

مشخصات فایل کتاب ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ۹۳۱
حجم فایل زیپ شده ۱۶۲ مگابایت

***

پرداخت جهت محصول دوم (کتابهای ویرایش دوم و اول)